English to Czech A-Z Dictionary


English to Czech translation / English to Czech Dictionary gives the meaning of words in Czech language starting from A to Z. If you can read English you can learn Czech through English in an easy way. English to Czech translation helps you to learn any word in Czech using English in an interesting way.
English to Czech translation – Words start with E

Here is a collection of words starting with E and also you can learn Czech translation of a word start with E with the help of pronunciation in English.English to Czech translation – Words start with E

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | Grammar


Czech Dictionary – Words start with E


If you want to know the Czech translation of a word start with E, you can search that word and learn Czech translation with the help of pronunciation in English.

Words start with E

Elephant slon
Ewe ovce
Eagle orel
Entertainment Zábava
Earthquake zemětřesení
External externí
Electrical Elektrický
Electronics Elektronika
Event Management Správa událostí
Evening Večer
East východní
Epilepsy epilepsie
Ecology ekologie
Effluent odpadní voda
Energy energie
Evaporation vypařování
Elder Brother starší bratr
Elder Sister starší sestra
Eat jíst
Emerald smaragd
Effective Efektivní
Empower Zmocnit
Encrypted Šifrováno
Establish Zřídit
Export Vývozní
Emission emise
Erection erekce
Emergency nouzový
Endoscopy endoskopie
Eraser guma
Ear ucho
Elbow loket
Eye oko
Eyebrow obočí
Eyelid oční víčko
Earned vydělal
Earning vydělávat
Employees zaměstnanci
Employer zaměstnavatel
Employed zaměstnaný
English Angličtina
Exciting vzrušující
Evidence důkaz
Efficiency účinnost
Enterprise podnik
Executives vedoucí pracovníci
Explanation vysvětlení
Epoch Epocha
Eternity Věčnost
Edit Upravit

Top 1000 Czech words


Here you learn top 1000 Czech words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Czech meanings with transliteration.


Eat jíst
All Všechno
New Nový
Snore chrápání
Fast rychle
Help Pomoc
Pain bolest
Rain déšť
Pride hrdost
Sense smysl
Large velký
Skill dovednost
Panic panika
Thank poděkovat
Desire touha
Woman žena
Hungry hladový

Daily use Czech Sentences


Here you learn top Czech sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Czech meanings with transliteration.


Good morning Dobré ráno
What is your name Jak se jmenuješ
What is your problem co máš za problém?
I hate you nesnáším tě
I love you Miluji tě
Can I help you mohu vám pomoci?
I am sorry To mi je líto
I want to sleep chci spát
This is very important Tohle je velmi důležité
Are you hungry máš hlad?
How is your life jak se máš?
I am going to study jdu se učit
Czech Vocabulary
Czech Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz