Politics vocabulary in Azerbaijani and English

To learn Azerbaijani language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common Azerbaijani words that we can used in daily life. Politics are one part of common words used in day-to-day life conversations. If you are interested to learn Politics names/vocabulary in Azerbaijani, this place will help you to learn all Politics vocabulary in Azerbaijani language. Politics vocabulary words are used in daily life, so it is important to learn all Politics vocabulary in English to Azerbaijani and play Azerbaijani quiz and also play picture vocabulary, play some games so you get not bored. If you think too hard to learn Azerbaijani language, then 1000 most common Azerbaijani words will helps to learn Azerbaijani language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. The below table gives the translation of Politics in Azerbaijani.

Read also:   A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

Politics vocabulary words in Azerbaijani and English

Here is the list of Politics vocabulary words in Azerbaijani language, this will help to improve your language.

EnglishAzerbaijani
Absolutismmütləqiyyət
Activistfəal
Advisorməsləhətçi
Advocacyvəkillik
Agitationtəşviqat
Agrarianaqrar
Agreementrazılaşma
Amitydostluq
Assemblymontaj
Authoritysəlahiyyət
Awarenessmaarifləndirmə
Civilizationsivilizasiya
Classismklassizm
Coalitionkoalisiya
Cohabitationbirgə yaşayış
Collusionsövdələşmə
Colonialmüstəmləkəçi
Committeekomitə
Communismkommunizm
Confederacykonfederasiya
Conferencekonfrans
Conflictmünaqişə
Constitutionkonstitusiya
Conventionkonvensiya
Corruptionkorrupsiya
Councilşura
Countryölkə
Countrymanhəmyerlisi

Read also:  Learn Crime vocabulary words in Azerbaijani

Courtməhkəmə
Crisisböhran
Culturemədəniyyət
Debatemübahisə
Delegationnümayəndə heyəti
Democracydemokratiya
Demonstrationnümayiş
Deprecateköhnəlmək
Deputizedeputat
Despoticdespotik
Diplomacydiplomatiya
Dissentermüxalif
Donationianə
Dutyvəzifə
Dynastysülalə
Economyiqtisadiyyat
Electionseçki
Electiveseçmə
Eliteelit
Embargoembarqo
Embassysəfirlik
Emblememblem
Emigrantmühacir
Empireimperiya
Enrolmentqeydiyyat
Environmentmühit
Equalitybərabərlik
Escapeqaçmaq

Read also:  Learn Occupation names in Azerbaijani

Executiveicraçı
Expenditurexərc
Factionfraksiya
Federationfederasiya
FundFond
Governmenthökumət
Inaugurationinauqurasiya
Incomegəlir
Inflationinflyasiya
Institutionqurum
Leaderlider
Legationleqasiya
Liberalliberal
Limpetlimpet
Lobbyistlobbiçi
Mandatemandat
Memberüzv
Mutualityqarşılıqlılıq
Newsxəbərlər
Obeisancetəzim
Objectoretiraz edən
Oligarchyoliqarxiya
Oppositionmüxalifət
Pactpakt
Parliamentparlament
Patricianpatrisi
Policysiyasət

Read also:  Learn Vegetables names in Azerbaijani

Politicssiyasət
Populationəhali
Presidesədrlik etmək
Prisonhəbsxana
Proletarianproletar
Promulgateyaymaq
Proponenttərəfdarı
Provoketəhrik etmək
Racialismirqçilik
Recantgeri çəkilmək
Recapturegeri almaq
Recuseimtina etmək
Reformislahat
Relationshipmünasibət
Republicrespublika
Requisitionrekvizisiya
Royaltyroyalti
Sanctionsanksiya
Societycəmiyyət
Statutenizamnamə
Successuğur
Taxvergi
Theorynəzəriyyə
Valuedəyər
Votingsəsvermə
Warmüharibə
Welfarerifah
Wieldsahib olmaq

Leave a Reply