That sentences in Zulu and English


‘That’ sentences in Zulu with English pronunciation. Here you learn English to Zulu translation of That sentences and play That sentences quiz in Zulu language also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Zulu sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Zulu language in an easy way. To learn Zulu language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.


That sentences in Zulu

That sentences in Zulu and English


The list of 'That' sentences in Zulu language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Zulu translations.

That boy is intelligent uhlakaniphile loya mfana
That boy is smart uhlakaniphile loya mfana
That bridge is very beautiful lelo bhuloho lihle kakhulu
That company is managed by my brother leyo nkampani iphethwe umfowethu
That couldnt be helped lokho kwakungeke kusizwe
That desk is too small lelo deski lincane kakhulu
That didnt really happen lokho akwenzekanga ngempela
That fact cant be denied lelo qiniso alinakuphikwa
That girls eyes are blue amehlo aleyo ntombazane aluhlaza okwesibhakabhaka
That house is big inkulu leyondlu
That house is very small leyondlu incane kakhulu
That is a good idea umqondo omuhle lowo
That is a pencil ipensela lelo
That is a table itafula lelo
That is an old camera ikhamera endala leyo
That boy is intelligent uhlakaniphile loya mfana
That boy is smart uhlakaniphile loya mfana
That bridge is very beautiful lelo bhuloho lihle kakhulu
That company is managed by my brother leyo nkampani iphethwe umfowethu
That couldnt be helped lokho kwakungeke kusizwe
That desk is too small lelo deski lincane kakhulu
That didnt really happen lokho akwenzekanga ngempela
That fact cant be denied lelo qiniso alinakuphikwa
That girls eyes are blue amehlo aleyo ntombazane aluhlaza okwesibhakabhaka
That house is big inkulu leyondlu
That house is very small leyondlu incane kakhulu
That is a good idea umqondo omuhle lowo
That is a pencil ipensela lelo
That is a table itafula lelo
That is an old camera ikhamera endala leyo
That is mine okwami ​​lokho
That is my dictionary leso isichazamazwi sami
That is the bus stop isitobhi sebhasi leso
That isnt fair lokho akulungile
That movie is exciting leyo filimu iyajabulisa
That nurse is very kind and polite lowo nesi unomusa futhi unesizotha
That old man speech is nice imnandi leyo nkulumo yekhehla
That toy is made of wood lelothoyizi lenziwe ngokhuni
That was a great party bekuyiphathi enkulu leyo
That wasnt my intention kwakungeyona inhloso yami leyo
That will save me a lot of trouble lokho kuzongisindisa enkingeni enkulu
That wont work! lokho ngeke kusebenze!
That would be fine lokho kungaba kuhle
That is my book yincwadi yami leyo
That is my son yindodana yami leyo


‘That’ sentences in other languages (40+)


Top 1000 Zulu words


Here you learn top 1000 Zulu words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Zulu meanings with transliteration.


Eat dla
All konke
New okusha
Snore rhona
Fast ngokushesha
Help Usizo
Pain ubuhlungu
Rain imvula
Pride ukuziqhenya
Sense umqondo
Large enkulu
Skill ikhono
Panic uvalo
Thank ngiyabonga
Desire isifiso
Woman owesifazane
Hungry elambile
Zulu Vocabulary
Zulu Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz