Daily use common Cebuano Sentences and Phrases


Table of content

     ¤   Easy sentences
     ¤   Hard sentences
     ¤   Difficult sentences
     ¤   Sentences start with
     ¤   1000 words
     ¤   Picture Dictionary


To learn Cebuano language, Phrases and Sentences are the important sections. Here you can easily learn daily use common Cebuano sentences with the help of English pronunciation. Here is the list of English sentences to Cebuano translation with transliterations. It also helps beginners to learn Cebuano language in an easy way. In this section, we are separated into three levels of sentences to learn easily (Easy sentences, Hard sentences, and Difficult sentences). Sentence is a group of words, you may also learn Vocabulary words to learn Cebuano language quickly and also play some Cebuano word games so you get not bored. Basic-level sentences are useful in daily life conversations, so it is very important to learn all sentences in English and Cebuano.


Daily use common Cebuano Sentences and Phrases

Cebuano sentences and phrases


The below table gives the daily use common Sentences and Phrases in Cebuano language with their pronunciation in English.

Easy sentences


WelcomeWelcome
ThanksSalamat
GoodMaayo
EnjoyEnjoy
FineMaayo
CongratulationsMga pahalipay
I hate youGidumtan ko ikaw
I love yougihigugma tika
I’m in loveNahigugma ko
I’m sorrypasayloa ko
I’m so sorrySorry kaayo
I’m yoursako imoha
Thanks againSalamat pag-usab
How are youNaunsa ka
I am finemaayo ra ko
Take carePag-amping
I miss yougimingaw ko nimo
You're niceNindot ka
That’s terribleMakalilisang kana
That's too badSakit kaayo
That's too muchSobra na kaayo
See youMagkita ta
Thank youSalamat
Thank you sirSalamat sir
Are you freeLibre ka ba
No problemWalay problema
Get well soonPag-ayo dayon
Very goodMaayo kaayo
Well doneMaayong pagkabuhat
What’s upUnsa na
I can't hear youDili ko makadungog nimo
I can't stopDili ko makapugong
I knowkabalo ko
Good byeGoodbye
Good ideaMaayong ideya
Good luckGood luck
You are lateNaulahi ka
Who is next?Kinsa ang sunod?
Who is she?Kinsa siya?
Who is that man?Kinsa kanang tawhana?
Who built it?Kinsa ang nagtukod niini?
They hurtNasakitan sila
She got angryNasuko siya
She is a teacherUsa siya ka magtutudlo
She is aggressiveAgresibo siya
She is attractiveSiya madanihon
She is beautifulGwapa siya
She is cryingNaghilak siya
She is happyMalipayon siya
No way!Dili!
No worriesAyaw kabalaka
No, thank youDili, salamat
I'm so happyLipay kaayo ko
I'm hungrygigutom ko
I'm able to runMakadagan ko
I agreeuyon ko
I can swimMakalangoy ko
I can't comedili ko makaadto
He got angryNasuko siya
He was aloneNag-inusara siya
He was braveIsog siya
He likes to swimGanahan siyang molangoy
Don't be angryAyaw kasuko
Don't be sadAyaw kaguol
Don't cryAyaw paghilak
Come inSulod
Come onDali na
Can you come?Pwede ka moanha?
Can I help?Makatabang ba ko?
Can I eat this?Makakaon ba ko ani?
Can I help you?Makatabang ba ko nimo?
Can I see?Makita ba nako?
Are you going?Moadto ka?
Are you hungry?Gigutom ka ba?
Are you mad?Nasuko ka?
Are you serious?Seryoso ka?
Are you sleeping?Natulog ka?
Can you do this?Mahimo ba nimo kini?
Can you help me?Pwede ko nimo tabangan?
Can you tell me?Makasulti ka nako?
Come on tomorrowDali ugma
Come quicklyDali dali
Could I help you?Makatabang ba ko nimo?
Could you tell me?Makasulti ka nako?
Do not disturb!Ayaw disturbo!
Do you hear me?Nakadungog ka nako?
Do you smoke?Nanabako ka ba?
Have you eaten?Nakakaon na ka?
Have you finished?Nahuman na nimo?
He can run fastMakadagan siyag kusog
He began to runMisugod siya sa pagdagan
He did not speakWala siya motingog
His eyes are blueAsul ang iyang mga mata
His smile was goodNindot iyang smile
How is your life?Kumusta imong kinabuhi?
How is your family?Kumusta imong pamilya?
I am a studentUsa ko ka estudyante
I am going to studyMagtuon ko
I am not a teacherDili ko magtutudlo
I am sorrypasayloa ko
I believe youMituo ko nimo
I can do this jobMahimo nako kini nga trabaho
I can run fasterMakadagan kog mas paspas
I can’t believe itDili ko makatuo niini
It happensKini mahitabo
It is newKini bag-o
It is a long storyKini usa ka taas nga istorya
It looks like an birdMorag langgam
It really takes timeNagkinahanglan gyud kini og panahon
It was really cheapBarato ra gyud
It was so noisySaba kaayo
It was very difficultLisod kaayo
It wasn't expensiveDili kadto mahal
It wasn't necessaryDili kini kinahanglan
Let me checkPasusiha ko
Let me sayPasultiha ko
Let me seePatan-awa ko
May I come in?Mahimo ba ko nga mosulod?
May I help you?Tabangi ko nimo?
May I join you?Mahimo ba ko nga moapil kanimo?
May I speak?Pwede ko musulti?
May I eat this?Mahimo ba ko mokaon niini?
My father is tallTaas akong amahan
My sister has a jobAkong ate naay trabaho
My sister is famousBantog akong ate
My wife is a doctorAng akong asawa usa ka doktor
No, I'll eat laterDili, mokaon ko unya
Please come inPalihog sulod
Please do that againPalihug buhata kana pag-usab
Please give mePalihug hatagi ko
She admired himNakadayeg siya kaniya
She avoids meNaglikay siya nako
She came lastNaulahi siya
She goes to schoolMoeskwela siya
That house is bigDako kana nga balay
That is a good ideaMaayo kana nga ideya
That is my bookMao kana ang akong libro
That is my sonMao na akong anak
The dog is deadPatay na ang iro
The river is wideLapad ang suba
There is no doubtWalay duhaduha
They are playingNagduwa sila
They are prettyGwapo sila
They got marriedNagpakasal sila
They have few booksSila adunay pipila ka mga libro
They stopped talkingMihunong sila sa pagsulti
This is my friendKini ang akong higala
This bird can't flyKini nga langgam dili makalupad
This decision is finalKini nga desisyon mao ang katapusan
This is my bookKini ang akong libro
This is my brotherKini ang akong igsoon
This is my daughterKini ang akong anak nga babaye
This is not a jokeDili ni joke
This is surprisingMakapatingala kini
This river is beautifulNindot ning suba
This story is trueKini nga istorya tinuod
We are happyNalipay mi
Will it rain today?Ulan ba karong adlawa?
Will you go on a trip?Mobiyahe ka ba?
Will she come?Moabot ba siya?
Would you kill me?Patyon ba ko nimo?
Would you love me?higugmaon ko nimo?
Would you come here?Moanhi ka dinhi?
You are a teacherIkaw usa ka magtutudlo
You are very beautifulGwapa kaayo ka
You are very braveIsog kaayo ka
You broke the rulesGilapas nimo ang mga lagda
You love meGihigugma ko nimo
you love me or notgihigugma ko nimo o dili
You make me happyGipalipay ko nimo
You may goMahimong moadto ka
You should sleepDapat matulog ka na nga
You must study hardKinahanglang magtuon ka pag-ayo
Whose idea is this?Kang kinsang ideya kini?
Thanks for your helpSalamat sa imong tabang
Thank you for comingSalamat sa pag-anhi
How about youUnsaon nimo
How is your familyKumusta imong pamilya
How to SayUnsaon Pag-ingon
Good morningMaayong buntag
Good afternoonMaayong hapon
Good eveningMaayong gabii
Good nightMaayong gabii
Happy birthdayHappy birthday
Happy ChristmasMaayong Pasko
Happy new yearMalipayong Bag-ong Tuig
Good to see youMaayo nga makita ka
I don't like itDili ko ganahan
I have no ideaWala ko kabalo
I know everythingkabalo ko sa tanan
I know somethingNaa koy nahibaw-an
Thank you so muchSalamat kaayo
Thanks a millionSalamat usa ka milyon
See you laterMagkita ta unya
See you next weekMagkita ta sunod semana
See you next yearMagkita ta sunod tuig
See you soonMagkita ta dayon
See you tomorrowMagkita ta ugma
Sweet dreamsMatam-is nga mga damgo
I’m crazy about youNabuang ko nimo
I'm crazy with youNabuang ko nimo
Nice to meet youNalipay ko nga nakigkita nimo
It's very cheapBarato ra kaayo
Just a momentKadiyot lang
Not necessarilyDili kinahanglan
That’s a good dealMaayo kana
You're beautifulGwapa ka
You're very niceNindot kaayo ka
You're very smartMaalamon kaayo ka
I really appreciate itGipabilhan gyud nako kini
I really miss youGimingaw gyud ko nimo

Hard sentences


What is your nameUnsa imong pangalan
Which is correct?Hain ang husto?
Will you please help me?Palihug tabangi ko?
Will you stay at home?Magpabilin ka sa balay?
Do you need anything?Kinahanglan ba nimo ang bisan unsa?
Do you need this book?Kinahanglan ba nimo kini nga libro?
Are you feeling better?Maayo ba ang imong gibati?
Are you writing a letter?Nagsulat ka ba ug sulat?
Come and see me nowDali ug tan-awa ako karon
Come with your familyUmari ka uban sa imong pamilya
I'm very busy this weekBusy kaayo ko karong semanaha
There is a lot of moneyAdunay daghang salapi
They are good peopleMaayo sila nga mga tawo
We need some moneyNagkinahanglan mi og kwarta
What is your destination?Unsa ang imong destinasyon?
What are you doing today?Unsa imong gibuhat karon?
What are you reading?Unsa imong gi basa?
What can I do for you?Unsa may akong mabuhat para nimo?
What is the problem?Unsay problema?
What is the story?Unsa ang istorya?
What is your problem?Unsa imong problema?
What was that noise?Unsa kanang kasaba?
When can we eat?Kanus-a ta makakaon?
When do you study?Kanus-a ka magtuon?
When was it finished?Kanus-a kini nahuman?
How about your familyKumusta imong pamilya
Do you understand?Kasabot ka?
Do you love me?Gihigugma ko nimo?
Don't talk about workAyaw paghisgot bahin sa trabaho
How can I help you?Unsaon nako pagtabang kanimo?
How deep is the lake?Unsa ka lawom ang lanaw?
I'm not disturbing youWala ko nagsamok nimo
I'm proud of my sonProud ko sa akong anak
I'm sorry to disturb youPasayloa ko nga makadisturbo ko nimo
Is something wrong?Aduna bay sayop?
May I open the door?Mahimo ba nako nga ablihan ang pultahan?
Thanks for everythingSalamat sa tanan
This is very difficultLisod kaayo ni
This is very importantImportante kaayo kini
Where are you fromasa ka gikan
Do you have any ideaAduna ka bay ideya
I love you so muchLove kaayo tika
I love you very muchLove kaayo tika
I’m in love with younaibog ko nimo
I missed you so muchGimingaw kaayo ko nimo
Let me think about itPahunahunaa ko niini
Thank you very muchSalamat kaayo
I can't stop thinkingDili nako mapugngan ang paghunahuna
Will you stop talking?Mohunong ka ba sa pagsulti?
Would you like to go?Gusto ka bang moadto?
Would you teach me?Tudloan ba ko nimo?
Where is your room?Asa imong kwarto?
Where should we go?Asa man ta moadto?
Where is your house?Asa inyong balay?
Please close the doorPalihog sirad-i ang pultahan
She agreed to my ideaMisugot siya sa akong ideya
That boy is intelligentKanang bataa intelihente
It was a very big roomDako kaayo kadto nga lawak
He can swim very fastKusog kaayo siyang molangoy
He accepted my ideaGidawat niya ang akong ideya
They loved each otherGihigugma nila ang usag usa
When will you reach?Kanus-a ka moabot?
Where are you from?asa ka gikan?
Where are you going?asa ka paingon?
We love each otherGihigugma namo ang usag usa
We obeyed the rulesGituman namo ang mga lagda
We started to walkNagsugod mig lakaw
We will never agreeDili gyud mi magkasinabot
We can make changeMakahimo kita og kausaban
We cook everydayNagluto mi kada adlaw
We enjoyed itNalingaw mi
What about you?Unsa man sa imo?
What are you doing?nag unsa ka?
What did you say?Unsa imong giingon?
What do you need?Unsa imong kinahanglan?
What do you think?Unsa sa imong hunahuna?
What do you want?Unsa imong gusto?
