English to Tamil A-Z Dictionary

English to Tamil translation / English to Tamil Dictionary gives the meaning of words in Tamil language starting from A to Z. If you can read English you can learn Tamil through English in an easy way. English to Tamil translation helps you to learn any word in Tamil using English in an interesting way.

English to Tamil translation - Words start with R

Here is a collection of words starting with R and also you can learn Tamil translation of a word start with R with the help of pronunciation in English.

Tamil translation words start with R

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

English to Tamil translation - Words start with R

If you want to know the Tamil translation of a word starts with R, you can search that word and learn Tamil translation with the help of pronunciation in English.

Ra

0%
Tamil Dictionary Quiz words start with R

1 / 20

Rabbit

2 / 20

Racket

3 / 20

Rail

4 / 20

Rage

5 / 20

Rabble

6 / 20

Radial

7 / 20

Race

8 / 20

Rainfall

9 / 20

Racy

10 / 20

Radian

11 / 20

Radicalism

12 / 20

Radish

13 / 20

Raddle

14 / 20

Radio

15 / 20

Radiation

16 / 20

Racialism

17 / 20

Rain

18 / 20

Raiment

19 / 20

Rack

20 / 20

Rainbow

Your score is

The average score is 0%

0%

Exit

Rate your experience!

Rabbetமூலைப்பொருத்துவாய் Mulaipporuttuvay
Rabbiயூதகுரு Yutakuru
Rabbitமுயல் Muyal
Rabbleகும்பல் Kumpal
Rabidவெறியோடான Veriyotana
Rabiesவெறி நோய் veri noy
Raceஓட்டப்பந்தயம் ottappantayam
Racerபந்தயத்தில் பங்கு கொள்பவர் Pantayattil panku kolpavar
Racialஇனஞ்சார்ந்த inancarnta
Racialismஇனவெறி inaveri
Racismஇனவெறி Inaveri
Rackஅடுக்கு atukku
Racketமோசடி mocati
Racquetபந்தாட்ட மட்டை Pantatta mattai
Racyஆபாசமாக apacamaka
Radarதொலைநிலை இயக்கமானி Tolainilai iyakkamani
Raddleசெங்காவி Cenkavi
Radialசுற்றளவு Curralavu
Radianஆரைக்கோணம் aaraikkonam
Radianceபிரகாசங்களும் Pirakacankalum
Radiantபிரகாசமான Pirakacamana
Radiateகதிர் வீசு katir vicu
Radiationகதிர்வீச்சு Katirviccu
Radiatorவெப்பம் பரப்பும் கருவி Veppam parappum karuvi
Radicalதீவிரவாதி Tiviravati
Radicalismதீவிரவாதம் tiviravatam
Radicallyதீவிரவாதம் Tiviravatam
Radicleமூல உறுப்பு Mula uruppu
Radiiஆரங்கள் arankal
Radioவானொலி vanoli
Radioactiveகதிர்வீச்சு katirviccu
Radioactivityகதிரியக்கம் katiriyakkam
Radiogramதட்டிணை வானொலிப் பெட்டி tattinai vanolip petti
Radishமுள்ளங்கி mullanki
Radiusஆரம் aram
Raffleதேவையற்ற கழிவுகள் Tevaiyarra kalivukal
Raftபெரும் அளவு Perum alavu
Rageஆத்திரம் attiram
Railதண்டவாளம் Tantavalam
Railwayரயில்வே Rayilve
Raimentஉடுப்பு Utuppu
Rainமழை Malai
Rainbowவானவில் Vanavil
Rainfallமழைப்பொழிவு Malaippolivu
Raiseஎழுப்பு eluppu
Rallyபேரணி Perani
Rambleநோக்கம் ஏதும் இன்றிச் சுற்றித்திரி Nokkam etum inric currittiri
Rampவளைவில் Valaivil
Rancorousபெரும் வெறுப்பு உள்ள Perum veruppu ulla
Rancourவெறுப்பு Veruppu
Randomசீரற்ற Cirarra
Rangeமலைத்தொடர் Malaittotar
Rankதரவரிசை Taravaricai
Rantஆத்திரத்துடன் பேசு attirattutan pecu
Rapeகற்பழிப்பு Karpalippu
Rapidவேகமாக Vekamaka
Rapineகொள்ளைகள் kollaikal
Raptureபேரானந்தம் Peranantam
Rareஅரிது aritu
Rascalபாதகன் Patakan
Raseஇனம் Inam
Rashசொறி Cori
Ratஎலி Eli
Rateவிலை Vilai
Ratherமாறாக maraka
Ratingமதிப்பீடு Matippitu
Ratioவிகிதம் Vikitam
Rationஅன்றோட உணவுப்படி Anrota unavuppati
Rattanபிரம்புச் செடி Pirampuc ceti
Raucousகரகரப்பான Karakarappana
Ravageநாசம் விளைவி nacam vilaivi
Raveவெறி கொண்டு உளறல் Veri kontu ularal
Ravenஅண்டங்காக்கை Antankakkai
Ravineபள்ளத்தாக்கு Pallattakku
Ravishபெரும் உவகை உண்டாக்கு Perum uvakai untakku
Rawமூல பொருள் mula porul
Rayஒளிக்கதிர் Olikkatir
Razeஇடித்துத் தள்ளு Itittut tallu

Re

Reachஅடைய ataiya
Reactஎதிர்வினை etirvinai
Reactionஎதிர்வினை etirvinai
Readபடி pati
Readyதயார் tayar
Realஉண்மையானது Unmaiyanatu
Realizeஉணர்ந்து கொள்ளுங்கள் Unarntu kollunkal
Reamஒரே வகையான 5 தாள்கள் கொண்ட கட்டு Ore vakaiyana 5 talkal konta kattu
Reapஅறுவடை Aruvatai
Rearபின்புறம் Pinpuram
Reasonகாரணம் Karanam
Reaveகொள்ளை அடி Kollai ati
Rebellionகிளர்ச்சி Kilarcci
Recallநினைவு கூருங்கள் Ninaivu kurunkal
Receiptரசீது Racitu
Receiveபெறு Peru
Receiverபெறுநர் perunar
Recentஅண்மையில் anmaiyil
Receptionவரவேற்பு varaverpu
Recessஒதுக்கிடம் Otukkitam
Recipeசெய்முறை ceymurai
Reciteமனப்பாடமாக ஓது Manappatamaka otu
Reckஅக்கறை எடுத்துக் கொள் Akkarai etuttuk kol
Reckonகணக்கிடு kanakkitu
Reclineசாய்ந்திருங்கள் Cayntirunkal
Recognitionஅங்கீகாரம் ankikaram
Recoilபின்னடைவு pinnataivu
Recommendationபரிந்துரை Parinturai
Recordஆவணம் avanam
Recourseஉதவியை நாடல் Utaviyai natal
Recoveryமீட்பு mitpu
Recruitஆட்சேர்ப்பு atcerppu
Rectangleசெவ்வகம் Cevvakam
Rectifyதிருத்து Tiruttu
Rectumமலக்குடல் Malakkutal
Redசிவப்பு civappu
Red lotusநீர் தாமரை nir tamarai
Redeemமீட்டுக்கொள் mittukkol
Reduceகுறைக்க Kuraikka
Reedநாணல் Nanal
Rafflesiaபிணவல்லி Pinavalli
Referenceகுறிப்பு kurippu
Reflectபிரதிபலித்துக்காட்டு piratipalittukkattu
Reformationசீர்திருத்தம் Cirtiruttam
Refreshபுதுப்பிப்பு Putuppippu
Refrigeratorகுளிர்சாதன பெட்டி Kulircatana petti
Refundபணத்தைத் திரும்பப் பெறுங்கள் Panattait tirumpap perunkal
Refuseமறு Maru
Regardதொடர்பாக Totarpaka
Regenerationமறுபிறப்பு marupirappu
Registrationபதிவு செய்தல் Pativu ceytal
Regretவருத்தம் Varuttam
Regularவழக்கமான Valakkamana
Reinகடிவாள வார் Kativala var
Rejectநிராகரி Nirakari
Relatedதொடர்புடையது totarputaiyatu
Relaxஓய்வெடுங்கள் oyvetunkal
Relayஅஞ்சல் முறையில் வேலை செய்யும் குழு Ancal muraiyil velai ceyyum kulu
Releaseவெளியீடு veliyitu
Relevantதொடர்புடையது totarputaiyatu
Reliefதுயர் நீக்கம் Tuyar nikkam
Religionமதம் matam
Relyநம்புங்கள் Nampunkal
Remainஇருங்கள் irunkal
Remandதிரும்பவும் அனுப்பு Tirumpavum anuppu
Remedyபரிகாரம் parikaram
Rememberநினைவில் கொள்ளுங்கள் Ninaivil kollunkal
Remindநினைவூட்டு ninaivuttu
Remoteதொலைநிலை Tolainilai
Removeநீக்கு nikku
Rendசெய்கிறது ceykiratu
Renderingமொழிபெயர் Molipeyar
Renewபுதுப்பிக்கவும் Putuppikkavum
Rentவாடகை Vatakai
Repairபழுது palutu
Repeatமீண்டும் செய்யவும் Mintum ceyyavum
Repelதுரத்து turattu
Replaceமாற்றவும் marravum
Replayமறு maru
Replyபதில் Patil
Reportஅறிக்கைarikkai
Reproductionஇனப்பெருக்கம் Inapperukkam
Reptileஊர்வன urvana
Republicகுடியரசு Kutiyaracu
Repulsionவிரட்டல் virattal
Reputationநற்பெயர் narpeyar
Requestகோரிக்கை korikkai
Requirementதேவை tevai
Requisitionகோரிக்கை Korikkai
Researchஆராய்ச்சி araycci
Reservationமுன்பதிவு Munpativu
Residenceகுடியிருப்பு Kutiyiruppu
Resignationஇராஜினாமா Irajinama
Resinபிசின் Picin
Resistஎதிர்க்க Etirkka
Resolutionதீர்மானம் Tirmanam
Respectமரியாதை mariyatai
Respiratoryசுவாசம் Cuvacam
Respondபதிலளிக்கவும் patilalikkavum
Responseபதில் Patil
Restஓய்வு oyvu
Restorationமறுசீரமைப்பு maruciramaippu
Restoreஒப்படை oppatai
Restrictகட்டுப்படுத்து kattuppatuttu
Resumeதற்குறிப்பு tarkurippu
Retailசில்லறை Cillarai
Retirementபணி ஓய்வு pani oyvu
Returnதிரும்பவும் Tirumpavum
Revaluationமறுமதிப்பீடு marumatippitu
Revengeபழிவாங்குதல் Palivankutal
Revenueவருவாய் varuvay
Reverseதலைகீழ் Talaikil
Reviewவிமர்சனம் vimarcanam
Revisionதிருத்தம் Tiruttam
Revolutionபுரட்சி Puratci

Rh-Ri

Rhinocerosகாண்டாமிருகம் kantamirukam
Rhymeசெய்யுள் Ceyyul
Rhythmதாளம் talam
Ribbonநாடா Nata
Richபணக்கார panakkara
Riddleபுதிர் Putir
Rideசவாரி Cavari
Ridgeவரம்பு Varampu
Ridged gourdபீர்க்கங்காய் Pirkkankay
Rifeநிறைந்த Nirainta
Riftபிளவு pilavu
Rigidகடுமையான katumaiyana
Rimவிளிம்பு Vilimpu
Ringமோதிரம் Motiram
Rinseதுவைக்க Tuvaikka
Ripகிழித்தெறிய Kilitteriya
Rippleசிற்றலை Cirralai
Riseஎழுந்திரு eluntiru
Riskஆபத்து apattu
Riveபிள pila

Ro

Roachகரப்பான் பூச்சி Karappan pucci
Roadசாலை calai
Roamதிரி Tiri
Roastவறுக்கவும் Varukkavum
Robberyகொள்ளை kollai
Rockபாறை Parai
Rookஒரு வகைக் காகம் Oru vakaik kakam
Rogueமுரட்டுத்தனம் Murattuttanam
Roleபங்கு Panku
Rollசுருட்டு Curuttu
Roofகூரை kurai
Roomஅறை arai
Rootவேர் Ver
Ropeகயிறு Kayiru
Roseரோஜா பூ roja pu
Rosewaterபன்னீர் Pannir
Rotateசுழற்று Cularru
Rottenஅழுகிய alukiya
Roughகரடுமுரடான Karatumuratana
Roundவட்டமான vattamana
Routeபாதை patai
Routineவழக்கமான Valakkamana
Rowவரிசை Varicai

Ru

Rubberதுடைப்பான் Tutaippan
Ructionசுழற்சி Cularci
Rudeமுரட்டுத்தனமாக murattuttanamaka
Rugகம்பளி Kampali
Runஓடு otu
Rupeeரூபாய் Rupay
Ruralகிராமப்புற Kiramappura
Fruits

Picture Quiz

Household Items

Picture Quiz

Stationery

Picture Quiz

Kitchen Items

Picture Quiz

Daily use Tamil Sentences

How are youநீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் Ninkal eppati irukkirirkal
I am fineநான் நன்றாக இருக்கிறேன் Nan nanraka irukkiren
What is your nameஉங்கள் பெயர் என்ன Unkal peyar enna
You’re beautifulநீ அழகாக இருக்கிறாய் Ni alakaka irukkiray
I’m in loveநான் காதலிக்கிறேன் Nan katalikkiren

Top 1000 words

English to Tamil – here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Tamil meanings with transliteration.

Actநாடகம் natakam
Addகூட்டு kuttu
Ageவயது vayatu
Aimநோக்கம் nokkam
Airகாற்று karru
Allஅனைத்து anaittu
Andமற்றும் marrum
Antஎறும்பு erumpu
Anyஏதேனும் etenum
Askகேட்க ketka
Badமோசமான mocamana
Bigபெரிய periya
Buyவாங்க vanka
Cryகலங்குவது kalankuvatu
Tamil Vocabulary
Tamil Grammar

SYNONYM  |  ANTONYM  |  POSITIVE  |  NEGATIVE  |  FORMAL  |  PREFIX  |  V1V2V3  |  COMPOUND  |  CONTRACTION  |  VERB  |  NOUN  |  ADJECTIVE  |  1000 tamil words  |  come  |  did  |  have  |  how  |  let  |  may  |  my  |  please  |  she  |  this  |  what  |  when  |  where  |  who  |  why  |  would  |  thank  |  #all

Tamil Dictionary

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z     #All

Tamil word Quiz

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z     #All

Leave a Reply