Ology vocabulary words in Azerbaijani and English

To learn Azerbaijani language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common Azerbaijani words that we can used in daily life. Ology words are one part of common words used in day-to-day life conversations. If you are interested to learn Ology vocabulary words in Azerbaijani, this place will help you to learn all Ology vocabulary words in English to Azerbaijani language. Ology words vocabulary words are used in daily life, so it is important to learn all Ology vocabulary words in English to Azerbaijani and play Azerbaijani quiz and also play picture vocabulary, play some games so you get not bored. If you think too hard to learn Azerbaijani language, then 1000 most common Azerbaijani words will helps to learn Azerbaijani language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. The below table gives the translation of Ology words vocabulary words in Azerbaijani.


Ology vocabulary words in Azerbaijani and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | GrammarList of Ology vocabulary words in Azerbaijani


Here is the list of Ology words in Azerbaijani language and their pronunciation in English.

Ology vocabulary words - Azerbaijani

Acarology gənələrin öyrənilməsi
Aerology atmosferin öyrənilməsi
Aetiology xəstəliyin öyrənilməsi
Agrobiology bitkilərin qidalanmasının öyrənilməsi
Agrostology otların öyrənilməsi
Algology yosunların öyrənilməsi
Allergology allergiyanın öyrənilməsi
Andrology kişi sağlamlığının öyrənilməsi
Anesthesiology anesteziyanın öyrənilməsi
Angelology mələklərin öyrənilməsi
Anthropology insanların öyrənilməsi
Apiology arıların öyrənilməsi
Arachnology hörümçəklərin öyrənilməsi
Areology marsın tədqiqi
Astacology xərçəngkimilərin tədqiqi
Astrobiology həyatın mənşəyinin öyrənilməsi
Astrogeology geologiyanın öyrənilməsi
Audiology eşitmə öyrənilməsi
Autecology ekologiyanın öyrənilməsi
Auxology insan böyüməsinin öyrənilməsi
Bacteriology bakteriyaların öyrənilməsi
Beierlology stalkerlərin öyrənilməsi
Bibliology kitabların öyrənilməsi
Biology həyatın öyrənilməsi
Biometeorology atmosfer şəraitinin öyrənilməsi
Cardiology ürəyin öyrənilməsi
Characterology xarakterin öyrənilməsi
Chavezology şeytana ibadət edənlərin öyrənilməsi
Chronology zaman nizamının öyrənilməsi
Climatology iqlimin öyrənilməsi
Coleopterology böcəklərin öyrənilməsi
Coniology atmosferdə tozun öyrənilməsi
Conchology qabıqların öyrənilməsi
Cosmetology kosmetikanın öyrənilməsi
Craniology kəllə sümüyünün öyrənilməsi
Criminology cinayətin öyrənilməsi
Cynology itlərin öyrənilməsi
Cytomorphology hüceyrələrin quruluşunun öyrənilməsi
Cytology hüceyrələrin öyrənilməsi
Demonology iblislərin öyrənilməsi
Dendrochronology ağacların yaşının öyrənilməsi
Dendrology ağacların öyrənilməsi
Deontology vəzifənin öyrənilməsi
Desmology bağların öyrənilməsi
Dialectology dialektlərin öyrənilməsi
Dipterology milçəklərin öyrənilməsi
Dudology kişilərin öyrənilməsi
Ecclesiology kilsə memarlığının öyrənilməsi
Egyptology qədim misirlilərin tədqiqi
Embryology embrionların öyrənilməsi
Enigmatology bulmacaların öyrənilməsi
Enology şərabın öyrənilməsi
Entomology həşəratların öyrənilməsi
Enzymology fermentlərin öyrənilməsi
Epidemiology xəstəliklərin yayılmasının öyrənilməsi
Epistemology biliyin öyrənilməsi
Ethnology irqin öyrənilməsi
Ethnomusicology musiqinin öyrənilməsi
Ethology heyvan davranışının öyrənilməsi
Felinology pişiklərin öyrənilməsi
Fetology dölün öyrənilməsi
Formicology qarışqaların öyrənilməsi
Fulminology ildırımın öyrənilməsi
Futurology gələcəyin öyrənilməsi
Garbology zibilin öyrənilməsi
Geochronology yerin yaşının öyrənilməsi
Geology yerin öyrənilməsi
Gerontology qocalığın öyrənilməsi
Glaciology buzlaqların öyrənilməsi
Grammatology yazı sistemlərinin öyrənilməsi
Hematology qanın öyrənilməsi
Heliology günəşin öyrənilməsi
Helioseismology günəşdə titrəmələrin öyrənilməsi
Hepatology qaraciyərin öyrənilməsi
Herpetology sürünənlərin tədqiqi
Heteroptology səhvlərin öyrənilməsi
Hierographology müqəddəs mətnlərin öyrənilməsi
Hippology atların öyrənilməsi
Histology canlı toxumaların öyrənilməsi
Hydrogeology yeraltı suların öyrənilməsi
Hydrology suyun öyrənilməsi
Hypnology yuxunun öyrənilməsi
Ichthyology balıqların öyrənilməsi
Immunology immun sisteminin öyrənilməsi
Islamology islamın öyrənilməsi
Japanology Yapon xalqının öyrənilməsi
Kymatology dalğaların öyrənilməsi
Lepidopterology kəpənəklərin öyrənilməsi
Lithology süxurların öyrənilməsi
Ludology oyunların öyrənilməsi
Mammalogy məməlilərin tədqiqi
Meteorology havanın öyrənilməsi
Methodology üsulların öyrənilməsi
Metrology ölçmənin öyrənilməsi
Microbiology mikroorqanizmlərin öyrənilməsi
Mineralogy mineralların öyrənilməsi
Molinology külək dəyirmanlarının tədqiqi
Museology muzeyin öyrənilməsi
Musicology musiqinin öyrənilməsi
Mycology göbələklərin öyrənilməsi
Myology əzələlərin öyrənilməsi
Myrmecology qarışqaların öyrənilməsi
Mythology miflərin öyrənilməsi
Nanotribology sürtünmənin öyrənilməsi
Nephology buludların öyrənilməsi
Nephrology böyrəyin öyrənilməsi
Neurology sinirlərin öyrənilməsi
Nosology xəstəliklərin təsnifatının öyrənilməsi
Numerology ədədlərin öyrənilməsi
Nutriology qidalanmanın öyrənilməsi
Oceanology okeanların öyrənilməsi
Oenology şərabın öyrənilməsi
Omnology hər şeyi öyrənmək
Oncology xərçəngin öyrənilməsi
Oneirology yuxuların öyrənilməsi
Ontology varlığın öyrənilməsi
Oology yumurtaların öyrənilməsi
Ophthalmology gözlərin öyrənilməsi
Organology musiqi alətlərinin öyrənilməsi
Ornithology quşların öyrənilməsi
Orology dağların öyrənilməsi
Orthopterology çəyirtkələrin öyrənilməsi
Osteology sümüklərin öyrənilməsi
Otolaryngology qulaq və boğazın öyrənilməsi
Otology qulağın öyrənilməsi
Otorhinolaryngology qulağın öyrənilməsi
Paleoanthropology tarixdən əvvəlki insanların tədqiqi
Paleobiology tarixdən əvvəlki həyatın öyrənilməsi
Paleoclimatology tarixdən əvvəlki iqlimlərin öyrənilməsi
Paleoecology tarixdən əvvəlki mühitlərin öyrənilməsi
Palynology polen öyrənilməsi
Parasitology parazitlərin öyrənilməsi
Pathology xəstəliyin öyrənilməsi
Pedology uşaqların inkişafının öyrənilməsi
Petrology süxurların öyrənilməsi
Pharmacology narkotiklərin öyrənilməsi
Phonology vokal səslərin öyrənilməsi
Phycology yosunların öyrənilməsi
Phytopathology bitki xəstəliklərinin öyrənilməsi
Pomology artan meyvələrin öyrənilməsi
Posology dərman dozasının öyrənilməsi
Primatology primatların tədqiqi
Radiology şüaların öyrənilməsi
Rheology axınının öyrənilməsi
Rhinology burnun öyrənilməsi
Scatology nəcisin öyrənilməsi
Seismology zəlzələlərin öyrənilməsi
Selenology ayın öyrənilməsi
Semiology əlamətlərin öyrənilməsi
Serpentology ilanların öyrənilməsi
Sexology cinsiyyətin öyrənilməsi
Sitiology pəhrizin öyrənilməsi
Sociology cəmiyyətin öyrənilməsi
Somnology yuxunun öyrənilməsi
Somatology insan xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi
Stomatology ağız boşluğunun öyrənilməsi
Sumerology şumerlərin öyrənilməsi
Symptomatology simptomların öyrənilməsi
Thermology istiliyin öyrənilməsi
Theology dinin öyrənilməsi
Tibetology tibetin öyrənilməsi
Tocology doğuşun öyrənilməsi
Toxicology zəhərlərin öyrənilməsi
Tribology sürtünmənin öyrənilməsi
Trichology saçın öyrənilməsi
Typology təsnifatının öyrənilməsi
Vaccinology peyvəndlərin öyrənilməsi
Venereology zöhrəvi xəstəliklərin öyrənilməsi
Vexillology bayraqların öyrənilməsi
Victimology cinayət qurbanlarının öyrənilməsi
Virology virusların öyrənilməsi
Xylology ağacın öyrənilməsi
Zoology heyvanların öyrənilməsi
Zoopathology heyvan xəstəliklərinin öyrənilməsi
Zymology fermentasiyanın öyrənilməsi


Top 1000 Azerbaijani words


Here you learn top 1000 Azerbaijani words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Azerbaijani meanings with transliteration.


Eat yemək
All hamısı
New yeni
Snore xoruldamaq
Fast sürətli
Help kömək
Pain ağrı
Rain yağış
Pride qürur
Sense mənada
Large böyük
Skill bacarıq
Panic təlaş
Thank təşəkkür edirəm
Desire arzu
Woman qadın
Hungry ac

Daily use Azerbaijani Sentences


Here you learn top Azerbaijani sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Azerbaijani meanings with transliteration.


Good morning Sabahınız xeyir
What is your name Adın nədir
What is your problem Problemin nədir?
I hate you Sənə nifrət edirəm
I love you Mən səni sevirəm
Can I help you Mən sizə kömək edə bilərəm?
I am sorry Bağışlayın
I want to sleep Mən yatmaq istəyirəm
This is very important Bu çox vacibdir
Are you hungry Sən acsan?
How is your life həyatınız necədir?
I am going to study Mən oxumağa gedirəm
Azerbaijani Vocabulary
Azerbaijani Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz