Filipino sentences and phrases

To learn Filipino language, Phrases and Sentences are the important sections. Here you can easily learn daily use common Filipino sentences with the help of English pronunciation. Here is the list of English sentences to Filipino sentences translation with transliterations. It also helps beginners to learn Filipino language in an easy way. In this section, we are separated into three levels of sentences to learn easily (Easy sentences, Hard sentences, and Difficult sentences). Sentence is a group of words, you may also learn Vocabulary words to learn Filipino language quickly and also play some Filipino word games so you get not bored. Basic-level sentences are useful in daily life conversations, so it is very important to learn all sentences in English and Filipino.

Table of content

   ¤   Easy sentences
   ¤   Hard sentences
   ¤   Difficult sentences
   ¤   Sentences start with
   ¤   1000 words
   ¤   Picture Vocabulary

Sentences and Phrases in Filipino

Daily use common Filipino Sentences

The below table gives the daily use common Sentences and Phrases in Filipino language with their pronunciation in English.

Easy sentences

WelcomeMaligayang pagdating
ThanksSalamat
GoodMabuti
EnjoyTangkilikin
FineAyos lang
CongratulationsBinabati kita
I hate youayoko sa iyo
I love youMahal kita
I’m in loveInlove ako
I’m sorrypasensya na
I’m so sorryPatawarin mo ako
I’m yoursAko’y sa iyo
Thanks againSalamat ulit
How are youKumusta ka
I am fineayos lang ako
Take careingat
I miss youNangungulila ako sa iyo
You’re niceMabait ka
That’s terribleGrabe yun
That’s too badNakakalungkot
That’s too muchSobra na yan
See youMagkita tayo
Thank youSalamat
Thank you sirSalamat sir
Are you freeLibre ka ba
No problemWalang problema
Get well soonMagpagaling ka na
Very goodNapakahusay
Well doneMagaling
What’s upAnong meron
I can’t hear youHindi kita naririnig
I can’t stopHindi ko mapigilan
I knowalam ko
Good byePaalam na
Good ideaMagandang ideya
Good luckSwerte naman
You are latehuli ka
Who is next?sino ang susunod?
Who is she?sino siya?
Who is that man?sino ang taong iyon?
Who built it?sino ang nagtayo nito?
They hurtnanakit sila
She got angrynagalit siya
She is a teachersiya ay isang guro
She is aggressiveagresibo siya
She is attractivesiya ay kaakit-akit
She is beautifulsiya ay maganda
She is cryingumiiyak siya
She is happymasaya siya
No way!hindi pwede!
No worrieshuwag mag-alala
No, thank youHindi, salamat

Read also: Body Parts vocabulary

I’m so happymasayang masaya ako
I’m hungrygutom na ako
I’m able to runkaya kong tumakbo
I agreesumasang-ayon ako
I can swimmarunong akong lumangoy
I can’t comehindi ako makakapunta
He got angrynagalit siya
He was alonesiya ay nag-iisa
He was bravematapang siya
He likes to swimmahilig siyang lumangoy
Don’t be angrywag kang magalit
Don’t be sadhuwag kang malungkot
Don’t crywag kang umiyak
Come inpasok ka
Come onhalika na
Can you come?pwede ka bang dumalo?
Can I help?maaari ba akong tumulong?
Can I eat this?pwede ko bang kainin ito?
Can I help you?Pwede ba kitang matulungan?
Can I see?pwede ko bang makita?
Are you going?pupunta ka ba?
Are you hungry?nagugutom ka ba?
Are you mad?galit ka ba?
Are you serious?seryoso ka?
Are you sleeping?natutulog ka ba?
Can you do this?kaya mo ba ito?
Can you help me?pwede mo ba akong tulungan?
Can you tell me?pwede mo bang sabihin sa akin?
Come on tomorrowhalika bukas
Come quicklyhalika na dali
Could I help you?maari ba kitang tulungan?
Could you tell me?maaari mo bang sabihin sa akin?
Do not disturb!Huwag abalahin!
Do you hear me?naririnig mo ba ako?
Do you smoke?naninigarilyo ka ba?
Have you eaten?kumain ka na ba?
Have you finished?tapos ka na ba
He can run fastmabilis siyang tumakbo
He began to runnagsimula na siyang tumakbo
He did not speakhindi siya nagsalita
His eyes are blueang mata nya ay kulay asul
His smile was goodang ganda ng ngiti niya
How is your life?Kumusta ang buhay mo?
How is your family?kumusta ang pamilya mo?
I am a studentako ay isang estudyante
I am going to studymag-aaral ako
I am not a teacherhindi ako guro
I am sorrypatawad
I believe youNaniniwala ako sayo
I can do this jobkaya kong gawin ang trabahong ito
I can run fasterkaya kong tumakbo ng mas mabilis
I can’t believe ithindi ako makapaniwala
It happensnangyayari ito
It is newito ay bago
It is a long storyito ay isang mahabang kuwento
It looks like an birdparang ibon
It really takes timekailangan talaga ng oras
It was really cheapito ay talagang mura
It was so noisysobrang ingay
It was very difficultnapakahirap noon
It wasn’t expensivehindi ito mahal
It wasn’t necessaryhindi ito kailangan
Let me checktitignan ko
Let me saysabihin ko
Let me seetingnan ko
May I come in?pwede ba akong pumasok?
May I help you?maari ba kitang tulungan?
May I join you?pwede ba kitang samahan?
May I speak?pwede ba akong magsalita?
May I eat this?pwede ko bang kainin ito?
My father is tallang tatay ko ay matangkad
My sister has a jobmay trabaho si ate
My sister is famoussikat ang kapatid ko
My wife is a doctorang aking asawa ay isang doktor
No problemwalang problema
No, I’ll eat laterhindi, kakain ako mamaya
Please come inpasok ka
Please do that againmangyaring gawin iyon muli
Please give mebigyan mo naman ako
She admired himhinangaan niya siya
She avoids meiniiwasan niya ako
She came lasthuling dumating siya
She goes to schoolpumapasok siya sa paaralan
That house is bigmalaki ang bahay na iyon
That is a good ideaiyan ay isang magandang ideya
That is my bookyan ang libro ko
That is my sonyan ang anak ko
The dog is deadpatay na ang aso
The river is widemalawak ang ilog
There is no doubtwalang duda
They are playingsila ay naglalaro
They are prettySila ay magaganda
They got marriedkinasal sila
They have few bookskakaunti ang mga libro nila
They stopped talkingnapatigil sila sa pag-uusap
This is my friendito ang aking Kaibigan
This bird can’t flyhindi makakalipad ang ibong ito
This decision is finalang desisyon na ito ay pinal
This is my bookito ang aking libro
This is my brotherito ay ang aking kapatid na lalaki
This is my daughterito ang aking anak na babae
This is not a jokehindi ito biro
This is surprisingito ay nakakagulat
This river is beautifulang ganda ng ilog na ito
This story is truetotoo ang kwentong ito
We are happymasaya kami
Will it rain today?uulan ba ngayon?
Will you go on a trip?maglalakbay ka ba?

Read also: Month vocabulary

Will she come?sasama ba siya?
Would you kill me?papatayin mo ba ako?
Would you love me?mamahalin mo ba ako?
Would you come here?pupunta ka ba dito?
You are a teacherikaw ay isang guro
You are very beautifulikaw ay napakaganda
You are very bravenapakatapang mo
You broke the rulesnilabag mo ang mga patakaran
You love memahal mo ako
you love me or notmahal mo ako o hindi
You make me happypinapasaya mo ako
You may gomaaari kang pumunta
You should sleepdapat matulog ka na
You must study hardkailangan mong mag-aral ng mabuti
Whose idea is this?kaninong ideya ito?
Thanks for your helpSalamat sa iyong tulong
Thank you for comingSalamat sa pagpunta
How about youKumusta naman sayo
How is your familyKamusta ang pamilya mo
How to SayKung paano sabihin
Good morningMagandang umaga
Good afternoonMagandang hapon
Good eveningMagandang gabi
Good nightMagandang gabi
Happy birthdayMaligayang kaarawan
Happy ChristmasMaligayang Pasko
Happy new yearMaligayang bagong Taon
Good to see youNatutuwa akong makita ka
I don’t like itAyoko nito
I have no ideawala akong ideya
I know everythingalam ko ang lahat
I know somethingMay alam ako
Thank you so muchMaraming salamat
Thanks a millionSalamat sa isang milyon
See you laterMagkita tayo mamaya
See you next weekHanggang sa susunod na linggo
See you next yearMagkita tayo sa susunod na taon
See you soonHanggang sa muli
See you tomorrowKita tayo bukas
Sweet dreamsMatamis na pangarap
I’m crazy about youBaliw ako sayo
I’m crazy with youbaliw ako sayo
Nice to meet youMasayang makilala ka
It’s very cheapnapakamura
Just a momentsandali lang
Not necessarilyHindi kinakailangan
That’s a good dealMagandang deal iyon
You’re beautifulMaganda ka
You’re very niceNapakabait mo
You’re very smartNapakatalino mo
I really appreciate itPinahahalagahan ko talaga ito
I really miss youMiss na miss na kita

Hard sentences

What is your nameAno pangalan mo
Which is correct?ano ang tama?
Will you please help me?pwede mo ba akong tulungan?
Will you stay at home?mananatili ka ba sa bahay?
Do you need anything?may kailangan ka ba?
Do you need this book?kailangan mo ba ang librong ito?
Are you feeling better?mas maganda ba ang pakiramdam mo?
Are you writing a letter?nagsusulat ka ba ng liham?
Come and see me nowhalika at makita mo ako ngayon
Come with your familysumama ka sa pamilya mo
I’m very busy this weeksobrang busy ko this week
There is a lot of moneymaraming pera
They are good peoplemabubuting tao sila
We need some moneykailangan natin ng pera
What is your destination?ano ang iyong patutunguhan?
What are you doing today?anong ginagawa mo ngayon?
What are you reading?ano binabasa mo
What can I do for you?ano ang maaari kong gawin para sa iyo?
What is the problem?ano ang problema?
What is the story?ano ang kwento?
What is your problem?ano ang problema mo?
What was that noise?anong ingay yun?
When can we eat?kailan tayo makakain?
When do you study?kailan ka mag aaral?
When was it finished?kailan ito natapos?
How about your familyPaano ang tungkol sa iyong pamilya
Do you understand?naiintindihan mo ba?
Do you love me?mahal mo ba ako?
Don’t talk about workwag mo pag usapan ang trabaho
How can I help you?Paano kita matutulungan?
How deep is the lake?gaano kalalim ang lawa?
I’m not disturbing youhindi kita iniistorbo
I’m proud of my sonproud ako sa anak ko
I’m sorry to disturb youikinalulungkot kong istorbo kita
Is something wrong?may problema ba?
May I open the door?pwede ko bang buksan ang pinto?
Thanks for everythingSalamat sa lahat
This is very difficultNapakahirap nito
This is very importantIto ay napakahalaga
Where are you fromSaan ka nagmula
Do you have any ideaMay ideya ka ba
I love you so muchMahal na mahal kita
I love you very muchmahal na mahal kita
I’m in love with youmahal na kita
I missed you so muchmiss na miss na kita
Let me think about itHayaan mo akong mag-isip tungkol dito
Thank you very muchMaraming salamat
I can’t stop thinkingHindi ko mapigilang mag-isip
Will you stop talking?titigil ka ba sa pagsasalita?
Would you like to go?gusto mo bang pumunta?
Would you teach me?tuturuan mo ba ako?

Read also: Occupation vocabulary

Where is your room?saan ang kwarto mo?
Where should we go?saan tayo pupunta?
Where is your house?saan ang bahay mo?
Please close the doorpakisara ang pinto
She agreed to my ideapumayag siya sa ideya ko
That boy is intelligentmatalino ang batang iyon
It was a very big roomito ay isang napakalaking silid
He can swim very fastnapakabilis niyang lumangoy
He accepted my ideatinanggap niya ang ideya ko
They loved each othermahal nila ang isa’t isa
When will you reach?kailan ka aabot?
Where are you from?saan ka nagmula?
Where are you going?saan ka pupunta?
We love each otherMahal namin ang isa’t isa
We obeyed the rulessumunod kami sa mga patakaran
We started to walknagsimula na kaming maglakad
We will never agreehinding hindi tayo magkasundo
We can make changemakakagawa tayo ng pagbabago
We cook everydaynagluluto kami araw-araw
We enjoyed itnag-enjoy kami
What about you?ikaw naman?
What are you doing?anong ginagawa mo?
What did you say?ano ang sinabi mo?
What do you need?Ano’ng kailangan mo?
What do you think?ano sa tingin mo?
What do you want?anong gusto mo?
What happened?anong nangyari?
What is that?ano yan?
When was she born?kailan siya ipinanganak?
When will we arrive?kailan tayo dadating?
Where are you?Nasaan ka?
Where does it hurt?saan masakit?
Where is my book?nasaan ang libro ko?
Where is the river?saan ang ilog?
Who broke this?sino ang nakabasag nito?
Why are you crying?bakit ka umiiyak?
I can’t see anythingwala akong makita
I disagree with youhindi ako sumasang ayon sa iyo
I like it very muchsobrang gusto ko
I need more timekailangan ko ng mas maraming oras
I want to sleepgusto kong matulog
I’m able to swimmarunong akong lumangoy
I’m not a doctorhindi ako doktor
I’m taller than youmas matangkad ako sayo
I’m very sadako ay sobrang malungkot
Is he a teacher?guro ba siya?
Is she married?kasal na ba siya?
Is this book yours?sa iyo ba ang librong ito?
Let’s ask the teachertanungin natin ang guro
Let’s go out and eattara na at kumain na tayo
Let’s go to a moviemanunuod tayo ng sine

Difficult sentences

His opinion was not acceptedhindi tinanggap ang kanyang opinyon
His proposals were adopted at the meetingang kanyang mga panukala ay pinagtibay sa pulong
How do you come to school?paano ka papasok sa school?
If I had money, I could buy itkung may pera ako, mabibili ko ito
If you want a pencil, I’ll lend you onekung gusto mo ng lapis, papahiram ako sayo
If he comes, ask him to waitkung darating siya, hilingin sa kanya na maghintay
If it rains, we will get wetkung umuulan, mababasa tayo
If I studied, I would pass the examkung nag-aral ako, papasa ako sa pagsusulit
My hair has grown too longang haba na ng buhok ko
My mother is always at homelaging nasa bahay ang nanay ko
There are many fish in this lakemaraming isda sa lawa na ito
There are many problems to solvemaraming problemang dapat lutasin
There are some books on the deskmay ilang libro sa desk
There is nothing wrong with himwalang mali sa kanya
There was a sudden change in the weathernagkaroon ng biglaang pagbabago sa panahon
There was nobody in the gardenwalang tao sa garden
There was nobody therewalang tao doon
There were five murders this monthmayroong limang pagpatay ngayong buwan
They admire each otherhinahangaan nila ang isa’t isa
They agreed to work togethernapagkasunduan nilang magtulungan
They are both good teacherspareho silang magaling na guro
We want something newgusto namin ng bago
We should be very carefuldapat tayong maging maingat
When can I see you next time?kailan kaya kita makikita sa susunod?
When did you finish the work?kailan mo natapos ang trabaho?
When will you harvest your wheat?kailan mo aanihin ang iyong trigo?
Where do you want to go?saan mo gustong pumunta?
Where is the pretty girl?nasaan ang magandang babae?
Which food do you like?anong pagkain ang gusto mo?
Which is more important?alin ang mas mahalaga?
Which one is more expensive?alin ang mas mahal?
Which way is the nearest?aling daan ang pinakamalapit?
Which is your favorite team?alin ang paborito mong team?
Which languages do you speak?anong mga wika ang ginagamit mo?
Which team will win the game?aling koponan ang mananalo sa laro?
Why are you drying your hair?bakit mo pinapatuyo ang iyong buhok?
Why are you late?Bakit ka nahuli?
Why did you get so angry?bakit ka nagalit?
Why did you quit?bakit ka huminto?
Why don’t you come in?bakit hindi ka pumasok?
Why were you late this morning?bakit late ka kaninang umaga?
Why are you so tired today?bakit ang pagod mo ngayon?
Would you like to dance with me?gusto mo bang sumayaw sa akin?
Would you come tomorrow?sasama ka bukas?
You are always complaininglagi kang nagrereklamo
Thanks for your explanationsalamat sa iyong paliwanag
Thanks for the complimentSalamat sa mga papuri
Thanks for the informationsalamat sa impormasyon
Thanks for your understandingSalamat sa iyong pag-unawa
Thank you for supporting mesalamat sa pagsuporta sa akin
I really miss you so muchMiss na miss na talaga kita
Happy valentine’s dayMaligayang Araw ng mga Puso
Whose decision was final?kaninong desisyon ang pinal?
Whose life is in danger?kaninong buhay ang nasa panganib?
You are a good teacherikaw ay isang mahusay na guro
You can read this bookmaaari mong basahin ang aklat na ito
You don’t understand mehindi mo ako naiintindihan
You have to study hardkailangan mong mag-aral ng mabuti
Where do you have pain?saan ka may sakit?
They are both in the roomnasa kwarto silang dalawa
That house is very smallnapakaliit ng bahay na iyon
Please give me your handpakibigay sa akin ang iyong kamay
Please go to the schoolpumunta ka sa paaralan
Please sit here and waitmangyaring umupo dito at maghintay
Please speak more slowlymangyaring magsalita nang mas mabagal
My father is in his roomang aking ama ay nasa kanyang silid
May I ask you something?may itatanong ako sayo?
May I ask you a question?pwede ba akong magtanong sa iyo?
Is the job still available?available pa ba ang trabaho?
I arrived there too earlymasyado akong maaga dumating doon
Do you have a family?may pamilya ka ba
Do you have any problem?may problema ka ba
Do you have any idea?may idea ka ba
Did you finish the job?natapos mo ba ang trabaho?
Did you like the movie?Nagustuhan mo ba ang pelikula?
Are we ready to go now?handa na ba tayong pumunta ngayon?
Would you like to come?gusto mo bang sumama?
I don’t speak very wellHindi ako masyadong magsalita
Fruits

Picture Quiz

Vegetables

Picture Quiz

Animals

Picture Quiz

Stationery

Picture Quiz

Household Items

Picture Quiz

Kitchen Items

Picture Quiz

Sentences start with

English to Filipino – here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Filipino meanings with transliteration.

Top 1000 words

English to Filipino – here you learn the top 1000 words, which are separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, and basic-level words are very helpful for beginners and all words have Filipino meanings.

Eatkumain
Alllahat
Newbago
Snorehilik
Fastmabilis
Helptulong
Painsakit
Rainulan
Pridepagmamalaki
Sensekahulugan
Largemalaki
Skillkasanayan
Panicpanic
Thanksalamat
Desirepagnanasa
Womanbabae
Hungrygutom
Filipino Vocabulary
Filipino Quiz

Leave a Reply