Religion vocabulary in Zulu

To learn Zulu language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Religion vocabulary is one part of vocabulary words used in daily life. If you are interested to learn Religion related vocabulary words in Zulu, this place will help you to learn Religion vocabulary words in Zulu language. Religion vocabulary is used in daily life conversations, so it is very important to learn all Religion words in Zulu and English, also play Religion vocabulary Quiz and Picture vocabulary that makes you more interesting. The below table gives the translation of Religion vocabulary in Zulu.

Religion vocabulary in Zulu

List of religion vocabulary words in Zulu

Here is the list of Religion vocabulary words in Zulu language and their pronunciation in English.

Religion

Acolytei-acolyte
Adulteressisiphingi
Angelingelosi
Anointedegcotshiwe
Apologistumxolisi
Apostasyukuhlubuka
Atonementukubuyisana
Baptisebhabhadisa
Basilicai-basilica
Beatificationukushaywa
Beliefinkolelo
Canonicalincwadi yezincwadi zeBhayibheli
Ceremonialokomkhosi
Chapelisonto
Chastityubumsulwa
ChristianngumKristu
Churchibandla
Cloisteri-cloister
Conclaveconclave
Confessionukuvuma izono
Conformistconformist
Congregationibandla
Consecratengcwelisa
Contritionukuzisola
Crucifixbethela
Cultinkolo
Damnationukulahlwa
Deceitfulonenkohliso
Deityunkulunkulu
Demonidimoni
Devilusathane
Dignitaryumhlonishwa
Divineokwaphezulu
Epiphanyi-epiphany
Exegesisi-exegesis
Expiateqeda
Faithukholo
Faithlessabangenalukholo
Fetishisifebe
Fiendfuna
Fornicationubufebe
Friarfriar
GenesisGenesise
Gentilegentle
Godunkulunkulu
Hallowedngcwele
Heathenumhedeni
Heavenezulwini
Hellisihogo
Heresyukuhlubuka
Hermitagei-hermitage
Hindiisi-hindi
Holinessubungcwele
Holyengcwele
Hymnalihubo
Idolatryukukhonza izithombe
Immolationimmolation
Incumbentosesikhundleni
Infidelityukungathembeki
Inquisitorumhloli
Interdictvimbela
Intoneizwi
Invocationukunxusa
Lecherlecher
Lecterni-lectern
Legateisikhulu
Legationi-legation
Litanyi-litany
Liturgyizinkonzo
Lordnkosi
Majestyubukhosi
Malefactorumenzi wobubi
Marvelmangala
Miracleisimangaliso
Monastici-monastic
Mortifybulala
Mosquemosque
Mournerisililo
Mundaneokwejwayelekile
MuslimMuslim
Navenave
Nectarumpe
Nirvananirvana
Nonbelieverongakholwa
Nunneryindlu yezindela
Oathisifungo
Obedienceukulalela
Officiatephatha
Omenisibikezelo
Omnipotentonamandla onke
Oracularngomlomo
Oratoryokhulumayo
Ordinationukugcotshwa
Orthodoxyi-orthodoxy
Pantheoni-pantheon
Papalupapa
Papistumfundisi
Parishisifunda
Patriarchinzalamizi
Patriarchateinzalamizi
Penanceukuzisola
Pilgrimageuhambo olungcwele
Pontiffupapa
Porchumpheme
Prayerumthandazo
Preachshumayela
Preacherumshumayeli
Priestumpristi
Primateinlwane
Priorykuqala
Profaneinhlamba
Prophesyprofetha
Proselytizeguqula abantu
Providenceukunikeza
Psycheingqondo
Pulpitipulpiti
Raptrap
Rebirthukuzalwa kabusha
Recantukuphika
Recluseuzihlukanise
Rectoryindawo yokusebenzela
Refectoryindawo yokudlela
Relicinsalela
Religioninkolo
Religiosityinkolo
Reliquaryi-reliquary
Remissionukuxolelwa
Repentphenduka
Reprobateabalahliwe
Requiemrequiem
Resurrectvusa
Resuscitatevuselela
Reverendumfundisi
Revivalistumvuseleli
Riteisiko
Rosaryirosari
Sacrificeumhlatshelo
Secularokwezwe
Seminarianumfundi waseminarini
Sermonintshumayelo
Sermonizeshumayela
Shroudindwangu
Sinisono
Spiritumoya
Supplicantumfakisicelo
Surplicei-surplice
Synodsinodi
Tabernacleitabernakele
Tabooihlazo
Tonsurei-tonsure
Transgressukweqa
Travailusizi
Trespassicala
Tribulationusizi
Trinityzintathu
Trustingukwethemba
Ungodlyabangamesabi uNkulunkulu
Unholyngokungengcwele
Unorthodoxokungajwayelekile
Untouchableongathinteki
Veneratehlonipha
Venerationukuhlonishwa
Verilyngempela
Vowisifungo
Worshipperokhonzayo
Zealotoshisekayo

Religion vocabulary in other languages:

Picture Vocabulary

fruit  |  vegetable  |  bird  |  animal  |  color  |  flower  |  tree  |  fish  |  insect  |  music  |  shape  |  building  |  place  |  landscape  |  body parts  |  ornament  |  school  |  hospital  |  household items  |  kitchen items  |  stationery items  |  occupation

VOCABULARY

fruit  |  VEGETABLE  |  BIRD  |  ANIMAL  |  FLOWER  |  NUMBER  |  GREETING  |  COLOR  |  DAY  |  MONTH  |  RELATIONSHIP  |  BODY PARTS  |  HOUSEHOLD ITEMS  |  KITCHEN ITEMS  |  OCCUPATION  |  STATIONERY  |  PLANET  |  SCHOOL  |  HOSPITAL  |  DISEASE  |  #all  |  play games

GRAMMAR

SYNONYM  |  ANTONYM  |  POSITIVE words  |  PREFIX  |  SUFFIX  |  VERB  |  NOUN  |  ADJECTIVE  |  SENTENCES  |  1000 words  |  come  |  did  |  how  |  my  |  please  |  she  |  this  |  what  |  when  |  where  |  who  |  why  |  thank  |  #all

Leave a Reply