What happened?Unsay nahitabo?
What is that?Unsa na?
When was she born?Kanus-a siya natawo?
When will we arrive?Kanus-a ta maabot?
Where are you?asa ka?
Where does it hurt?Asa kini masakit?
Where is my book?Asa ang akong libro?
Where is the river?Hain ang suba?
Who broke this?Kinsay nagbuak ani?
Why are you crying?Nganong naghilak ka?
I can't see anythingWala koy makita
I disagree with youDili ko mouyon kanimo
I like it very muchGanahan kaayo ko
I need more timeNagkinahanglan kog dugang panahon
I want to sleepGusto ko matulog
I'm able to swimMarunong ko molangoy
I'm not a doctorDili ko doktor
I'm taller than youTaas ko nimo
I'm very sadNaguol kaayo ko
Is he a teacher?Maestra ba siya?
Is she married?Minyo ba siya?
Is this book yours?Imo ba kini nga libro?
Let's ask the teacherMangutana ta sa maestra
Let's go out and eatManggawas ta ug mangaon
Let's go to a movieTan-aw ta ug sine

Difficult sentences


His opinion was not acceptedAng iyang opinyon wala gidawat
His proposals were adopted at the meetingAng iyang mga sugyot gisagop sa miting
How do you come to school?Unsaon nimo pag-adto sa eskwelahan?
If I had money, I could buy itKung naa koy kwarta, mapalit nako
If you want a pencil, I'll lend you oneKung gusto nimo ug lapis, pahulam ko nimo
If he comes, ask him to waitKon moabot siya, hangyoa siya sa paghulat
If it rains, we will get wetKon mag-uwan, basa ta
If I studied, I would pass the examKung nagtuon ko, makapasar ko sa eksamin
My hair has grown too longTaas na kaayo akong buhok
My mother is always at homeAng akong inahan naa kanunay sa balay
There are many fish in this lakeDaghan ang isda niini nga lanaw
There are many problems to solveAdunay daghang mga problema nga sulbaron
There are some books on the deskAdunay pipila ka mga libro sa lamesa
There is nothing wrong with himWala kay sala niya
There was a sudden change in the weatherAdunay kalit nga pagbag-o sa panahon
There was nobody in the gardenWalay tawo sa garden
There was nobody thereWalay tawo didto
There were five murders this monthAdunay lima ka mga pagpatay karong bulana
They admire each otherNagdayeg sila sa usag usa
They agreed to work togetherNagkasabot sila nga magtinabangay
They are both good teachersMaayo silang duha nga magtutudlo
We want something newGusto namo ug bag-o
We should be very carefulKita kinahanglan nga mag-amping pag-ayo
When can I see you next time?Kanus-a pa ko makakita nimo sa sunod?
When did you finish the work?Kanus-a nimo nahuman ang trabaho?
When will you harvest your wheat?Kanus-a nimo anihon ang imong trigo?
Where do you want to go?Asa ka gusto moadto?
Where is the pretty girl?Asa ang gwapa nga babaye?
Which food do you like?Unsang pagkaon ang imong ganahan?
Which is more important?Unsa ang mas importante?
Which one is more expensive?Hain ang mas mahal?
Which way is the nearest?Asa nga dalan ang labing duol?
Which is your favorite team?Unsa ang imong paborito nga team?
Which languages do you speak?Unsa nga mga pinulongan ang imong gisulti?
Which team will win the game?Kinsa nga team ang modaog sa duwa?
Why are you drying your hair?Nganong nagpauga ka sa imong buhok?
Why are you late?Nganong ulahi ka?
Why did you get so angry?Nganong nasuko man ka?
Why did you quit?Nganong niundang ka?
Why don't you come in?Nganong dili ka musulod?


Why were you late this morning?Nganong naulahi ka karong buntaga?
Why are you so tired today?Nganong kapoy man kaayo ka karon?
Would you like to dance with me?Gusto ka bang makigsayaw nako?
Would you come tomorrow?Moadto ka ba ugma?
You are always complainingKanunay ka nga nagreklamo
Thanks for your explanationSalamat sa imong pagpasabot
Thanks for the complimentSalamat sa pagdayeg
Thanks for the informationSalamat sa impormasyon
Thanks for your understandingSalamat sa imong pagsabot
Thank you for supporting meSalamat sa pagsuporta kanako
I really miss you so muchGimingaw na kaayo ko nimo
Happy valentine’s dayHappy valentines day
Whose decision was final?Kang kinsang desisyon ang kataposan?
Whose life is in danger?Kang kinsang kinabuhi ang nameligro?
You are a good teacherMaayo ka nga magtutudlo
You can read this bookMahimo nimong basahon kini nga libro
You don't understand meWala ka kasabot nako
You have to study hardKinahanglan ka nga magtuon pag-ayo
Where do you have pain?Asa ka naay kasakit?
They are both in the roomNaa silang duha sa kwarto
That house is very smallAng maong balay gamay ra kaayo
Please give me your handPalihug ihatag kanako ang imong kamot
Please go to the schoolPalihog adto sa eskwelahan
Please sit here and waitPalihog lingkod dinhi ug paghulat
Please speak more slowlyPalihug sulti nga mas hinay
My father is in his roomAkong papa naa sa iyang kwarto
May I ask you something?Pwede ko mangutana nimo?
May I ask you a question?Pwede ko mangutana nimo?
Is the job still available?Anaa pa ba ang trabaho?
I arrived there too earlySayo kaayo ko niabot didto
Do you have a family?Naa kay pamilya?
Do you have any problem?Naa kay problema?
Do you have any idea?Aduna ka bay ideya?
Did you finish the job?Nahuman ba nimo ang trabaho?
Did you like the movie?Ganahan ka sa salida?
Are we ready to go now?Andam na ba kita sa pag-adto karon?
Would you like to come?Gusto ka ba nga moanhi?
I don't speak very wellDili kaayo ko mosulti
Sentences start with

English to Tamil - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Tamil meanings with transliteration.


•   Are sentences
•   Can sentences
•   Come sentences
•   Could sentences
•   Did sentences
•   Do sentences
•   Don't sentences
•   Have sentences
•   He sentences
•   His sentences
•   How sentences
•   I sentences
•   If sentences
•   I'm sentences
•   Is sentences
•   It sentences
•   Let sentences
•   May sentences
•   My sentences
•   No sentences


Cebuano Vocabulary
Cebuano Dictionary