Please sentences in Zulu and English


‘Please’ sentences in Zulu with English pronunciation. Here you learn English to Zulu translation of Please sentences and play Please sentences quiz in Zulu language also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Zulu sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Zulu language in an easy way. To learn Zulu language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.


Please sentences in Zulu

Please sentences in Zulu and English


The list of 'Please' sentences in Zulu language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Zulu translations.

Please answer the phone ngicela uphendule ucingo
Please be seated ngicela uhlale phansi
Please call me ngicela ungishayele
Please call the police ngicela ushayele amaphoyisa
Please choose one person ngicela ukhethe umuntu oyedwa
Please clean the board ngicela uhlanze ibhodi
Please close the door ngicela uvale umnyango
Please come in ngicela ungene
Please come to see me ngicela uze uzongibona
Please do something about it ngicela wenze okuthile ngakho
Please do that again ngicela wenze lokho futhi
Please dont get up ngicela ungavuki
Please give me ngicela ungiphe
Please give me a cup of coffee ngicela ungiphe inkomishi yekhofi
Please give me your hand ngicela unginike isandla sakho
Please answer the phone ngicela uphendule ucingo
Please be seated ngicela uhlale phansi
Please call me ngicela ungishayele
Please call the police ngicela ushayele amaphoyisa
Please choose one person ngicela ukhethe umuntu oyedwa
Please clean the board ngicela uhlanze ibhodi
Please close the door ngicela uvale umnyango
Please come in ngicela ungene
Please come to see me ngicela uze uzongibona
Please do something about it ngicela wenze okuthile ngakho
Please do that again ngicela wenze lokho futhi
Please dont get up ngicela ungavuki
Please give me ngicela ungiphe
Please give me a cup of coffee ngicela ungiphe inkomishi yekhofi
Please give me your hand ngicela unginike isandla sakho
Please have a seat ngicela ube nesihlalo
Please keep in touch ngicela uthinte
Please keep this secret ngicela ugcine lemfihlo
Please prepare for the trip ngicela ulungiselele uhambo
Please say hello to her ngicela ukubingelela kuye
Please say something ngicela usho okuthize
Please send it to me ngicela ungithumelele yona
Please go to the school ngicela uye esikoleni
Please send me a letter as soon as you arrive ngicela ungithumelele incwadi uma ufika nje
Please show me another one Ngicela ungibonise enye futhi
Please sit here and wait ngicela uhlale lapha ulinde
Please speak more slowly Ngicela ukhulume ngokunensa
Please stay as long as you wish ngicela uhlale isikhathi eside ngokuthanda kwakho
Please take this seat ngicela uthathe lesi sihlalo
Please think about it ngicela ucabange ngakho
Please wait around for a while ngicela ulinde isikhashana
Please write down what he says ngicela ubhale ukuthi uthini
Please come back ngicela ubuye
Please come back to home ngicela ubuyele ekhaya
‘Please’ sentences in other languages (40+)


Top 1000 Zulu words


Here you learn top 1000 Zulu words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Zulu meanings with transliteration.


Eat dla
All konke
New okusha
Snore rhona
Fast ngokushesha
Help Usizo
Pain ubuhlungu
Rain imvula
Pride ukuziqhenya
Sense umqondo
Large enkulu
Skill ikhono
Panic uvalo
Thank ngiyabonga
Desire isifiso
Woman owesifazane
Hungry elambile
Zulu Vocabulary
Zulu Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz