Greetings in Zulu and English

To learn Zulu language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Greetings are one part of common words used in daily life. If you are interested to learn Greetings in Zulu, this place will help you to learn Greetings in Zulu language. Greetings is a greatest power of communication in the world, and is a part of everyday conversation, so it is very important to learn all Greetings in English and Zulu. The below table gives the translation of Greetings in Zulu.

Greetings in Zulu

Greetings in Zulu / imikhonzo

Here is the list of Greetings in Zulu language.

Greetings – imikhonzo

English

Zulu

Hi

Sawubona

Hello

Sawubona

Welcome

Uyemukelwa

Thanks

Ngiyabonga

Congratulations

Halala

Good morning

Sawubona

Good afternoon

Sawubona

Good evening

Sawubona

Good night

Ulale kahle

Happy birthday

Usuku olumnandi lokuzalwa

Happy Christmas

Ukhisimusi omnandi

Happy new year

Jabulela unyaka omusha

Happy valentine’s day

Usuku oluhle lwe-Valentines

Thank you

Ngiyabonga

Thank you so much

Ngibonga kakhulu

Thank you very much

ngibona kakhulu

Thanks a million

Ngibonga isigidi

Read also:  A-Z Dictionary  |  Vocabulary  |  Quiz

I love you

Ngiyakuthanda

I love you so much

Ngikuthanda kakhulu

I love you very much

Ngikuthanda kakhulu

I’m in love

Ngisemathandweni

I’m in love with you

Ngiyakuthanda

I missed you so much

Ngikukhumbule kakhulu

I’m crazy about you

Ngiyazifela ngawe

Thanks for everything

Ngiyabonga ngakho konke

I really appreciate it

Ngiyakwazisa kakhulu

What is your name

Ubani igama lakho

How are you

Unjani

I am fine

ngiyaphila

See you

Ngizokubona

See you later

Ngizokubona ngemva kwesikhathi

See you next week

Sizobonana ngesonto elizayo

See you next year

Sobonana ngonyaka ozayo

See you soon

Sizobonana maduze

See you tomorrow

Ngizokubona kusasa

I’m sorry

Ngiyaxolisa

I’m so sorry

Ngiyaxolisa

I’m crazy with you

Ngihlanya ngawe

Nice to meet you

Ngijabulela ukukwazi

That’s a good deal

Yisivumelwano esihle leso

You’re beautiful

Umuhle

You’re nice

Umuhle

You’re very nice

Ungumuntu okahle kakhulu

You’re very smart

Uhlakaniphe kakhulu

Take care

Uzinakekele

I miss you

ngikukhumbulile

I really miss you

ngikukhumbule ngempela

I really miss you so much

Ngikukhumbule kakhulu

Very good

Kuhle kakhulu

Well done

Wenze kahle

Sweet dreams

Lala kamnandi

Good idea

Umbono omuhle

Good luck

Ngikufisela inhlanhla

Good to see you

Kuhle ukukubona

Good bye

Hamba kahle

Greetings Quiz

Play and learn Greetings in Zulu and share results with your friends!
Click here...

Greetings in other languages:

Picture Vocabulary

fruit  |  vegetable  |  bird  |  animal  |  color  |  flower  |  tree  |  fish  |  insect  |  music  |  shape  |  building  |  place  |  landscape  |  body parts  |  ornament  |  school  |  hospital  |  household items  |  kitchen items  |  stationery items  |  occupation

VOCABULARY

fruit  |  VEGETABLE  |  BIRD  |  ANIMAL  |  FLOWER  |  NUMBER  |  GREETING  |  COLOR  |  DAY  |  MONTH  |  RELATIONSHIP  |  BODY PARTS  |  HOUSEHOLD ITEMS  |  KITCHEN ITEMS  |  OCCUPATION  |  STATIONERY  |  PLANET  |  SCHOOL  |  HOSPITAL  |  DISEASE  |  #all  |  play games

GRAMMAR

SYNONYM  |  ANTONYM  |  POSITIVE words  |  PREFIX  |  SUFFIX  |  VERB  |  NOUN  |  ADJECTIVE  |  SENTENCES  |  1000 words  |  come  |  did  |  how  |  my  |  please  |  she  |  this  |  what  |  when  |  where  |  who  |  why  |  thank  |  #all

Leave a Reply