That sentences in Swedish and English


‘That’ sentences in Swedish with English pronunciation. Here you learn English to Swedish translation of That sentences and play That sentences quiz in Swedish language also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Swedish sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Swedish language in an easy way. To learn Swedish language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.


That sentences in Swedish

That sentences in Swedish and English


The list of 'That' sentences in Swedish language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Swedish translations.

That boy is intelligent den där pojken är intelligent
That boy is smart den där pojken är smart
That bridge is very beautiful den där bron är väldigt vacker
That company is managed by my brother det företaget leds av min bror
That couldnt be helped det kunde inte hjälpas
That desk is too small det skrivbordet är för litet
That didnt really happen det hände inte riktigt
That fact cant be denied det faktum kan inte förnekas
That girls eyes are blue den där tjejens ögon är blå
That house is big det huset är stort
That house is very small det huset är väldigt litet
That is a good idea det är en bra idé
That is a pencil Det är en penna
That is a table det är ett bord
That is an old camera det är en gammal kamera
That boy is intelligent den där pojken är intelligent
That boy is smart den där pojken är smart
That bridge is very beautiful den där bron är väldigt vacker
That company is managed by my brother det företaget leds av min bror
That couldnt be helped det kunde inte hjälpas
That desk is too small det skrivbordet är för litet
That didnt really happen det hände inte riktigt
That fact cant be denied det faktum kan inte förnekas
That girls eyes are blue den där tjejens ögon är blå
That house is big det huset är stort
That house is very small det huset är väldigt litet
That is a good idea det är en bra idé
That is a pencil Det är en penna
That is a table det är ett bord
That is an old camera det är en gammal kamera
That is mine den är min
That is my dictionary det är min ordbok
That is the bus stop det är busshållplatsen
That isnt fair det är inte rättvist
That movie is exciting den filmen är spännande
That nurse is very kind and polite den sjuksköterskan är väldigt snäll och artig
That old man speech is nice det där gubbens tal är fint
That toy is made of wood den leksaken är gjord av trä
That was a great party det var en fantastisk fest
That wasnt my intention det var inte min avsikt
That will save me a lot of trouble det kommer att spara mig mycket besvär
That wont work! det kommer inte att fungera!
That would be fine det vore bra
That is my book det är min bok
That is my son det är min son


‘That’ sentences in other languages (40+)


Top 1000 Swedish words


Here you learn top 1000 Swedish words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Swedish meanings with transliteration.


Eat äta
All Allt
New ny
Snore snarka
Fast snabb
Help hjälp
Pain smärta
Rain regn
Pride stolthet
Sense känsla
Large stor
Skill skicklighet
Panic panik
Thank tacka
Desire önskan
Woman kvinna
Hungry hungrig
Swedish Vocabulary
Swedish Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz