Daily use common Sundanese Sentences and Phrases


Table of content

     ¤   Easy sentences
     ¤   Hard sentences
     ¤   Difficult sentences
     ¤   Sentences start with
     ¤   1000 words
     ¤   Picture Dictionary


To learn Sundanese language, Phrases and Sentences are the important sections. Here you can easily learn daily use common Sundanese sentences with the help of English pronunciation. Here is the list of English sentences to Sundanese translation with transliterations. It also helps beginners to learn Sundanese language in an easy way. In this section, we are separated into three levels of sentences to learn easily (Easy sentences, Hard sentences, and Difficult sentences). Sentence is a group of words, you may also learn Vocabulary words to learn Sundanese language quickly and also play some Sundanese word games so you get not bored. Basic-level sentences are useful in daily life conversations, so it is very important to learn all sentences in English and Sundanese.


Daily use common Sundanese Sentences and Phrases

Sundanese sentences and phrases


The below table gives the daily use common Sentences and Phrases in Sundanese language with their pronunciation in English.

Easy sentences


WelcomeWilujeng sumping
ThanksHatur nuhun
GoodSaé
EnjoyNgarasakeun
FineRét
CongratulationsSalamet
I hate youabdi ngéwa ka anjeun
I love youabdi bogoh ka anjeun
I’m in loveabdi bogoh
I’m sorryAbdi nyungkeun hapunten
I’m so sorryHapunten
I’m yoursAbdi milik anjeun
Thanks againnuhun sakali deui
How are youKumaha damang
I am fineabdi henteu kunanaon
Take careAti-ati
I miss youabdi sono ka anjeun
You're niceAnjeun saé
That’s terribleÉta dahsyat
That's too badÉta goréng teuing
That's too muchÉta teuing
See youDadah
Thank youhatur nuhun
Thank you sirHatur nuhun pak
Are you freeAri anjeun bébas
No problemHenteu masalah
Get well soonSing énggal damang
Very goodSaé pisan
Well doneSaé
What’s upKumaha kabarna
I can't hear youAbdi henteu tiasa nguping anjeun
I can't stopAbdi henteu tiasa lirén
I knowabdi terang
Good byeDadah
Good ideaGagasan anu saé
Good luckSing salamet
You are lateanjeun telat
Who is next?saha nu salajengna?
Who is she?saha éta?
Who is that man?saha éta lalaki?
Who built it?saha nu ngawangunna?
They hurtaranjeunna menyakiti
She got angrymanéhna ambek
She is a teacheranjeunna guru
She is aggressivemanéhna agrésif
She is attractivemanéhna pikaresepeun
She is beautifulmanéhna geulis
She is cryingmanehna keur ceurik
She is happymanéhna bagja
No way!ah maenya!
No worriestong hariwang
No, thank youhenteu, hatur nuhun
I'm so happyabdi bagja pisan
I'm hungryabdi lapar
I'm able to runabdi tiasa lumpat
I agreeabdi satuju
I can swimabdi tiasa ngojay
I can't comeabdi teu tiasa sumping
He got angryanjeunna ambek
He was aloneanjeunna nyalira
He was braveanjeunna gagah
He likes to swimanjeunna resep ngojay
Don't be angrytong bendu
Don't be sadulah sedih
Don't cryulah ceurik
Come inKadieu
Come onkadieu
Can you come?tiasa sumping?
Can I help?abdi tiasa ngabantosan?
Can I eat this?Dupi abdi tiasa tuang ieu?
Can I help you?naon anu abdi tiasa bantosan?
Can I see?tiasa ditingali ku abdi?
Are you going?naha anjeun badé angkat?
Are you hungry?Anjeun lapar?
Are you mad?ari anjeun gélo?
Are you serious?Anjeun serius?
Are you sleeping?Anjeun kaboboan?
Can you do this?anjeun tiasa ngalakukeun ieu?
Can you help me?Dupi anjeun tiasa ngabantosan abdi?
Can you tell me?Anjeun tiasa ngawartosan abdi?
Come on tomorrowhayu isukan
Come quicklydatang gancang
Could I help you?abdi tiasa ngabantosan anjeun?
Could you tell me?bisa anjeun ngabejaan kuring?
Do not disturb!entong ganggu!
Do you hear me?anjeun ngadangu kuring?
Do you smoke?Dupi anjeun ngaroko?
Have you eaten?Anjeun atos tuang?
Have you finished?tos rengse?
He can run fastanjeunna tiasa ngajalankeun gancang
He began to runmanéhna mimiti lumpat
He did not speakanjeunna henteu nyarios
His eyes are bluepanonna bulao
His smile was goodseurina alus
How is your life?kumaha hirup anjeun?
How is your family?kumaha kabarna kulawarga anjeun?
I am a studentabdi murid
I am going to studyabdi bade diajar
I am not a teacherabdi sanes guru
I am sorryhapunten
I believe youabdi percanten ka anjeun
I can do this jobabdi tiasa ngalakukeun padamelan ieu
I can run fasterabdi tiasa ngajalankeun langkung gancang
I can’t believe itAbdi henteu percanten
It happenseta kajadian
It is newéta anyar
It is a long storyéta carita panjang
It looks like an birdsiga manuk
It really takes timeeta bener butuh waktu
It was really cheapéta bener mirah
It was so noisyéta jadi ribut
It was very difficultéta hésé pisan
It wasn't expensiveéta henteu mahal
It wasn't necessaryéta teu perlu
Let me checkhayu atuh pariksa
Let me sayhayu atuh ngomong
Let me seecobi urang tingali
May I come in?abdi tiasa lebet?
May I help you?naon anu abdi tiasa bantosan?
May I join you?Dupi abdi tiasa gabung anjeun?
May I speak?abdi tiasa nyarios?
May I eat this?Dupi abdi tiasa tuang ieu?
My father is tallbapa kuring jangkung
My sister has a jobadi kuring boga pagawean
My sister is famousadina mah kawentar
My wife is a doctorpamajikan kuring dokter
No, I'll eat laterhenteu, abdi badé tuang
Please come inmangga lebet
Please do that againpunten lakukeun deui
Please give mepunten pasihan abdi
She admired himmanehna admired anjeunna
She avoids memanehna ngajauhan kuring
She came lastmanéhna datang panungtungan
She goes to schoolmanéhna indit ka sakola
That house is bigéta imah téh badag
That is a good ideaéta mangrupakeun ide nu sae
That is my bookéta buku abdi
That is my sonéta putra abdi
The dog is deadanjing geus maot
The river is widewalungan téh lega
There is no doubtteu aya mamang
They are playingaranjeunna keur maén
They are prettyaranjeunna geulis
They got marriedaranjeunna nikah
They have few booksaranjeunna gaduh sababaraha buku
They stopped talkingaranjeunna eureun ngobrol
This is my friendieu sobat kuring
This bird can't flymanuk ieu teu bisa ngapung
This decision is finalkaputusan ieu final
This is my bookieu buku abdi
This is my brotherieu lanceuk kuring
This is my daughterieu putri abdi
This is not a jokeieu lain lulucon
This is surprisingieu héran
This river is beautifulwalungan ieu éndah
This story is truecarita ieu leres
We are happyurang bagja
Will it rain today?bakal hujan ayeuna?
Will you go on a trip?anjeun badé angkat?
Will she come?bakal manehna datang?
Would you kill me?anjeun bakal maéhan kuring?
Would you love me?naha anjeun bogoh ka abdi?
Would you come here?Naha anjeun badé sumping ka dieu?
You are a teacheranjeun guru
You are very beautifulAnjeun geulis pisan
You are very braveanjeun gagah pisan
You broke the rulesanjeun ngalanggar aturan
You love meAnjeun bogoh ka abdi
you love me or notanjeun bogoh ka abdi atanapi henteu
You make me happyAnjeun ngajantenkeun abdi bahagia
You may goAnjeun bisa indit
You should sleepanjeun kedah bobo
You must study hardanjeun kedah diajar rajin
Whose idea is this?ide saha ieu?
Thanks for your helpNuhun kana bantosanana
Thank you for cominghatur nuhun parantos sumping
How about youKumaha upami Anjeun
How is your familyKumaha kabarna kulawarga anjeun
How to SayKumaha Ngomong
Good morningWilujeng énjing
Good afternoonWilujeng sonten
Good eveningWilujeng sonten
Good nightWilujeng wengi
Happy birthdayWilujeung tepang taun
Happy ChristmasWilujeng Natal
Happy new yearWilujeng taun énggal
Good to see youWilujeng ningali anjeun
I don't like itAbdi henteu resep
I have no ideaduka henteu terang
I know everythingAbdi terang sadayana
I know somethingAbdi terang naon-naon
Thank you so muchhatur nuhun pisan
Thanks a millionNuhun sajuta
See you laterPendak deui engké
See you next weekTepang deui minggu payun
See you next yearTepang deui taun payun
See you soonPendak deui engké
See you tomorrowPendak deui énjing
Sweet dreamsNgimpi indah
I’m crazy about youAbdi gélo ka anjeun
I'm crazy with youabdi gélo sareng anjeun
Nice to meet youResep pendak sareng anjeun
It's very cheapéta pisan mirah
Just a momentsakedap
Not necessarilyTeu kedah
That’s a good dealÉta deal saé
You're beautifulAnjeun geulis
You're very niceAnjeun bageur pisan
You're very smartAnjeun calik pisan
I really appreciate itAbdi ngahargaan pisan
I really miss youabdi sono pisan ka anjeun

Hard sentences


What is your nameSaha nami anjeun
Which is correct?nu bener?
Will you please help me?Dupi anjeun kersa ngabantosan abdi?
Will you stay at home?anjeun bakal cicing di imah?
Do you need anything?anjeun peryogi nanaon?
Do you need this book?anjeun peryogi buku ieu?
Are you feeling better?anjeun ngarasa leuwih alus?
Are you writing a letter?anjeun nulis surat?
Come and see me nowdatang jeung nempo kuring ayeuna
Come with your familydatang jeung kulawarga anjeun
I'm very busy this weekabdi sibuk pisan minggu ieu
There is a lot of moneyaya loba duit
They are good peoplearanjeunna jalma alus
We need some moneyurang butuh duit
What is your destination?Kamana tujuan anjeun?
What are you doing today?naon anu anjeun lakukeun dinten ayeuna?
What are you reading?naon anu anjeun baca?
What can I do for you?naon anu tiasa abdi lakukeun pikeun anjeun?
What is the problem?naon masalahna?
What is the story?naon caritana?
What is your problem?naon masalah anjeun?
What was that noise?naon éta sora?
When can we eat?iraha urang tiasa tuang?
When do you study?iraha anjeun diajar?
When was it finished?iraha réngsé?
How about your familyKumaha upami kulawarga anjeun
Do you understand?Anjeun ngartos?
Do you love me?naha anjeun bogoh ka abdi?
Don't talk about worktong ngomongkeun pagawéan
How can I help you?naon anu abdi tiasa bantosan?
How deep is the lake?sabaraha jero danau?
I'm not disturbing youAbdi henteu ngaganggu anjeun
I'm proud of my sonAbdi reueus ka putra abdi
I'm sorry to disturb youhapunten ngaganggu anjeun
Is something wrong?aya nu lepat?
May I open the door?Dupi abdi tiasa muka panto?
Thanks for everythingHatur nuhun pikeun sadayana
This is very difficultIeu sesah pisan
This is very importantIeu penting pisan
Where are you fromAnjeun kawitna timana
Do you have any ideaNaha anjeun ngagaduhan ideu
I love you so muchabdi bogoh pisan ka anjeun
I love you very muchabdi bogoh pisan ka anjeun
I’m in love with youAbdi bogoh ka anjeun
I missed you so muchabdi sono pisan ka anjeun
Let me think about ithayu atuh mikir ngeunaan éta
Thank you very muchhatur nuhun pisan
I can't stop thinkingAbdi henteu tiasa liren mikir
Will you stop talking?anjeun bakal eureun ngobrol?
Would you like to go?anjeun hoyong angkat?
Would you teach me?Dupi anjeun ngajarkeun kuring?
Where is your room?dimana kamar anjeun?
Where should we go?kamana urang kudu indit?
Where is your house?dimana imah anjeun?
Please close the doormangga tutup panto
She agreed to my ideamanehna satuju kana pamanggih kuring
That boy is intelligentéta budak téh calakan
It was a very big roométa kamar kacida gedéna
He can swim very fastanjeunna tiasa ngojay gancang pisan
He accepted my ideaanjeunna nampi ide kuring
They loved each otheraranjeunna dipikacinta silih
When will you reach?iraha anjeun badé angkat?
Where are you from?Anjeun kawitna timana?
Where are you going?Badé angkat kamana?
We love each otherurang silih pikanyaah
We obeyed the rulesurang taat kana aturan
We started to walkurang mimiti leumpang
We will never agreeurang moal satuju
We can make changeurang bisa nyieun parobahan
We cook everydayurang masak sapopoé
We enjoyed iturang ngarasakeun eta
What about you?kumaha upami Anjeun?
What are you doing?naon anu anjeun lakukeun?
What did you say?Anjeun nyarios naon?
What do you need?kunaon anjeun peryogi?
What do you think?naon anu anjeun pikirkeun?
What do you want?naon anu anjeun pikahoyong?
What happened?aya naon?
What is that?naon éta?
When was she born?iraha lahirna?
When will we arrive?iraha urang sumping?
Where are you?dimana anjeun?
Where does it hurt?Dimana anu nyeri na?
Where is my book?mana buku abdi?
Where is the river?dimana walungan?
Who broke this?saha nu megatkeun ieu?
Why are you crying?naha anjeun ceurik?
I can't see anythingabdi teu tiasa ningali nanaon
I disagree with youabdi teu satuju sareng anjeun
I like it very muchabdi resep pisan
I need more timeAbdi peryogi langkung waktos
I want to sleepabdi hoyong bobo
I'm able to swimabdi tiasa ngojay
I'm not a doctorAbdi sanés dokter
I'm taller than youabdi langkung jangkung ti anjeun
I'm very sadabdi sedih pisan
Is he a teacher?anjeunna guru?
Is she married?anjeunna nikah?
Is this book yours?buku ieu milik anjeun?
Let's ask the teacherhayu urang nanya ka guru
Let's go out and eathayu urang kaluar jeung dahar
Let's go to a moviehayu urang ka pilem

Difficult sentences


His opinion was not acceptedpamadeganana teu ditarima
His proposals were adopted at the meetingusulan na diadopsi dina rapat
How do you come to school?kumaha anjeun sumping ka sakola?
If I had money, I could buy itmun kuring boga duit, kuring bisa meuli
If you want a pencil, I'll lend you oneUpami anjeun hoyong pensil, abdi bakal nginjeumkeun anjeun
If he comes, ask him to waitlamun manéhna datang, ménta manéhna antosan
If it rains, we will get wetlamun hujan, urang bakal baseuh
If I studied, I would pass the examupami abdi diajar, abdi bakal lulus ujian
My hair has grown too longbulu kuring geus tumuwuh panjang teuing
My mother is always at homeindung kuring sok di imah
There are many fish in this lakeloba lauk di ieu situ
There are many problems to solveaya loba masalah pikeun ngajawab
There are some books on the deskaya sababaraha buku dina méja
There is nothing wrong with himteu aya anu lepat sareng anjeunna
There was a sudden change in the weatheraya parobahan ngadadak dina cuaca
There was nobody in the gardenteu aya sasaha di kebon
There was nobody thereteu aya sasaha
There were five murders this monthaya lima murders bulan ieu
They admire each otheraranjeunna admire silih
They agreed to work togetheraranjeunna sapuk pikeun gawé bareng
They are both good teachersaranjeunna duanana guru alus
We want something newurang hayang nu anyar
We should be very carefulurang kudu ati pisan
When can I see you next time?iraha abdi tiasa ningali anjeun waktos salajengna?
When did you finish the work?iraha anjeun rengse pagawean?
When will you harvest your wheat?iraha anjeun panén gandum anjeun?
Where do you want to go?rék kamana?
Where is the pretty girl?mana gadis geulis?
Which food do you like?kadaharan anu anjeun resep?
Which is more important?mana nu leuwih penting?
Which one is more expensive?mana anu langkung mahal?
Which way is the nearest?jalan nu pangcaketna?
Which is your favorite team?mana tim favorit anjeun?
Which languages do you speak?basa naon anu anjeun nyarios?
Which team will win the game?tim mana anu bakal meunang pertandingan?
Why are you drying your hair?naha anjeun garing rambut anjeun?
Why are you late?naha anjeun telat?
Why did you get so angry?naha anjeun ambek pisan?
Why did you quit?naha anjeun kaluar?
Why don't you come in?naha anjeun teu asup?


Why were you late this morning?naha anjeun telat tadi isuk?
Why are you so tired today?naha anjeun capé pisan dinten ieu?
Would you like to dance with me?Dupi anjeun kersa nari sareng abdi?
Would you come tomorrow?Dupi anjeun sumping isukan?
You are always complaininganjeun sok ngawadul
Thanks for your explanationhatur nuhun kana katerangan anjeun
Thanks for the complimenthatur nuhun pikeun compliment
Thanks for the informationhatur nuhun kana informasi
Thanks for your understandinghatur nuhun pikeun pamahaman anjeun
Thank you for supporting mehatur nuhun pikeun ngarojong kuring
I really miss you so muchAbdi sono pisan ka anjeun
Happy valentine’s dayDinten valentine senang
Whose decision was final?kaputusan saha éta final?
Whose life is in danger?hirup saha aya dina bahaya?
You are a good teacheranjeun guru anu saé
You can read this bookanjeun tiasa maca buku ieu
You don't understand meanjeun teu ngartos abdi
You have to study hardanjeun kudu rajin diajar
Where do you have pain?dimana anjeun nyeri?
They are both in the roomduanana aya di kamar
That house is very smalleta imah leutik pisan
Please give me your handpunten pasihan abdi leungeun anjeun
Please go to the schoolmangga ka sakola
Please sit here and waitmangga linggih di dieu sareng antosan
Please speak more slowlyPunten nyariosna langkung lalaunan
My father is in his roombapa kuring aya di kamarna
May I ask you something?Dupi abdi tiasa naroskeun anjeun hiji hal?
May I ask you a question?Dupi abdi tiasa naroskeun anjeun patarosan?
Is the job still available?padamelan masih aya?
I arrived there too earlyKuring anjog ka dinya teuing mimiti
Do you have a family?anjeun gaduh kulawarga?
Do you have any problem?anjeun gaduh masalah naon?
Do you have any idea?Dupi anjeun gaduh ide?
Did you finish the job?anjeun parantos réngsé padamelan?
Did you like the movie?naha anjeun resep pilem?
Are we ready to go now?urang siap indit ayeuna?
Would you like to come?anjeun hoyong sumping?
I don't speak very wellAbdi henteu nyarios pisan
Sentences start with

English to Tamil - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Tamil meanings with transliteration.


•   Are sentences
•   Can sentences
•   Come sentences
•   Could sentences
•   Did sentences
•   Do sentences
•   Don't sentences
•   Have sentences
•   He sentences
•   His sentences
•   How sentences
•   I sentences
•   If sentences
•   I'm sentences
•   Is sentences
•   It sentences
•   Let sentences
•   May sentences
•   My sentences
•   No sentences


Sundanese Vocabulary
Sundanese Dictionary