English to Czech A-Z Dictionary


English to Czech translation / English to Czech Dictionary gives the meaning of words in Czech language starting from A to Z. If you can read English you can learn Czech through English in an easy way. English to Czech translation helps you to learn any word in Czech using English in an interesting way.
English to Czech translation – Words start with I

Here is a collection of words starting with I and also you can learn Czech translation of a word start with I with the help of pronunciation in English.English to Czech translation – Words start with I

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | Grammar


Czech Dictionary – Words start with I


If you want to know the Czech translation of a word start with I, you can search that word and learn Czech translation with the help of pronunciation in English.

Words start with I

Iguana leguán
Ice Factory továrna na led
Inn hospoda
Ice storm ledová bouře
Identify identifikovat
Important Důležité
Information informace
Input vstup
Install Nainstalujte
Instruction návod
Internal vnitřní
Internet Internet
Information Technology Informační technologie
Instrumentation Instrumentace
Interior Design Vzhled interiéru
Illegal ilegální
Itch svědění
Indian tulip indický tulipán
Ingredient přísada
I love you Miluji tě
I love you so much moc tě miluji
I love you very much Miluji tě moc
Im in love jsem zamilovaný
Im in love with you miluji tě
I missed you so much Tolik mi chyběl
Im crazy about you Jsem do tebe blázen
I really appreciate it Opravdu si toho vážím
I am fine jsem v pohodě
Im sorry omlouvám se
Im so sorry Je mi to moc líto
Im crazy with you Jsem do tebe blázen
I miss you chybíš mi
I really miss you opravdu mi chybíš
I really miss you so much opravdu mi moc chybíš
Infirmary ošetřovna
Injuries zranění
Iron žehlička
Ice Cream zmrzlina
Intestine střevo
Inclusive včetně
Injury zranění
Insurance pojištění
Industry průmysl
Interview rozhovor
Involves zahrnuje
Island ostrov
Issue problém
Inches palce
Ideas nápady
Implement nářadí

Top 1000 Czech words


Here you learn top 1000 Czech words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Czech meanings with transliteration.


Eat jíst
All Všechno
New Nový
Snore chrápání
Fast rychle
Help Pomoc
Pain bolest
Rain déšť
Pride hrdost
Sense smysl
Large velký
Skill dovednost
Panic panika
Thank poděkovat
Desire touha
Woman žena
Hungry hladový

Daily use Czech Sentences


Here you learn top Czech sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Czech meanings with transliteration.


Good morning Dobré ráno
What is your name Jak se jmenuješ
What is your problem co máš za problém?
I hate you nesnáším tě
I love you Miluji tě
Can I help you mohu vám pomoci?
I am sorry To mi je líto
I want to sleep chci spát
This is very important Tohle je velmi důležité
Are you hungry máš hlad?
How is your life jak se máš?
I am going to study jdu se učit
Czech Vocabulary
Czech Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz