She sentences in Zulu and English


‘She’ sentences in Zulu with English pronunciation. Here you learn English to Zulu translation of She sentences and play She sentences quiz in Zulu language also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Zulu sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Zulu language in an easy way. To learn Zulu language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.


She sentences in Zulu

She sentences in Zulu and English


The list of 'She' sentences in Zulu language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Zulu translations.

She accepted his gift wasamukela isipho sakhe
She admired him ebabaza
She agreed to my idea wavumelana nombono wami
She agreed with him wavuma naye
She aimed at the target eqonde lapho kuhloswe khona
She almost drowned wacishe waminza
She advised him to read more books wameluleka ngokuthi afunde ezinye izincwadi
She advised him not to smoke wameluleka ngokuthi angabhemi
She attacked him wamhlasela
She avoids me uyangigwema
She became a nurse waba umhlengikazi
She became happy wajabula
She began crying waqala ukukhala
She began to sing waqala ukucula
She came last wafika ekugcineni
She accepted his gift wasamukela isipho sakhe
She admired him ebabaza
She agreed to my idea wavumelana nombono wami
She agreed with him wavuma naye
She aimed at the target eqonde lapho kuhloswe khona
She almost drowned wacishe waminza
She advised him to read more books wameluleka ngokuthi afunde ezinye izincwadi
She advised him not to smoke wameluleka ngokuthi angabhemi
She attacked him wamhlasela
She avoids me uyangigwema
She became a nurse waba umhlengikazi
She became happy wajabula
She began crying waqala ukukhala
She began to sing waqala ukucula
She came last wafika ekugcineni
She goes to school uya esikoleni
She got angry wathukuthela
She has few friends unabangane abambalwa
She is a student ungumfundi
She is a teacher unguthisha
She is aggressive unolaka
She is attractive uyathandeka
She is beautiful muhle
She is crying uyakhala
She is very busy umatasatasa
She looks happy ubukeka ejabule
She was very busy wayematasatasa
She is happy ujabule
She studies hard ufunda kanzima
She was hurt in the accident ulimele engozini
She went home waya ekhaya
‘She’ sentences in other languages (40+)


Top 1000 Zulu words


Here you learn top 1000 Zulu words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Zulu meanings with transliteration.


Eat dla
All konke
New okusha
Snore rhona
Fast ngokushesha
Help Usizo
Pain ubuhlungu
Rain imvula
Pride ukuziqhenya
Sense umqondo
Large enkulu
Skill ikhono
Panic uvalo
Thank ngiyabonga
Desire isifiso
Woman owesifazane
Hungry elambile
Zulu Vocabulary
Zulu Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz