List of Synonyms in Zulu and English


To learn Zulu language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. If you are interested to learn Zulu language, this place will help you to learn Zulu words like Synonyms and their meanings in Zulu language with their pronunciation in English. The below table gives the translation of Meanings in Zulu and their pronunciation in English.


List of Synonyms in Zulu and English

Top Synonyms in Zulu


Here is the list of most common Synonyms with meanings in Zulu language with English pronunciations.


finyeza
condense

ikhono
ikhono

uyakwazi
nekhono

ngenhla
phezu

ngenhla
phezulu

kuningi
ngokwanele

olunembile
kulungile

zuza
fezekisa

ummeli
ukusekela

besaba
ethukile

enolaka
impi

ngokufanayo
okufanayo

njalo
kuze kube phakade

umfundamakhwela
oqalayo

nesifiso sokuvelela
ukufisa

inani
ubuningi

ethukuthele
hlanya

ukucasula
ukucasula

phikisa
chukuluza

sobala
sobala

avele
kubonakala

vuma
vuma

fika
finyelela

ezikhukhumezayo
ezidlayo

buza
buza

kabi
kabi

kabi
enonya

kabi
i-clumsy

ukuvinjelwa
nqabela

inyumba
inyumba

amahloni
enamahloni

enhle
ezikhangayo

ngaphambili
ngaphambili

ziphatheni
isenzo

eyinqaba
eyinqaba

nesibindi
nesibindi

ukunakekela
isivikelo

cacisa
chaza

vala
qukatha

ukungqubuzana
ukulwa

ukungqubuzana
phikisa

vumelana
thobela

ukudida
yinkimbinkimbi

kuminyene
igcwele

xhuma
joyina

ngonembeza
elungile

unolwazi
uyazi

ngokulandelana
ngokulandelana

olandelanayo
eqaphile

cabangela
ocabangelayo

njalo
njalo

ngcolisa
ngcolisa

anelisekile
anelisekile

qhubeka
phikelela

convales
lulama

elula
kahle

kulungile
kwesokudla

ethokomele
ntofontofo

cranky
isiphambano

uyahlanya
uhlanya

enonya
kusho

khala
isililo

dally
ovilaphayo

umonakalo
ubuhlungu

kuyingozi
engaphephile

isibindi
nesibindi

mnyama
kabi

ukusa
ukusa

efile
engenakuphila

obucayi
entekenteke

hlukanisa
qaqa

vimba
vimbela

kunqunyiwe
qiniseka

fa
phelelwa yisikhathi

ezahlukene
ngokungafaniyo

nzima
kanzima

nciphisa
nciphisa

nciphisa
ukunciphisa

engcolile
engcolile

angivumelani
ahluke

zinyamalale
shabalala

ukuzilahla
phika

ingxabano
inkulumo-mpikiswano

ezihlukahlukene
ehlukile

hlukana
Hlukanisa

thobekile
thambisa

ithule
engasebenzi

ukungabaza
ukungathembani

drab
buthuntu

kakhulu
ngokwedlulele

eyesabekayo
kabi

omile
yomile

ezingabazisayo
ngokungangabazi

buthuntu
buthuntu

isimungulu
isiphukuphuku

kusenesikhathi
ngaphambi kwesikhathi

kulula
elula

dla
dla

i-eccentric
okungajwayelekile

injabulo
injabulo

ayinalutho
khipha amanzi

khuthaza
ukusekela

ukuphela
qeda

isitha
Umphikisi

Phuma
hamba

ngokushesha
ngokushesha

thola
thola

ngijabule
ngijabule

kuhle
kuhle

kanzima
iqinile

inzondo
nyanya

Usizo
usizo

phezulu
phezulu

bamba
bamba

qotho
iqiniso

enomoya wokungenisa izihambi
kuhle

enobutha
ophikisayo

enkulu
enkulu

ezithobekile
enesizotha

thobisa
namahloni

efanayo
impinda

engenzi lutho
livila

abangenalwazi
engazi

ngiyagula
abagulayo

msulwa
engenabala

engavuthiwe
abangenalwazi

amasosha omzimba
khululiwe

ngokungakhethi
ukungathathi hlangothi

engenasineke
ngokulangazela

kuphoqelekile
ebalulekile

engaphelele
enephutha

ngamawala
budedengu

kubalulekile
okunenjongo

ezimele
ezizimele

usana
ingane

ngaphansi
ezingeni eliphansi

ukuthukuthela
ukuthukuthela

ehlakaniphile
uhlakaniphile

ngezikhathi ezithile
ngezikhathi ezithile

yangaphakathi
elingaphakathi

ongabekezeleli
khulu

okuthakazelisayo
okuthakazelisayo

umsebenzi
umsebenzi

gcina
bamba

enkulu
enkulu

okokugcina
okokugcina

khulisa
andisa

impoqo
okudingekayo

ukuqondisa
phatha

esiphezulu
phezulu

kuncane
mancane

kusho
engenamusa

phakathi
fair

lungisa
ukulungisa

umfuduki
ukukhukhuleka

impi
ukulwa

encane
kancane

injabulo
ubumnandi

ononya
impish

ishwa
iphutha

iphutha
iphutha

iselula
enyakazayo

maphakathi
ethambile

ebalulekile
enamandla

oyisidina
yisicefe

zokuziphatha
ngokuziphatha

ukugula
kabi

morose
edangele

khala
lusizi

ongaqondakali
ukusebenzelana nemimoya

owomdabu
wendawo

naughty
abangalaleli

eduze
vala

icocekile
icocekile

ubudedengu
ngokunganaki

ethukile
ekhathazekile

ukungathathi hlangothi
ngokungakhethi

okusha
kusha

kuhle
ethokozisayo

okungami
okuqhubekayo

zenzeka
kwenzeke

eyinqaba
ongaziwa

endala
mandulo

eyodwa
ongashadile

sebenza
umsebenzi

samanje
isipho

phakamisa
phakamisa

inhlonipho
udumo

ocebile
abacebile

luhlaza
ngenanhlonipho

ukubusa
umthetho

lusizi
engajabule

iphephile
ivikelekile

khetha
khetha

umbukiso
isibonisi

athule
impela

encane
mncane

khuluma
khuluma

ekhethekile
engavamile

ngokuzenzakalelayo
okuzenzakalelayo

ezinzile
ezinzile

qala
qala

umile
kulungisiwe

itshe
idwala

isiphukuphuku
kuminyene

ngempumelelo
abaphumelelayo

ezanele
ngokwanele

kuhle kakhulu
enhle kakhulu

cindezela
zibambe

insalela
okweqile

phumelela
phumelela

ingqikithi
ephelele

uhambo
uhambo

-ncane
engenamsebenzi walutho

TRUE
kulungile

isiyaluyalu
ukuqhuma

isiphithiphithi
ukuphazamiseka

ngokungachemi
ngokungakhethi

ngaphansi
ngezansi

dumela
phazamisa

kuyaphuthuma
kubalulekile

singenamuntu
ayinalutho

okungacacile
engacacile

iqhawe
nesibindi

dlidliza
thuthumela

enonya
ezinonya

funa
isifiso

nqoba
phumelela

uhlakaniphile
ukwazi

emangalisayo
emangalisayo

igugile
endala

bhala
irekhodi

okungalungile
ngephutha

Veza
khiqiza