List of Antonyms in Zulu and English


To learn Zulu language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. If you are interested to learn Zulu language, this place will help you to learn Zulu words like Antonyms in Zulu language with their pronunciation in English. The below table gives the translation of Opposites in Zulu and their pronunciation in English.


List of Antonyms in Zulu and English

Top Antonyms in Zulu


Here is the list of most common Antonyms in Zulu language with English pronunciations.

ngenhla
ngezansi

vuma
yenqaba

ngengozi
ngamabomu

omdala
ingane

ephila
efile

vumela
nqabela

njalo
neze

mandulo
yesimanje

ingelosi
usathane

isilwane
womuntu

ukucasula
anelise

impendulo
umbuzo

igama eliphikisayo
igama elifanayo

ngokwehlukana
ndawonye

phikisana
vuma

okokwenziwa
yemvelo

ukukhuphuka
ukwehla

elele
phaphama

emuva
phambili

kubi
kuhle

enhle
kubi

kangcono
okubi kakhulu

enkulu
encane

ukuzalwa
ukufa

okubabayo
emnandi

mnyama
mhlophe

buthuntu
ebukhali

umzimba
umphefumulo

yisicefe
okujabulisayo

phansi
phezulu

umfana
intombazane

nesibindi
ngobugwala

ebanzi
emincane

umfowethu
usisi

ukwakha
bhubhisa

thenga
thengisa

qaphela
ngokunganaki

uhlakaniphile
isiphukuphuku

ivaliwe
vula

amahlaya
idrama

ukuncoma
ukuthuka

njalo
eguquguqukayo

nesibindi
ngobugwala

dala
bhubhisa

khala
hleka

ukunqotshwa
ukunqoba

nzima
kulula

engcolile
ihlanzekile

isifo
impilo

isehlukaniso
shada

ukuphela
ukuqala

isitha
umngane

kulingana
ezahlukene

okujabulisayo
yisicefe

kuyabiza
ezishibhile

abambalwa
abaningi

okokugcina
kuqala

wangaphandle
okwasekhaya

egcwele
ayinalutho

hamba
woza

kuhle
kubi

isivakashi
umsingathi

muhle
kubi

kanzima
kulula

impilo
isifo

ukushisa
kubanda

ezulwini
isihogo

lapha
Lapho

enkulu
mncane

ubuntu
enonya

elambile
omile

ngenisa
ukuthekelisa

hlanganisa
ngaphandle

ukwanda
nciphisa

ngaphakathi
ngaphandle

omncane
omdala

enkulu
encane

owesilisa
owesifazane

abaningi
abambalwa

umshana
umshana

enyakatho
eningizimu

abazali
izingane

inala
ukuntula

samanje
okwedlule

muhle
kubi

isivikelo
ukuhlasela

ngokushesha
kancane

kwesokudla
okungalungile

luhlaza
inhlonipho

emaphandleni
emadolobheni

lusizi
ngijabule

ukuphepha
Ingozi

gcina
chitha

bushelelezi
rough

ngezinye izikhathi
kaningi

omuncu
emnandi

eqinile
buthaka

khipha
engeza

obukhulu
mncane

idolobha
isigodi

isivakashi
umsingathi

imfucuza
gcina

abacebile
mpofu

entshonalanga
empumalanga

unkosikazi
umyeni

okubi kakhulu
best

okungalungile
kulungile

abasha
endala