Czech sentences and phrases

To learn Czech language, Phrases and Sentences are the important sections. Here you can easily learn daily use common Czech sentences with the help of English pronunciation. Here is the list of English sentences to Czech sentences translation with transliterations. It also helps beginners to learn Czech language in an easy way. In this section, we are separated into three levels of sentences to learn easily (Easy sentences, Hard sentences, and Difficult sentences). Sentence is a group of words, you may also learn Vocabulary words to learn Czech language quickly and also play some Czech word games so you get not bored. Basic-level sentences are useful in daily life conversations, so it is very important to learn all sentences in English and Czech.

Table of content

   ¤   Easy sentences
   ¤   Hard sentences
   ¤   Difficult sentences
   ¤   Sentences start with
   ¤   1000 words
   ¤   Picture Vocabulary

Sentences and Phrases in Czech

Daily use common Czech Sentences

The below table gives the daily use common Sentences and Phrases in Czech language with their pronunciation in English.

Easy sentences

WelcomeVítejte
Thanksdík
GoodDobrý
EnjoyUžívat si
FinePokuta
CongratulationsGratulujeme
I hate younesnáším tě
I love youMiluji tě
I’m in lovejsem zamilovaný
I’m sorryomlouvám se
I’m so sorryJe mi to moc líto
I’m yoursJsem tvůj
Thanks againještě jednou děkuji
How are youJak se máte
I am finejsem v pohodě
Take careOpatruj se
I miss youchybíš mi
You’re niceJsi milej
That’s terribleTo je strašné
That’s too badTo je špatné
That’s too muchTo je příliš
See youUvidíme se
Thank youDěkuji
Thank you sirDěkuji pane
Are you freeJsi volný
No problemŽádný problém
Get well soonBrzy se uzdrav
Very goodVelmi dobře
Well doneVýborně
What’s upCo se děje
I can’t hear youNeslyším tě
I can’t stopNemůžu přestat
I knowvím
Good byeAhoj
Good ideaDobrý nápad
Good luckHodně štěstí
You are latemáš zpoždění
Who is next?kdo je na řadě?
Who is she?kdo je ona?
Who is that man?kdo je ten muž?
Who built it?kdo to postavil?
They hurtbolí je
She got angryzlobila se
She is a teacherona je učitelkou
She is aggressiveje agresivní
She is attractiveje atraktivní
She is beautifulje krásná
She is cryingona brečí
She is happyona je šťastná
No way!v žádném případě!
No worriesbez obav
No, thank youne, děkuji

Read also: Body Parts vocabulary

I’m so happyJsem tak šťastný
I’m hungrymám hlad
I’m able to runumím běhat
I agreesouhlasím
I can swimumím plavat
I can’t comenemůžu přijít
He got angryzlobil se
He was alonebyl sám
He was bravebyl statečný
He likes to swimrád plave
Don’t be angrynezlob se
Don’t be sadnebuď smutný
Don’t cryneplač
Come inVstupte
Come onno tak
Can you come?můžete přijít?
Can I help?mohu pomoci?
Can I eat this?můžu to jíst?
Can I help you?mohu vám pomoci?
Can I see?můžu vidět?
Are you going?jdeš?
Are you hungry?máš hlad?
Are you mad?Zbláznil ses?
Are you serious?myslíš to vážně?
Are you sleeping?spíš?
Can you do this?můžeš to udělat?
Can you help me?můžeš mi pomoci?
Can you tell me?můžeš mi říct?
Come on tomorrowpřijď zítra
Come quicklyrychle přijď
Could I help you?mohl bych ti pomoct?
Could you tell me?mohl byste mi říct?
Do not disturb!nerušit!
Do you hear me?slyšíš mě?
Do you smoke?kouříš?
Have you eaten?jedl jsi?
Have you finished?dokončil jsi?
He can run fastumí rychle běhat
He began to runzačal utíkat
He did not speaknemluvil
His eyes are bluejeho oči jsou modré
His smile was goodjeho úsměv byl dobrý
How is your life?jak se máš?
How is your family?jak se má tvá rodina?
I am a studentjsem student
I am going to studyjdu se učit
I am not a teachernejsem učitel
I am sorryTo mi je líto
I believe youvěřím ti
I can do this jobmohu dělat tuto práci
I can run fastermůžu běžet rychleji
I can’t believe itnemůžu tomu uvěřit
It happensstalo se to
It is newto je nové
It is a long storyje to dlouhý příběh
It looks like an birdvypadá to jako pták
It really takes timeopravdu to chce čas
It was really cheapbylo to opravdu levné
It was so noisybylo to tak hlučné
It was very difficultBylo to velmi obtížné
It wasn’t expensivenebylo to drahé
It wasn’t necessarynebylo to nutné
Let me checknech mě zkontrolovat
Let me saydovol mi říct
Let me seenech mě vidět
May I come in?můžu jít dovnitř?
May I help you?mohu vám pomoci?
May I join you?můžu se k vám přidat?
May I speak?můžu mluvit?
May I eat this?můžu to jíst?
My father is tallmůj otec je vysoký
My sister has a jobmoje sestra má práci
My sister is famousmoje sestra je slavná
My wife is a doctormoje žena je lékařka
No problemžádný problém
No, I’ll eat laterne, budu jíst později
Please come inprosím Vstupte
Please do that againprosím udělejte to znovu
Please give meprosím dej mi
She admired himobdivovala ho
She avoids mevyhýbá se mi
She came lastpřišla poslední
She goes to schoolchodí do školy
That house is bigten dům je velký
That is a good ideato je dobrý nápad
That is my bookto je moje kniha
That is my sonto je můj syn
The dog is deadpes je mrtvý
The river is wideřeka je široká
There is no doubtnení pochyb
They are playinghrají si
They are prettyjsou krásní
They got marriedvzali se
They have few booksmají málo knih
They stopped talkingpřestali mluvit
This is my friendtohle je můj přítel
This bird can’t flytento pták nemůže létat
This decision is finaltoto rozhodnutí je konečné
This is my bookto je moje kniha
This is my brothertohle je můj bratr
This is my daughtertoto je moje dcera
This is not a joketo není vtip
This is surprisingto je překvapivé
This river is beautifultato řeka je krásná
This story is truetento příběh je pravdivý
We are happyJsme rádi
Will it rain today?bude dnes pršet?
Will you go on a trip?pojedeš na výlet?

Read also: Month vocabulary

Will she come?ona přijde?
Would you kill me?zabil bys mě?
Would you love me?miloval bys mě?
Would you come here?přišel bys sem?
You are a teacherjsi učitel
You are very beautifuljsi velmi krásná
You are very bravejsi velmi statečný
You broke the rulesporušil jsi pravidla
You love memiluješ mě
you love me or notmiluješ mě nebo ne
You make me happyděláš mě šťastným
You may goMůžeš jít
You should sleepměl bys spát
You must study hardmusíš tvrdě studovat
Whose idea is this?čí je to nápad?
Thanks for your helpdíky za vaši pomoc
Thank you for comingDěkuji, že jste přišli
How about youCo ty
How is your familyJak se má tvá rodina
How to SayJak to říct
Good morningDobré ráno
Good afternoonDobré odpoledne
Good eveningDobrý večer
Good nightDobrou noc
Happy birthdayVšechno nejlepší k narozeninám
Happy ChristmasVeselé Vánoce
Happy new yearŠťastný nový rok
Good to see youRád tě vidím
I don’t like itNelíbí se mi to
I have no ideanemám ponětí
I know everythingvím vše
I know somethingNěco vím
Thank you so muchDěkuji mnohokrát
Thanks a millionMilionkrát díky
See you laterUvidíme se později
See you next weekUvidíme se příští týden
See you next yearUvidíme se příští rok
See you soonBrzy se uvidíme
See you tomorrowUvidíme se zítra
Sweet dreamsSladké sny
I’m crazy about youJsem do tebe blázen
I’m crazy with youJsem do tebe blázen
Nice to meet youRád vás poznávám
It’s very cheapJe to velmi levné
Just a momentJenom chvilku
Not necessarilyNe nutně
That’s a good dealTo je dobrý obchod
You’re beautifulJsi nádherná
You’re very niceJsi velmi milý
You’re very smartJsi velmi chytrý
I really appreciate itOpravdu si toho vážím
I really miss youopravdu mi chybíš

Hard sentences

What is your nameJak se jmenuješ
Which is correct?což je správně?
Will you please help me?pomůžeš mi prosím?
Will you stay at home?zůstaneš doma?
Do you need anything?potřebujete něco?
Do you need this book?potřebujete tuto knihu?
Are you feeling better?cítíš se lépe?
Are you writing a letter?píšeš dopis?
Come and see me nowpojď a uvidíš mě teď
Come with your familypřijďte se svou rodinou
I’m very busy this weektento týden mám hodně práce
There is a lot of moneyje tam hodně peněz
They are good peoplejsou to dobří lidé
We need some moneypotřebujeme nějaké peníze
What is your destination?Kam letíte?
What are you doing today?co dnes děláš?
What are you reading?co čteš?
What can I do for you?co pro vás mohu udělat?
What is the problem?Co je za problém?
What is the story?jaký je příběh?
What is your problem?co máš za problém?
What was that noise?co to bylo za hluk?
When can we eat?kdy můžeme jíst?
When do you study?kdy studuješ?
When was it finished?kdy to bylo hotové?
How about your familyA co tvoje rodina
Do you understand?rozumíš?
Do you love me?miluješ mě?
Don’t talk about worknemluv o práci
How can I help you?jak vám mohu pomoci?
How deep is the lake?jak hluboké je jezero?
I’m not disturbing youneruším tě
I’m proud of my sonjsem hrdý na svého syna
I’m sorry to disturb youPromiň, že tě ruším
Is something wrong?je něco špatně?
May I open the door?mohu otevřít dveře?
Thanks for everythingDěkuji za všechno
This is very difficultTo je velmi obtížné
This is very importantTohle je velmi důležité
Where are you fromOdkud jsi
Do you have any ideaMáš nějaký nápad
I love you so muchmoc tě miluji
I love you very muchMiluji tě moc
I’m in love with youmiluji tě
I missed you so muchTolik mi chyběl
Let me think about itNech mě o tom popřemýšlet
Thank you very muchDěkuji mnohokrát
I can’t stop thinkingNemůžu přestat myslet
Will you stop talking?přestaneš mluvit?
Would you like to go?chtěl bys jít?
Would you teach me?naučil bys mě?

Read also: Occupation vocabulary

Where is your room?kde je tvůj pokoj?
Where should we go?kam bychom měli jít?
Where is your house?Kde je tvůj dům?
Please close the doorprosím zavři dveře
She agreed to my ideasouhlasila s mým nápadem
That boy is intelligentten kluk je inteligentní
It was a very big roombyla to velmi velká místnost
He can swim very fastumí plavat velmi rychle
He accepted my ideapřijal můj nápad
They loved each othermilovali se
When will you reach?kdy dorazíš?
Where are you from?odkud jsi?
Where are you going?kam jdeš?
We love each othermilujeme se navzájem
We obeyed the rulesdodržovali jsme pravidla
We started to walkzačali jsme chodit
We will never agreenikdy se neshodneme
We can make changemůžeme udělat změnu
We cook everydayvaříme každý den
We enjoyed itužili jsme si to
What about you?co o tobě?
What are you doing?co děláš?
What did you say?co jsi říkal?
What do you need?co potřebuješ?
What do you think?co myslíš?
What do you want?co chceš?
What happened?co se stalo?
What is that?co to je
When was she born?kdy se narodila?
When will we arrive?kdy dorazíme?
Where are you?kde jsi?
Where does it hurt?kde to bolí?
Where is my book?kde je moje kniha?
Where is the river?kde je řeka?
Who broke this?kdo to rozbil?
Why are you crying?proč brečíš?
I can’t see anythingnic nevidím
I disagree with younesouhlasím s tebou
I like it very muchmám to velmi rád
I need more timepotřebuji víc času
I want to sleepchci spát
I’m able to swimumím plavat
I’m not a doctornejsem lékař
I’m taller than youjsem vyšší než ty
I’m very sadjsem velmi smutný
Is he a teacher?je učitel?
Is she married?je vdaná?
Is this book yours?je tato kniha vaše?
Let’s ask the teacherzeptejme se učitele
Let’s go out and eatpojďme se najíst
Let’s go to a moviepojďme na film

Difficult sentences

His opinion was not acceptedjeho názor nebyl přijat
His proposals were adopted at the meetingjeho návrhy byly na schůzi přijaty
How do you come to school?jak se dostáváš do školy?
If I had money, I could buy itkdybych měl peníze, mohl bych si to koupit
If you want a pencil, I’ll lend you onejestli chceš tužku, tak ti ji půjčím
If he comes, ask him to waitpokud přijde, požádejte ho, aby počkal
If it rains, we will get wetbude-li pršet, zmokneme
If I studied, I would pass the examkdybych se učil, složil bych zkoušku
My hair has grown too longnarostly mi příliš dlouhé vlasy
My mother is always at homemoje matka je vždy doma
There are many fish in this lakev tomto jezeře je mnoho ryb
There are many problems to solveje mnoho problémů k řešení
There are some books on the deskna stole jsou nějaké knihy
There is nothing wrong with himnic mu není
There was a sudden change in the weatherdošlo k náhlé změně počasí
There was nobody in the gardenv zahradě nikdo nebyl
There was nobody therenikdo tam nebyl
There were five murders this monthtento měsíc došlo k pěti vraždám
They admire each othernavzájem se obdivují
They agreed to work togetherse dohodli na spolupráci
They are both good teachersoba jsou dobří učitelé
We want something newchceme něco nového
We should be very carefulměli bychom být velmi opatrní
When can I see you next time?kdy tě můžu vidět příště?
When did you finish the work?kdy jsi dokončil práci?
When will you harvest your wheat?kdy budeš sklízet pšenici?
Where do you want to go?kam chceš jít?
Where is the pretty girl?kde je ta hezká holka?
Which food do you like?jaké jídlo máš rád?
Which is more important?co je důležitější?
Which one is more expensive?který je dražší?
Which way is the nearest?která cesta je nejbližší?
Which is your favorite team?jaký je tvůj oblíbený tým?
Which languages do you speak?jakými jazyky mluvíš?
Which team will win the game?který tým vyhraje hru?
Why are you drying your hair?proč si sušíš vlasy?
Why are you late?proč jdeš pozdě?
Why did you get so angry?proč jsi se tak naštval?
Why did you quit?proč jsi skončil?
Why don’t you come in?proč nejdeš dovnitř?
Why were you late this morning?proč jsi přišel dnes ráno pozdě?
Why are you so tired today?proč jsi dnes tak unavený?
Would you like to dance with me?chtěl by sis se mnou zatančit?
Would you come tomorrow?přišel bys zítra?
You are always complainingpořád si stěžuješ
Thanks for your explanationděkuji za vysvětlení
Thanks for the complimentdíky za pochvalu
Thanks for the informationDíky za informace
Thanks for your understandingDěkujeme za pochopení
Thank you for supporting meděkuji, že mě podporujete
I really miss you so muchopravdu mi moc chybíš
Happy valentine’s dayŠťastného Valentýna
Whose decision was final?čí rozhodnutí bylo konečné?
Whose life is in danger?čí život je v ohrožení?
You are a good teacherjsi dobrý učitel
You can read this bookmůžete si přečíst tuto knihu
You don’t understand mety mi nerozumíš
You have to study hardmusíš tvrdě studovat
Where do you have pain?kde tě bolí?
They are both in the roomoba jsou v místnosti
That house is very smallten dům je velmi malý
Please give me your handprosím dej mi ruku
Please go to the schoolprosím jděte do školy
Please sit here and waitprosím sedněte si tady a čekejte
Please speak more slowlyprosím mluvte pomaleji
My father is in his roommůj otec je ve svém pokoji
May I ask you something?mohu se tě na něco zeptat?
May I ask you a question?můžu se tě zeptat?
Is the job still available?je práce ještě volná?
I arrived there too earlydorazil jsem tam příliš brzy
Do you have a family?máš rodinu?
Do you have any problem?Máte nějaký problém?
Do you have any idea?máš nějaký nápad?
Did you finish the job?dokončil jsi práci?
Did you like the movie?líbil se ti ten film?
Are we ready to go now?jsme připraveni jít?
Would you like to come?chtěl bys přijít?
I don’t speak very wellNemluvím moc dobře
Fruits

Picture Quiz

Vegetables

Picture Quiz

Animals

Picture Quiz

Stationery

Picture Quiz

Household Items

Picture Quiz

Kitchen Items

Picture Quiz

Sentences start with

English to Czech – here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Czech meanings with transliteration.

Top 1000 words

English to Czech – here you learn the top 1000 words, which are separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, and basic-level words are very helpful for beginners and all words have Czech meanings.

Eatjíst
AllVšechno
NewNový
Snorechrápání
Fastrychle
HelpPomoc
Painbolest
Raindéšť
Pridehrdost
Sensesmysl
Largevelký
Skilldovednost
Panicpanika
Thankpoděkovat
Desiretouha
Womanžena
Hungryhladový
Czech Vocabulary
Czech Quiz

Leave a Reply