Maltese sentences and phrases

To learn Maltese language, Phrases and Sentences are the important sections. Here you can easily learn daily use common Maltese sentences with the help of English pronunciation. Here is the list of English sentences to Maltese sentences translation with transliterations. It also helps beginners to learn Maltese language in an easy way. In this section, we are separated into three levels of sentences to learn easily (Easy sentences, Hard sentences, and Difficult sentences). Sentence is a group of words, you may also learn Vocabulary words to learn Maltese language quickly and also play some Maltese word games so you get not bored. Basic-level sentences are useful in daily life conversations, so it is very important to learn all sentences in English and Maltese.

Table of content

   ¤   Easy sentences
   ¤   Hard sentences
   ¤   Difficult sentences
   ¤   Sentences start with
   ¤   1000 words
   ¤   Picture Vocabulary

Sentences and Phrases in Maltese

Daily use common Maltese Sentences

The below table gives the daily use common Sentences and Phrases in Maltese language with their pronunciation in English.

Easy sentences

WelcomeMerħba
ThanksGrazzi
GoodTajjeb
EnjoyIgawdu
FineMulta
CongratulationsProsit
I hate younobgħodok
I love youinħobbok
I’m in loveJien inħobb
I’m sorryJiddispjaċini
I’m so sorryJiddispjaċini ħafna
I’m yoursJien tiegħek
Thanks againgrazzi mill-ġdid
How are youKif int
I am finejien tajjeb
Take careĦu ħsieb
I miss younimmissjak
You’re niceInt sabiħ
That’s terribleDak huwa terribbli
That’s too badDak ħażin wisq
That’s too muchDak hu wisq
See youNarawkom
Thank youGrazzi
Thank you sirGrazzi Sir
Are you freeGħandek x’tagħmel
No problemMhux problema
Get well soonFieq malajr
Very goodTajjeb ħafna
Well doneProset
What’s upX’għandna
I can’t hear youMa nistax nisimgħek
I can’t stopMa nistax nieqaf
I knownaf
Good byeAdieu
Good ideaIdea tajba
Good luckIx-xorti t-tajba
You are lateint tard
Who is next?min imiss?
Who is she?min hi?
Who is that man?min hu dak ir-ragel?
Who built it?min bena?
They hurtiweġġgħu
She got angryrrabjat
She is a teacherhi għalliema
She is aggressivehi aggressiva
She is attractivehija attraenti
She is beautifulhija sabiħa
She is cryinghi qed tibki
She is happyhi kuntenta
No way!bl-ebda mod!
No worriestinkwetax
No, thank youle grazzi

Read also: Body Parts vocabulary

I’m so happykemm jien kuntent
I’m hungryGħandi l-ġuħ
I’m able to runjien kapaċi niġri
I agreenaqbel
I can swimnista ngħum
I can’t comema nistax niġi
He got angryirrabja
He was alonekien waħdu
He was bravekien kuraġġuż
He likes to swimjħobb jgħum
Don’t be angrytirrabjax
Don’t be sadtkun imdejjaq
Don’t crytibkix
Come intidħol
Come onEjja
Can you come?tista tigi?
Can I help?nista ngħin?
Can I eat this?nista’ niekol dan?
Can I help you?nista ‘ngħinek?
Can I see?nista nara?
Are you going?int sejjer?
Are you hungry?int bil-ġuħ?
Are you mad?int miġnun?
Are you serious?int bis-serjeta?
Are you sleeping?qed torqod?
Can you do this?tista tagħmel dan?
Can you help me?tista ‘tgħini?
Can you tell me?tista’ tgħidli?
Come on tomorrowejja għada
Come quicklyejja malajr
Could I help you?nista ngħinek?
Could you tell me?tista’ tgħidli?
Do not disturb!ittellifx!
Do you hear me?tismagħni?
Do you smoke?tpejjep?
Have you eaten?kilt?
Have you finished?lestejt?
He can run fasthuwa jista ‘jiġri malajr
He began to runbeda ji;ri
He did not speakma tkellimx
His eyes are bluegħajnejh huma blu
His smile was goodtbissima tiegħu kienet tajba
How is your life?kif hi ħajtek?
How is your family?kif inhi familtek?
I am a studentjien student
I am going to studyjien se nistudja
I am not a teacherjien mhux għalliem
I am sorryJiddispjaċini
I believe younemmen li inti
I can do this jobnista’ nagħmel dan ix-xogħol
I can run fasternista’ niġri aktar malajr
I can’t believe itma nistax nemmen
It happensjiġri
It is newhuwa ġdid
It is a long storyhija storja twila
It looks like an birdqisu għasfur
It really takes timeverament jieħu ż-żmien
It was really cheapkien verament irħis
It was so noisykien tant storbjuż
It was very difficultkien diffiċli ħafna
It wasn’t expensivema kienx għali
It wasn’t necessaryma kienx meħtieġ
Let me checkħalluni niċċekkja
Let me sayħalli ngħid
Let me seeħa nara
May I come in?nista nidhol?
May I help you?nista ‘ngħinek?
May I join you?nista’ ningħaqad miegħek?
May I speak?nista nitkellem?
May I eat this?nista’ niekol dan?
My father is tallmissieri huwa għoli
My sister has a joboħti għandha xogħol
My sister is famousoħti hija famuża
My wife is a doctormarti hija tabiba
No problemmhux problema
No, I’ll eat laterle, niekol aktar tard
Please come injekk jogħġbok idħol
Please do that againjekk jogħġbok erġa’ agħmel dan
Please give mejekk jogħġbok agħtini
She admired himhi ammirajtu
She avoids mehi tevitani
She came lastġiet l-aħħar
She goes to schoolhi tmur l-iskola
That house is bigdik id-dar hija kbira
That is a good ideadik hija idea tajba
That is my bookdak huwa l-ktieb tiegħi
That is my sondak hu ibni
The dog is deadil-kelb huwa mejjet
The river is wideix-xmara hija wiesgħa
There is no doubtm’hemmx dubju
They are playingqed jilagħbu
They are prettyhuma pjuttost
They got marriediżżewġu
They have few booksgħandhom ftit kotba
They stopped talkingwaqfu jitkellmu
This is my frienddan huwa ħabib tiegħi
This bird can’t flydan l-għasfur ma jistax itir
This decision is finaldin id-deċiżjoni hija finali
This is my bookdan huwa l-ktieb tiegħi
This is my brotherdan hu ħu
This is my daughterdin hi binti
This is not a jokedin mhix ċajta
This is surprisingdan huwa sorprendenti
This river is beautifuldin ix-xmara hija sabiħa
This story is truedin l-istorja hija vera
We are happyaħna kuntenti
Will it rain today?se tagħmel ix-xita llum?
Will you go on a trip?se tmur fuq vjaġġ?

