List of Suffix in Zulu and English


To learn Zulu language common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Here you learn Suffix words in English with Zulu translation. If you are interested to learn the most common Zulu Suffix words, this place will help you to learn Suffix words in Zulu language with their pronunciation in English. Suffix words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Zulu.


List of Suffix in Zulu and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | Grammar


List of Suffix words in Zulu


Here is the list of suffixes in Zulu language with meanings and their pronunciation in English.

-acy

Accuracy ukunemba
Delicacy ubumnandi
Democracy intando yeningi
Diplomacy idiplomacy
Literacy ukufunda nokubhala
Pharmacy ikhemisi
Privacy ubumfihlo


-al

Abdominal isisu
Aboriginal owomdabu
Accrual accrual
Animal isilwane
Approval ukugunyazwa
Refusal ukwenqaba

-ance

Acceptance ukwamukelwa
Assistance usizo
Assurance isiqiniseko
Attendance ukuba khona
Importance ukubaluleka
Maintenance ukunakekela
Substance into


-en

Abdomen isisu
Chicken inyama yenkukhu
Eighteen ishumi nesishiyagalombili
Kitchen ekhishini
Straighten qondisa
Strengthen qinisa
Written kubhaliwe


-ence

Absence ukungabi khona
Audience izethameli
Conference ingqungquthela
Confidence ukuzethemba
Dependence ukuncika
Evidence ubufakazi
Influence ithonya
Reference ireferensi

-er

Better kangcono
Cheater umkhohlisi
Fiber i-fiber
Reader umfundi
Trainer umqeqeshi
Traveler isihambi


-ful

Beautiful enhle
Careful qaphela
Helpful usizo
Hopeful ithemba
Painful okubuhlungu
Stressful ezicindezelayo
Thankful ngiyabonga
Truthful iqiniso
Wonderful emangalisayo


-ism

Communism ubukhomanisi
Exceptionalism okwehlukile
Narcissism i-narcissism
Sensationalism ukuzwela
Traditionalism isiko

-ist

Apologist umxolisi
Biologist isazi sezinto eziphilayo
Dramatist umdlali wedrama
Finalist owamanqamu
Novelist umbhali wamanoveli
Realist ongokoqobo
Socialist usocialist
Tourist isivakashi
Typist umshini wokubhala


-ity

Conditionality umbandela
Electricity ugesi
Eligibility ukufaneleka
Inactivity ukungasebenzi
Maintainability ukugcinwa
Publicity ukukhangisa
Responsibility umthwalo wemfanelo
Reversibility ukubuyela emuva


-less

Effortless ngaphandle kwamandla
Endless okungapheli
Harmless engenangozi
Hopeless engenathemba
Seamless engenamthungo
Useless engenamsebenzi
Wireless okungenantambo

-ment

Achievement impumelelo
Acknowledgement ukuvuma
Argument ukuphikisana
Disappointment ukudumala
Endorsement ukugunyazwa
Punishment isijeziso


-ness

Brightness ukukhanya
Fairness ukulunga
Heaviness ubunzima
Rudeness ukudelela
Sadness ukudabuka
Smartness ubuhlakani
Smoothness ubushelelezi


-or

Auditor umcwaningi mabhuku
Counselor umeluleki
Editor umhleli
Narrator umxoxi
Protector umvikeli
Visitor isivakashi

-sion

Compression ukucindezela
Concession imvume
Progression ukuqhubeka
Subdivision ukuhlukaniswa iziqephu
Supervision ukugadwa


-tion

Abbreviation isifinyezo
Abortion ukukhipha isisu
Addition ukwengeza
Creation indalo
Emotion umzwelo
Ignition ukuthungela
Junction ukuhlangana
Sanction isijeziso
Suction ukuncela
Transition uguquko

Top 1000 Zulu words


Here you learn top 1000 Zulu words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Zulu meanings with transliteration.


Eat dla
All konke
New okusha
Snore rhona
Fast ngokushesha
Help Usizo
Pain ubuhlungu
Rain imvula
Pride ukuziqhenya
Sense umqondo
Large enkulu
Skill ikhono
Panic uvalo
Thank ngiyabonga
Desire isifiso
Woman owesifazane
Hungry elambile

Daily use Zulu Sentences


Here you learn top Zulu sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Zulu meanings with transliteration.


Good morning Sawubona
What is your name Ubani igama lakho
What is your problem yini inkinga yakho?
I hate you ngiyakuzonda
I love you Ngiyakuthanda
Can I help you Ngingakusiza?
I am sorry Ngiyaxolisa
I want to sleep ngifuna ukulala
This is very important Lokhu kubaluleke kakhulu
Are you hungry ulambile?
How is your life injani impilo yakho?
I am going to study ngizofunda
Zulu Vocabulary
Zulu Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz