Ology vocabulary words in Azerbaijani and English

To learn Azerbaijani language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common Azerbaijani words that we can used in daily life. Ology are one part of common words used in day-to-day life conversations. If you are interested to learn Ology names/vocabulary in Azerbaijani, this place will help you to learn all Ology vocabulary in Azerbaijani language. Ology vocabulary words are used in daily life, so it is important to learn all Ology vocabulary in English to Azerbaijani and play Azerbaijani quiz and also play picture vocabulary, play some games so you get not bored. If you think too hard to learn Azerbaijani language, then 1000 most common Azerbaijani words will helps to learn Azerbaijani language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. The below table gives the translation of Ology in Azerbaijani.

Read also:   A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

Ology vocabulary words in Azerbaijani and English

Here is the list of Ology vocabulary words in Azerbaijani language, this will help to improve your language.

EnglishAzerbaijani
Acarologygənələrin öyrənilməsi
Aerologyatmosferin öyrənilməsi
Aetiologyxəstəliyin öyrənilməsi
Agrobiologybitkilərin qidalanmasının öyrənilməsi
Agrostologyotların öyrənilməsi
Algologyyosunların öyrənilməsi
Allergologyallergiyanın öyrənilməsi
Andrologykişi sağlamlığının öyrənilməsi
Anesthesiologyanesteziyanın öyrənilməsi
Angelologymələklərin öyrənilməsi
Anthropologyinsanların öyrənilməsi
Apiologyarıların öyrənilməsi
Arachnologyhörümçəklərin öyrənilməsi
Areologymarsın tədqiqi
Astacologyxərçəngkimilərin tədqiqi
Astrobiologyhəyatın mənşəyinin öyrənilməsi
Astrogeologygeologiyanın öyrənilməsi
Audiologyeşitmə öyrənilməsi
Autecologyekologiyanın öyrənilməsi
Auxologyinsan böyüməsinin öyrənilməsi
Bacteriologybakteriyaların öyrənilməsi
Beierlologystalkerlərin öyrənilməsi
Bibliologykitabların öyrənilməsi
Biologyhəyatın öyrənilməsi
Biometeorologyatmosfer şəraitinin öyrənilməsi

Read also:  Learn Vegetables names in Azerbaijani

Cardiologyürəyin öyrənilməsi
Characterologyxarakterin öyrənilməsi
Chavezologyşeytana ibadət edənlərin öyrənilməsi
Chronologyzaman nizamının öyrənilməsi
Climatologyiqlimin öyrənilməsi
Coleopterologyböcəklərin öyrənilməsi
Coniologyatmosferdə tozun öyrənilməsi
Conchologyqabıqların öyrənilməsi
Cosmetologykosmetikanın öyrənilməsi
Craniologykəllə sümüyünün öyrənilməsi
Criminologycinayətin öyrənilməsi
Cynologyitlərin öyrənilməsi
Cytomorphologyhüceyrələrin quruluşunun öyrənilməsi
Cytologyhüceyrələrin öyrənilməsi
Demonologyiblislərin öyrənilməsi
Dendrochronologyağacların yaşının öyrənilməsi
Dendrologyağacların öyrənilməsi
Deontologyvəzifənin öyrənilməsi
Desmologybağların öyrənilməsi
Dialectologydialektlərin öyrənilməsi
Dipterologymilçəklərin öyrənilməsi
Dudologykişilərin öyrənilməsi
Ecclesiologykilsə memarlığının öyrənilməsi
Egyptologyqədim misirlilərin tədqiqi
Embryologyembrionların öyrənilməsi

Read also:  Learn Body parts names in Azerbaijani

Enigmatologybulmacaların öyrənilməsi
Enologyşərabın öyrənilməsi
Entomologyhəşəratların öyrənilməsi
Enzymologyfermentlərin öyrənilməsi
Epidemiologyxəstəliklərin yayılmasının öyrənilməsi
Epistemologybiliyin öyrənilməsi
Ethnologyirqin öyrənilməsi
Ethnomusicologymusiqinin öyrənilməsi
Ethologyheyvan davranışının öyrənilməsi
Felinologypişiklərin öyrənilməsi
Fetologydölün öyrənilməsi
Formicologyqarışqaların öyrənilməsi
Fulminologyildırımın öyrənilməsi
Futurologygələcəyin öyrənilməsi
Garbologyzibilin öyrənilməsi
Geochronologyyerin yaşının öyrənilməsi
Geologyyerin öyrənilməsi
Gerontologyqocalığın öyrənilməsi
Glaciologybuzlaqların öyrənilməsi
Grammatologyyazı sistemlərinin öyrənilməsi
Hematologyqanın öyrənilməsi
Heliologygünəşin öyrənilməsi
Helioseismologygünəşdə titrəmələrin öyrənilməsi
Hepatologyqaraciyərin öyrənilməsi
Herpetologysürünənlərin tədqiqi

Read also:  Learn Color names in Azerbaijani

Heteroptologysəhvlərin öyrənilməsi
Hierographologymüqəddəs mətnlərin öyrənilməsi
Hippologyatların öyrənilməsi
Histologycanlı toxumaların öyrənilməsi
Hydrogeologyyeraltı suların öyrənilməsi
Hydrologysuyun öyrənilməsi
Hypnologyyuxunun öyrənilməsi
Ichthyologybalıqların öyrənilməsi
Immunologyimmun sisteminin öyrənilməsi
Islamologyislamın öyrənilməsi
JapanologyYapon xalqının öyrənilməsi
Kymatologydalğaların öyrənilməsi
Lepidopterologykəpənəklərin öyrənilməsi
Lithologysüxurların öyrənilməsi
Ludologyoyunların öyrənilməsi
Mammalogyməməlilərin tədqiqi
Meteorologyhavanın öyrənilməsi
Methodologyüsulların öyrənilməsi
Metrologyölçmənin öyrənilməsi
Microbiologymikroorqanizmlərin öyrənilməsi
Mineralogymineralların öyrənilməsi
Molinologykülək dəyirmanlarının tədqiqi
Museologymuzeyin öyrənilməsi
Musicologymusiqinin öyrənilməsi
Mycologygöbələklərin öyrənilməsi

Read also:  Learn Season names in Azerbaijani

Myologyəzələlərin öyrənilməsi
Myrmecologyqarışqaların öyrənilməsi
Mythologymiflərin öyrənilməsi
Nanotribologysürtünmənin öyrənilməsi
Nephologybuludların öyrənilməsi
Nephrologyböyrəyin öyrənilməsi
Neurologysinirlərin öyrənilməsi
Nosologyxəstəliklərin təsnifatının öyrənilməsi
Numerologyədədlərin öyrənilməsi
Nutriologyqidalanmanın öyrənilməsi
Oceanologyokeanların öyrənilməsi
Oenologyşərabın öyrənilməsi
Omnologyhər şeyi öyrənmək
Oncologyxərçəngin öyrənilməsi
Oneirologyyuxuların öyrənilməsi
Ontologyvarlığın öyrənilməsi
Oologyyumurtaların öyrənilməsi
Ophthalmologygözlərin öyrənilməsi
Organologymusiqi alətlərinin öyrənilməsi
Ornithologyquşların öyrənilməsi
Orologydağların öyrənilməsi
Orthopterologyçəyirtkələrin öyrənilməsi
Osteologysümüklərin öyrənilməsi
Otolaryngologyqulaq və boğazın öyrənilməsi
Otologyqulağın öyrənilməsi

Read also:  Play Music instrument quiz in English

Otorhinolaryngologyqulağın öyrənilməsi
Paleoanthropologytarixdən əvvəlki insanların tədqiqi
Paleobiologytarixdən əvvəlki həyatın öyrənilməsi
Paleoclimatologytarixdən əvvəlki iqlimlərin öyrənilməsi
Paleoecologytarixdən əvvəlki mühitlərin öyrənilməsi
Palynologypolen öyrənilməsi
Parasitologyparazitlərin öyrənilməsi
Pathologyxəstəliyin öyrənilməsi
Pedologyuşaqların inkişafının öyrənilməsi
Petrologysüxurların öyrənilməsi
Pharmacologynarkotiklərin öyrənilməsi
Phonologyvokal səslərin öyrənilməsi
Phycologyyosunların öyrənilməsi
Phytopathologybitki xəstəliklərinin öyrənilməsi
Pomologyartan meyvələrin öyrənilməsi
Posologydərman dozasının öyrənilməsi
Primatologyprimatların tədqiqi
Radiologyşüaların öyrənilməsi
Rheologyaxınının öyrənilməsi
Rhinologyburnun öyrənilməsi
Scatologynəcisin öyrənilməsi
Seismologyzəlzələlərin öyrənilməsi
Selenologyayın öyrənilməsi
Semiologyəlamətlərin öyrənilməsi
Serpentologyilanların öyrənilməsi

Read also:  Learn Politics vocabulary words in Azerbaijani

Sexologycinsiyyətin öyrənilməsi
Sitiologypəhrizin öyrənilməsi
Sociologycəmiyyətin öyrənilməsi
Somnologyyuxunun öyrənilməsi
Somatologyinsan xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi
Stomatologyağız boşluğunun öyrənilməsi
Sumerologyşumerlərin öyrənilməsi
Symptomatologysimptomların öyrənilməsi
Thermologyistiliyin öyrənilməsi
Theologydinin öyrənilməsi
Tibetologytibetin öyrənilməsi
Tocologydoğuşun öyrənilməsi
Toxicologyzəhərlərin öyrənilməsi
Tribologysürtünmənin öyrənilməsi
Trichologysaçın öyrənilməsi
Typologytəsnifatının öyrənilməsi
Vaccinologypeyvəndlərin öyrənilməsi
Venereologyzöhrəvi xəstəliklərin öyrənilməsi
Vexillologybayraqların öyrənilməsi
Victimologycinayət qurbanlarının öyrənilməsi
Virologyvirusların öyrənilməsi
Xylologyağacın öyrənilməsi
Zoologyheyvanların öyrənilməsi
Zoopathologyheyvan xəstəliklərinin öyrənilməsi
Zymologyfermentasiyanın öyrənilməsi

Leave a Reply