Whose sentences in Zulu and English


‘Whose’ sentences in Zulu with English pronunciation. Here you learn English to Zulu translation of Whose sentences and play Whose sentences quiz in Zulu language also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Zulu sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Zulu language in an easy way. To learn Zulu language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.


Whose sentences in Zulu

Whose sentences in Zulu and English


The list of 'Whose' sentences in Zulu language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Zulu translations.

Whose car is that? ekabani lemoto?
Whose friend is he? umngane kabani?
Whose guitar is this? ekabani isiginci?
Whose house is across from yours? indlu kabani engaphesheya kweyakho?
Whose is this? ekabani lena?
Whose pencil is this? ekabani ipensela leli?
Whose turn is it? yithuba likabani?
Whose sound is it? umsindo kabani?
Whose child is it? ingane kabani?
Whose eyes are red? amehlo kabani abomvu?
Whose decision was final? isinqumo sikabani saba ngujuqu?
Whose problem will it be? kuzoba inkinga kabani?
Whose boyfriend are you? ungumfana kabani?
Whose movie was it? bekuyifilimu kabani?
Whose dog is barking outside? inja kabani ekhonkothayo ngaphandle?
Whose car is that? ekabani lemoto?
Whose friend is he? umngane kabani?
Whose guitar is this? ekabani isiginci?
Whose house is across from yours? indlu kabani engaphesheya kweyakho?
Whose is this? ekabani lena?
Whose pencil is this? ekabani ipensela leli?
Whose turn is it? yithuba likabani?
Whose sound is it? umsindo kabani?
Whose child is it? ingane kabani?
Whose eyes are red? amehlo kabani abomvu?
Whose decision was final? isinqumo sikabani saba ngujuqu?
Whose problem will it be? kuzoba inkinga kabani?
Whose boyfriend are you? ungumfana kabani?
Whose movie was it? bekuyifilimu kabani?
Whose dog is barking outside? inja kabani ekhonkothayo ngaphandle?
Whose room was this? Igumbi likabani leli?
Whose book is this? ekabani le ncwadi?
Whose life is in danger? ukuphila kukabani kusengozini?
Whose voice is this? izwi likabani leli?
Whose Responsibility Is It? umsebenzi kabani?
Whose birthday is it today? usuku lukabani usuku lokuzalwa namuhla?
Whose flag is shown here? ifulege likabani eliboniswa lapha?
Whose idea is this? umqondo kabani lo?
Whose life is perfect? ukuphila kukabani okuphelele?
Whose tea is this? ekabani letiye?
Whose security are we talking about? Sikhuluma ngesibambiso sikabani?


‘Whose’ sentences in other languages (40+)


Top 1000 Zulu words


Here you learn top 1000 Zulu words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Zulu meanings with transliteration.


Eat dla
All konke
New okusha
Snore rhona
Fast ngokushesha
Help Usizo
Pain ubuhlungu
Rain imvula
Pride ukuziqhenya
Sense umqondo
Large enkulu
Skill ikhono
Panic uvalo
Thank ngiyabonga
Desire isifiso
Woman owesifazane
Hungry elambile
Zulu Vocabulary
Zulu Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz