English to Tamil A-Z Dictionary

English to Tamil translation / English to Tamil Dictionary gives the meaning of words in Tamil language starting from A to Z. If you can read English you can learn Tamil through English in an easy way. English to Tamil translation helps you to learn any word in Tamil using English in an interesting way.

English to Tamil translation - Words start with S

Here is a collection of words starting with S and also you can learn Tamil translation of a word start with S with the help of pronunciation in English.

Tamil translation words start with S

English to Tamil translation - Words start with S

If you want to know the Tamil translation of a word start with S, you can search that word and learn Tamil translation with the help of pronunciation in English.

Sa

Sabbath

ஓய்வுநாள்
oyvunal

Sable

கருநிற
karunira

Sabot

மரக் காலணி
Marak kalani

Sabotage

நாசவேலை
Nacavelai

Saboteur

நாசகாரச் செயல் செய்பவன்
Nacakarac ceyal ceypavan

Sabulous

மணற்பாங்கான
Manarpankana

Sac

சாக்கு
Cakku

Saccharine

சுவையில்
cuvaiyil

Sacerdotal

புரோகிதருக்குரிய
purokitarukkuriya

Sachet

சிறுபை
cirupai

Sack

கோணிப்பை
Konippai

Sackcloth

இரட்டுகளை
irattukalai

Sacrament

ஞானக் குளிப்பு
nanak kulippu

Sacred

புனிதமான
Punitamana

Sacredness

தெய்வீகம்
Teyvikam

Sacrifice

தியாகம்
tiyakam

Sacrilege

புனிதமானவற்றை
punitamanavarrai

Sacrilegious

புனிதம் கெடுப்பதும்
Punitam ketuppatum

Sacrosanct

புனிதத் தன்மை
Punitat tanmai

Sad

கவலை
kavalai

Sadden

துயரப்படு
tuyarappatu

Saddle

சேணம்
cenam

Sadism

இன்பம்காணும்
Inpamkanum

Sadist

துன்புறுத்தி பாலின்பம் பெறுபவர்
tunpurutti palinpam perupavar

Sadness

சோகம்
cokam

Safe

பாதுகாப்பான
patukappana

Safeguard

பாதுகாப்புக் கொடு Patukappuk kotu

Safety

பாதுகாப்பு Patukappu

Saffron

குங்குமப்பூ Kunkumappu

Sagacious

அறிவு நுட்பமுடைய Arivu nutpamutaiya

Sagittarius

தனுசு tanucu

Sago

சவ்வரிசி Cavvarici

Sage

முனிவர் Munivar

Sail

படகின் பாய் மரத்துணி Patakin pay marattuni

Sake

காரணம் Karanam

Salad

நறுக்கப்பட்ட காய்கள், பழங்கள் முதலானவை கொண்டு பச்சையாக உண்ணும் ஒரு வகை உணவு Narukkappatta kaykal, palankal mutalanavai kontu paccaiyaka unnum oru vakai unavu

Salary

சம்பளம் Campalam

Sale

விற்பனை Virpanai

Salinity

உப்புத்தன்மை Upputtanmai

Saliva

உமிழ்நீர் Umilnir

Salmon

ஒரு நன்னீர் மீன் Oru nannir min

Salt

உப்பு Uppu

Salutation

வணக்கம் தெரிவித்தல் Vanakkam terivittal

Salve

புண்களை காய வைக்கப்பயன்படும் எண்ணெய் Punkalai kaya vaikkappayanpatum enney

Same

அதே Ate

Sample

மாதிரி Matiri

Sanctify

பரிசுத்தமாக்கு Paricuttamakku

Sanctuary

சரணாலயம் Caranalayam

Sanctum

கருவறை Karuvarai

Sand

மணல் Manal

Sandal

செருப்பு Ceruppu

Sanitary

சுகாதாரம் Cukataram

Sap

தாவர உயிர் சாறு Tavara uyir caru

sarsaparilla

நன்னாரிச் செடி Nannaric ceti

Satellite

செயற்கைக்கோள் Ceyarkaikkol

Satisfaction

திருப்தி Tirupti

Saturation

முழுமையாக நனைத்தல் Mulumaiyaka nanaittal

Saturday

சனிக்கிழமை chanikkilamai

Saturn

சனி cani

Sauce

உணவுடன் சேர்த்து உண்ணப்படும் குழம்பு Unavutan certtu unnappatum kulampu

Savage

கொடூரமான Koturamana

Savant

கற்றறிஞர் Karrarinar

Save

சேமிcemi

Savvy

தெரிந்துக்கொள் Terintukkol

Saw

பார்த்தேன் Partten

Say

சொல் col

Sc

Scale

அளவுகோல் Alavukol

Scalpel

நீண்ட கத்தி Neenda Katti

Scam

ஏமாற்றுதல் emarrutal

Scamp

மோசடி Mocati

Scan

ஊடுகதிர் utukatir

Scandal

ஊழல் ulal

Scarp

செங்குத்துச் சரிவு Cenkuttuc carivu

Scene

காட்சி Katci

Schedule

அட்டவணை Attavanai

Scheme

திட்டம் Tittam

Scholarship

உதவித்தொகை Utavittokai

School

பள்ளி Palli

Science

அறிவியல் Ariviyal

Scientific

அறிவியல் சார்ந்த Ariviyal carnta

Scissor

கத்தரிக்கோல் kattarikkol

Scold

திட்டுதல் Tittutal

Scoop

கரண்டி Karanti

Scope

வாய்ப்பு vayppu

Scorn

அவதூறு Avaturu

Scorpio

விருச்சிகம் viruccikam

Scot

பணம் செலுத்தல் Panam celuttal

Scrap

துண்டு Tuntu

Scratch

கீறல் Kiral

Screen

திரை Tirai

Scribe

எழுத்தாளர் Eluttalar

Scroll

காகிதச் சுருள் Kakitac curul

Scrub

தேய்த்துக் கழுவு teyttuk kaluvu

Sculptor

சிற்பி Cirpi

Scythe

அரிவாள் Arival

Se

Sea

கடல் Katal

Seal

முத்திரை Muttirai

Seam

மடிப்பு Matippu

Search

தேடுதல் tetutal

Seashore

கடற்கரை Katarkarai

Season

பருவம் Paruvam

Seat

இருக்கை irukkai

Seaweed

கடற்பாசி Katarpaci

Secede

பிரிந்து செல் Pirintu cel

Second

இரண்டாவது irantavatu

Secret

ரகசியம் Rakaciyam

Secrete

சுரக்கச் செய் curakkac cey

Secretary

செயலாளர்Ceyalalar

Sector

துறை Turai

Secure

பாதுகாப்பானது Patukappanatu

Security

பாதுகாப்பு Patukappu

Seduction

மயக்குதல் Mayakkutal

See

பார் Par

Seed

விதை Vitai

Seek

தேடுங்கள் tetunkal

Seem

தெரிகிறது Terikiratu

Seep

பிளவுகள் மூலம் கசிந்தொழுகு Pilavukal mulam kacintoluku

Segment

பிரிவு Pirivu

Seismology

நில நடுக்கம் பற்றிய ஆய்வு Nila natukkam parriya ayvu

Seize

பறிமுதல் parimutal

Seldom

எப்போதாவது Eppotavatu

Select

தேர்ந்தெடு terntetu

Self

சுய cuya

Self-confidence

தன்னம்பிக்கை tannampikkai

Self-control

தன்னடக்கம் tannatakkam

Self-defense

தற்காப்பு tarkappu

Self-employed

சுயதொழில் cuyatolil

Self-esteem

சுயமரியாதை Cuyamariyatai

Self-respect

சுய மரியாதை Cuya mariyatai

Sell

விற்பனை செய் virpanai cey

Seller

விற்பனையாளர் virpanaiyalar

Semen

விந்து Vintu

Semester

அரை வருஷம் Arai varusam

Semicircle

அரைவட்டம் araivattam

Semiconductor

குறைக்கடத்தி kuraikkatatti

Seminar

கருத்தரங்கு Karuttaranku

Send

அனுப்புக anuppuka

Senior

மூத்தவர் Muttavar

Sensation

பரபரப்பு Paraparappu

Sense

உணர்ச்சி Unarcci

Sensible

உணர்ச்சியுள்ள Unarcciyulla

Sensitive

உணர்ச்சிமிக்க Unarccimikka

Sentence

வாக்கியம் Vakkiyam

Sentiment

மனோபாவம் Manopavam

Separate

பிரி piri

September

செப்டம்பர் ceptampar

Septic

நஞ்சாக்கும்  Nancakkum

Serene

அமைதியானது Amaitiyanatu

Serf

அடிமை Atimai

Series

தொடர் Totar

Serious

தீவிரமானது tiviramanatu

Servant

வேலைக்காரன் Velaikkaran

Service

சேவை cevai

Session

அமர்வு Amarvu

Setting

அமைத்தல் amaittal

Seven

ஏழு elu

Seventeen

பதினேழு patinelu

Seventh

ஏழாவது elavatu

Seventy

எழுபது elupatu

Several

தனித்தனியான Tanittaniyana

Sew

கண்டிப்பு Kantippu

Sewing

தையல் Taiyal

Sex

பால் வேறுபாடு Pal verupatu

Sh

Shackle

திண்ணை Tinnai

Shade

நிழல் nilal

Shadow

நிழல் nilal

Shake

குலுக்கல் kulukkal

Shallow

ஆழமில்லாத alamillata

Sham

போலி Poli

Shame

அவமானம் Avamanam

Shampoo

தலை கழுவ உதவும் நீர்மம் Talai kaluva utavum nirmam

Shanty

சிறு குடிசை Ciru kuticai

Shape

வடிவம் Vativam

Shard

உடைந்த துண்டு Utainta tuntu

Share

பகிர் pakir

Shark

சுறாமீன் curamin

Sharp

கூர்மையானது kurmaiyanatu

Shawl

சால்வை Calvai

She

அவள் aval

Sheave

கப்பியில் கயிறு ஓடுவதற்கான பள்ளம் Kappiyil kayiru otuvatarkana pallam

Shed

பந்தல் pantal

Sheep

ஆடு atu

Sheer

வெறும் verum

Sheet

தாள் Tal

Shelf

அலமாரி Alamari

Shell

மேல் ஓடு mel otu

Shelter

தங்குமிடம் Tankumitam

Shelve

தள்ளிப் போடு Tallip potu

Shield

கேடயம் Ketayam

Shift

மாற்று Marru

Shine

பிரகாசிக்கவும் Pirakacikkavum

Ship

கப்பல் kappal

Shipping

கப்பல் போக்குவரத்து Kappal pokkuvarattu

Shirk

தப்பித்துக்கொள் tappittukkol

Shirt

சட்டை Cattai

Shiver

நடுக்கம் natukkam

Shoal

கூட்டம் Kuttam

Shock

அதிர்ச்சி Atircci

Shoe

காலணி kalani

Shoot

சுடு Cutu

Shop

கடை Katai

Shopping

கடையில் பொருட்கள் வாங்குதல் kataiyil porutkal vankutal

Shore

கடற்கரை Katarkarai

Short

குறுகிய kurukiya

Should

வேண்டும் Ventum

Shout

கத்து kattu

Show

காட்டு kattu

Showcase

காட்சி பெட்டி Katci petti

Shower

மழை பொழிவு malai polivu

Shrine

புண்ணிய இடம் punniya itam

Shrub

புதர் putar

Shuck

குலுக்கல் kulukkal

Shuffle

கலக்கு kalakku

Shunt

பக்கத்தில் தள்ளு Pakkattil tallu

Shut

மூடு mutu

Shuttle

விண்கலம்Vinkalam

Shy

கூச்சமுடைய kuccamutaiya

Si

Sibling

உடன்பிறப்பு Utanpirappu

Sick

நோய்வாய்ப்பட்டது noyvayppattatu

