English to Czech A-Z Dictionary


English to Czech translation / English to Czech Dictionary gives the meaning of words in Czech language starting from A to Z. If you can read English you can learn Czech through English in an easy way. English to Czech translation helps you to learn any word in Czech using English in an interesting way.
English to Czech translation – Words start with R

Here is a collection of words starting with R and also you can learn Czech translation of a word start with R with the help of pronunciation in English.English to Czech translation – Words start with R

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | Grammar


Czech Dictionary – Words start with R


If you want to know the Czech translation of a word start with R, you can search that word and learn Czech translation with the help of pronunciation in English.

Words start with R

Rabbit králičí
Rat krysa
Rhinoceros nosorožec
Raven Havran
Rook havran
Rafter krokev
Railing zábradlí
Roof střecha
Room pokoj, místnost
Rice rýže
Rye žito
Review Posouzení
Romance Romantika
Rainfall srážky
Rainstorm bouřka
Raincoat pláštěnka
Red Červené
Record záznam
Robotics Robotika
Reason důvod
Return vrátit se
Robbery loupež
Right že jo
Rainbow duha
River řeka
Road silnice
Rock Skála
Relation vztah
Relative relativní
Rose růže
Red lotus červený lotos
Rafflesia rafflesia
Recipe recept
Roast pečeně
Ruby rubín
Relationship Vztah
Responsible Odpovědný
Revenue Příjmy
Ragi Ragi
Rack nosič
Receipt účtenka
Refund vrácení peněz
Relax odpočinout si
Relief úleva
Ruler pravítko
Radio rádio
Ribbon stuha
Rifle puška
Rouge rouge
Refrigerator lednička

Top 1000 Czech words


Here you learn top 1000 Czech words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Czech meanings with transliteration.


Eat jíst
All Všechno
New Nový
Snore chrápání
Fast rychle
Help Pomoc
Pain bolest
Rain déšť
Pride hrdost
Sense smysl
Large velký
Skill dovednost
Panic panika
Thank poděkovat
Desire touha
Woman žena
Hungry hladový

Daily use Czech Sentences


Here you learn top Czech sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Czech meanings with transliteration.


Good morning Dobré ráno
What is your name Jak se jmenuješ
What is your problem co máš za problém?
I hate you nesnáším tě
I love you Miluji tě
Can I help you mohu vám pomoci?
I am sorry To mi je líto
I want to sleep chci spát
This is very important Tohle je velmi důležité
Are you hungry máš hlad?
How is your life jak se máš?
I am going to study jdu se učit
Czech Vocabulary
Czech Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz