English to Tamil A-Z Dictionary

English to Tamil translation / English to Tamil Dictionary gives the meaning of words in Tamil language starting from A to Z. If you can read English you can learn Tamil through English in an easy way. English to Tamil translation helps you to learn any word in Tamil using English in an interesting way.

English to Tamil translation - Words start with M

Here is a collection of words starting with M and also you can learn Tamil translation of a word start with M with the help of pronunciation in English.

Tamil translation words start with M

English to Tamil translation - Words start with M

If you want to know the Tamil translation of a word start with M, you can search that word and learn Tamil translation with the help of pronunciation in English.

Ma

Maam

பெருமாட்டி
perumatti

Macabre

இரக்கமற்ற
irakkamarra

Macadam

பாதை
Patai

Macaroni

மல்லியையும்
Malliyaiyum

Macaw

கிளிவகை
kilivakai

Mace

தண்டாயிதம்
tantayitam

Macerate

வீங்கு
vinku

Maceration

மெலிவு
mailivu

Machiavellian

மாக்கியவெல்லிய
makkiyavelliya

Machinate

எந்திரம்
entiram

Machination

சூழ்ச்சி
Culcci

Machine

இயந்திரம்
iyantiram

Machinery

இயந்திர சாதனங்கள்
Iyantira catanankal

Machinist

இயந்திரங்கள் செய்பவர்
Iyantirankal ceypavar

Mackerel

கானாங்கெளுத்தி
Kanankelutti

Mackintosh

மழை அங்கி
malai anki

Macrocosm

அகிலம்
akilam

Macroscopic

பேரண்டநிலை
perantanilai

Mad

பைத்தியம்
paittiyam

Madam

அம்மை
Ammai

Madcap

அறிவிழந்தவன்
arivilantavan

Madden

பைத்தியமாக்கு
Paittiyamakku

Made

செய்த
ceyta

Mademoiselle

கன்னி
kanni

Madness

பைத்தியக்கார
Paittiyakkara

Madonna

கன்னிமேரி
Kannimeri

Madrasah

இஸ்லாமியக் கல்லுரி
Islamiyak kalluri

Maestro

இசை கற்பித்தவர்
Icai karpittavar

Magazine

பத்திரிகை
Pattirikai

Maggot

புழு
Pulu

Magic

மந்திரம்
mantiram

Magical

சூனியமான
cuniyamana

Magically

மாயமாக
mayamaka

Magician

மந்திரவாதி
mantiravati

Magisterial

நியாயாதிபதி சார்ந்த
niyayatipati carnta

Magistrate

நியாயாதிபதி
niyayatipati

Magnanimity

பெருந்தகைமை
Peruntakaimai

Magnanimous

பரந்த மனப்பான்மை
Paranta manappanmai

Magnate

அதிபர்
Atipar

Magnesium

உலோகத்தனிம வகை
Ulokattanima vakai

Magnet

காந்தம்
kantam

Magnetic

காந்த
Kanta

Magnetism

காந்த சக்தி
Kanta cakti

Magneto

காந்த மின்னாக்கி
Kanta minnakki

Magnification

உருப்பெருக்கம்
Urupperukkam

Magnificence

சிறப்புக்கும்
Cirappukkum

Magnificent

பிரம்மாண்டமான
Pirammantamana

Magnify

பூதாகரமாக்கு
putakaramakku

Magnitude

பரிமாணம்
parimanam

Magpie

பறவை
paravai

Maharajah

மகாராஜா
makaraja

Mahatma

மகாத்மா
Makatma

Mahayana

மகாயான
Makayana

Mahogany

சீமைநூக்கு
cimainukku

Mahometan

இஸ்லாமியர்
islamiyar

Mahout

பாகன்
Pakan

Maid

பணிப்பெண்
Panippen

Maidan

திடல்
tital

Maiden

மணமாகாத இளம் பெண்
Manamakata ilam pen

Mail

அஞ்சல்
Ancal

Maim

முடமாக்கு
Mutamakku

Main

முக்கிய
Mukkiya

Mainland

நிலப்பகுதியில்
Nilappakutiyil

Mainly

முக்கியமாக
mukkiyamaka

Mainspring

மூலவிசை Mulavicai

Mainstay

முக்கிய தூணாக mukkiya tunaka

Maintain

பேணுதல் Penutal

Maintainable

பராமரிப்புக்கு paramarippukku

Maintenance

பராமரிப்பு Paramarippu

Maize

சோளம் Colam

Majestic

கம்பீரமான kampiramana

Majesty

மேன்மை menmai

Major

படைத்துறைத்தலைவர் Pataitturaittalaivar

Majority

பெரும்பான்மை perumpanmai

Make

செய்ய ceyya

Maker

தயரிப்பவர் tayarippavar

Makeshift

தற்காலிக tarkalika

Makeup

ஒப்பனை oppanai

Making

தயாரித்தல் tayarittal

Malabar Glory Lily

காந்தள் Kantal

Maladjustment

தவறுடைய tavarutaiya

Maladministration

முறைகெட்ட ஆட்சி Muraiketta atci

Maladroit

தவறான tavarana

Malady

பிணி pini

Malaise

உடல்சோர்வு utalcorvu

Malaria

மலேரியா Maleriya

Male

ஆண் an

Malediction

சாபம் Capam

Malefactor

குற்றவாளி kurravali

Malefic

தீயவிளைவு tiyavilaivu

Malevolence

கொடுங்குணம் Kotunkunam

Malevolent

தீய எண்ணம் tiya ennam

Malfeasance

தவறுகள் நடந்திருப்பதை Tavarukal natantiruppatai

Malformation

ஒழுங்கற்ற Olunkarra

Mali

மாலி Mali

Malice

அழுக்கும் Alukkum

Malicious

தீங்கிழைக்கும் Tinkilaikkum

Malign

அவதூறு avaturu

Malignancy

உக்கிர வேகம் Ukkira vekam

Malignant

கொடிய Kotiya

Malignity

ஆழ்ந்த வெறுப்பு alnta veruppu

Malinger

நோயாளியாக நடித்துத் தட்டிக்கழி noyaliyaka natittut tattikkali

Maloo Creeper

மந்தாரை Mantarai

Malleability

தகடாகுமை takatakumai

Malleable

இணக்கமான inakkamana

Mallet

மரச்சுத்தி maraccutti

Malnutrition

ஊட்டச்சத்தின்மை uttaccattinmai

Malpractice

முறைகேடு Muraiketu

Malt

மாவூறலாகு Mavuralaku

Maltose

மாப்பசைவெல்லம் Mappacaivellam

Maltreat

கொடுமைப்படுத்து kotumaippatuttu

Malversation

தவறான நடத்தை Tavarana natattai

Mamma

அம்மா Amma

Mammal

பாலூட்டி Palutti

Mammalia

பாலூட்டிகள் Paluttikal

Mammon

செல்வத்துக்கும் Celvattukkum

Mammoth

மிக பெரிய mika periya

Mammy

தாய் Tay

Man

மனிதன் manitan

Manacle

விலங்கு Vilanku

Manage

சமாளி camali

Management

மேலாண்மை melanmai

Manager

மேலாளர் melalar

Manatee

மனதே manate

Mandamus

மேல்மன்ற ஆணை melmanra anai

Mandatory

கட்டாய kattaya

Mandate

உரிமைக்கட்டளை Urimaikkattalai

Mandatory

அதிகாரம் சார்ந்த atikaram carnta

Mandible

தாடை tatai

Mandrel

உருட்டு uruttu

Mane

பிடரி மயிர் Pitari mayir

Manful

வீரமிக்க Viramikka

Manganese

கண்ணாடி செய்ய உதவும் பொருள் Kannati ceyya utavum porul

Manger

மேலாளருக்கு melalarukku

Mangle

சலவைப் பொறி calavaip pori

Mango

மாம்பழம் mampalam

Manhandle

தாக்கவும் Takkavum

Manhole

சாக்கடை Cakkatai

Manhood

ஆண்மை anmai

Mania

வெறி Veri

Maniac

அறிவிழந்தவர் arivilantavar

Manic

பித்து Pittu

Manifest

தெளிவான விளக்கம் Telivana vilakkam

Manifestation

வெளிப்பாடு Velippatu

Manifestly

மேலும் வெளிப்படையாகவே Melum velippataiyakave

Manifesto

விஞ்ஞாபனம் vinnapanam

Manifold

பல்வேறான Palverana

Manikin

குள்ளன் Kullan

Manipulate

கையாளவும் kaiyalavum

Mankind

ஆண்பாலார் anpalar

Manliness

ஆண்மையை anmaiyai

Manly

துணிச்சல் tuniccal

Manna

இன்னுணவு innunavu

Manner

வழிவகை valivakai

Mannerism

போலிநடை polinatai

Manoeuvre

சூழ்ச்சி culcci

Manometer

அழுத்த அளவி Alutta alavi

Manor

பண்ணை தனி உரிமை நிலம் Pannai tani urimai nilam

Manservant

வேலைக்காரனும் velaikkaranum

Mansion

மாளிகையை malikaiyai

Mantel

அடுப்பங்கரைத் தண்டயப் பலகை atuppankarait tantayap palakai

Mantis

பூச்சிகளைத்தின்னும் பெரும் பூச்சி வகை puccikalaittinnum perum pucci vakai

Mantle

சால்வையை Calvaiyai

Manual

கைகளால்செய்யப்பட்ட Kaikalalceyyappatta

Manufactory

உற்பத்தி Urpatti

Manufacture

உற்பத்தி urpatti

Manufacturer

உற்பத்தியாளர் urpattiyalar

Manure

உரம் Uram

Uranus

யுரேனஸ் yurenas

Manuscript

கையெழுத்து பிரதி Kaiyeluttu pirati

Many

பல pala

Map

வரைபடம் varaipatam

Maple

பனை Panai

Mar

கெடு ketu

Maraud

கொள்ளையடி kollaiyati

Marble

சலவைக்கல் calavaikkal

Marcel

செயற்கையாகச் செய்யப்பட்ட தோற்றம் Ceyarkaiyakac ceyyappatta torram

March

மார்ச் march

Marchioness

கோமகள் Komakal

Mare

பெண்குதிரை penkutirai

Margarine

வெண்ணெயை Venneyai

Margin

விளிம்பு Vilimpu

Marginal

ஓரக்குறிப்புக்களையுடைய orakkurippukkalaiyutaiya

Marigold

சாமந்தி Camanti

Marijuana

மரிஜுவானா marijuvana

Marine

கப்பற்படை kapparpatai

Marionette

பொம்மலாட்டத்தில் pommalattattil

Marital

திருமணம் tirumanam

Maritime

கப்பலோட்டம் சார்ந்த Kappalottam carnta

Mark

அடையாளக்குறி Ataiyalakkuri

Marked

குறிக்கப்பட்ட kurikkappatta

Market

சந்தை Cantai

Marketable

சந்தைப்படுத்த cantaippatutta

Marksman

துப்பாக்கி tuppakki

Marl

உடைகளி Utaikali

Marmoset

சிறிய குரங்கு வகை Ciriya kuranku vakai

Maroon

அரக்கு Arakku

Marquee

முன்னணி Munnani

Marquis

கோமான் koman

Marriage

திருமணம் Tirumanam

Marriageable

திருமண Tirumana

Marrow

இணைதுணை Inaitunai

Marry

மணத்திற்கொள் manattirkol

Mars

செவ்வாய் cevvay

Marsh

சதுப்பு catuppu

Marshal

படைத்தளபதி Pataittalapati

Marshy

சதுப்பு Catuppu

Marsupial

தோல்பையுள்ள Tolpaiyulla

Mart

சந்தை Cantai

Martial

தற்காப்பு tarkappu

Martin

ஒரு வகைக் குருவி Oru vakaik kuruvi

Martinet

கண்டிப்பாளர் kantippalar

Martyr

உயிர்த்தியாகி Uyirttiyaki

Martyrdom

மதத்துக்காக matattukkaka

Marvel

அற்புதம் arputam

Marvellous

அற்வுதமான arvutamana

Marxism

மார்க்சிசம் Markcicam

Mascot

நற்பேறுக்கான narperukkana

Masculine

ஆண்பாலுக்குரிய anpalukkuriya

Masjid

பள்ளிவாசல் pallivacal

Mask

முகமூடி Mukamuti

Mason

கொற்றன் korran

Masonry

கட்டுமானம் kattumanam

Masquerade

பொய்த்தோற்றம் poyttorram

Mass

நிறை nirai

Massacre

படுகொலை patukolai

Massage

பிடித்துவிடுதல் Pitittuvitutal

Masseur

இயன்முறையாளரை Iyanmuraiyalarai

Massive

பெரும்படியான Perumpatiyana

Massively

மிக பெரிய Mika periya

Mast

கப்பல் பாய்மரம் kappal paymaram

Master

குரு Kuru

Masterful

பிரமாதமான piramatamana

Masterly

உன்னதமாக Unnatamaka

Mastermind

சூத்திரதாரி Cuttiratari

Masterpiece

தலைசிறந்த talaiciranta

Mastery

தேர்ச்சிக்கு terccikku

Masticate

மெல்லு mellu

Mastiff

ஒருவகைப் பெரிய நாய் oruvakaip periya nay

Mastoid

பெண் மார்பு pen marpu

Mat

பாய் Pay

Match

பொருந்தவில்லை poruntavillai

Matchless

ஒப்பற்ற Opparra

Mate

தோழன் Tolan

Material

மூலக்கூறு mulakkuru

Materialism

பொருள்முதல்வாதம் Porulmutalvatam

Materialist

பொருள்முதல்வாத Porulmutalvata

Materially

பொருளாதாரம் Porulataram

Maternal

தாய்க்குரிய Taykkuriya

Maternity

தாய்மை taymai

Mathematical

கணிதத்திற்குரிய Kanitattirkuriya

Mathematics

கணிதம் kanitam

Matinee

பகற்காட்சி Pakarkatci

Matrices

வகைகளாலும் vakaikalalum

Matricide

தாய்க்கொலை Taykkolai

Matriculate

பல்கலைக் கழகம் Palkalaik kalakam

Matriculation

பல்கலைக் கழகம் Palkalaik kalakam

Matrimony

திருமணம் tirumanam

Matrix

கருப்பை karuppai

Matron

தாதியாகத்தான் tatiyakattan

Matter

விஷயம் visayam

Mattock

மண்கொத்தி Mankotti

Mattress

மெத்தை Mettai

Mature

முதிர்ந்த Mutirnta

Maturity

முதிர்வு Mutirvu

Matutinal

காலைவேளைக்குரிய Kalaivelaikkuriya

Maul

காயப்படுத்து Kayappatuttu

Maulsari

மகிழம்பூ Makilampu

Mausoleum

மாடம் Matam

Mauve

ஊதா நிறம் uta niram

Maw

விலங்கின் இரைப்பை Vilankin iraippai

Maxim

பழமொழி palamoli

Maximize

அதிகரிக்க atikarikka

Maximum

அதிகபட்சமாக Atikapatcamaka

May

மே mey

Maybe

ஒருவேளை oruvelai

Mayor

மாநகராட்சி மன்ற தலைவர் Manakaratci manra talaivar

Mayoralty

மாநகர் தலைவர் பதவி Manakar talaivar patavi

Maze

பிரமை piramai

Me

Me

நான் nan

Mead

ஒரு வகை மது Oru vakai matu

Meal

உணவு unavu

Meaning

பொருள் Porul

Measure

அளவீட்டு Alavittu

Measurement

அளவீட்டு Alavittu

Meat

இறைச்சி Iraicci

Mechanic

பொறிமுறையாளர் porimuraiyalar

Medal

பதக்கம் patakkam

Media

ஊடகங்கள் utakankal

Mediterranean

மத்திய தரைக்கடல் காலநிலை mattiya taraikkatal kalanilai

Median

சராசரி Caracari

Medical

மருத்துவம் maruttuvam

Medicine

மருந்து maruntu

Medium

நடுத்தர natuttara

Meed

வெகுமதி Vekumati

Meek

சாந்தகுணம் cantakunam

Meet

சந்திப்பு Cantippu

Megrim

ஒற்றைத் தலைவலி Orrait talaivali

Melange

கலவை Kalavai

Melody

மெல்லிசை Mellicai

Melon

முலாம்பழம் mulampalam

Melt

உருக Uruka

Member

உறுப்பினர் Uruppinar

Membership

உறுப்பினர் நிலை Uruppinar nilai

Memorial

நினைவகம் ninaivakam

Memory

நினைவு ninaivu

Mend

மராமத்துச் செய் Maramattuc cey

Menses

மாதவிடாய் maatavitaay

Mensuration

அளவீடு Alavitu

Mental

மனஞ்சார்ந்த manancarnta

Mention

குறிப்பிடுங்கள் Kurippitunkal

Mentor

வழிகாட்டி Valikatti

Menu

பட்டியல் Pattiyal

Merchant

வியாபாரி viyapari

Mercury

புதன் putan

Mercy

கருணை karunai

Mere

வெறும் verum

Merge

ஒன்றிணைத்தல் onrinaittal

Meridian

தீர்க்கரேகை Tirkkarekai

Merit

தகுதி takuti

Mesh

கண்ணி Kanni

Mess

குழப்பம் Kulappam

Message

செய்தி ceyti

Metabolism

வளர்சிதை மாற்றம் valarcitai marram

Metal

உலோகம் Ulokam

Meter

அளவைக் கருவி Alavaik karuvi

Method

முறை Murai

Metre

மீட்டர் mittar

Mettle

தைரியம் Tairiyam

Mi

Mice

எலி Eli

Microscope

நுண்ணோக்கி Nunnokki

Middle

நடுத்தர natuttara

Midday Flower

நாகப்பூ Nakappu

Mien

முகத்தோற்றம் mukattorram

Might

இருக்கலாம் Irukkalam

Migrant

குடியேறியவர் kutiyeriyavar

Milage

பயணதூர வீதம் Payanatura vitam

Mild

லேசான Lecana

Mile

தொலை அளவு Tolai alavu

Mileage

கல் தொலைவுக்குப் பிடிக்கும் தூரம் Kal tolaivukkup pitikkum turam

Military

இராணுவம் iranuvam

Milk

பால் paal

Mill

ஆலை aalai

Millet

தினை Tinai

Million

பத்து லட்சம் Pattu latcam

Minatory

அச்சமூட்டுகிற accamuttukira

Mind

மனம் manam

Mine

என்னுடையது ennutaiyatu

Mineral

தாது Tatu

Minimum

குறைந்தபட்சம் kuraintapatcam

Mint

புதினா Putina

Mining

சுரங்க Curanka

Minor

இளைய Ilaiya

Minority

சிறுபான்மை Cirupanmai

Minus

கழித்தல் Kalittal

Minute

நிமிடம் Nimitam

Miracle

அதிசயம் Aticayam

Mirror

கண்ணாடி Kannati

Misbehave

தவறாக நடந்து கொள்ளுங்கள் Tavaraka natantu kollunkal

Misery

துயரத்தின் Tuyarattin

Missile

ஏவுகணை Ēvukanai

Missing

காணவில்லை Kanavillai

Mist

மூடுபனி Mutupani

Mistake

தவறு Tavaru

Mixed

கலப்பு Kalappu

Mo

Moan

புலம்பு Pulampu

Moat

அகழி Akali

Mobile

கைபேசி Kaipeci

Mock

விகடம் செய் Vikatam cey

Mode

பயன்முறை Payanmurai

Modem

இணக்கி inakki

Moderate

மிதமான Mitamana

Moderation

மிதமான Mitamana

Modern

நவீன Navina

Modify

மாற்றவும் Marravum

Modulation

பண்பேற்றம் Panperram

Moil

கடுமையாக வேலை செய் Katumaiyaka velai cey

Moisture

ஈரப்பதம் Īrappatam

Mole

மச்சம் Maccam

Molecule

மூலக்கூறு Mulakkuru

Molten

உருகிய Urukiya

Momentum

இயங்குவதற்கான தூண்டுகோல் Iyankuvatarkana tuntukol

Monday

திங்கட்கிழமை tinkatkilamai

Money

பணம் Panam

Monitor

கண்காணிக்கவும் Kankanikkavum

Mongoose

கீரிப் பிள்ளை Kirip pillai

Monkey

குரங்கு Kuranku

Monotony

சலிப்பூட்டும் Calipputtum

Monsoon

பருவமழை Paruvamalai

Month

மாதம் Matam

Mood

மனநிலை Mananilai

Moon

நிலா Nila

Moot

விவாதிக்கத்தக்க Vivatikkattakka

Mope

சுத்தம் செய் Cuttam cey

Moppet

குழந்தை Kulantai

Moral

நீதிக்குரிய Nitikkuriya

Morality

ஒழுக்கம் Olukkam

Mordant

கிண்டலாகப் பேசுகிற Kintalakap pecukira

More

மேலும் Melum

Morgue

அடையாளம் கண்டு கொள்வதற்காக பிணங்களை வைக்குமிடம் Ataiyalam kantu kolvatarkaka pinankalai vaikkumitam

Morning

காலை Kalai

Morrow

அடுத்த நாள் Atutta nal

Mortuary

பிணங்கள் தற்காலிகமாக வைக்கும் இடம் Pinankal tarkalikamaka vaikkum itam

Mosque

பள்ளிவாசல் Pallivacal

Mosquito

கொசு Kocu

Moss

பாசி Paci

Most

பெரும்பாலானவை Perumpalanavai

Mote

சந்தித்தல் Cantittal

Motel

मोटल motala

Mother

அம்மா Amma

Motion

இயக்கம் Iyakkam

Motivation

உந்துவித்தல் untuvittal

Motor

இயந்திரம் Iyantiram

Mound

திண்ணை Tinnai

Mount

குன்று Kunru

Mountain

மலை Malai

Mourn

துக்கம் Tukkam

Mouse

எலி Eli

Mouth

வாய் Vay

Move

நகர்வு Nakarvu

Mu

Much

அதிகம் Atikam

Mucus

சளி Cali

Mud

சேறு Ceru

Muffin

ஒருவகை அப்பம் Oruvakai appam

Mug

குவளை Kuvalai

Mulberry

முசுக்கட்டடைச் செடி Mucukkattataic ceti

Mulct

செய்த குற்றத்திற்குத் தண்டம் விதி Ceyta kurrattirkut tantam viti

Mule

கழுதை Kalutai

Mull

குழப்பம் Kulappam

Multiform

பல வடிவங்கள் கொண்ட Pala vativankal konta

Multiple

பன்மடங்கான Panmatankana

Multiplication

பெருக்கல் Perukkal

Mummy

மம்மி Mammi

Munch

நிதானமாக மெல் Nitanamaka mel

Murder

கொலை Kolai

Murraya

காமினி Kamini

Muscle

தசை Tacai

Muse

கலை காவிய தேவதை Kalai kaviya tevatai

Mushroom

காளான் Kaalan

Music

இசை Icai

Musk

கஸ்தூரி Kasturi

Musk melon

கஸ்தூரி முலாம்பழம் kasturi mulampalam

Must

கட்டாயம் Kattayam

Mustard

கடுகு Katuku

Mustard greens

கடுகுக் கீரை Katukuk kirai

Mute

ஊமையான umaiyana

Mutton

ஆட்டிறைச்சி attiraicci

Mutual

ஒருவர்க்கொருவர் நிகழ்த்தும் Oruvarkkoruvar nikalttum

My

My

என்னுடைய Ennutaiya

Mynah

மைனா Maina

Myrtle

மருதாணி marutani

Myself

நானே Nane

Mystery

மர்மம் Marmam

Myth

கட்டுக்கதை Kattukkatai

Mythology

புராணக் கதை Puranak katai

Leave a Reply