Daily use common Javanese Sentences and Phrases


Table of content

     ¤   Easy sentences
     ¤   Hard sentences
     ¤   Difficult sentences
     ¤   Sentences start with
     ¤   1000 words
     ¤   Picture Dictionary


To learn Javanese language, Phrases and Sentences are the important sections. Here you can easily learn daily use common Javanese sentences with the help of English pronunciation. Here is the list of English sentences to Javanese translation with transliterations. It also helps beginners to learn Javanese language in an easy way. In this section, we are separated into three levels of sentences to learn easily (Easy sentences, Hard sentences, and Difficult sentences). Sentence is a group of words, you may also learn Vocabulary words to learn Javanese language quickly and also play some Javanese word games so you get not bored. Basic-level sentences are useful in daily life conversations, so it is very important to learn all sentences in English and Javanese.


Daily use common Javanese Sentences and Phrases

Javanese sentences and phrases


The below table gives the daily use common Sentences and Phrases in Javanese language with their pronunciation in English.

Easy sentences


WelcomeSugeng rawuh
ThanksMatur nuwun
GoodApik
EnjoySeneng
FineApik wae
CongratulationsSugeng rawuh
I hate youAku sengit karo sampeyan
I love youaku tresno karo kowe
I’m in loveAku lagi tresna
I’m sorryNuwun sewu
I’m so sorryNuwun sewu
I’m yoursAku sampeyan
Thanks againmatur nuwun maneh
How are youPiye kabare
I am fineAku ora apa-apa
Take careAti-ati
I miss youAku kangen kowe
You're niceSampeyan apik
That’s terribleElek banget
That's too badAla banget
That's too muchKuwi kakehan
See youKetemu maneh
Thank youMatur nuwun
Thank you sirMatur nuwun pak
Are you freeApa sampeyan bebas
No problemOra masalah
Get well soonEnggal mari
Very goodApik banget
Well doneWis rampung
What’s upAna apa
I can't hear youAku ora bisa ngrungokake sampeyan
I can't stopAku ora bisa mandheg
I knowAku ngerti
Good byeSelamat tinggal
Good ideaGagasan apik
Good luckMuga-muga sukses
You are latekowe telat
Who is next?sapa sing sabanjure?
Who is she?sapa dheweke?
Who is that man?sapa wong iku?
Who built it?sapa sing mbangun?
They hurtpadha lara
She got angrydheweke nesu
She is a teacheriku guru
She is aggressivedheweke agresif
She is attractivedheweke atraktif
She is beautifuldheweke ayu
She is cryingdheweke nangis
She is happydheweke seneng
No way!ora bisa!
No worriesora kuwatir
No, thank youora, matur nuwun
I'm so happyaku seneng banget
I'm hungryaku luwe
I'm able to runaku bisa mlayu
I agreeaku setuju
I can swimaku bisa nglangi
I can't comeaku ora bisa teka
He got angrydheweke nesu
He was alonepiyambakipun piyambakan
He was bravedheweke wani
He likes to swimdheweke seneng nglangi
Don't be angryaja nesu
Don't be sadaja susah
Don't cryaja nangis
Come inmlebu
Come onayo
Can you come?bisa teka?
Can I help?aku bisa mbantu?
Can I eat this?aku bisa mangan iki?
Can I help you?aku bisa nulungi kowe?
Can I see?aku bisa ndeleng?
Are you going?kowe arep?
Are you hungry?kowe luwe?
Are you mad?kowe edan?
Are you serious?sampeyan serius?
Are you sleeping?kowe turu?
Can you do this?sampeyan bisa nindakake iki?
Can you help me?bisa nulungi aku?
Can you tell me?bisa ngomong?
Come on tomorrowayo sesuk
Come quicklyteka cepet
Could I help you?bisa aku nulungi sampeyan?
Could you tell me?bisa ngomong?
Do not disturb!ora ngganggu!
Do you hear me?kowe krungu aku?
Do you smoke?sampeyan ngrokok?
Have you eaten?wis mangan?
Have you finished?wis rampung?
He can run fastdheweke bisa mlayu kanthi cepet
He began to rundheweke wiwit mlayu
He did not speakdheweke ora ngomong
His eyes are bluemripate biru
His smile was goodesemane apik
How is your life?piye uripmu?
How is your family?piye kabare keluargamu?
I am a studentaku murid
I am going to studyaku arep sinau
I am not a teacheraku dudu guru
I am sorrykula nyuwun pangapunten
I believe youaku percoyo kowe
I can do this jobaku bisa nindakake pakaryan iki
I can run fasteraku bisa mlaku luwih cepet
I can’t believe itaku ora ngandel
It happensmengkono
It is newiku anyar
It is a long storyiku crita dawa
It looks like an birdkaton kaya manuk
It really takes timepancen butuh wektu
It was really cheapiku pancene mirah
It was so noisyrame banget
It was very difficultiku banget angel
It wasn't expensiveiku ora larang
It wasn't necessaryiku ora perlu
Let me checkkula priksa
Let me saymugi kula matur
Let me seemugi kula mirsani
May I come in?aku bisa mlebu?
May I help you?aku bisa mbantu sampeyan?
May I join you?aku bisa melu sampeyan?
May I speak?aku bisa ngomong?
May I eat this?aku bisa mangan iki?
My father is tallbapakku dhuwur
My sister has a jobadhiku duwe gawean
My sister is famousadhiku wis misuwur
My wife is a doctorbojoku dokter
No, I'll eat laterora, mengko aku mangan
Please come inmangga mlebu
Please do that againtulung gawe maneh
Please give memangga kula aturi
She admired himdheweke admired wong
She avoids medheweke nyingkiri aku
She came lastdheweke teka pungkasan
She goes to schooldheweke menyang sekolah
That house is bigomah iku gedhe
That is a good ideaiku apike
That is my bookiku bukuku
That is my sonkuwi anakku
The dog is deadasu iku mati
The river is widekali iki amba
There is no doubtora ana sangsi
They are playinglagi dolanan
They are prettypadha ayu
They got marriedpadha nikah
They have few bookspadha duwe sawetara buku
They stopped talkingpadha mandheg ngomong
This is my friendiki kancaku
This bird can't flymanuk iki ora bisa mabur
This decision is finalkaputusan iki final
This is my bookiki bukuku
This is my brotheriki sedulurku
This is my daughteriki anakku
This is not a jokeiki ora guyon
This is surprisingiki nggumunake
This river is beautifulkali iki ayu
This story is truecrita iki bener
We are happykita seneng
Will it rain today?bakal udan dina iki?
Will you go on a trip?arep lelungan?
Will she come?dheweke bakal teka?
Would you kill me?arep mateni aku?
Would you love me?apa kowe tresna marang aku?
Would you come here?arep teka kene?
You are a teachersampeyan guru
You are very beautifulsampeyan ayu banget
You are very bravekowe wani banget
You broke the rulessampeyan nglanggar aturan
You love mekowe tresna marang aku
you love me or notsampeyan tresna kula apa ora
You make me happykowe gawe aku seneng
You may gosampeyan bisa pindhah
You should sleepsampeyan kudu turu
You must study hardsampeyan kudu sinau sing sregep
Whose idea is this?ide sapa iki?
Thanks for your helpmatur nuwun kanggo bantuan sampeyan
Thank you for comingmatur nuwun sampun rawuh
How about youKepiye sampeyan
How is your familyPiye keluargane
How to SayCara Ngomong
Good morningSugeng enjang
Good afternoonSugeng siang
Good eveningSugeng sonten
Good nightSugeng dalu
Happy birthdaySugeng ambal warsa
Happy ChristmasSugeng natal
Happy new yearSugeng warsa enggal
Good to see youSeneng ketemu kowe
I don't like itAku ora seneng
I have no ideaAku ora ngerti
I know everythingAku ngerti kabeh
I know somethingAku ngerti soko
Thank you so muchMatur nuwun sanget
Thanks a millionMatur sewu
See you laterMengko ketemu
See you next weekKetemu minggu ngarep
See you next yearNganti ketemu taun ngarep
See you soonEnggal ketemu
See you tomorrowKetemu sesuk
Sweet dreamsImpen manis
I’m crazy about youAku edan karo kowe
I'm crazy with youaku edan karo kowe
Nice to meet youSeneng ketemu kowe
It's very cheapmurah banget
Just a momentmung sedhela
Not necessarilyora kudu
That’s a good dealIki menehi hasil apik
You're beautifulSampeyan ayu
You're very niceSampeyan apik banget
You're very smartSampeyan pancen pinter
I really appreciate itAku seneng tenan
I really miss youAku kangen tenan karo kowe

Hard sentences


What is your nameSopo jenengmu
Which is correct?kang bener?
Will you please help me?kersa tulungi kula?
Will you stay at home?sampeyan bakal tetep ing omah?
Do you need anything?apa sampeyan butuh apa-apa?
Do you need this book?sampeyan butuh buku iki?
Are you feeling better?apa sampeyan krasa luwih apik?
Are you writing a letter?sampeyan nulis layang?
Come and see me nowteka lan ndeleng kula saiki
Come with your familyteka karo kulawarga
I'm very busy this weekaku sibuk banget minggu iki
There is a lot of moneyana akeh dhuwit
They are good peoplepadha wong apik
We need some moneykita butuh dhuwit
What is your destination?apa tujuanmu?
What are you doing today?apa sing sampeyan tindakake dina iki?
What are you reading?lagi maca apa?
What can I do for you?apa sing bisa daktindakake kanggo sampeyan?
What is the problem?apa masalahe?
What is the story?apa critane?
What is your problem?apa masalah sampeyan?
What was that noise?swara apa iku?
When can we eat?kapan kita bisa mangan?
When do you study?kapan sinau?
When was it finished?kapan rampunge?
How about your familyKepiye kulawarga sampeyan
Do you understand?sampeyan ngerti?
Do you love me?kowe tresna karo aku?
Don't talk about workaja ngomong bab karya
How can I help you?kepiye carane aku bisa nulungi sampeyan?
How deep is the lake?sepira jerone tlaga?
I'm not disturbing youAku ora ngganggu sampeyan
I'm proud of my sonaku bangga karo anakku
I'm sorry to disturb younyuwun pangapunten ngganggu sampeyan
Is something wrong?ana sing salah?
May I open the door?aku bisa mbukak lawang?
Thanks for everythingMatur nuwun kanggo kabeh
This is very difficultIki angel banget
This is very importantIki penting banget
Where are you fromKowe saka ngendi
Do you have any ideaApa sampeyan duwe ide
I love you so muchAku tresna banget karo sampeyan
I love you very muchAku tresna banget karo sampeyan
I’m in love with youAku gandrung karo kowe
I missed you so muchaku kangen banget karo kowe
Let me think about itkula aturi mikir
Thank you very muchMatur nuwun sanget
I can't stop thinkingAku ora bisa mandheg mikir
Will you stop talking?sampeyan bakal mandheg ngomong?
Would you like to go?arep lunga?
Would you teach me?arep ngajari aku?
Where is your room?kamarmu ngendi?
Where should we go?kita kudu menyang ngendi?
Where is your house?omahmu ngendi?
Please close the doormangga tutup lawang
She agreed to my ideadheweke setuju karo gagasanku
That boy is intelligentsing lanang iku pinter
It was a very big roomiku kamar gedhe banget
He can swim very fastdheweke bisa nglangi kanthi cepet
He accepted my ideadheweke nampa gagasanku
They loved each otherpadha tresna-tinresnan
When will you reach?kapan kowe tekan?
Where are you from?sampeyan saka ngendi?
Where are you going?arep menyang ngendi?
We love each otherkita padha tresna-tinresnan
We obeyed the ruleskita manut aturan
We started to walkkita miwiti mlaku
We will never agreekita ora bakal setuju
We can make changekita bisa nggawe owah-owahan
We cook everydaykita masak saben dina
We enjoyed itkita sante
What about you?opo kowe?
What are you doing?lagi ngapa?
What did you say?kowe ngomong opo?
What do you need?apa sing sampeyan butuhake?
What do you think?piye menurutmu?
What do you want?arep opo?
What happened?ana apa?
What is that?opo iku?
When was she born?nalika dheweke lair?
When will we arrive?kapan kita bakal teka?
Where are you?kowe nang endi?
Where does it hurt?lara endi?
Where is my book?endi bukuku?
Where is the river?ngendi kali?
Who broke this?sopo sing ngrusak iki?
Why are you crying?kok nangis?
I can't see anythingaku ora bisa ndeleng apa-apa
I disagree with youaku ora setuju karo sampeyan
I like it very muchaku seneng banget
I need more timeaku butuh wektu liyane
I want to sleepaku arep turu
I'm able to swimaku bisa nglangi
I'm not a doctoraku dudu dokter
I'm taller than youAku luwih dhuwur tinimbang sampeyan
I'm very sadaku sedhih banget
Is he a teacher?iku guru?
Is she married?apa dheweke nikah?
Is this book yours?buku iki duwekmu?
Let's ask the teacherayo takon marang guru
Let's go out and eatayo padha metu mangan
Let's go to a movieayo nonton wayang

Difficult sentences


His opinion was not acceptedpanemune ora ditampa
His proposals were adopted at the meetingusulan-usulane diadopsi ing rapat kasebut
How do you come to school?carane sampeyan teka sekolah?
If I had money, I could buy ityen aku duwe dhuwit, aku bisa tuku
If you want a pencil, I'll lend you oneYen sampeyan pengin potlot, aku bakal nyilih sampeyan
If he comes, ask him to waityen teka, takon marang ngenteni
If it rains, we will get wetyen udan, kita bakal teles
If I studied, I would pass the examyen aku sinau, aku bakal lulus ujian
My hair has grown too longrambutku wis dawa banget
My mother is always at homeibu tansah ing omah
There are many fish in this lakeing tlaga iki akeh iwak
There are many problems to solveana akeh masalah kanggo ngatasi
There are some books on the deskana sawetara buku ing meja
There is nothing wrong with himora ana sing salah karo dheweke
There was a sudden change in the weatherana owah-owahan dumadakan ing cuaca
There was nobody in the gardenora ana wong ing taman
There was nobody thereora ana wong ing kana
There were five murders this monthana limang Rajapati sasi iki
They admire each otherpadha ngujo saben liyane
They agreed to work togetherpadha sarujuk bisa bebarengan
They are both good teacherswong loro kuwi guru sing apik
We want something newkita pengin soko anyar
We should be very carefulkita kudu ngati-ati banget
When can I see you next time?kapan aku bisa ketemu sampeyan liyane?
When did you finish the work?kapan rampung kerjane?
When will you harvest your wheat?kapan sampeyan bakal panen gandum?
Where do you want to go?arep menyang ngendi?
Where is the pretty girl?endi cah ayu?
Which food do you like?panganan apa sing sampeyan senengi?
Which is more important?endi sing luwih penting?
Which one is more expensive?endi sing luwih larang?
Which way is the nearest?dalan endi sing paling cedhak?
Which is your favorite team?sing tim favorit sampeyan?
Which languages do you speak?basa sing sampeyan gunakake?
Which team will win the game?tim kang bakal menang game?
Why are you drying your hair?rambutmu kok garing?
Why are you late?kok telat?
Why did you get so angry?kok nesu banget?
Why did you quit?kenapa sampeyan mandheg?
Why don't you come in?kok ora mlebu?


Why were you late this morning?kok telat esuk iki?
Why are you so tired today?kok kesel banget dina iki?
Would you like to dance with me?apa kowe gelem nari karo aku?
Would you come tomorrow?arep teka sesuk?
You are always complainingkowe tansah sambat
Thanks for your explanationmatur nuwun kanggo panjelasan sampeyan
Thanks for the complimentmatur nuwun kanggo pujian
Thanks for the informationmatur nuwun kanggo informasi
Thanks for your understandingmatur nuwun kanggo pangerten
Thank you for supporting mematur nuwun kanggo ndhukung kula
I really miss you so muchAku kangen banget karo kowe
Happy valentine’s daySugeng dina valentine
Whose decision was final?keputusane sapa sing final?
Whose life is in danger?uripe sapa sing bebaya?
You are a good teachersampeyan guru sing apik
You can read this booksampeyan bisa maca buku iki
You don't understand mekowe ora ngerti aku
You have to study hardkowe kudu sregep sinau
Where do you have pain?lara ngendi?
They are both in the roomsakloron ing kamar
That house is very smallomah iku cilik banget
Please give me your handtulung tanganmu
Please go to the schoolmangga menyang sekolah
Please sit here and waitmangga lenggah ing kene lan ngenteni
Please speak more slowlymonggo ngomong luwih alon
My father is in his roombapak ana ing kamar
May I ask you something?aku njaluk sampeyan soko?
May I ask you a question?aku bisa takon sampeyan?
Is the job still available?apa proyek isih kasedhiya?
I arrived there too earlyAku teka ing kono banget awal
Do you have a family?sampeyan duwe kulawarga?
Do you have any problem?apa sampeyan duwe masalah?
Do you have any idea?apa sampeyan duwe gagasan?
Did you finish the job?sampeyan wis rampung proyek?
Did you like the movie?apa sampeyan seneng film?
Are we ready to go now?apa kita siap lunga saiki?
Would you like to come?arep teka?
I don't speak very wellAku ora bisa ngomong kanthi apik
Sentences start with

English to Tamil - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Tamil meanings with transliteration.
Javanese Vocabulary
Javanese Dictionary