Daily use common Swedish Sentences and Phrases


Table of content

     ¤   Easy sentences
     ¤   Hard sentences
     ¤   Difficult sentences
     ¤   Sentences start with
     ¤   1000 words
     ¤   Picture Dictionary


To learn Swedish language, Phrases and Sentences are the important sections. Here you can easily learn daily use common Swedish sentences with the help of English pronunciation. Here is the list of English sentences to Swedish translation with transliterations. It also helps beginners to learn Swedish language in an easy way. In this section, we are separated into three levels of sentences to learn easily (Easy sentences, Hard sentences, and Difficult sentences). Sentence is a group of words, you may also learn Vocabulary words to learn Swedish language quickly and also play some Swedish word games so you get not bored. Basic-level sentences are useful in daily life conversations, so it is very important to learn all sentences in English and Swedish.


Daily use common Swedish Sentences and Phrases

Swedish sentences and phrases


The below table gives the daily use common Sentences and Phrases in Swedish language with their pronunciation in English.

Easy sentences


WelcomeVälkommen
ThanksTack
GoodBra
EnjoyNjut av
FineBra
CongratulationsGrattis
I hate youjag hatar dig
I love youjag älskar dig
I’m in lovejag är kär
I’m sorryJag är ledsen
I’m so sorryjag är ledsen
I’m yoursJag är din
Thanks againtack igen
How are youHur mår du
I am finejag mår bra
Take careTa hand om dig
I miss youjag saknar dig
Youre niceDu är snäll
That’s terribleDet är hemskt
Thats too badDet är för dåligt
Thats too muchDet är för mycket
See youVi ses
Thank youTack
Thank you sirTack så mycket herrn
Are you freeÄr du ledig
No problemInga problem
Get well soonKrya på dig
Very goodMycket bra
Well doneBra gjort
What’s upVad händer
I cant hear youJag kan inte höra dig
I cant stopJag kan inte sluta
I knowjag vet
Good byeAdjö
Good ideaBra idé
Good luckLycka till
You are latedu är sen
Who is next?Vem är nästa?
Who is she?vem är hon?
Who is that man?vem är den mannen?
Who built it?vem byggde den?
They hurtde skadar
She got angryhon blev arg
She is a teacherhon är lärare
She is aggressivehon är aggressiv
She is attractivehon är attraktiv
She is beautifulhon är vacker
She is cryinghon gråter
She is happyhon är glad
No way!aldrig!
No worriesinga problem
No, thank youNej tack
Im so happyjag är så glad
Im hungryjag är hungrig
Im able to runjag kan springa
I agreejag håller med
I can swimJag kan simma
I cant comejag kan inte komma
He got angryhan blev arg
He was alonehan var ensam
He was bravehan var modig
He likes to swimhan gillar att simma
Dont be angryvar inte arg
Dont be sadvar inte ledsen
Dont crygråt inte
Come inkom in
Come onkom igen
Can you come?kan du komma?
Can I help?kan jag hjälpa?
Can I eat this?kan jag äta detta?
Can I help you?kan jag hjälpa dig?
Can I see?kan jag se?
Are you going?ska du gå?
Are you hungry?är du hungrig?
Are you mad?är du arg?
Are you serious?är du seriös?
Are you sleeping?sover du?
Can you do this?kan du göra det här?
Can you help me?kan du hjälpa mig?
Can you tell me?kan du berätta för mig?
Come on tomorrowkom igen imorgon
Come quicklykom fort
Could I help you?kunde jag hjälpa dig?
Could you tell me?kan du berätta för mig?
Do not disturb!stör inte!
Do you hear me?hör du mig?
Do you smoke?röker du?
Have you eaten?har du ätit?
Have you finished?har ni avslutat?
He can run fasthan kan springa fort
He began to runhan började springa
He did not speakhan talade inte
His eyes are bluehans ögon är blå
His smile was goodhans leende var bra
How is your life?hur är ditt liv?
How is your family?hur mår din familj?
I am a studentjag är student
I am going to studyjag ska plugga
I am not a teacherjag är inte en lärare
I am sorryjag är ledsen
I believe youjag tror dig
I can do this jobjag kan göra det här jobbet
I can run fasterjag kan springa snabbare
I can’t believe itjag kan inte tro det
It happensdet händer
It is newden är ny
It is a long storydet är en lång historia
It looks like an birddet ser ut som en fågel
It really takes timedet tar verkligen tid
It was really cheapdet var riktigt billigt
It was so noisydet var så bullrigt
It was very difficultdet var väldigt svårt
It wasnt expensivedet var inte dyrt
It wasnt necessarydet var inte nödvändigt
Let me checklåt mig kolla
Let me saylåt mig säga
Let me seelåt mig se
May I come in?får jag komma in?
May I help you?kan jag hjälpa dig?
May I join you?får jag vara med?
May I speak?Får jag prata?
May I eat this?får jag äta detta?
My father is tallmin far är lång
My sister has a jobmin syster har ett jobb
My sister is famousmin syster är känd
My wife is a doctormin fru är läkare
No, Ill eat laternej, jag äter senare
Please come insnälla kom in
Please do that againsnälla gör det igen
Please give mesnälla ge mig
She admired himhon beundrade honom
She avoids mehon undviker mig
She came lasthon kom sist
She goes to schoolhon går till skolan
That house is bigdet huset är stort
That is a good ideadet är en bra idé
That is my bookdet är min bok
That is my sondet är min son
The dog is deadhunden är död
The river is widefloden är bred
There is no doubtDet råder ingen tvekan
They are playingde leker
They are prettyde är fina
They got marriedde gifte sig
They have few booksde har få böcker
They stopped talkingde slutade prata
This is my frienddet här är min vän
This bird cant flyden här fågeln kan inte flyga
This decision is finaldetta beslut är slutgiltigt
This is my bookdet här är min bok
This is my brotherdetta är min bror
This is my daughterdetta är min dotter
This is not a jokedet här är inte ett skämt
This is surprisingdetta är överraskande
This river is beautifuldenna flod är vacker
This story is trueden här historien är sann
We are happyvi är glada
Will it rain today?kommer det att regna idag?
Will you go on a trip?ska du åka på resa?
Will she come?kommer hon?
Would you kill me?skulle du döda mig?
Would you love me?skulle du älska mig?
Would you come here?skulle du komma hit?
You are a teacherDu är en lärare
You are very beautifuldu är väldigt vacker
You are very bravedu är väldigt modig
You broke the rulesdu bröt mot reglerna
You love medu älskar mig
you love me or notälskar du mig eller inte
You make me happydu gör mig glad
You may godu kan gå
You should sleepdu borde sova
You must study harddu måste plugga hårt
Whose idea is this?vems idé är detta?
Thanks for your helptack för hjälpen
Thank you for comingtack för att du kom
How about youOch du då
How is your familyHur mår din familj
How to SayHur säger man
Good morningGod morgon
Good afternoonGod eftermiddag
Good eveningGod kväll
Good nightGodnatt
Happy birthdayGrattis på födelsedagen
Happy ChristmasGod Jul
Happy new yearGott nytt år
Good to see youTrevligt att se dig
I dont like itJag gillar det inte
I have no ideajag har ingen aning
I know everythingJag vet allt
I know somethingJag vet något
Thank you so muchTack så mycket
Thanks a millionTack så hemskt mycket
See you laterVi ses senare
See you next weekVi ses nästa vecka
See you next yearVi ses nästa år
See you soonSes snart
See you tomorrowVi ses imorgon
Sweet dreamsDröm sött
I’m crazy about youjag är galen i dig
Im crazy with youJag är galen med dig
Nice to meet youTrevligt att träffas
Its very cheapDet är väldigt billigt
Just a momentEtt ögonblick
Not necessarilyInte nödvändigtvis
That’s a good dealDet är en bra affär
Youre beautifulDu är vacker
Youre very niceDu är väldigt trevlig
Youre very smartDu är väldigt smart
I really appreciate itjag uppskattar det verkligen
I really miss youjag saknar dig verkligen

Hard sentences


What is your nameVad heter du
Which is correct?vilket är korrekt?
Will you please help me?kan du snälla hjälpa mig?
Will you stay at home?kommer du stanna hemma?
Do you need anything?behöver du någonting?
Do you need this book?behöver du den här boken?
Are you feeling better?mår du bättre?
Are you writing a letter?skriver du ett brev?
Come and see me nowkom och träffa mig nu
Come with your familykom med din familj
Im very busy this weekjag är väldigt upptagen den här veckan
There is a lot of moneydet finns mycket pengar
They are good peoplede är bra människor
We need some moneyvi behöver lite pengar
What is your destination?vad är din destination?
What are you doing today?vad gör du idag?
What are you reading?vad läser du?
What can I do for you?vad kan jag hjälpa dig med?
What is the problem?vad är problemet?
What is the story?vad är historien?
What is your problem?vad är ditt problem?
What was that noise?vad var det för ljud?
When can we eat?när kan vi äta?
When do you study?när studerar du?
When was it finished?när var det färdigt?
How about your familyVad sägs om din familj
Do you understand?förstår du?
Do you love me?älskar du mig?
Dont talk about workprata inte om arbete
How can I help you?hur kan jag hjälpa dig?
How deep is the lake?hur djup är sjön?
Im not disturbing youjag stör dig inte
Im proud of my sonjag är stolt över min son
Im sorry to disturb youLedsen att jag stör dig
Is something wrong?är något fel?
May I open the door?får jag öppna dörren?
Thanks for everythingTack för allt
This is very difficultDetta är mycket svårt
This is very importantDet här är väldigt viktigt
Where are you fromVar kommer du ifrån
Do you have any ideaHar du någon aning
I love you so muchjag älskar dig så mycket
I love you very muchjag älskar dig väldigt mycket
I’m in love with youjag är kär i dig
I missed you so muchjag har saknat dig så mycket
Let me think about itLåt mig tänka på det
Thank you very muchTack så mycket
I cant stop thinkingJag kan inte sluta tänka
Will you stop talking?kommer du sluta prata?
Would you like to go?skulle du vilja gå?
Would you teach me?skulle du lära mig?
Where is your room?var är ditt rum?
Where should we go?var ska vi gå?
Where is your house?vart är ditt hus?
Please close the doorStäng dörren, tack
She agreed to my ideahon gick med på min idé
That boy is intelligentden där pojken är intelligent
It was a very big roomdet var ett väldigt stort rum
He can swim very fasthan kan simma väldigt fort
He accepted my ideahan accepterade min idé
They loved each otherde älskade varandra
When will you reach?när når du?
Where are you from?var kommer du ifrån?
Where are you going?Vart ska du?
We love each othervi älskar varandra
We obeyed the rulesvi följde reglerna
We started to walkvi började gå
We will never agreevi kommer aldrig överens
We can make changevi kan göra förändring
We cook everydayvi lagar mat varje dag
We enjoyed itvi njöt av det
What about you?hur är det med dig?
What are you doing?vad gör du?
What did you say?vad sa du?
What do you need?vad behöver du?
What do you think?vad tror du?
What do you want?vad vill du?
What happened?vad hände?
What is that?vad är det där?
When was she born?När hon föddes?
When will we arrive?när kommer vi fram?
Where are you?var är du?
Where does it hurt?var gör det ont?
Where is my book?var är min bok?
Where is the river?var är floden?
Who broke this?vem bröt detta?
Why are you crying?varför gråter du?
I cant see anythingjag kan inte se något
I disagree with youjag håller inte med dig
I like it very muchjag gillar det väldigt mycket
I need more timejag behöver mer tid
I want to sleepjag vill sova
Im able to swimjag kan simma
Im not a doctorjag är ingen läkare
Im taller than youjag är längre än dig
Im very sadJag är mycket ledsen
Is he a teacher?är han en lärare?
Is she married?är hon gift?
Is this book yours?är den här boken din?
Lets ask the teacherlåt oss fråga läraren
Lets go out and eatlåt oss gå ut och äta
Lets go to a movielåt oss gå på bio

Difficult sentences


His opinion was not acceptedhans åsikt accepterades inte
His proposals were adopted at the meetinghans förslag antogs vid mötet
How do you come to school?Hur kommer du till skolan?
If I had money, I could buy itom jag hade pengar kunde jag köpa dem
If you want a pencil, Ill lend you oneom du vill ha en penna så lånar jag ut en
If he comes, ask him to waitom han kommer, be honom vänta
If it rains, we will get wetom det regnar blir vi blöta
If I studied, I would pass the examom jag pluggade skulle jag klara provet
My hair has grown too longmitt hår har blivit för långt
My mother is always at homemin mamma är alltid hemma
There are many fish in this lakedet finns många fiskar i denna sjö
There are many problems to solvedet finns många problem att lösa
There are some books on the deskdet ligger några böcker på skrivbordet
There is nothing wrong with himdet är inget fel på honom
There was a sudden change in the weatherdet var en plötslig förändring i vädret
There was nobody in the gardendet fanns ingen i trädgården
There was nobody theredet var ingen där
There were five murders this monthdet var fem mord den här månaden
They admire each otherde beundrar varandra
They agreed to work togetherde kom överens om att arbeta tillsammans
They are both good teachersde är båda bra lärare
We want something newvi vill ha något nytt
We should be very carefulvi bör vara mycket försiktiga
When can I see you next time?när kan jag se dig nästa gång?
When did you finish the work?när avslutade du arbetet?
When will you harvest your wheat?när ska du skörda ditt vete?
Where do you want to go?vart vill du gå?
Where is the pretty girl?var är den fina tjejen?
Which food do you like?vilken mat gillar du?
Which is more important?vilket är viktigast?
Which one is more expensive?vilken är dyrare?
Which way is the nearest?vilken väg är närmast?
Which is your favorite team?vilket är ditt favoritlag?
Which languages do you speak?vilka språk talar du?
Which team will win the game?vilket lag vinner matchen?
Why are you drying your hair?varför torkar du håret?
Why are you late?varför är du sen?
Why did you get so angry?varför blev du så arg?
Why did you quit?varför slutade du?
Why dont you come in?varför kommer du inte in?


Why were you late this morning?varför var du sen i morse?
Why are you so tired today?varför är du så trött idag?
Would you like to dance with me?vill du dansa med mig?
Would you come tomorrow?skulle du komma imorgon?
You are always complainingdu klagar alltid
Thanks for your explanationtack för din förklaring
Thanks for the complimenttack för komplimangen
Thanks for the informationtack för informationen
Thanks for your understandingtack för att du förstår
Thank you for supporting metack för att du stöttar mig
I really miss you so muchjag saknar dig verkligen så mycket
Happy valentine’s dayGlad alla hjärtans dag
Whose decision was final?vems beslut var slutgiltigt?
Whose life is in danger?vems liv är i fara?
You are a good teacherdu är en bra lärare
You can read this bookdu kan läsa den här boken
You dont understand medu förstår mig inte
You have to study harddu måste plugga hårt
Where do you have pain?var har du ont?
They are both in the roomde är båda i rummet
That house is very smalldet huset är väldigt litet
Please give me your handsnälla räck mig din hand
Please go to the schoolsnälla gå till skolan
Please sit here and waitsnälla sitt här och vänta
Please speak more slowlyTala långsammare är du snäll
My father is in his roommin pappa är i sitt rum
May I ask you something?får jag fråga dig en sak?
May I ask you a question?får jag fråga dig en sak?
Is the job still available?är jobbet fortfarande ledigt?
I arrived there too earlyjag kom dit för tidigt
Do you have a family?har du familj?
Do you have any problem?har du några problem?
Do you have any idea?har du någon aning?
Did you finish the job?avslutade du jobbet?
Did you like the movie?tyckte du om filmen?
Are we ready to go now?är vi redo att gå nu?
Would you like to come?skulle du vilja komma?
I dont speak very wellJag pratar inte så bra
Sentences start with

English to Tamil - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Tamil meanings with transliteration.


•   Are sentences
•   Can sentences
•   Come sentences
•   Could sentences
•   Did sentences
•   Do sentences
•   Don't sentences
•   Have sentences
•   He sentences
•   His sentences
•   How sentences
•   I sentences
•   If sentences
•   I'm sentences
•   Is sentences
•   It sentences
•   Let sentences
•   May sentences
•   My sentences
•   No sentences


Swedish Vocabulary
Swedish Dictionary