Daily use common Hungarian Sentences and Phrases


Table of content

     ¤   Easy sentences
     ¤   Hard sentences
     ¤   Difficult sentences
     ¤   Sentences start with
     ¤   1000 words
     ¤   Picture Dictionary


To learn Hungarian language, Phrases and Sentences are the important sections. Here you can easily learn daily use common Hungarian sentences with the help of English pronunciation. Here is the list of English sentences to Hungarian translation with transliterations. It also helps beginners to learn Hungarian language in an easy way. In this section, we are separated into three levels of sentences to learn easily (Easy sentences, Hard sentences, and Difficult sentences). Sentence is a group of words, you may also learn Vocabulary words to learn Hungarian language quickly and also play some Hungarian word games so you get not bored. Basic-level sentences are useful in daily life conversations, so it is very important to learn all sentences in English and Hungarian.


Daily use common Hungarian Sentences and Phrases

Hungarian sentences and phrases


The below table gives the daily use common Sentences and Phrases in Hungarian language with their pronunciation in English.

Easy sentences


WelcomeÜdvözöljük
ThanksKöszönöm
Good
EnjoyÉlvezd
FineBírság
CongratulationsGratulálunk
I hate youutállak
I love youSzeretlek
I’m in loveSzerelmes vagyok
I’m sorrysajnálom
I’m so sorrynagyon sajnálom
I’m yoursA tiéd vagyok
Thanks againköszönöm mégegyszer
How are youHogy vagy
I am finejól vagyok
Take careVigyázz magadra
I miss youhiányzol
You're niceKedves vagy
That’s terribleEz szörnyű
That's too badAz túl rossz
That's too muchEz túl sok
See youTalálkozunk
Thank youKöszönöm
Thank you sirKöszönöm, Uram
Are you freeRáérsz
No problemNincs mit
Get well soonJobbulást
Very goodNagyon jó
Well doneSzép munka
What’s upMi a helyzet
I can't hear youNem halllak
I can't stopNem állhatok meg
I knowtudom
Good byeViszontlátásra
Good ideaJó ötlet
Good luckSok szerencsét
You are latekéstél
Who is next?ki a következő?
Who is she?ki ő?
Who is that man?ki az az ember?
Who built it?ki építette?
They hurtbántanak
She got angrydühös lett
She is a teacherő egy tanár
She is aggressiveő agresszív
She is attractiveő vonzó
She is beautifulő szép
She is cryingő sír
She is happyboldog
No way!semmiképpen!
No worriessemmi gond
No, thank younem, köszönöm
I'm so happyolyan boldog vagyok
I'm hungryéhes vagyok
I'm able to runtudok futni
I agreeEgyetértek
I can swimtudok úszni
I can't comenem tudok jönni
He got angrydühös lett
He was aloneegyedül volt
He was bravebátor volt
He likes to swimszeret úszni
Don't be angryne haragudj
Don't be sadne légy szomorú
Don't cryne sírj
Come inbejön
Come onGyerünk
Can you come?Tudsz jönni?
Can I help?segíthetek?
Can I eat this?megehetem ezt?
Can I help you?segíthetek?
Can I see?láthatom?
Are you going?mész?
Are you hungry?Éhes vagy?
Are you mad?haragszol?
Are you serious?ezt most komolyan mondod?
Are you sleeping?alszol?
Can you do this?meg tudod ezt csinálni?
Can you help me?tudsz segíteni nekem?
Can you tell me?meg tudnád mondani?
Come on tomorrowgyere holnap
Come quicklyGyere gyorsan
Could I help you?segíthetek?
Could you tell me?meg tudná mondani?
Do not disturb!ne zavarj!
Do you hear me?hallasz?
Do you smoke?dohányzol?
Have you eaten?ettél már?
Have you finished?végeztél?
He can run fastgyorsan tud futni
He began to runfutni kezdett
He did not speaknem beszélt
His eyes are bluea szemei ​​kékek
His smile was goodjó volt a mosolya
How is your life?milyen az életed?
How is your family?hogy van a családod?
I am a studenttanuló vagyok
I am going to studytanulni fogok
I am not a teachernem vagyok tanár
I am sorrysajnálom
I believe youhiszek neked
I can do this jobmeg tudom csinálni ezt a munkát
I can run fastergyorsabban tudok futni
I can’t believe itnem hiszem el
It happensmegtörténik
It is newez új
It is a long storyez egy hosszú történet
It looks like an birdúgy néz ki, mint egy madár
It really takes timetényleg időbe telik
It was really cheaptényleg olcsó volt
It was so noisyolyan zajos volt
It was very difficultnagyon nehéz volt
It wasn't expensivenem volt drága
It wasn't necessarynem volt rá szükség
Let me checkhadd ellenőrizzem le
Let me sayhadd mondjam el
Let me seehadd lássam
May I come in?bejöhetek?
May I help you?segíthetek?
May I join you?csatlakozhatok hozzád?
May I speak?beszélhetek?
May I eat this?megehetem ezt?
My father is tallapám magas
My sister has a joba nővéremnek van munkája
My sister is famousa nővérem híres
My wife is a doctora feleségem orvos
No, I'll eat laternem, később eszek
Please come inkérlek fáradj be
Please do that againkérlek tedd meg még egyszer
Please give mekérlek add nekem
She admired himcsodálta őt
She avoids meelkerül engem
She came lastő jött utoljára
She goes to schooliskolába jár
That house is bigaz a ház nagy
That is a good ideaez egy jó ötlet
That is my bookez az én könyvem
That is my sonaz a fiam
The dog is deada kutya meghalt
The river is wideszéles a folyó
There is no doubtkétségkívűl
They are playingjátszanak
They are prettyők csinosak
They got marriedösszeházasodtak
They have few bookskevés könyvük van
They stopped talkingabbahagyták a beszélgetést
This is my friendez az én barátom
This bird can't flyez a madár nem tud repülni
This decision is finalez a döntés végleges
This is my bookez az én könyvem
This is my brotherez az én testvérem
This is my daughterez a lányom
This is not a jokeez nem vicc
This is surprisingez meglepő
This river is beautifulgyönyörű ez a folyó
This story is trueez a történet igaz
We are happyboldogok vagyunk
Will it rain today?Esni fog ma?
Will you go on a trip?kirándulni fogsz?
Will she come?eljön?
Would you kill me?megölnél?
Would you love me?szeretsz engem?
Would you come here?ide jönnél?
You are a teacherÖn tanár
You are very beautifulnagyon szép vagy
You are very bravenagyon bátor vagy
You broke the rulesmegszegted a szabályokat
You love meszeretsz engem
you love me or notszeretsz vagy nem
You make me happyboldoggá teszel
You may gomehetsz
You should sleepaludnod kellene
You must study hardkeményen kell tanulnod
Whose idea is this?kinek az ötlete ez?
Thanks for your helpKöszönöm a segítséget
Thank you for comingköszönöm, hogy eljöttek
How about youÉs veled mi van
How is your familyHogy van a családod
How to SayHogy is mondjam
Good morningJó reggelt kívánok
Good afternoonJó napot
Good eveningJó estét
Good nightJó éjszakát
Happy birthdayBoldog születésnapot
Happy ChristmasBoldog Karácsonyt
Happy new yearBoldog új évet
Good to see youJó látni téged
I don't like itNem szeretem
I have no ideafogalmam sincs
I know everythingmindent tudok
I know somethingTudok valamit
Thank you so muchNagyon szépen köszönöm
Thanks a millionMillió köszönet
See you laterKésőbb találkozunk
See you next weekTalálkozunk jövő héten
See you next yearViszlát jövőre
See you soonHamarosan találkozunk
See you tomorrowViszlát holnap
Sweet dreamsÉdes álmok
I’m crazy about youmegőrülök érted
I'm crazy with youmegőrülök veled
Nice to meet youÖrvendek
It's very cheapnagyon olcsó
Just a momentegy pillanat
Not necessarilyNem feltétlenül
That’s a good dealEz jó üzlet
You're beautifulGyönyörű vagy
You're very niceNagyon kedves vagy
You're very smartNagyon okos vagy
I really appreciate itNagyra értékelem
I really miss younagyon hiányzol

Hard sentences


What is your nameMi a neved
Which is correct?melyik a helyes?
Will you please help me?segítenél nekem?
Will you stay at home?otthon maradsz?
Do you need anything?szükséged van valamire?
Do you need this book?kell ez a könyv?
Are you feeling better?jobban érzed magad?
Are you writing a letter?levelet írsz?
Come and see me nowgyere és nézz meg most
Come with your familygyere a családoddal
I'm very busy this weeknagyon elfoglalt vagyok ezen a héten
There is a lot of moneysok pénz van
They are good peopleők jó emberek
We need some moneyszükségünk van egy kis pénzre
What is your destination?Hová utazik?
What are you doing today?mit csinálsz ma?
What are you reading?mit olvasol?
What can I do for you?mit tehetek önért?
What is the problem?mi a probléma?
What is the story?mi a történet?
What is your problem?mi a problémád?
What was that noise?mi volt ez a zaj?
When can we eat?mikor ehetünk?
When do you study?mikor tanulsz?
When was it finished?mikor volt kész?
How about your familyMi van a családoddal
Do you understand?érted?
Do you love me?szeretsz?
Don't talk about workne beszélj a munkáról
How can I help you?miben segíthetek?
How deep is the lake?milyen mély a tó?
I'm not disturbing younem zavarlak
I'm proud of my sonbüszke vagyok a fiamra
I'm sorry to disturb yousajnálom, hogy zavarlak
Is something wrong?Valami baj van?
May I open the door?kinyithatom az ajtót?
Thanks for everythingKöszönök mindent
This is very difficultEz nagyon nehéz
This is very importantEz nagyon fontos
Where are you fromhonnan jöttél
Do you have any ideaVan ötleted
I love you so muchannyira szeretlek
I love you very muchÉn nagyon szeretlek
I’m in love with youSzerelmes vagyok beléd
I missed you so muchhiányoztál nagyon
Let me think about itHadd gondolkozzak rajta
Thank you very muchNagyon szépen köszönjük
I can't stop thinkingNem tudom abbahagyni a gondolkodást
Will you stop talking?abbahagyod a beszédet?
Would you like to go?szeretnél menni?
Would you teach me?megtanítanál?
Where is your room?hol van a szobád?
Where should we go?hova menjünk?
Where is your house?hol van a házad?
Please close the doorKérlek csukd be az ajtót
She agreed to my ideaegyetértett az ötletemmel
That boy is intelligentaz a fiú intelligens
It was a very big roomnagyon nagy szoba volt
He can swim very fastnagyon gyorsan tud úszni
He accepted my ideaelfogadta az ötletemet
They loved each otherszerették egymást
When will you reach?mikor érsz?
Where are you from?honnan jöttél?
Where are you going?hová mész?
We love each otherszeretjük egymást
We obeyed the rulesbetartottuk a szabályokat
We started to walksétálni kezdtünk
We will never agreesoha nem fogunk megegyezni
We can make changetudunk változtatni
We cook everydayminden nap főzünk
We enjoyed itélveztük
What about you?Mi van veled?
What are you doing?mit csinálsz?
What did you say?mit mondtál?
What do you need?mire van szükséged?
What do you think?mit gondolsz?
What do you want?mit akarsz?
What happened?mi történt?
What is that?mi az?
When was she born?mikor született?
When will we arrive?mikor érkezünk?
Where are you?merre vagy?
Where does it hurt?hol fáj?
Where is my book?hol van a könyvem?
Where is the river?hol van a folyó?
Who broke this?ezt ki törte meg?
Why are you crying?miért sírsz?
I can't see anythingnem látok semmit
I disagree with younem értek egyet veled
I like it very muchnagyon szeretem
I need more timetöbb időre van szükségem
I want to sleepaludni akarok
I'm able to swimtudok úszni
I'm not a doctornem vagyok orvos
I'm taller than youmagasabb vagyok nálad
I'm very sadNagyon szomorú vagyok
Is he a teacher?ő egy tanár?
Is she married?férjnél van?
Is this book yours?ez a könyv a tiéd?
Let's ask the teacherkérdezzük a tanárt
Let's go out and eatmenjünk ki és együnk
Let's go to a moviemenjünk moziba

Difficult sentences


His opinion was not acceptedvéleményét nem fogadták el
His proposals were adopted at the meetingjavaslatait az ülésen elfogadták
How do you come to school?hogyan jön iskolába?
If I had money, I could buy itha lenne pénzem megvehetném
If you want a pencil, I'll lend you oneha ceruzát akarsz, kölcsön adok
If he comes, ask him to waitha jön, kérd meg, hogy várjon
If it rains, we will get wetha esik, elázunk
If I studied, I would pass the examha tanulnék, átmennék a vizsgán
My hair has grown too longtúl hosszúra nőtt a hajam
My mother is always at homeanyám mindig otthon van
There are many fish in this lakesok hal van ebben a tóban
There are many problems to solvesok megoldandó probléma van
There are some books on the deskvan néhány könyv az asztalon
There is nothing wrong with himnincs vele semmi baj
There was a sudden change in the weatherhirtelen megváltozott az időjárás
There was nobody in the gardennem volt senki a kertben
There was nobody therenem volt ott senki
There were five murders this monthöt gyilkosság történt ebben a hónapban
They admire each othercsodálják egymást
They agreed to work togethermegegyeztek a közös munkában
They are both good teachersmindketten jó tanárok
We want something newvalami újat akarunk
We should be very carefulnagyon óvatosnak kell lennünk
When can I see you next time?mikor láthatlak legközelebb?
When did you finish the work?mikor fejezted be a munkát?
When will you harvest your wheat?mikor aratod le a búzát?
Where do you want to go?hova akarsz menni?
Where is the pretty girl?hol van a szép lány?
Which food do you like?melyik ételt szereted?
Which is more important?melyik a fontosabb?
Which one is more expensive?melyik a drágább?
Which way is the nearest?melyik út van a legközelebb?
Which is your favorite team?melyik a kedvenc csapatod?
Which languages do you speak?milyen nyelveket beszélsz?
Which team will win the game?melyik csapat nyeri meg a meccset?
Why are you drying your hair?miért szárítod a hajad?
Why are you late?miért késtél?
Why did you get so angry?miért lettél ilyen mérges?
Why did you quit?miért hagytad abba?
Why don't you come in?miért nem jössz be?


Why were you late this morning?miért késtél ma reggel?
Why are you so tired today?miért vagy olyan fáradt ma?
Would you like to dance with me?szeretnél velem táncolni?
Would you come tomorrow?holnap jönnél?
You are always complainingmindig panaszkodsz
Thanks for your explanationKöszönöm a magyarázatot
Thanks for the complimentköszönöm a bókot
Thanks for the informationKöszönöm a tájékoztatást
Thanks for your understandingKöszönjük megértését
Thank you for supporting meköszönöm, hogy támogatsz
I really miss you so muchNagyon hiányzol nagyon
Happy valentine’s dayBoldog Valentin napot
Whose decision was final?kinek a döntése volt végleges?
Whose life is in danger?akinek az élete veszélyben van?
You are a good teacherjó tanár vagy
You can read this bookolvashatod ezt a könyvet
You don't understand menem értesz engem
You have to study hardkeményen kell tanulnod
Where do you have pain?hol fáj?
They are both in the roommindketten a szobában vannak
That house is very smallaz a ház nagyon kicsi
Please give me your handkérlek, add a kezed
Please go to the schoolkérlek menj az iskolába
Please sit here and waitkérlek, ülj ide és várj
Please speak more slowlykérlek beszélj lassabban
My father is in his roomapám a szobájában van
May I ask you something?kérdezhetek tőled valamit?
May I ask you a question?kérdezhetek valamit?
Is the job still available?szabad még az állás?
I arrived there too earlytúl korán érkeztem oda
Do you have a family?van családod?
Do you have any problem?Van valami problémád?
Do you have any idea?van ötleted?
Did you finish the job?befejezted a munkát?
Did you like the movie?tetszett a film?
Are we ready to go now?készek vagyunk most indulni?
Would you like to come?szeretne jönni?
I don't speak very wellNem nagyon beszélek
Sentences start with

English to Tamil - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Tamil meanings with transliteration.
Hungarian Vocabulary
Hungarian Dictionary