Daily use common Danish Sentences and Phrases


Table of content

     ¤   Easy sentences
     ¤   Hard sentences
     ¤   Difficult sentences
     ¤   Sentences start with
     ¤   1000 words
     ¤   Picture Dictionary


To learn Danish language, Phrases and Sentences are the important sections. Here you can easily learn daily use common Danish sentences with the help of English pronunciation. Here is the list of English sentences to Danish translation with transliterations. It also helps beginners to learn Danish language in an easy way. In this section, we are separated into three levels of sentences to learn easily (Easy sentences, Hard sentences, and Difficult sentences). Sentence is a group of words, you may also learn Vocabulary words to learn Danish language quickly and also play some Danish word games so you get not bored. Basic-level sentences are useful in daily life conversations, so it is very important to learn all sentences in English and Danish.


Daily use common Danish Sentences and Phrases

Danish sentences and phrases


The below table gives the daily use common Sentences and Phrases in Danish language with their pronunciation in English.

Easy sentences


WelcomeVelkommen
ThanksTak
Goodgodt
Enjoygod fornøjelse
FineBøde
CongratulationsTillykke
I hate youjeg hader dig
I love youJeg elsker dig
I’m in lovejeg er forelsket
I’m sorryUndskyld
I’m so sorryJeg er så ked af det
I’m yoursJeg er din
Thanks againtak igen
How are youHvordan har du det
I am finejeg har det godt
Take carePas på
I miss youjeg savner dig
Youre niceDu er dejlig
That’s terribleDet er forfærdeligt
Thats too badDet er ærgeligt
Thats too muchDet er for meget
See youVi ses
Thank youtak skal du have
Thank you sirTak hr
Are you freeHar du tid
No problemIntet problem
Get well soonGod bedring
Very goodMeget godt
Well doneGodt klaret
What’s upHvad så
I cant hear youJeg kan ikke høre dig
I cant stopJeg kan ikke stoppe
I knowJeg ved
Good byeFarvel
Good ideaGod ide
Good luckHeld og lykke
You are latedu er sent på den
Who is next?hvem er den næste?
Who is she?hvem er hun?
Who is that man?hvem er den mand?
Who built it?hvem byggede det?
They hurtde gør ondt
She got angryhun blev vred
She is a teacherHun er lærer
She is aggressivehun er aggressiv
She is attractivehun er attraktiv
She is beautifulhun er smuk
She is cryinghun græder
She is happyhun er glad
No way!ingen måde!
No worriesIngen problemer
No, thank youNej tak
Im so happyjeg er så glad
Im hungryjeg er sulten
Im able to runjeg er i stand til at løbe
I agreejeg er enig
I can swimjeg kan svømme
I cant comejeg kan ikke komme
He got angryhan blev vred
He was alonehan var alene
He was bravehan var modig
He likes to swimhan kan lide at svømme
Dont be angryvær ikke vred
Dont be sadvær ikke ked af det
Dont crygræd ikke
Come inkom ind
Come onkom nu
Can you come?kan du komme?
Can I help?kan jeg hjælpe?
Can I eat this?kan jeg spise dette?
Can I help you?kan jeg hjælpe dig?
Can I see?kan jeg se?
Are you going?går du?
Are you hungry?er du sulten?
Are you mad?er du sur?
Are you serious?er du seriøs?
Are you sleeping?sover du?
Can you do this?Kan du gøre det her?
Can you help me?kan du hjælpe mig?
Can you tell me?kan du fortælle mig?
Come on tomorrowkom i morgen
Come quicklykom hurtigt
Could I help you?kan jeg hjælpe dig?
Could you tell me?kan du fortælle mig?
Do not disturb!forstyr ikke!
Do you hear me?kan du høre mig?
Do you smoke?ryger du?
Have you eaten?har du spist?
Have you finished?er du færdig?
He can run fasthan kan løbe hurtigt
He began to runhan begyndte at løbe
He did not speakhan talte ikke
His eyes are bluehans øjne er blå
His smile was goodhans smil var godt
How is your life?hvordan er dit liv?
How is your family?hvordan har din familie det?
I am a studentjeg er studerende
I am going to studyjeg skal studere
I am not a teacherjeg er ikke lærer
I am sorrydet er jeg ked af
I believe youjeg tror dig
I can do this jobjeg kan gøre dette job
I can run fasterjeg kan løbe hurtigere
I can’t believe itjeg kan ikke tro det
It happensdet sker
It is newdet er nyt
It is a long storydet er en lang historie
It looks like an birddet ligner en fugl
It really takes timedet tager virkelig tid
It was really cheapdet var virkelig billigt
It was so noisydet var så støjende
It was very difficultdet var meget vanskeligt
It wasnt expensivedet var ikke dyrt
It wasnt necessarydet var ikke nødvendigt
Let me checkLad mig se
Let me saylad mig sige
Let me seeLad mig se
May I come in?må jeg komme ind?
May I help you?kan jeg hjælpe dig?
May I join you?må jeg være med?
May I speak?må jeg tale?
May I eat this?må jeg spise dette?
My father is tallmin far er høj
My sister has a jobmin søster har et arbejde
My sister is famousmin søster er berømt
My wife is a doctormin kone er læge
No, Ill eat laternej, jeg spiser senere
Please come inkom endelig ind
Please do that againvenligst gør det igen
Please give meVil du være sød at give mig
She admired himhun beundrede ham
She avoids mehun undgår mig
She came lasthun kom sidst
She goes to schoolhun går i skole
That house is bigdet hus er stort
That is a good ideadet er en god ide
That is my bookdet er min bog
That is my sondet er min søn
The dog is deadhunden er død
The river is widefloden er bred
There is no doubtder er ingen tvivl
They are playingDe spiller
They are prettyde er smukke
They got marriedde blev gift
They have few booksde har få bøger
They stopped talkingde holdt op med at tale
This is my frienddette er min ven
This bird cant flydenne fugl kan ikke flyve
This decision is finaldenne beslutning er endelig
This is my bookdet er min bog
This is my brotherdette er min bror
This is my daughterdet er min datter
This is not a jokedette er ikke en joke
This is surprisingdette er overraskende
This river is beautifuldenne flod er smuk
This story is truedenne historie er sand
We are happyvi er glade
Will it rain today?vil det regne i dag?
Will you go on a trip?skal du på tur?
Will she come?kommer hun?
Would you kill me?vil du dræbe mig?
Would you love me?ville du elske mig?
Would you come here?ville du komme her?
You are a teacherdu er en lærer
You are very beautifuldu er meget smuk
You are very bravedu er meget modig
You broke the rulesdu brød reglerne
You love medu elsker mig
you love me or notelsker du mig eller ej
You make me happydu gør mig glad
You may godu kan gå
You should sleepdu burde sove
You must study harddu skal studere hårdt
Whose idea is this?hvis ide er dette?
Thanks for your helptak for din hjælp
Thank you for comingtak fordi du kom
How about youHvad med dig
How is your familyHvordan har din familie det
How to SayHvordan man siger
Good morningGod morgen
Good afternoonGod eftermiddag
Good eveningGod aften
Good nightGodnat
Happy birthdayTillykke med fødselsdagen
Happy ChristmasGlædelig jul
Happy new yearGodt nytår
Good to see youGodt at se dig
I dont like itJeg kan ikke lide det
I have no ideaJeg har ingen ide
I know everythingjeg ved alt
I know somethingJeg ved noget
Thank you so muchMange tak
Thanks a millionTusind tak
See you laterVi ses senere
See you next weekVi ses næste uge
See you next yearVi ses næste år
See you soonVi ses snart
See you tomorrowVi ses i morgen
Sweet dreamsSov godt
I’m crazy about youJeg er vild med dig
Im crazy with youJeg er vild med dig
Nice to meet youDejligt at møde dig
Its very cheapDet er meget billigt
Just a momentLige et øjeblik
Not necessarilyIkke nødvendigvis
That’s a good dealDet er en god aftale
Youre beautifulDu er smuk
Youre very niceDu er meget flink
Youre very smartDu er meget smart
I really appreciate itjeg sætter virkelig pris på det
I really miss youjeg savner dig virkelig

Hard sentences


What is your nameHvad hedder du
Which is correct?hvilken er korrekt?
Will you please help me?vil du venligst hjælpe mig?
Will you stay at home?vil du blive hjemme?
Do you need anything?har du brug for noget?
Do you need this book?har du brug for denne bog?
Are you feeling better?har du det bedre?
Are you writing a letter?skriver du et brev?
Come and see me nowkom og se mig nu
Come with your familykom med din familie
Im very busy this weekjeg har meget travlt i denne uge
There is a lot of moneyder er mange penge
They are good peoplede er gode mennesker
We need some moneyvi har brug for nogle penge
What is your destination?hvad er din destination?
What are you doing today?hvad laver du i dag?
What are you reading?hvad læser du?
What can I do for you?hvad kan jeg gøre for dig?
What is the problem?hvad er problemet?
What is the story?hvad er historien?
What is your problem?hvad er dit problem?
What was that noise?hvad var den støj?
When can we eat?hvornår kan vi spise?
When do you study?hvornår læser du?
When was it finished?hvornår var det færdigt?
How about your familyHvad med din familie
Do you understand?forstår du?
Do you love me?elsker du mig?
Dont talk about worktal ikke om arbejde
How can I help you?hvordan kan jeg hjælpe dig?
How deep is the lake?hvor dyb er søen?
Im not disturbing youjeg forstyrrer dig ikke
Im proud of my sonjeg er stolt af min søn
Im sorry to disturb youJeg er ked af at forstyrre dig
Is something wrong?er noget galt?
May I open the door?må jeg åbne døren?
Thanks for everythingTak for alt
This is very difficultDette er meget vanskeligt
This is very importantDette er meget vigtigt
Where are you fromHvor er du fra
Do you have any ideaHar du nogen ide
I love you so muchJeg elsker dig så meget
I love you very muchjeg elsker dig rigtig meget
I’m in love with youjeg er forelsket i dig
I missed you so muchJeg savnede dig så meget
Let me think about itLad mig tænke over det
Thank you very muchMange tak
I cant stop thinkingJeg kan ikke stoppe med at tænke
Will you stop talking?vil du holde op med at tale?
Would you like to go?vil du gerne gå?
Would you teach me?vil du lære mig det?
Where is your room?hvor er dit værelse?
Where should we go?hvor skal vi tage hen?
Where is your house?hvor er dit hus?
Please close the doorLuk venligst døren
She agreed to my ideahun gik med til min idé
That boy is intelligentden dreng er intelligent
It was a very big roomdet var et meget stort værelse
He can swim very fasthan kan svømme meget hurtigt
He accepted my ideahan accepterede min idé
They loved each otherde elskede hinanden
When will you reach?hvornår når du?
Where are you from?hvor er du fra?
Where are you going?hvor skal du hen?
We love each othervi elsker hinanden
We obeyed the rulesvi overholdt reglerne
We started to walkvi begyndte at gå
We will never agreevi bliver aldrig enige
We can make changevi kan lave forandringer
We cook everydayvi laver mad hver dag
We enjoyed itvi nød det
What about you?hvad med dig?
What are you doing?hvad laver du?
What did you say?hvad sagde du?
What do you need?hvad har du brug for?
What do you think?hvad synes du?
What do you want?hvad vil du have?
What happened?hvad skete der?
What is that?Hvad er det?
When was she born?hvornår blev hun født?
When will we arrive?hvornår kommer vi?
Where are you?hvor er du?
Where does it hurt?hvor gør det ondt?
Where is my book?hvor er min bog?
Where is the river?hvor er floden?
Who broke this?hvem brød dette?
Why are you crying?hvorfor græder du?
I cant see anythingjeg kan ikke se noget
I disagree with youjeg er uenig med dig
I like it very muchjeg kan virkelig godt lide det
I need more timejeg har brug for mere tid
I want to sleepjeg vil sove
Im able to swimjeg kan svømme
Im not a doctorjeg er ikke læge
Im taller than youjeg er højere end dig
Im very sadjeg er meget trist
Is he a teacher?er han lærer?
Is she married?er hun gift?
Is this book yours?er denne bog din?
Lets ask the teacherlad os spørge læreren
Lets go out and eatlad os gå ud og spise
Lets go to a movielad os gå til en film

Difficult sentences


His opinion was not acceptedhans mening blev ikke accepteret
His proposals were adopted at the meetinghans forslag blev vedtaget på mødet
How do you come to school?hvordan kommer du i skole?
If I had money, I could buy ithvis jeg havde penge, kunne jeg købe dem
If you want a pencil, Ill lend you onehvis du vil have en blyant, så låner jeg en
If he comes, ask him to waithvis han kommer, så bed ham vente
If it rains, we will get wethvis det regner, bliver vi våde
If I studied, I would pass the examhvis jeg studerede, ville jeg bestå eksamen
My hair has grown too longmit hår er blevet for langt
My mother is always at homemin mor er altid hjemme
There are many fish in this lakeder er mange fisk i denne sø
There are many problems to solveder er mange problemer at løse
There are some books on the deskder ligger nogle bøger på skrivebordet
There is nothing wrong with himder er ikke noget galt med ham
There was a sudden change in the weatherder skete en pludselig ændring i vejret
There was nobody in the gardender var ingen i haven
There was nobody thereder var ingen der
There were five murders this monthder var fem mord denne måned
They admire each otherde beundrer hinanden
They agreed to work togetherde blev enige om at arbejde sammen
They are both good teachersde er begge gode lærere
We want something newvi vil have noget nyt
We should be very carefulvi skal være meget forsigtige
When can I see you next time?hvornår kan jeg se dig næste gang?
When did you finish the work?hvornår blev du færdig med arbejdet?
When will you harvest your wheat?hvornår skal du høste din hvede?
Where do you want to go?hvor vil du hen?
Where is the pretty girl?hvor er den smukke pige?
Which food do you like?hvilken mad kan du lide?
Which is more important?hvad er vigtigere?
Which one is more expensive?hvilken er dyrere?
Which way is the nearest?hvilken vej er den nærmeste?
Which is your favorite team?hvilket er dit yndlingshold?
Which languages do you speak?hvilke sprog taler du?
Which team will win the game?hvilket hold vinder kampen?
Why are you drying your hair?hvorfor tørrer du dit hår?
Why are you late?hvorfor kommer du for sent?
Why did you get so angry?hvorfor blev du så vred?
Why did you quit?hvorfor sagde du op?
Why dont you come in?hvorfor kommer du ikke ind?


Why were you late this morning?hvorfor kom du for sent i morges?
Why are you so tired today?hvorfor er du så træt i dag?
Would you like to dance with me?vil du danse med mig?
Would you come tomorrow?vil du komme i morgen?
You are always complainingdu klager altid
Thanks for your explanationtak for din forklaring
Thanks for the complimenttak for komplimenten
Thanks for the informationtak for oplysningerne
Thanks for your understandingTak for din forståelse
Thank you for supporting metak fordi du støtter mig
I really miss you so muchJeg savner dig så meget
Happy valentine’s dayGlædelig Valentinsdag
Whose decision was final?hvis beslutning var endelig?
Whose life is in danger?hvis liv er i fare?
You are a good teacherdu er en god lærer
You can read this bookdu kan læse denne bog
You dont understand medu forstår mig ikke
You have to study harddu skal studere hårdt
Where do you have pain?hvor har du ondt?
They are both in the roomde er begge i rummet
That house is very smalldet hus er meget lille
Please give me your handgiv mig venligst din hånd
Please go to the schoolgå venligst på skolen
Please sit here and waitsæt venligst her og vent
Please speak more slowlytal venligst langsommere
My father is in his roommin far er på sit værelse
May I ask you something?må jeg spørge dig om noget?
May I ask you a question?må jeg spørge dig om noget?
Is the job still available?er jobbet stadig ledigt?
I arrived there too earlyjeg ankom der for tidligt
Do you have a family?har du en familie?
Do you have any problem?har du noget problem?
Do you have any idea?har du nogen ide?
Did you finish the job?færdiggjorde du jobbet?
Did you like the movie?kunne du lide filmen?
Are we ready to go now?er vi klar til at gå nu?
Would you like to come?vil du gerne komme?
I dont speak very wellJeg taler ikke særlig godt
Sentences start with

English to Tamil - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Tamil meanings with transliteration.


•   Are sentences
•   Can sentences
•   Come sentences
•   Could sentences
•   Did sentences
•   Do sentences
•   Don't sentences
•   Have sentences
•   He sentences
•   His sentences
•   How sentences
•   I sentences
•   If sentences
•   I'm sentences
•   Is sentences
•   It sentences
•   Let sentences
•   May sentences
•   My sentences
•   No sentences


Danish Vocabulary
Danish Dictionary