Daily use common Norwegian Sentences and Phrases


Table of content

     ¤   Easy sentences
     ¤   Hard sentences
     ¤   Difficult sentences
     ¤   Sentences start with
     ¤   1000 words
     ¤   Picture Dictionary


To learn Norwegian language, Phrases and Sentences are the important sections. Here you can easily learn daily use common Norwegian sentences with the help of English pronunciation. Here is the list of English sentences to Norwegian translation with transliterations. It also helps beginners to learn Norwegian language in an easy way. In this section, we are separated into three levels of sentences to learn easily (Easy sentences, Hard sentences, and Difficult sentences). Sentence is a group of words, you may also learn Vocabulary words to learn Norwegian language quickly and also play some Norwegian word games so you get not bored. Basic-level sentences are useful in daily life conversations, so it is very important to learn all sentences in English and Norwegian.


Daily use common Norwegian Sentences and Phrases

Norwegian sentences and phrases


The below table gives the daily use common Sentences and Phrases in Norwegian language with their pronunciation in English.

Easy sentences


WelcomeVelkommen
ThanksTakk
GoodGod
EnjoyNyt
FineFint
CongratulationsGratulerer
I hate youJeg hater deg
I love youJeg elsker deg
I’m in lovejeg er forelsket
I’m sorryBeklager
I’m so sorryjeg er så lei meg
I’m yoursJeg er din
Thanks againtakk igjen
How are youHvordan har du det
I am finejeg har det bra
Take careHa det fint
I miss youJeg savner deg
You're niceDu er snill
That’s terribleDet er fryktelig
That's too badDet var synd
That's too muchDet er for mye
See youSer deg
Thank youTakk skal du ha
Thank you sirTakk, min Herre
Are you freeEr du ledig
No problemIkke noe problem
Get well soonBli frisk snart
Very goodVeldig bra
Well doneBra gjort
What’s upHva skjer
I can't hear youJeg kan ikke høre deg
I can't stopJeg kan ikke stoppe
I knowJeg vet
Good byeHa det
Good ideaGod idé
Good luckLykke til
You are latedu er sen
Who is next?hvem er neste?
Who is she?hvem er hun?
Who is that man?hvem er den mannen?
Who built it?hvem bygde den?
They hurtDe gjør vondt
She got angryhun ble sint
She is a teacherhun er en lærer
She is aggressivehun er aggressiv
She is attractivehun er attraktiv
She is beautifulHun er vakker
She is cryinghun gråter
She is happyhun er glad
No way!aldri!
No worriesingen bekymringer
No, thank youNei takk
I'm so happyjeg er så glad
I'm hungryjeg er sulten
I'm able to runjeg kan løpe
I agreejeg er enig
I can swimjeg kan svømme
I can't comejeg kan ikke komme
He got angryhan ble sint
He was alonehan var alene
He was bravehan var modig
He likes to swimhan liker å svømme
Don't be angryikke vær sint
Don't be sadikke vær trist
Don't cryikke gråt
Come inkom inn
Come onkom igjen
Can you come?kan du komme?
Can I help?kan jeg hjelpe?
Can I eat this?kan jeg spise dette?
Can I help you?kan jeg hjelpe deg?
Can I see?kan jeg se?
Are you going?skal du gå?
Are you hungry?Er du sulten?
Are you mad?er du gal?
Are you serious?er du seriøs?
Are you sleeping?sover du?
Can you do this?kan du gjøre dette?
Can you help me?kan du hjelpe meg?
Can you tell me?kan du fortelle meg?
Come on tomorrowkom i morgen
Come quicklykom fort
Could I help you?Kan jeg hjelpe deg?
Could you tell me?kan du fortelle meg?
Do not disturb!ikke forstyrr!
Do you hear me?hører du meg?
Do you smoke?røyker du?
Have you eaten?har du spist?
Have you finished?er du ferdig?
He can run fasthan kan løpe fort
He began to runhan begynte å løpe
He did not speakhan snakket ikke
His eyes are blueøynene hans er blå
His smile was goodsmilet hans var godt
How is your life?hvordan er livet ditt?
How is your family?hvordan går det med familien din?
I am a studentjeg er en student
I am going to studyjeg skal studere
I am not a teacherjeg er ikke en lærer
I am sorryjeg beklager
I believe youjeg tror deg
I can do this jobjeg kan gjøre denne jobben
I can run fasterjeg kan løpe fortere
I can’t believe itjeg kan ikke tro det
It happensdet skjer
It is newden er ny
It is a long storydet er en lang historie
It looks like an birddet ser ut som en fugl
It really takes timedet tar virkelig tid
It was really cheapdet var veldig billig
It was so noisydet var så bråkete
It was very difficultdet var veldig vanskelig
It wasn't expensivedet var ikke dyrt
It wasn't necessarydet var ikke nødvendig
Let me checkla meg sjekke
Let me sayla meg si
Let me seela meg se
May I come in?kan jeg komme inn?
May I help you?kan jeg hjelpe deg?
May I join you?kan jeg bli med deg?
May I speak?Kan jeg få snakke?
May I eat this?kan jeg spise dette?
My father is tallfaren min er høy
My sister has a jobsøsteren min har en jobb
My sister is famoussøsteren min er kjent
My wife is a doctormin kone er lege
No, I'll eat laternei, jeg spiser senere
Please come invennligst kom inn
Please do that againvennligst gjør det igjen
Please give mevær så snill og gi meg
She admired himhun beundret ham
She avoids mehun unngår meg
She came lasthun kom sist
She goes to schoolhun går på skole
That house is bigdet huset er stort
That is a good ideadet er en god ide
That is my bookdet er min bok
That is my sondet er sønnen min
The dog is deadhunden er død
The river is wideelva er bred
There is no doubtdet er ingen tvil
They are playingde spiller
They are prettyde er vakre
They got marriedde ble gift
They have few booksde har få bøker
They stopped talkingde sluttet å snakke
This is my frienddette er min venn
This bird can't flydenne fuglen kan ikke fly
This decision is finaldenne avgjørelsen er endelig
This is my bookdette er min bok
This is my brotherdette er min bror
This is my daughterdette er min datter
This is not a jokedette er ikke en spøk
This is surprisingdette er overraskende
This river is beautifuldenne elven er vakker
This story is truedenne historien er sann
We are happyvi er glade
Will it rain today?vil det regne i dag?
Will you go on a trip?skal du på tur?
Will she come?kommer hun?
Would you kill me?ville du drept meg?
Would you love me?vil du elske meg?
Would you come here?ville du kommet hit?
You are a teacherdu er en lærer
You are very beautifuldu er veldig vakker
You are very bravedu er veldig modig
You broke the rulesdu brøt reglene
You love medu elsker meg
you love me or notdu elsker meg eller ikke
You make me happydu gjør meg glad
You may godu kan gå
You should sleepdu burde sove
You must study harddu må studere hardt
Whose idea is this?hvem sin idé er dette?
Thanks for your helptakk for hjelpen
Thank you for comingtakk for at du kom
How about youHva med deg
How is your familyHvordan går det med familien din
How to SayHvordan si
Good morningGod morgen
Good afternoonGod ettermiddag
Good eveningGod kveld
Good nightGod natt
Happy birthdayGratulerer med dagen
Happy ChristmasGod jul
Happy new yearGodt nytt år
Good to see youGodt å se deg
I don't like itJeg liker det ikke
I have no ideajeg har ingen anelse
I know everythingjeg vet alt
I know somethingJeg vet noe
Thank you so muchTusen takk
Thanks a millionTakk en million
See you laterSer deg senere
See you next weekSer deg neste uke
See you next yearSer deg neste år
See you soonSer deg snart
See you tomorrowSees i morgen
Sweet dreamsSøte drømmer
I’m crazy about youJeg er gal etter deg
I'm crazy with youjeg er gal med deg
Nice to meet youHyggelig å møte deg
It's very cheapdet er veldig billig
Just a momentbare et øyeblikk
Not necessarilyikke nødvendigvis
That’s a good dealDet er en god avtale
You're beautifulDu er vakker
You're very niceDu er veldig snill
You're very smartDu er veldig smart
I really appreciate itjeg setter stor pris på det
I really miss youjeg savner deg virkelig

Hard sentences


What is your nameHva heter du
Which is correct?hvilken er korrekt?
Will you please help me?vil du være så snill å hjelpe meg?
Will you stay at home?blir du hjemme?
Do you need anything?trenger du noe?
Do you need this book?trenger du denne boken?
Are you feeling better?føler du deg bedre?
Are you writing a letter?skriver du et brev?
Come and see me nowkom og se meg nå
Come with your familykom med familien din
I'm very busy this weekjeg er veldig opptatt denne uken
There is a lot of moneydet er mye penger
They are good peoplede er gode mennesker
We need some moneyvi trenger litt penger
What is your destination?Hva er ditt bestemmelsessted?
What are you doing today?hva gjør du idag?
What are you reading?hva er det du leser?
What can I do for you?hva kan jeg gjøre for deg?
What is the problem?hva er problemet?
What is the story?hva er historien?
What is your problem?hva er problemet ditt?
What was that noise?hva var den støyen?
When can we eat?når kan vi spise?
When do you study?når studerer du?
When was it finished?når var den ferdig?
How about your familyHva med familien din
Do you understand?forstår du?
Do you love me?elsker du meg?
Don't talk about workikke snakk om jobb
How can I help you?hvordan kan jeg hjelpe deg?
How deep is the lake?hvor dyp er innsjøen?
I'm not disturbing youjeg forstyrrer deg ikke
I'm proud of my sonjeg er stolt av sønnen min
I'm sorry to disturb youJeg beklager å forstyrre deg
Is something wrong?er noe galt?
May I open the door?kan jeg åpne døren?
Thanks for everythingTakk for alt
This is very difficultDette er veldig vanskelig
This is very importantDette er veldig viktig
Where are you fromHvor er du fra
Do you have any ideaHar du noen ide
I love you so muchjeg elsker deg så mye
I love you very muchJeg elsker deg veldig mye
I’m in love with youjeg er forelsket i deg
I missed you so muchJeg har savnet deg så mye
Let me think about itla meg tenke på det
Thank you very muchTusen takk
I can't stop thinkingJeg kan ikke slutte å tenke
Will you stop talking?vil du slutte å snakke?
Would you like to go?har du lyst til å gå?
Would you teach me?vil du lære meg?
Where is your room?hvor er rommet ditt?
Where should we go?hvor burde vi gå?
Where is your house?hvor er huset ditt?
Please close the doorVennligst lukk døren
She agreed to my ideahun gikk med på ideen min
That boy is intelligentden gutten er intelligent
It was a very big roomdet var et veldig stort rom
He can swim very fasthan kan svømme veldig fort
He accepted my ideahan godtok ideen min
They loved each otherde elsket hverandre
When will you reach?når rekker du?
Where are you from?hvor er du fra?
Where are you going?hvor skal du?
We love each othervi elsker hverandre
We obeyed the rulesvi fulgte reglene
We started to walkvi begynte å gå
We will never agreevi blir aldri enige
We can make changevi kan gjøre endring
We cook everydayvi lager mat hver dag
We enjoyed itvi likte det
What about you?hva med deg?
What are you doing?Hva gjør du?
What did you say?hva sa du?
What do you need?hva trenger du?
What do you think?hva tror du?
What do you want?hva vil du?
What happened?hva skjedde?
What is that?hva er det?
When was she born?når ble hun født?
When will we arrive?når kommer vi?
Where are you?hvor er du?
Where does it hurt?hvor gjør det vondt?
Where is my book?hvor er boken min?
Where is the river?hvor er elven?
Who broke this?hvem brøt dette?
Why are you crying?hvorfor gråter du?
I can't see anythingjeg kan ikke se noe
I disagree with youjeg er uenig med deg
I like it very muchjeg liker det veldig mye
I need more timejeg trenger mer tid
I want to sleepjeg vil sove
I'm able to swimjeg kan svømme
I'm not a doctorjeg er ikke lege
I'm taller than youjeg er høyere enn deg
I'm very sadjeg er veldig trist
Is he a teacher?er han en lærer?
Is she married?er hun gift?
Is this book yours?er denne boken din?
Let's ask the teacherla oss spørre læreren
Let's go out and eatla oss gå ut og spise
Let's go to a moviela oss gå på kino

Difficult sentences


His opinion was not acceptedhans mening ble ikke akseptert
His proposals were adopted at the meetinghans forslag ble vedtatt på møtet
How do you come to school?hvordan kommer du deg til skolen?
If I had money, I could buy ithvis jeg hadde penger, kunne jeg kjøpe det
If you want a pencil, I'll lend you onehvis du vil ha en blyant, så låner jeg deg en
If he comes, ask him to waithvis han kommer, be ham vente
If it rains, we will get wethvis det regner, blir vi våte
If I studied, I would pass the examhvis jeg studerte, ville jeg bestått eksamen
My hair has grown too longhåret mitt har vokst for langt
My mother is always at homemin mor er alltid hjemme
There are many fish in this lakedet er mange fisker i denne innsjøen
There are many problems to solvedet er mange problemer å løse
There are some books on the deskdet er noen bøker på skrivebordet
There is nothing wrong with himdet er ikke noe galt med ham
There was a sudden change in the weatherdet ble en plutselig endring i været
There was nobody in the gardendet var ingen i hagen
There was nobody theredet var ingen der
There were five murders this monthdet var fem drap denne måneden
They admire each otherde beundrer hverandre
They agreed to work togetherde ble enige om å jobbe sammen
They are both good teachersde er begge gode lærere
We want something newvi vil ha noe nytt
We should be very carefulvi bør være veldig forsiktige
When can I see you next time?når kan jeg se deg neste gang?
When did you finish the work?når ble du ferdig med arbeidet?
When will you harvest your wheat?når skal du høste hveten din?
Where do you want to go?hvor vil du gå?
Where is the pretty girl?hvor er den pene jenta?
Which food do you like?hvilken mat liker du?
Which is more important?hva er viktigst?
Which one is more expensive?hvilken er dyrere?
Which way is the nearest?hvilken vei er nærmeste?
Which is your favorite team?hvilket er favorittlaget ditt?
Which languages do you speak?hvilket språk snakker du?
Which team will win the game?hvilket lag vinner kampen?
Why are you drying your hair?hvorfor tørker du håret?
Why are you late?hvorfor er du sen?
Why did you get so angry?hvorfor ble du så sint?
Why did you quit?hvorfor sluttet du?
Why don't you come in?hvorfor kommer du ikke inn?


Why were you late this morning?hvorfor var du sen i morges?
Why are you so tired today?hvorfor er du så trøtt i dag?
Would you like to dance with me?vil du danse med meg?
Would you come tomorrow?vil du komme i morgen?
You are always complainingdu klager alltid
Thanks for your explanationtakk for din forklaring
Thanks for the complimenttakk for komplimentet
Thanks for the informationtakk for informasjonen
Thanks for your understandingtakk for din forståelse
Thank you for supporting metakk for at du støtter meg
I really miss you so muchjeg savner deg veldig mye
Happy valentine’s dayGod valentinsdag
Whose decision was final?hvis avgjørelse var endelig?
Whose life is in danger?hvis liv er i fare?
You are a good teacherdu er en god lærer
You can read this bookdu kan lese denne boken
You don't understand medu forstår meg ikke
You have to study harddu må studere hardt
Where do you have pain?hvor har du vondt?
They are both in the roomde er begge i rommet
That house is very smalldet huset er veldig lite
Please give me your handvennligst gi meg hånden din
Please go to the schoolvennligst gå til skolen
Please sit here and waitvær så snill å sitte her og vente
Please speak more slowlyVennligst snakk litt saktere
My father is in his roomfaren min er på rommet sitt
May I ask you something?kan jeg spørre deg om noe?
May I ask you a question?kan jeg spørre deg et spørsmål?
Is the job still available?er jobben fortsatt ledig?
I arrived there too earlyjeg kom dit for tidlig
Do you have a family?har du en familie?
Do you have any problem?har du noen problemer?
Do you have any idea?har du noen ide?
Did you finish the job?ble du ferdig med jobben?
Did you like the movie?likte du filmen?
Are we ready to go now?er vi klare til å gå nå?
Would you like to come?ønsker du å komme?
I don't speak very wellJeg snakker ikke veldig bra
Sentences start with

English to Tamil - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Tamil meanings with transliteration.


•   Are sentences
•   Can sentences
•   Come sentences
•   Could sentences
•   Did sentences
•   Do sentences
•   Don't sentences
•   Have sentences
•   He sentences
•   His sentences
•   How sentences
•   I sentences
•   If sentences
•   I'm sentences
•   Is sentences
•   It sentences
•   Let sentences
•   May sentences
•   My sentences
•   No sentences


Norwegian Vocabulary
Norwegian Dictionary