Side

பக்கம் Pakkam

Siege

முற்றுகை murrukai

Sight

பார்வை Parvai

Sign

அடையாளம் ataiyalam

Signal

அடையாளம்  Ataiyalam

Signature

கையொப்பம் kaiyoppam

Significant

குறிப்பிடத்தக்க kurippitattakka

Silent

அமைதியாக Amaitiyaka

Silk

பட்டு pattu

Silkworm

பட்டுப்புழு Pattuppulu

Silly

வேடிக்கையானது vetikkaiyanatu

Silver

வெள்ளி velli

Similar

ஒருவகைப்பட்ட oruvakaippatta

Simple

எளிமையானது Elimaiyanatu

Simulation

உருவகப்படுத்துதல்Uruvakappatuttutal

Since

தொடங்கி totanki

Sincere

உண்மையுள்ள Unmaiyulla

Single

ஒற்றை orrai

Sink

மூழ்கும் Mulkum

Sir

ஐயா aiya

Sister

சகோதரி Cakotari

Sit

உட்கார் utkar

Site

இடம் Itam

Situation

நிலைமை nilaimai

Six

ஆறு aru

Sixteen

பதினாறு patinaru

Sixty

அறுபது arupatu

Size

அளவு alavu

Sk

Sketch

வரிவடிவம் varivativam

Skew

வளைவு Valaivu

Skid

சறுக்கல் carukkal

Skiff

சறுக்கு Carukku

Skill

திறமை tiramai

Skin

தோல் tol

Skip

தவிர் tavir

Skirt

பாவாடை Pavatai

Skull

மண்டை ஓடு mantai otu

Sky

வானம் Vanam

Skylark

வானம்பாடி Vanampati

Sl

Slab

பலகை palakai

Slag

கசடு kachatu

Slap

அறை Arai

Slave

அடிமை atimai

Sleep

தூங்கு Tunku

Sleeve

சட்டையின் கை cattaiyin kai

Slice

துண்டு Tuntu

Slide

சறுக்கு carukku

Slim

மெலிதான Melitana

Slip

நழுவ naluva

Slope

சாய்வு Cayvu

Slow

மெதுவாக metuvaka

Slur

குழம்பு Kulampu

Sm

Small

சிறிய ciriya

Smart

புத்திசாலி putticali

Smash

நொறுக்குnorukku

Smell

வாசனை Vacanai

Smile

புன்னகை punnakai

Smoke

புகை pukai

Smooth

மென்மையான menmaiyana

Sn

Snack

சிற்றுண்டி Cirrunti

Snail

நத்தை nattai

Snake

பாம்பு pampu

Snake gourd

புடலங்காய் putalankay

Snare

கண்ணி Kanni

Sneeze

தும்மல் tummal

Snippet

ஒரு சிறு துண்டு oru ciru tuntu

Snitch

களவு செய் Kalavu cey

Snooze

உறக்கநிலைurakkanilai

Snore

குறட்டை kurattai

Snow

பனி pani

Snowfall

பனிப்பொழிவு Panippolivu

Snub

அதட்டல்atattal

So

So

அதனால் Atanal

Soap

சோப்பு coppu

Sob

கீழ் Kil

Social

சமூக camuka

Society

சமூகம் Camukam

Socket

விழிப்பள்ளம் vilippallam

Soft

மென்மையான Menmaiyana

Software

மென்பொருள் menporul

Soil

மண் Man

Solar

சூரியன் சார்ந்த Curiyan carnta

Sole

தனித்த tanitta

Solid

திடமான titamana

Soluble

கரையக்கூடிய Karaiyakkutiya

Solve

தெளிவுபடுத்து telivupatuttu

Some

சில Cila

Something

ஏதோ ஒன்று eto onru

Sometime

எப்போதாவது eppotavatu

Son

மகன் makan

Song

பாடல் Patal

Soon

விரைவில் viraivil

Soot

புகைக்கரி pukaikkari

Sore

புண் pun

Sorrow

துக்கம் Tukkam

Sort

வகைபடுத்து vakaipatuttu

Soul

ஆன்மா anma

Sound

ஒலி oli

South

தெற்கு Terku

Southern Ocean

தெற்கு கடல் terku katal

Sp

Space

இடம் Itam

Spark

தீப்பொறி tippori

Sparrow

சிட்டுக் குருவி Cittuk kuruvi

Speak

பேசு pecu

Speaker

சபாநாயகர் capanayakar

Special

சிறப்பு Cirappu

Species

இனங்கள் inankal

Specification

விவரக் குறிப்புகள் Vivarak kurippukal

Specimen

மாதிரி matiri

Spectacular

பிரமிக்கத்தக்க Piramikkattakka

Speech

உரையாடல் uraiyatal

Speed

வேகம் Vekam

Spelling

எழுத்துப்பிழை  Eluttuppilai

Spend

செலவு Celavu

Spent

தீர்ந்து போன tirntu pona

Sperm

விந்து Vintu

Sphere

கோளம் kolam

Spice

மசாலா Macala

Spicy

காரமான karamana

Spider

சிலந்தி Cilanti

Spike

பெரிய ஆணி periya ani

Spill

கசிவு Kacivu

Spin

சுழற்று cularru

Spinach

பசலைக்கீரை Pacalaikkirai

Spindle

சுழல் Culal

Spine

முதுகெலும்பு Mutukelumpu

Spiral

சுழல் culal

Spirit

ஆவி avi

Spiritual

ஆன்மீக anmika

Spit

உமிழ் நீர் umil nir

Spite

துப்புதல் tupputal

Split

பிளவு Pilavu

Spoke

பேச்சு peccu

Sponsor

ஆதரவாளர் ataravalar

Spoon

கரண்டி karanti

Sport

விளையாட்டு Vilaiyattu

Spot

புள்ளி pulli

Spray

தூறல் Tural

Spread

பரவுதல் paravutal

Spring

வசந்த காலம் vasantha kalam

Spy

உளவு Ulavu

Sq

Squad

படை patai

Square

சதுரம் Caturam

Squash

நசுக்கு nacukku

Squirrel

அணில் Anil

St

Stable

நிலையானது nilaiyanatu

Stack

அடுக்கு atukku

Stadium

விளையாட்டு அரங்கம் Vilaiyattu arankam

Staff

ஊழியர் uliyar

Stag

கலைமான் kalaiman

Stage

நிலை nilai

Stagnant

மந்தமான mantamana

Stain

கறை karai

Stair

படிக்கட்டு Patikkattu

Stale

பழையது palaiyatu

Stall

விற்பனையகம் Virpanaiyakam

Stamp

முத்திரை muttirai

Stand

நிற்க nirka

Standard

தரமான Taramana

Star

நட்சத்திரம் Natcattiram

Start

தொடங்கு totanku

Statement

அறிக்கை Arikkai

Static

நிலையான nilaiyana

Station

நிலையம் Nilaiyam

Statue

சிலை cilai

Status

அந்தஸ்து antastu

Stay

இருங்கள் irunkal

Steady

நிலையானது Nilaiyanatu

Steal

திருட tiruta

Steam

நீராவி Niravi

Steed

குதிரை kutirai

Steel

உருக்கு இரும்பு Urukku irumpu

Stem

தண்டு Tantu

Step

படி pati

Sterile

மலட்டு malattu

Stethoscope

இதயத்துடிப்புமானி itayattutippumani

Stick

குச்சி Kucci

Stiff

கடினமான katinamana

Still

இன்னும் innum

Stimulation

தூண்டுதல் tuntutal

Stir

அசை acai

Stole

திருடியது tirutiyatu

Stomach

வயிறு Vayiru

Stone

கல் kal

Stop

நிறுத்து niruttu

Store

கடை katai

Storm

புயல் puyal

Story

கதை Katai

Stove

அடுப்பு atuppu

Straight

நேராக Neraka

Stranger

அந்நியன் Anniyan

Strategy

யுக்தி yukti

Straw

வைக்கோல் Vaikkol

Strawberry

செம்புற்றுப்பழம் Cempurruppalam

Stream

ஆவி avi

Street

தெரு teru

Strength

வலிமை valimai

Stretcher

தூக்குப்படுக்கை tukkuppatukkai

Stress

மன அழுத்தம் mana aluttam

Strict

கண்டிப்பான kantippana

Strike

வேலைநிறுத்தம் Velainiruttam

Stroke

பக்கவாதம் Pakkavatam

Strong

வலுவான valuvana

Structure

உருவம் Uruvam

Struggle

போராட்டம் porattam

Student

மாணவர் Manavar

Stupid

முட்டாள் Muttal

Style

பாங்கு panku

Su

Subject

பாடம் patam

Submarine

நீர்மூழ்கி கப்பல் Nirmulki kappal

Submit

சமர்ப்பிக்கவும் camarppikkavum

Subscribe

பதிவு pativu

Submit

சமர்ப்பிக்கவும் camarppikkavum

Subscribe

பதிவு Pativu

Substance

பொருள் Porul

Substitute

பதிலாக வை patilaka vai

Subtract

கழித்தல் Kalittal

Subway

சுரங்கப்பாதை curankappatai

Succeed

வெற்றி verri

Success

வெற்றி verri

Such

அத்தகைய Attakaiya

Suck

உறிஞ்சு urincu

Sudden

திடீரென titirena

Suffer

பாதிப்பு patippu

Sufficient

போதுமான Potumana

Suffix

பின்னொட்டு pinnottu

Sugar

சர்க்கரை Carkkarai

Sugarcane

கரும்பு Karumpu

Suggest

பரிந்துரை parinturai

Suicide

தற்கொலை Tarkolai

Suitable

பொருத்தமானது poruttamanatu

Sum

தொகை Tokai

Summary

சுருக்கம் curukkam

Summit

உச்சிமாநாடு uccimanatu

Summer

கோடைக்காலம் kodaikalam

Sun

சூரியன் curiyan

Sunday

ஞாயிற்றுக்கிழமை nayirrukkilaimai

Sunlight

சூரிய ஒளி curiya oli

Sunflower

சூரியகாந்தி curiyakanti

Sunny

சூரிய ஒளிமிக்க curiya olimikka

Sunset

சூரிய அஸ்தமனம் curiya astamanam

Sunshine

சூரிய ஒளி curiya oli

Super

அருமை arumai

Superior

உயர்ந்தது uyarntatu

Supervisor

மேற்பார்வையாளர் Merparvaiyalar

Supplement

பிற்சேர்க்கை pircerkkai

Supply

வழங்கு valanku

Support

ஆதரவு ataravu

Suppose

வைத்துக்கொள்வோம் Vaittukkolvom

Supreme

தலைமையான talaimaiyana

Sure

நிச்சயம் Niccayam

Surface

மேற்பரப்பு merparappu

Surgery

அறுவை சிகிச்சை Aruvai cikiccai

Surgical mask

அறுவை சிகிச்சை முகமூடி Aruvai cikiccai mukamuti

Surname

குடும்ப பெயர் kutumpa peyar

Surprise

ஆச்சரியம் accariyam

Surrender

சரணடையுங்கள் Caranataiyunkal

Survey

சுற்று நோட்டமிடு Curru nottamitu

Suspend

இடைநீக்கம் Itainikkam

Sustain

நிலைத்திருங்கள் nilaittirunkal

Suture

சூட்சுமம் Cutcumam

Sw

Swag

அங்கும் இங்கும் அசை ankum inkum acai

Swain

நாட்டுப்புறயுவன் Nattuppurayuvan

Swale

சிறு நிலக்குழிவு ciru nilakkulivu

Swamp

சதுப்பு நிலம் Catuppu nilam

Swan

அன்னப்பறவை Annapparavai

Swap

இடமாற்று Itamarru

Sway

அதிகாரம் atikaram

Swear

சத்தியம் Cattiyam

Sweat

வியர்வை viyarvai

Sweeper

துப்புரவாளர் Tuppuravalar

Sweet

இனிப்பு inippu

Sweet Potato

சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு Carkkaraivallikkilanku

Swelling

வீக்கம் Vikkam

Swift

சீக்கிரமான cikkiramana

Swill

பன்றிகளுக்கு இடும் உணவுக் கழிவு panrikalukku itum unavuk kalivu

Swim

நீச்சல் niccal

Swing

ஊசலாடு ucalatu

Swipe

கடுமையாக அடி katumaiyaka ati

Swirl

சுழல் culal

Swoon

மூர்ச்சை Murccai

Swoop

திடீர்த்தாக்குதல் titirttakkutal

Sword

வாள் Val

Swot

உடைவாள் utaival

Sy

Syce

குதிரைக்காரன் Kutiraikkaran

Syllabus

பாடத்திட்டங்கள் Patattittankal

Symbol

சின்னம் cinnam

Symmetry

சமச்சீர் camaccir

Sympathy

அனுதாபம் Anutapam

Symptom

அறிகுறி arikuri

Synonym

அர்த்தம் Arttam

Synthesis

சேர்க்கை cerkkai

Syrup

மருந்துக்கரைசல் maruntukkaraical

Syringe

மருந்தேற்றுக்குழல் marunterrukkulal

System

அமைப்பு amaippu

Leave a Reply