List of Homonyms in Zulu and English


To learn Zulu language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. If you are interested to learn Zulu language, this place will help you to learn Zulu words like Homonyms in Zulu language with their pronunciation in English.


List of Homonyms in Zulu and English

Top Homonyms in Zulu


Here is the list of most common Homonyms with meanings in Zulu language with English pronunciations.


i-accent
ukwenyuka

yemukela
ngaphandle

shintsha
ukwamukela

ukwengeza
uhlelo

iseluleko
ukweluleka

umoya
indlalifa

kuvunyelwe
ngokuzwakalayo

i-altare
shintsha

lungisa
lungisa

vumbulula
qhamuka

u-arc
umkhumbi

kudliwe
eziyisishiyagalombili

yebo
iso

kubi
bade

ibheyili
ibhali

impandla
wabhayiza

ibhola
bawl

nqunu
ibhere

bawl
ibhola

ebhishi
umabhebhana

ubhontshisi
bekulokhu

shaya
isithombo sebhitrudi

inyosi
kube

bekulokhu
umgqomo

ubhiya
uhlaka

eceleni
ngaphandle

kangcono
ukubheja

ukuzalwa
indawo

okuluhlaza okwesibhakabhaka
kuqhume

izingulube
wazala

ibhodi
bored

igatsha
umnsalo

umfana
buoy

ibhuleki
ukuphuka

ngcwaba
ijikijolo

bussed
ukuqhuma

thenga
by

Byte
bight

isilondolozi
ukheshi

caddy
caddy

ikayini
uswazi

inhlokodolobha
capitol

uphahla
ukubekwa uphawu

iseli
thengisa

ikhulu
iphunga

eshibhile
cheep

hlola
hlola

cheep
eshibhile

ubuhle
isikhulu

caphuna
ukubona

chofoza
iqembu

khuphuka
isimo sezulu

iqembu
chofoza

amaqhafuqhafu
Yebo

uColonel
izinhlamvu

umyalo
ncoma

umphelelisi
ukuncoma

ubumnandi
coulee

Ihhoko
isigqebhezana

amaphoyisa
copse

amakhorali
ukuhlabelela

intambo
imisindo

umnyombo
amabutho

izikhohlisi
imali

coulee
ubumnandi

umkhandlu
iseluleko

Yebo
amaqhafuqhafu

cozen
umzala

ubuciko
kraft

crape
crepe

khasa
isibaya

creak
umfula

umgodi
unonya

othandekayo
izinyamazane

ukuminyene
izifutho

ukwehla
ukuphikisa

afe
udayi

dun
kwenziwe

ukudaya
ukufa

ewe
wena

iso
i

okulungile
imali yokugibela

isiphetho
fete

faun
inkunzi

ifekisi
amaqiniso

faze
isigaba

feat
izinyawo

isiyezi
ukuquleka

fends
amacingo

thola
ihlawulisiwe

izenze
baleka

wandiza
umkhuhlane

ufulawa
imbali

iflaya
flier

kufihliwe
phinda

isiwula
kugcwele

phambili
ezine

inqaba
amandla

kabi
inyoni

uboya
umuthi

ukuhamba
Isango

gibe
jibe

gofer
gopher

ukugwazwa
umhlanga

graham
igremu

i-graphed
hlanganisa

gubha
kuhle

ukububula
sikhulile

izinwele
Umvundla

ihholo
donsa

philisa
isithende

zwa
lapha

yezwa
umhlambi

hertz
kubuhlungu

hew
hue

Sawubona
hay

sawubona
phezulu

ngaphezulu
qasha

yena
iculo

ukuqoqwa
ibutho

hoshela
ihhashi

igeja
ho

amageja
ipayipi

bamba
u-holed

umgodi
okuphelele

u-holed
bamba

ihora
yethu

angenzi lutho
isithombe

gqugquzela
ukuqonda

ujamu
i-jamb

jean
isakhi sofuzo

jell
ijeli

jibe
gibe

izinhlamvu
uColonel

ukhiye
quay

knap
isihlwathi

knave
nave

wayazi
okusha

knight
ebusuku

ifindo
hhayi

yazi
cha

isitebhisi
okwakamuva

i-lade
kubekiwe

silele
ulayini

zibeka
laze

lea
lee

ukuvuza
ingwe

ukuvuza
isitshalo esihlobene no-anyanisi

ukuncika
amanga

uqashiwe
okungenani

kwaholela
hola

nciphisa
isifundo

umqambimanga
umqambimanga

ubulembu
ukufanisa

amanga
lye

ukubolekwa
yedwa

ulahlekelwe
okuxekethile

yenziwe
incekukazi

imeyili
owesilisa

main
mane

inyama
hlangana

indondo
ukungenela

kuphuthelwe
inkungu

ukububula
gunda

umsele
mote

imodi
kugundiwe

ekuseni
khala

kugundiwe
imodi

amafinyila
amafinyila

umsipha
izimbaza

inkaba
olwandle

isidingo
guqa

khala
cha

okusha
wayazi

umshana
kuhle

isigwedlo
insimbi

eyodwa
won

eboshwe
ngimbambatha

i-paean
ubhontshisi

ibhakede
kuphaphathekile

ubuhlungu
ifasitelana

ngababili
pare

isifunda
shabalala

ukuthula
ucezu

ipheya
ikhasi

ithafa
indiza

pore
uthele

umkhuba
umkhuba

dumisa
uyathandaza

thandaza
inyamazane

uthishanhloko
isimiso

inzuzo
umprofethi

imvula
ukubusa

i-rap
bopha

funda
okubomvu

kwangempela
esondweni

kwesokudla
bhala

umgwaqo
ugibele

indima
gingqa

impande
umzila

wavuka
imigqa

imigqa
wavuka

rue
roux

konakele
luhlaza

ukuthengisa
useyili

isigcawu
ubonile

ulwandle
bheka

umthungo
kubonakala

thunga
hlwanyela

ukubona
indawo

khuphuka
buhlungu

isoli
umphefumulo

ndodana
ilanga

umusi
isudi

isitebhisi
ngigqolozele

isigxobo
inyama yenkomo

ukweba
insimbi

stile
isitayela

suite
mnandi

umsila
inganekwane

izinyembezi
isigaba

wajikijela
ngokusebenzisa

isihlalo sobukhosi
aphonswe

igagasi
ziboshwe

utshele
kukhishwe

kudonswe
iselesele

ushisiwe
ukwethemba

phenduka
tern

umfundisi
isikhethi

vane
umthambo

ziyehluka
kakhulu

umgubuzelo
isibaya

umthambo
ize

okhalweni
imfucuza

linda
isisindo

indlela
isisindo

buthakathaka
isonto

gqoka
kuphi

okuphelele
umgodi

umthakathi
okuyi

won
eyodwa

ukhuni
ngabe

usizi
buyisela

ukugoqa
indandatho

yews
sebenzisa

ijoka
isikhuphasha

yore
eyakho