Religion vocabulary in Azerbaijani and English

To learn Azerbaijani language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common Azerbaijani words that we can used in daily life. Religion are one part of common words used in day-to-day life conversations. If you are interested to learn Religion names/vocabulary in Azerbaijani, this place will help you to learn all Religion vocabulary in Azerbaijani language. Religion vocabulary words are used in daily life, so it is important to learn all Religion vocabulary in English to Azerbaijani and play Azerbaijani quiz and also play picture vocabulary, play some games so you get not bored. If you think too hard to learn Azerbaijani language, then 1000 most common Azerbaijani words will helps to learn Azerbaijani language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. The below table gives the translation of Religion in Azerbaijani.

Read also:   A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

Religion vocabulary words in Azerbaijani and English

Here is the list of Religion vocabulary words in Azerbaijani language, this will help to improve your language.

EnglishAzerbaijani
Acolyteköməkçi
Adulteresszinakar
Angelmələk
Anointedməsh edilmişdir
Apologistüzrxahlıq edən
Apostasydönüklük
Atonementkəffarə
Baptisevəftiz etmək
Basilicabazilika
Beatificationgözəlləşdirmə
Beliefinam
Canonicalkanonik
Ceremonialtəntənəli
Chapelibadətgah
Chastityiffət
Christianxristian
Churchkilsə
Cloistermonastır
Conclavekonklav
Confessionetiraf
Conformistkonformist
Congregationcamaat
Consecratetəqdis etmək
Contritionpeşmançılıq
Crucifixçarmıxa
Cultkult
Damnationlənət
Deceitfulaldadıcı
Deitytanrı
DemonŞeytan
Devilşeytan
Dignitarymöhtərəm
Divineilahi
Epiphanyepifaniya

Read also:  Challenging vocabulary words

Exegesistəfsir
Expiatekəffarə etmək
Faithiman
Faithlessimansız
Fetishfetiş
Fiendşeytan
Fornicationzina
Friarkeşiş
Genesisgenezis
Gentileqəbilə
Godallah
Hallowedmüqəddəs
Heathenbütpərəst
HeavenCənnət
Hellcəhənnəm
Heresybidət
Hermitagehermitage
Hindihindi
Holinessmüqəddəslik
Holymüqəddəs
Hymnalilahi
Idolatrybütpərəstlik
Immolationyandırma
Incumbentvəzifəli
Infidelityvəfasızlıq
Inquisitorinkvizitor
Interdictqadağan etmək
Intoneton
Invocationçağırış
Lecherlecher
Lecternkürsü
Legatevəkil
Legationleqasiya
Litanylitaniya
Liturgyliturgiya

Read also:  Learn Fruits names in Azerbaijani

Lordağa
Majestyəzəmət
Malefactorgünahkar
Marvelmöcüzə
Miraclemöcüzə
Monasticmonastır
Mortifyincitmək
Mosqueməscid
Mourneryas tutan
Mundanedünyəvi
Muslimmüsəlman
Navenave
Nectarnektar
Nirvananirvana
Nonbelieverkafir
Nunneryrahibəxana
Oathand
Obedienceitaət
Officiatevəzifəli
Omenəlamət
Omnipotenthər şeyə qadir
Oracularorakulyar
Oratorynatiqlik
Ordinationtəyinat
Orthodoxypravoslavlıq
Pantheonpanteon
Papalpapa
Papistpapist
Parishkilsə
Patriarchpatriarx
Patriarchatepatriarxlıq
Penancetövbə

Read also:  Learn Family Relationship names in Azerbaijani

Pilgrimagehəcc ziyarəti
Pontiffpapa
Porcheyvan
Prayerdua
Preachtəbliğ etmək
Preachervaiz
Priestkeşiş
Primateprimat
Prioryprioritet
Profanemurdar
Prophesypeyğəmbərlik etmək
Proselytizeprozelitizasiya etmək
Providencetəminat
Psychepsixika
Pulpitminbər
Raptcoşdu
Rebirthyenidən doğulma
Recantgeri çəkilmək
Reclusetəkəbbür
Rectoryrektorluq
Refectoryyeməkxana
Relicrelikt
Religiondin
Religiositydindarlıq
Reliquaryreliquar
Remissionremissiya
Repenttövbə etmək
Reprobateinkar etmək
Requiemrekviyem
Resurrectdiriltmək
Resuscitatereanimasiya etmək
Reverendmöhtərəm
Revivalistdirçəlişçi
Riteayin

Read also:  Learn Ology words in Azerbaijani

Rosarytəsbeh
Sacrificequrban
Seculardünyəvi
Seminarianseminarist
Sermonxütbə
Sermonizemoizə oxumaq
Shroudkəfən
Singünah
Spiritruh
Supplicantyalvaran
Surplicehəddindən artıq
Synodsinod
Tabernacleçadır
Tabootabu
Tonsuretonus
Transgresspozmaq
Travailəziyyət
Trespasspozmaq
Tribulationmüsibət
Trinityüçlük
Trustinggüvənmək
Ungodlyallahsız
Unholymüqəddəssiz
Unorthodoxqeyri-adi
Untouchabletoxunulmaz
Veneratehörmət etmək
Venerationehtiram
Verilyhəqiqətən
Vowand iç
Worshipperibadət edən
Zealotqeyrətli

Leave a Reply