Religion vocabulary words in Sundanese and English

To learn Sundanese language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common Sundanese words that we can used in daily life. Religion are one part of common words used in day-to-day life conversations. If you are interested to learn Religion vocabulary words in Sundanese, this place will help you to learn all Religion vocabulary words in English to Sundanese language. Religion vocabulary words are used in daily life, so it is important to learn all Religion vocabulary words in English to Sundanese and play Sundanese quiz and also play picture vocabulary, play some games so you get not bored. If you think too hard to learn Sundanese language, then 1000 most common Sundanese words will helps to learn Sundanese language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. The below table gives the translation of Religion vocabulary words in Sundanese.


Religion vocabulary words in Sundanese and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | GrammarList of Religion vocabulary words in Sundanese


Here is the list of Religion in Sundanese language and their pronunciation in English.

Religion vocabulary words - Sundanese

Acolyte acolyte
Adulteress zinah
Angel malaikat
Anointed diistrénan
Apologist hampura
Apostasy murtad
Atonement panebusan
Baptise ngabaptis
Basilica basilika
Beatification beatifikasi
Belief kapercayaan
Canonical kanonik
Ceremonial upacara
Chapel kapel
Chastity kasucian
Christian Kristen
Church garéja
Cloister kuburan
Conclave konklaf
Confession pangakuan
Conformist conformist
Congregation jamaah
Consecrate ngabaktikeun
Contrition kaduhung
Crucifix salib
Cult kultus
Damnation laknat
Deceitful licik
Deity déwa
Demon sétan
Devil sétan
Dignitary menak
Divine ilahi
Epiphany epiphany
Exegesis exegesis
Expiate nebus
Faith iman
Faithless teu percaya
Fetish jimat
Fiend setan
Fornication cabul
Friar sadulur
Genesis genesis
Gentile kapir
God dewa
Hallowed disucikeun
Heathen kapir
Heaven sawarga
Hell naraka
Heresy bid'ah
Hermitage padepokan
Hindi hindi
Holiness kasucian
Holy suci
Hymnal hymnal
Idolatry nyembah berhala
Immolation immolation
Incumbent incumbent
Infidelity henteu satia
Inquisitor inquisitor
Interdict ngalarang
Intone nada
Invocation pangajak
Lecher lecher
Lectern poci
Legate wawakil
Legation legasi
Litany litanya
Liturgy liturgi
Lord gusti
Majesty kaagungan
Malefactor penjahat
Marvel heran
Miracle mujijat
Monastic monastik
Mortify mortify
Mosque masjid
Mourner pangdu'a
Mundane duniawi
Muslim muslim
Nave nave
Nectar nectar
Nirvana nirwana
Nonbeliever kafir
Nunnery biarawati
Oath sumpah
Obedience kataatan
Officiate ngajabat
Omen pertanda
Omnipotent maha kawasa
Oracular oracular
Oratory pidato
Ordination penahbisan
Orthodoxy ortodoksi
Pantheon pantéon
Papal papal
Papist papista
Parish paroki
Patriarch patriark
Patriarchate patriarkat
Penance tobat
Pilgrimage ibadah haji
Pontiff pontiff
Porch emper
Prayer solat
Preach ngahutbah
Preacher da'wah
Priest imam
Primate primata
Priory prior
Profane profan
Prophesy ngaramal
Proselytize proselytize
Providence panangtayungan
Psyche jiwa
Pulpit mimbar
Rapt rapet
Rebirth kalahiran deui
Recant mundur
Recluse ngurebkeun
Rectory réktori
Refectory réstoran
Relic titilar
Religion agama
Religiosity kaagamaan
Reliquary reliquary
Remission remisi
Repent tobat
Reprobate reprobate
Requiem requiem
Resurrect ngahudangkeun deui
Resuscitate resuscitate
Reverend pendeta
Revivalist revivalist
Rite ritus
Rosary tasbeh
Sacrifice kurban
Secular sekuler
Seminarian seminaris
Sermon khutbah
Sermonize khutbah
Shroud kasaput
Sin dosa
Spirit sumanget
Supplicant ngadu'a
Surplice surplice
Synod sinode
Tabernacle tabernakel
Taboo pamali
Tonsure tonsure
Transgress ngalanggar
Travail kasusah
Trespass ngalanggar
Tribulation tribulation
Trinity trinitas
Trusting percanten
Ungodly durhaka
Unholy teu suci
Unorthodox teu ortodoks
Untouchable teu kacekel
Venerate ngahormat
Veneration panghormatan
Verily saleresna
Vow sumpah
Worshipper ibadah
Zealot zelot
Top 1000 Sundanese words


Here you learn top 1000 Sundanese words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Sundanese meanings with transliteration.


Eat dahar
All sadayana
New anyar
Snore ngorok
Fast gancang
Help Tulung
Pain nyeri
Rain hujan
Pride kareueus
Sense rasa
Large badag
Skill kaahlian
Panic panik
Thank hatur nuhun
Desire kahayang
Woman awewe
Hungry kalaparan

Daily use Sundanese Sentences


Here you learn top Sundanese sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Sundanese meanings with transliteration.


Good morning Wilujeng énjing
What is your name Saha nami anjeun
What is your problem naon masalah anjeun?
I hate you abdi ngéwa ka anjeun
I love you abdi bogoh ka anjeun
Can I help you naon anu abdi tiasa bantosan?
I am sorry hapunten
I want to sleep abdi hoyong bobo
This is very important Ieu penting pisan
Are you hungry Anjeun lapar?
How is your life kumaha hirup anjeun?
I am going to study abdi bade diajar
Sundanese Vocabulary
Sundanese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz