When sentences in Zulu and English


‘When’ sentences in Zulu with English pronunciation. Here you learn English to Zulu translation of When sentences and play When sentences quiz in Zulu language also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Zulu sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Zulu language in an easy way. To learn Zulu language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.


When sentences in Zulu

When sentences in Zulu and English


The list of 'When' sentences in Zulu language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Zulu translations.

When are you busy? umatasa nini?
When are you coming back? ubuya nini?
When are you going to leave? uzohamba nini?
When can I see you next time? ngingakubona nini ngokuzayo?
When can we eat? singadla nini?
When did he go to Europe? waya nini e-Europe?
When did you finish the work? uqede nini umsebenzi?
When did you get home? ufike nini ekhaya?
When do you study? ufunda nini?
When does it begin? Kuqala nini?
When he spoke, everyone became silent lapho ekhuluma, wonke umuntu wathula
When is a good time for you? yisiphi isikhathi esihle kuwe?
When is the best time to feed your dog? sinini isikhathi esingcono kakhulu sokuphakela inja yakho?
When is the intermission? inini ikhefu?
When is your birthday? Lunini usuku lwakho lokuzalwa?
When are you busy? umatasa nini?
When are you coming back? ubuya nini?
When are you going to leave? uzohamba nini?
When can I see you next time? ngingakubona nini ngokuzayo?
When can we eat? singadla nini?
When did he go to Europe? waya nini e-Europe?
When did you finish the work? uqede nini umsebenzi?
When did you get home? ufike nini ekhaya?
When do you study? ufunda nini?
When does it begin? Kuqala nini?
When he spoke, everyone became silent lapho ekhuluma, wonke umuntu wathula
When is a good time for you? yisiphi isikhathi esihle kuwe?
When is the best time to feed your dog? sinini isikhathi esingcono kakhulu sokuphakela inja yakho?
When is the intermission? inini ikhefu?
When is your birthday? Lunini usuku lwakho lokuzalwa?
When the bus came, she got on lapho ibhasi ifika, wagibela
When was it finished? yaqedwa nini?
When was she born? wazalwa nini?
When was the last time we met? sagcina nini ukuhlangana?
When will they arrive? bazofika nini?
When will they give a concert? bazoyikhipha nini ikhonsathi?
When will we arrive? sizofika nini?
When will you be back? uzobuya nini?
When will you come back to school? uzobuya nini esikoleni?
When will you leave? uzohamba nini?
When will you reach? uzofika nini?
When will your book be published? izoshicilelwa nini incwadi yakho?
When will you harvest your wheat? uyakuvuna nini amabele akho na?


‘When’ sentences in other languages (40+)


Top 1000 Zulu words


Here you learn top 1000 Zulu words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Zulu meanings with transliteration.


Eat dla
All konke
New okusha
Snore rhona
Fast ngokushesha
Help Usizo
Pain ubuhlungu
Rain imvula
Pride ukuziqhenya
Sense umqondo
Large enkulu
Skill ikhono
Panic uvalo
Thank ngiyabonga
Desire isifiso
Woman owesifazane
Hungry elambile
Zulu Vocabulary
Zulu Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz