Daily use common Dutch Sentences and Phrases


Table of content

     ¤   Easy sentences
     ¤   Hard sentences
     ¤   Difficult sentences
     ¤   Sentences start with
     ¤   1000 words
     ¤   Picture Dictionary


To learn Dutch language, Phrases and Sentences are the important sections. Here you can easily learn daily use common Dutch sentences with the help of English pronunciation. Here is the list of English sentences to Dutch translation with transliterations. It also helps beginners to learn Dutch language in an easy way. In this section, we are separated into three levels of sentences to learn easily (Easy sentences, Hard sentences, and Difficult sentences). Sentence is a group of words, you may also learn Vocabulary words to learn Dutch language quickly and also play some Dutch word games so you get not bored. Basic-level sentences are useful in daily life conversations, so it is very important to learn all sentences in English and Dutch.


Daily use common Dutch Sentences and Phrases

Dutch sentences and phrases


The below table gives the daily use common Sentences and Phrases in Dutch language with their pronunciation in English.

Easy sentences


WelcomeWelkom
ThanksBedankt
GoodMooi zo
EnjoyGenieten
FinePrima
CongratulationsGefeliciteerd
I hate youik haat je
I love youik hou van jou
I’m in loveik ben verliefd
I’m sorryHet spijt me
I’m so sorryhet spijt me zeer
I’m yoursIk ben van jou
Thanks againnogmaals bedankt
How are youHoe is het met je
I am finehet gaat prima met mij
Take careWees voorzichtig
I miss youik mis je
You're niceJe bent aardig
That’s terribleDat is verschrikkelijk
That's too badDat is jammer
That's too muchDat is te veel
See youTot ziens
Thank youDank je
Thank you sirDank u meneer
Are you freeBen je vrij
No problemGeen probleem
Get well soonBeterschap
Very goodZeer goed
Well doneGoed gedaan
What’s upHoe gaat het
I can't hear youIk kan je niet horen
I can't stopIk kan niet stoppen
I knowik weet
Good byeTot ziens
Good ideaGoed idee
Good luckSucces
You are lateje bent laat
Who is next?wie is de volgende?
Who is she?wie is zij?
Who is that man?wie is die man?
Who built it?wie heeft het gebouwd?
They hurtze doen pijn
She got angryZe werd boos
She is a teacherzij is een lerares
She is aggressiveze is agressief
She is attractiveze is aantrekkelijk
She is beautifulze is mooi
She is cryingze is aan het huilen
She is happyze is gelukkig
No way!echt niet!
No worriesgeen zorgen
No, thank youNee, dank u
I'm so happyik ben zo blij
I'm hungryik heb honger
I'm able to runik kan rennen
I agreeik ga akkoord
I can swimik kan zwemmen
I can't comeik kan niet komen
He got angryhij werd boos
He was alonehij was alleen
He was bravehij was moedig
He likes to swimhij houdt van zwemmen
Don't be angrywees niet boos
Don't be sadwees niet verdrietig
Don't cryniet huilen
Come inkom binnen
Come onkom op
Can you come?kun je komen?
Can I help?kan ik helpen?
Can I eat this?kan ik dit eten?
Can I help you?kan ik u helpen?
Can I see?kan ik het zien?
Are you going?ga je?
Are you hungry?heb je honger?
Are you mad?Ben je kwaad?
Are you serious?meen je het?
Are you sleeping?slaap je?
Can you do this?kan je dit doen?
Can you help me?kun je me helpen?
Can you tell me?kan je me zeggen?
Come on tomorrowkom op morgen
Come quicklykom snel
Could I help you?Kan ik je helpen?
Could you tell me?kan je me vertellen?
Do not disturb!niet storen!
Do you hear me?hoor je me?
Do you smoke?rook je?
Have you eaten?heb jij al gegeten?
Have you finished?Bent u klaar?
He can run fasthij kan snel rennen
He began to runhij begon te rennen
He did not speakhij sprak niet
His eyes are bluezijn ogen zijn blauw
His smile was goodzijn glimlach was goed
How is your life?Hoe gaat het?
How is your family?hoe gaat het met jouw familie?
I am a studentik ben een student
I am going to studyik ga studeren
I am not a teacherik ben geen leraar
I am sorryhet spijt me
I believe youIk geloof je
I can do this jobik kan dit werk doen
I can run fasterik kan sneller rennen
I can’t believe itik kan het niet geloven
It happenshet gebeurt
It is newhet is nieuw
It is a long storyhet is een lang verhaal
It looks like an birdhet lijkt op een vogel
It really takes timehet kost echt tijd
It was really cheaphet was echt goedkoop
It was so noisyhet was zo lawaaierig
It was very difficulthet was erg moeilijk
It wasn't expensivehet was niet duur
It wasn't necessaryhet was niet nodig
Let me checklaat me controleren
Let me saylaat me zeggen
Let me seeeven kijken
May I come in?mag ik binnenkomen?
May I help you?kan ik jou helpen?
May I join you?mag ik erbij komen?
May I speak?mag ik spreken?
May I eat this?mag ik dit eten?
My father is tallmijn vader is lang
My sister has a jobmijn zus heeft een baan
My sister is famousmijn zus is beroemd
My wife is a doctormijn vrouw is een dokter
No, I'll eat laternee, ik eet later
Please come inkom binnen
Please do that againdoe dat alsjeblieft nog een keer
Please give megeef me alsjeblieft
She admired himze bewonderde hem
She avoids meze mijdt mij
She came lastze kwam als laatste
She goes to schoolze gaat naar school
That house is bigdat huis is groot
That is a good ideadat is een goed idee
That is my bookdat is mijn boek
That is my sondat is mijn zoon
The dog is deadde hond is dood
The river is widede rivier is breed
There is no doubter is geen twijfel
They are playingze zijn aan het spelen
They are prettyzij zijn mooi
They got marriedze zijn getrouwd
They have few booksze hebben weinig boeken
They stopped talkingze stopten met praten
This is my frienddit is mijn vriend
This bird can't flydeze vogel kan niet vliegen
This decision is finaldeze beslissing is definitief
This is my bookdit is mijn boek
This is my brotherdit is mijn broer
This is my daughterdit is mijn dochter
This is not a jokedit is geen grap
This is surprisingdit is verrassend
This river is beautifuldeze rivier is prachtig
This story is truedit verhaal is waar
We are happywe zijn gelukkig
Will it rain today?gaat het vandaag regenen?
Will you go on a trip?ga je op reis?
Will she come?zal ze komen?
Would you kill me?zou je me vermoorden?
Would you love me?zou je van me houden?
Would you come here?zou je hier komen?
You are a teacherU bent een leraar
You are very beautifulje bent heel mooi
You are very braveje bent erg dapper
You broke the rulesje hebt de regels overtreden
You love meje houdt van me
you love me or notje houdt van me of niet
You make me happyje maakt me gelukkig
You may goje mag gaan
You should sleepje zou moeten slapen
You must study hardje moet hard studeren
Whose idea is this?wiens idee is dit?
Thanks for your helpbedankt voor je hulp
Thank you for comingbedankt voor je komst
How about youEn jij
How is your familyHoe gaat het met jouw familie
How to SayHoe zeg je
Good morningGoedemorgen
Good afternoonGoedenmiddag
Good eveningGoedenavond
Good nightGoede nacht
Happy birthdayGelukkige verjaardag
Happy ChristmasFijne kerst
Happy new yearGelukkig nieuwjaar
Good to see youGoed om je te zien
I don't like itIk hou er niet van
I have no ideaik heb geen idee
I know everythingIk weet alles
I know somethingik weet iets
Thank you so muchHartelijk bedankt
Thanks a millionHartstikke bedankt
See you laterTot ziens
See you next weekZie je volgende week
See you next yearTot volgend jaar
See you soonTot ziens
See you tomorrowTot morgen
Sweet dreamsZoete dromen
I’m crazy about youik ben gek van je
I'm crazy with youIk ben gek op je
Nice to meet youLeuk om je te ontmoeten
It's very cheapHet is heel goedkoop
Just a momentEen ogenblikje
Not necessarilyNiet noodzakelijk
That’s a good dealDat is een goede deal
You're beautifulJe bent mooi
You're very niceJe bent erg aardig
You're very smartJe bent erg slim
I really appreciate itIk waardeer het echt
I really miss youik mis je heel erg

Hard sentences


What is your nameWat is jouw naam
Which is correct?welke is correct?
Will you please help me?wil je me alsjeblieft helpen?
Will you stay at home?blijf je thuis?
Do you need anything?heb je iets nodig?
Do you need this book?heb je dit boek nodig?
Are you feeling better?voel je je beter?
Are you writing a letter?ben je een brief aan het schrijven?
Come and see me nowkom en zie me nu
Come with your familykom met je gezin
I'm very busy this weekik heb het erg druk deze week
There is a lot of moneyer is veel geld
They are good peoplezij zijn goede mensen
We need some moneywe hebben wat geld nodig
What is your destination?Wat is uw bestemming?
What are you doing today?wat doe jij vandaag?
What are you reading?wat ben je aan het lezen?
What can I do for you?wat kan ik voor jou doen?
What is the problem?wat is het probleem?
What is the story?wat is het verhaal?
What is your problem?wat is je probleem?
What was that noise?wat was dat lawaai?
When can we eat?wanneer kunnen we eten?
When do you study?wanneer studeer jij?
When was it finished?wanneer was het klaar?
How about your familyHoe zit het met je familie
Do you understand?Begrijp je?
Do you love me?hou je van mij?
Don't talk about workpraat niet over werk
How can I help you?hoe kan ik u helpen?
How deep is the lake?hoe diep is het meer?
I'm not disturbing youik stoor je niet
I'm proud of my sonik ben trots op mijn zoon
I'm sorry to disturb youSorry dat ik je stoor
Is something wrong?is er iets mis?
May I open the door?mag ik de deur openen?
Thanks for everythingBedankt voor alles
This is very difficultDit is erg moeilijk
This is very importantDit is erg belangrijk
Where are you fromWaar kom jij vandaan
Do you have any ideaHeb je enig idee
I love you so muchik hou zoveel van jou
I love you very muchik hou heel veel van jou
I’m in love with youik ben verliefd op jou
I missed you so muchik heb je zo gemist
Let me think about itLaat me er over nadenken
Thank you very muchHartelijk bedankt
I can't stop thinkingIk kan niet stoppen met denken
Will you stop talking?stop je met praten?
Would you like to go?zou je willen gaan?
Would you teach me?wil je het mij leren?
Where is your room?waar is uw Kamer?
Where should we go?waar moeten we heen?
Where is your house?waar is jouw huis?
Please close the doorsluit alstublieft de deur
She agreed to my ideaze stemde in met mijn idee
That boy is intelligentdie jongen is intelligent
It was a very big roomhet was een hele grote kamer
He can swim very fasthij kan heel snel zwemmen
He accepted my ideahij accepteerde mijn idee
They loved each otherze hielden van elkaar
When will you reach?wanneer kom je aan?
Where are you from?waar kom je vandaan?
Where are you going?waar ga je heen?
We love each otherwe houden van elkaar
We obeyed the ruleswe hebben ons aan de regels gehouden
We started to walkwe begonnen te lopen
We will never agreewe zullen het nooit eens worden
We can make changewe kunnen veranderen
We cook everydaywe koken elke dag
We enjoyed itwe hebben ervan genoten
What about you?en jij dan?
What are you doing?wat doe je?
What did you say?wat zei je?
What do you need?wat heb je nodig?
What do you think?wat denk je?
What do you want?wat wil je?
What happened?wat is er gebeurd?
What is that?wat is dat?
When was she born?toen ze geboren werd?
When will we arrive?wanneer komen we aan?
Where are you?waar ben je?
Where does it hurt?Waar doet het pijn?
Where is my book?waar is mijn boek?
Where is the river?waar is de rivier?
Who broke this?wie heeft dit gebroken?
Why are you crying?waarom ween je?
I can't see anythingik kan niets zien
I disagree with youIk ben het niet met je eens
I like it very muchik vind het heel erg leuk
I need more timeik heb meer tijd nodig
I want to sleepik wil slapen
I'm able to swimik kan zwemmen
I'm not a doctorik ben geen dokter
I'm taller than youik ben langer dan jij
I'm very sadik ben heel verdrietig
Is he a teacher?is hij een leraar?
Is she married?is ze getrouwd?
Is this book yours?is dit boek van jou?
Let's ask the teacherlaten we de leraar vragen
Let's go out and eatlaten we uit eten gaan
Let's go to a movielaten we naar de film gaan

Difficult sentences


His opinion was not acceptedzijn mening werd niet geaccepteerd
His proposals were adopted at the meetingzijn voorstellen werden tijdens de vergadering aangenomen
How do you come to school?hoe kom je naar school?
If I had money, I could buy itals ik geld had, zou ik het kunnen kopen
If you want a pencil, I'll lend you oneals je een potlood wilt, leen ik je er een
If he comes, ask him to waitals hij komt, vraag hem dan te wachten
If it rains, we will get wetals het regent, worden we nat
If I studied, I would pass the examals ik zou studeren, zou ik slagen voor het examen
My hair has grown too longmijn haar is te lang geworden
My mother is always at homemijn moeder is altijd thuis
There are many fish in this lakeer zijn veel vissen in dit meer
There are many problems to solveer zijn veel problemen om op te lossen
There are some books on the desker liggen wat boeken op het bureau
There is nothing wrong with himer is niets mis met hem
There was a sudden change in the weatherer was een plotselinge verandering in het weer
There was nobody in the gardener was niemand in de tuin
There was nobody thereer was niemand daar
There were five murders this monther waren deze maand vijf moorden
They admire each otherze bewonderen elkaar
They agreed to work togetherze kwamen overeen om samen te werken
They are both good teachersze zijn allebei goede leraren
We want something newwe willen iets nieuws
We should be very carefulwe moeten heel voorzichtig zijn
When can I see you next time?wanneer kan ik je de volgende keer zien?
When did you finish the work?wanneer heb je het werk afgerond?
When will you harvest your wheat?wanneer ga je je tarwe oogsten?
Where do you want to go?waar wil je heen?
Where is the pretty girl?waar is het mooie meisje?
Which food do you like?welk eten vind je lekker?
Which is more important?wat is belangrijker?
Which one is more expensive?welke is duurder?
Which way is the nearest?welke weg is de dichtstbijzijnde?
Which is your favorite team?wat is je favoriete team?
Which languages do you speak?welke talen spreekt u?
Which team will win the game?welk team wint het spel?
Why are you drying your hair?waarom droog je je haar?
Why are you late?waarom ben je te laat?
Why did you get so angry?waarom werd je zo boos?
Why did you quit?waarom ben je gestopt?
Why don't you come in?waarom kom je niet binnen?


Why were you late this morning?waarom was je laat vanmorgen?
Why are you so tired today?waarom ben je zo moe vandaag?
Would you like to dance with me?wil je met me dansen?
Would you come tomorrow?zou je morgen komen?
You are always complainingjij klaagt altijd
Thanks for your explanationBedankt voor je uitleg
Thanks for the complimentbedankt voor het compliment
Thanks for the informationbedankt voor de informatie
Thanks for your understandingbedankt voor uw begrip
Thank you for supporting mebedankt dat je me steunt
I really miss you so muchik mis je echt heel erg
Happy valentine’s dayFijne Valentijnsdag
Whose decision was final?wiens beslissing was definitief?
Whose life is in danger?wiens leven is in gevaar?
You are a good teacherjij bent een goede leraar
You can read this bookje kunt dit boek lezen
You don't understand meje begrijpt me niet
You have to study hardje moet hard studeren
Where do you have pain?waar heb je pijn?
They are both in the roomze zijn allebei in de kamer
That house is very smalldat huis is erg klein
Please give me your handgeef me alsjeblieft je hand
Please go to the schoolga alsjeblieft naar school
Please sit here and waitga alsjeblieft hier zitten en wacht
Please speak more slowlyspreek alstublieft langzamer
My father is in his roommijn vader is in zijn kamer
May I ask you something?mag ik u iets vragen?
May I ask you a question?mag ik u een vraag stellen?
Is the job still available?is de baan nog beschikbaar?
I arrived there too earlyik kwam daar te vroeg aan
Do you have a family?heb je een familie?
Do you have any problem?heb je een probleem?
Do you have any idea?Heb je enig idee?
Did you finish the job?heb je de klus geklaard?
Did you like the movie?vond je de film leuk?
Are we ready to go now?zijn we nu klaar om te gaan?
Would you like to come?zou je het leuk vinden om te komen?
I don't speak very wellIk spreek niet zo goed
Sentences start with

English to Tamil - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Tamil meanings with transliteration.


•   Are sentences
•   Can sentences
•   Come sentences
•   Could sentences
•   Did sentences
•   Do sentences
•   Don't sentences
•   Have sentences
•   He sentences
•   His sentences
•   How sentences
•   I sentences
•   If sentences
•   I'm sentences
•   Is sentences
•   It sentences
•   Let sentences
•   May sentences
•   My sentences
•   No sentences


Dutch Vocabulary
Dutch Dictionary