Read also: Month vocabulary

Will she come?se tiġi?
Would you kill me?toqtolni?
Would you love me?tħobbni?
Would you come here?inti tiġi hawn?
You are a teacherinti għalliem
You are very beautifulint sabiha hafna
You are very braveinti kuraġġuż ħafna
You broke the ruleskisret ir-regoli
You love meint tħobbni
you love me or nottħobbni jew le
You make me happyinti tagħmilni kuntent
You may gotista’ tmur
You should sleepgħandek torqod
You must study hardtrid tistudja iebes
Whose idea is this?ta min hi din l-idea?
Thanks for your helpgrazzi għall-għajnuna tiegħek
Thank you for cominggrazzi talli ġejt
How about youU inti
How is your familyKif inhi familtek
How to SayKif Tgħid
Good morningBongu
Good afternoonIl-waranofsinhar it-tajjeb
Good eveningIl-lejla t-tajba
Good nightIl-lejl it-tajjeb
Happy birthdayIs-sena t-tajba
Happy ChristmasIl-Milied it-tajjeb
Happy new yearIs-Sena t-Tajba
Good to see youTajjeb li narak
I don’t like itMa togħġobnix
I have no ideam’għandix ideja
I know everythingNaf kollox
I know somethingNaf xi ħaġa
Thank you so muchGrazzi ħafna
Thanks a millionGrazzi miljun
See you laterNarak iktar tard
See you next weekNarak il-Ġimgħa d-dieħla
See you next yearNarawna s-sena d-dieħla
See you soonNarak dalwaqt
See you tomorrowNarak ghada
Sweet dreamsĦolm ħelu
I’m crazy about youJien miġnun dwarek
I’m crazy with youJien miġnun miegħek
Nice to meet youGħandi pjaċir
It’s very cheapHuwa rħis ħafna
Just a momentTini ċans
Not necessarilyMhux neċessarjament
That’s a good dealDak hu negozju tajjeb
You’re beautifulInt sabiħa
You’re very niceInt sabiħ ħafna
You’re very smartInt intelliġenti ħafna
I really appreciate itNapprezzaha ħafna
I really miss youTassew nimmissjak

Hard sentences

What is your nameX’jismek
Which is correct?liema hija korretta?
Will you please help me?jekk jogħġbok għinni?
Will you stay at home?se toqgħod id-dar?
Do you need anything?għandek bżonn xi ħaġa?
Do you need this book?għandek bżonn dan il-ktieb?
Are you feeling better?qed tħossok aħjar?
Are you writing a letter?qed tikteb ittra?
Come and see me nowejja u arani issa
Come with your familyejja mal-familja tiegħek
I’m very busy this weekJien okkupat ħafna din il-ġimgħa
There is a lot of moneyhemm ħafna flus
They are good peoplehuma nies tajbin
We need some moneygħandna bżonn xi flus
What is your destination?x’inhi d-destinazzjoni tiegħek?
What are you doing today?x’qed tagħmel illum?
What are you reading?x’qed taqra?
What can I do for you?x’nista’ nagħmel għalik?
What is the problem?X’inhi l-problema?
What is the story?x’inhi l-istorja?
What is your problem?x’inhi l-problema tiegħek?
What was that noise?dak l-istorbju x’kien?
When can we eat?meta nistgħu nieklu?
When do you study?meta tistudja?
When was it finished?meta kien lest?
How about your familyKif dwar il-familja tiegħek
Do you understand?qed tifhem?
Do you love me?tħobbni?
Don’t talk about worktitkellemx fuq ix-xogħol
How can I help you?kif nista ngħinek?
How deep is the lake?kemm hu fond il-lag?
I’m not disturbing youm’iniex infixkilkom
I’m proud of my sonJien kburi bi ibni
I’m sorry to disturb youjiddispjaċini li niddisturbak
Is something wrong?hija xi ħaġa ħażina?
May I open the door?nista niftaħ il-bieb?
Thanks for everythingGrazzi ta ‘kollox
This is very difficultDan Huwa diffiċli ħafna
This is very importantDan huwa importanti ħafna
Where are you fromMinn fejn int
Do you have any ideaGħandek xi idea
I love you so muchInhobbok hafna
I love you very muchinħobbok ħafna
I’m in love with youInħobbok
I missed you so muchTliftni tant
Let me think about itĦallini naħseb dwarha
Thank you very muchGrazzi ħafna
I can’t stop thinkingMa nistax nieqaf naħseb
Will you stop talking?se tieqaf titkellem?
Would you like to go?tixtieq tmur?
Would you teach me?tgħallimni?

Read also: Occupation vocabulary

Where is your room?fejn hi l-kamra tiegħek?
Where should we go?fejn għandna mmorru?
Where is your house?fejn hi d-dar tiegħek?
Please close the doorjekk jogħġbok agħlaq il-bieb
She agreed to my ideahi qablet mal-idea tiegħi
That boy is intelligentdak it-tifel huwa intelliġenti
It was a very big roomkienet kamra kbira ħafna
He can swim very fastjaf jgħum malajr ħafna
He accepted my ideahuwa aċċetta l-idea tiegħi
They loved each otherkienu jħobbu lil xulxin
When will you reach?meta se tasal?
Where are you from?minn fejn int?
Where are you going?fejn sejjer?
We love each otherinħobbu lil xulxin
We obeyed the rulesobdejna r-regoli
We started to walkbdejna nimxu
We will never agreeqatt mhu se naqblu
We can make changenistgħu nagħmlu bidla
We cook everydayinsajru kuljum
We enjoyed itgawdejna
What about you?u inti?
What are you doing?x’int tagħmel?
What did you say?x’għidt?
What do you need?x’għandek bżonn?
What do you think?X’taħseb?
What do you want?xi trid?
What happened?x’ġara?
What is that?dik x’inhi?
When was she born?meta twieldet?
When will we arrive?meta se naslu?
Where are you?fejn int?
Where does it hurt?fejn iweġġa’?
Where is my book?fejn hu l-ktieb tiegħi?
Where is the river?fejn hi x-xmara?
Who broke this?min kisser dan?
Why are you crying?għalfejn qed tibki?
I can’t see anythingma nista nara xejn
I disagree with youma naqbilx miegħek
I like it very muchjogħġobni ħafna
I need more timegħandi bżonn aktar ħin
I want to sleepIrrid norqod
I’m able to swimjien kapaċi ngħum
I’m not a doctorjien mhux tabib
I’m taller than youjien itwal minnek
I’m very sadjien imdejjaq ħafna
Is he a teacher?huwa għalliem?
Is she married?hi miżżewġa?
Is this book yours?dan il-ktieb huwa tiegħek?
Let’s ask the teacherejja nistaqsu lill-għalliem
Let’s go out and eatejja noħorġu u nieklu
Let’s go to a movieejja mmorru film

Difficult sentences

His opinion was not acceptedl-opinjoni tiegħu ma ġietx aċċettata
His proposals were adopted at the meetingil-proposti tiegħu ġew adottati fil-laqgħa
How do you come to school?kif tasal l-iskola?
If I had money, I could buy itkieku kelli flus, stajt nixtrihom
If you want a pencil, I’ll lend you onejekk trid lapes, insellifkom
If he comes, ask him to waitjekk jiġi, itolbu jistenna
If it rains, we will get wetjekk ix-xita, nixxarbu
If I studied, I would pass the examjekk studjajt, ngħaddi mill-eżami
My hair has grown too longxagħri kiber wisq
My mother is always at homeommi dejjem id-dar
There are many fish in this lakehemm ħafna ħut f’dan il-lag
There are many problems to solvehemm ħafna problemi biex issolvi
There are some books on the deskhemm xi kotba fuq l-iskrivanija
There is nothing wrong with himm’hemm xejn ħażin miegħu
There was a sudden change in the weatherkien hemm bidla f’daqqa fit-temp
There was nobody in the gardenma kien hemm ħadd fil-ġnien
There was nobody therema kien hemm ħadd hemmhekk
There were five murders this monthkien hemm ħames qtil dan ix-xahar
They admire each otherjammiraw lil xulxin
They agreed to work togetherqablu li jaħdmu flimkien
They are both good teachersit-tnejn huma għalliema tajbin
We want something newirridu xi ħaġa ġdida
We should be very carefulgħandna noqogħdu attenti ħafna
When can I see you next time?meta nista’ narak id-darba li jmiss?
When did you finish the work?meta spiċċajt ix-xogħol?
When will you harvest your wheat?meta se taħsad il-qamħ tiegħek?
Where do you want to go?fejn trid tmur?
Where is the pretty girl?fejn hi t-tfajla sabiħa?
Which food do you like?liema ikel tħobb?
Which is more important?li huwa aktar importanti?
Which one is more expensive?liema waħda tiswa aktar?
Which way is the nearest?liema triq hija l-eqreb?
Which is your favorite team?liema huwa t-tim favorit tiegħek?
Which languages do you speak?liema lingwi titkellem?
Which team will win the game?liema tim se jirbaħ il-logħba?
Why are you drying your hair?għaliex qed tnixxef xagħrek?
Why are you late?għaliex int tard?
Why did you get so angry?għaliex irrabjat daqshekk?
Why did you quit?għaliex ħlaqt?
Why don’t you come in?għaliex ma tidħolx?
Why were you late this morning?għaliex dalgħodu kont tard?
Why are you so tired today?għaliex inti tant għajjien illum?
Would you like to dance with me?tixtieq tiżfen miegħi?
Would you come tomorrow?ġejt għada?
You are always complainingint dejjem tilmenta
Thanks for your explanationgrazzi għall-ispjegazzjoni tiegħek
Thanks for the complimentgrazzi tal-kumpliment
Thanks for the informationgrazzi għall-informazzjoni
Thanks for your understandinggrazzi għall-fehim tiegħek
Thank you for supporting megrazzi talli appoġġajtni
I really miss you so muchTassew nimmissjak ħafna
Happy valentine’s dayJum San Valentinu t-tajjeb
Whose decision was final?li d-deċiżjoni ta’ min kienet finali?
Whose life is in danger?li ħajtu tinsab fil-periklu?
You are a good teacherint għalliem tajjeb
You can read this booktista’ taqra dan il-ktieb
You don’t understand mema tifhimniex
You have to study hardtrid tistudja iebes
Where do you have pain?fejn għandek uġigħ?
They are both in the roomhuma t-tnejn fil-kamra
That house is very smalldik id-dar hija żgħira ħafna
Please give me your handjekk jogħġbok agħtini idejk
Please go to the schooljekk jogħġbok mur l-iskola
Please sit here and waitjekk jogħġbok poġġi hawn u stenna
Please speak more slowlyjekk jogħġbok kellem aktar bil-mod
My father is in his roommissieri qiegħed fil-kamra tiegħu
May I ask you something?nista’ nistaqsik xi ħaġa?
May I ask you a question?nista’ nistaqsik mistoqsija?
Is the job still available?ix-xogħol għadu disponibbli?
I arrived there too earlyWasalt hemm kmieni wisq
Do you have a family?għandek familja?
Do you have any problem?għandek xi problema?
Do you have any idea?għandek xi idea?
Did you finish the job?spiċċajt ix-xogħol?
Did you like the movie?għoġbok il-film?
Are we ready to go now?lesti li mmorru issa?
Would you like to come?tixtieq tiġi?
I don’t speak very wellMa nitkellimx tajjeb ħafna
Fruits

Picture Quiz

Vegetables

Picture Quiz

Animals

Picture Quiz

Stationery

Picture Quiz

Household Items

Picture Quiz

Kitchen Items

Picture Quiz

Sentences start with

English to Maltese – here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Maltese meanings with transliteration.

Top 1000 words

English to Maltese – here you learn the top 1000 words, which are separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, and basic-level words are very helpful for beginners and all words have Maltese meanings.

Eattiekol
Allkollha
Newġdid
Snoreinħir
Fastmalajr
Helpgħajnuna
Painuġigħ
Rainxita
Pridekburija
Sensesens
Largekbar
Skillħila
Panicpaniku
Thankgrazzi
Desirexewqa
Womanmara
Hungrybil-ġuħ
Maltese Vocabulary
Maltese Quiz

Leave a Reply