English to Tamil A-Z Dictionary

English to Tamil translation / English to Tamil Dictionary gives the meaning of words in Tamil language starting from A to Z. If you can read English you can learn Tamil through English in an easy way. English to Tamil translation helps you to learn any word in Tamil using English in an interesting way.

English to Tamil translation - Words start with L

Here is a collection of words starting with L and also you can learn Tamil translation of a word start with L with the help of pronunciation in English.

Tamil translation words start with L

English to Tamil translation - Words start with L

If you want to know the Tamil translation of a word start with L, you can search that word and learn Tamil translation with the help of pronunciation in English.

La

Label

அடையாளம்
Ataiyalam

Labial

கீழுதடு
Kilutatu

Labor

தொழிலாளர்
Tolilalar

Laboratory

ஆய்வுக்கூடம்
ayvukkutam

Laborious

உழைப்பாளியான
Ulaippaliyana

Labour

தொழிலாளர்
Tolilalar

Labyrinth

சிக்கலான வழி
Cikkalana vali

Lac

அரக்கு
Arakku

Lace

சரிகை
Carikai

Lacerate

கிழி
Kili

Laches

மடிமைக்குற்றம்
Matimaikkurram

Lachrymation

கண்ணீர் ஒழுக்கு
Kannir olukku

Lack

குறைபாடு
Kuraipatu

Lackadaisical

சோர்வுற்ற
Corvurra

Lackey

பணியாள்
Paniyal

Laconic

சுருக்கமான
Curukkamana

Laconically

இதுபற்றி
Ituparri

Lacquer

அரக்கு
Arakku

Lactation

பால்கொடுத்தல்
Palkotuttal

Lacteal

பால்சார்ந்த
Palcarnta

Lactometer

பால் அடர்த்தியளவி
Pal atarttiyalavi

Lacuna

இடைவெளி
Itaiveli

Lad

சிறுவன்
Ciruvan

Ladder

ஏணி
eni

Lade

கப்பலுக்குப் பாரமேற்று
Kappalukkup paramerru

Laden

மூட்டை
Muttai

Ladle

கரண்டி
karanti

Lady

பெண்
pen

Ladybird

கரும்புள்ளிகள் கொண்ட செந்நிற வட்டச் சிறு வண்டு
Karumpullikal konta cennira vattac ciru vantu

Lag

பிந்துதல்
Pintutal

Lager

ஒரு வகை மது
Oru vakai matu

Laggard

மெதுவாக நடப்பவர்
Metuvaka natappavar

Lagoon

கடற்கரைக்காயல்
Katarkaraikkayal

Laid

புனையப்பட்ட
punaiyappatta

Lain

கிடந்தது
kitantatu

Lair

குகையில்
kukaiyil

Laity

பாமர மக்கள்
pamara makkal

Lake

ஏரி
eri

Lakh

லட்சம்
latcam

Lamb

செம்மறி ஆட்டு குட்டி
Cemmari attu kutti

Lame

நொண்டி
nonti

Lament

ஒப்பாரி
oppari

Lamentable

துக்ககரமான
Tukkakaramana

Lamentably

அழுகிறது
Alukiratu

Lamentation

துக்ககரமான
Tukkakaramana

Lamina

அடுக்கு
atukku

Laminate

உலோகத்தை
ulokattai

Lamp

விளக்கு
vilakku

Lampblack

புகைக்கரியிலிருந்து செய்யப்படும் கருவண்ணப்பொருள்
Pukaikkariyiliruntu ceyyappatum karuvannapporul

Lampoon

வசைப்பாடல்
vacaippatal

Lance

ஈட்டி
itti

Lancet

கூர்முகட்டு வளைவு
kurmukattu valaivu

Land

நிலம்
Nilam

Landgrave

செர்மனியில் ஆட்சியுரிமைப் பெருமக்கள் பட்டம்
Cermaniyil atciyurimaip perumakkal pattam

Landholder

நில உரிமையாளர்
Nila urimaiyalar

Landing

தரையிறங்குதல்
Taraiyirankutal

Landlady

நிலச்சொந்தக்காரி
Nilaccontakkari

Landlord

வாடகைக்கு விடுபவர்
Vatakaikku vitupavar

Landmark

நில எல்லைக்குறி
Nila ellaikkuri

Landscape

இயற்கைக்காட்சி
Iyarkaikkatci

Landslide

நிலச்சரிவு
nilaccarivu

Landslip

மண்சரிவு
mancarivu

Lane

பாதை
patai

Language

மொழி
moli

Languid

களைப்புற்ற
kalaippurra

Languish

குறைபடு
kuraipatu

Languor

தளர்ச்சி
Talarcci

Langur

நீண்ட குரங்கு
Ninta kuranku

Lank

மெலிந்த
melinta

Lanky

நீண்டு மெலிந்த
Nintu melinta

Lantern

கூண்டு விளக்கு
Kuntu vilakku

Lap

மடி
mati

Lapidary

விலையுயர்ந்த கற்கள்
Vilaiyuyarnta karkal

Lapidate

கல்லால் அடி
Kallal ati

Lapse

காலம் கழித்தல்
kalam kalittal

Larceny

திருட்டு
Tiruttu

Larder

உணவரங்கு
unavaranku

Large

பெரிய
Periya

Largess

தாராளமான
Taralamana

Lark

வானம் பாடி
vanam pati

Larva

முகமூடி
Mukamuti

Laryngitis

குரல்வளை அழற்சி
Kuralvalai alarci

Larynx

குரல்வளை
Kuralvalai

Lascivious

காமம் மிகுந்த
kamam mikunta

Laser

ஒளிக்கதிர்
Olikkatir

Lash

சாட்டையால் அடி
cattaiyal ati

Lass

சிறுமி
cirumi

Lassitude

களைப்பு
Kalaippu

Lasso

தளர்வு கொண்ட
talarvu konta

Last

கடைசி
Kataici

Lasting

நீடித்திருக்கிற
Nitittirukkira

Latch

தாழ்ப்பாளை
talppalai

Late

தாமதமாக
Tamatamaka

Latent

உள்ளுறை
ullurai

Lateral

பக்கவாட்டு
Pakkavattu

Laterite

செம்மை
cemmai

Latex

இரப்பர் மரப்பால்
Irappar marappal

Lath

தாங்குசட்டம்
Tankucattam

Lathe

கடைசல் இயந்திரம்
Kataical iyantiram

Lather

சவுக்கடி
Cavukkati

Latin

லத்தீன் மொழி
lattin moli

Latitude

நில நேர்க்கோடு
Nila nerkkotu

Latrine

கழிப்பிடம்
Kalippitam

Latter

பின்னவர்
pinnavar

Latterly

மிக அண்மையில்
mika anmaiyil

Lattice

வரிச்சல்
Variccal

Laud

புகழ்ச்சி
Pukalcci

Laudable

பாராட்டத்தக்க
Parattattakka

Laudation

புகழ்ச்சி
Pukalcci

Laudatory

புகழுரை
Pukalurai

Laugh

சிரிப்பு
cirippu

Laughable

சிரிக்கத்தகுந்த
Cirikkattakunta

Laughter

நகைப்பொலி
nakaippoli

Launch

துவக்கவும்
Tuvakkavum

Launder

சலவைசெய்
Calavaicey

Laundry

சலவை
Calavai

Laundryman

சலவை தொழிலாளி
Calavai tolilali

Laureate

அரசவைக்கவிஞர்
Aracavaikkavinar

Laurel

வெற்றிச் சின்னம்
Verric cinnam

Lava

எரிமலை
erimalai

Lavatory

சிறுநீர் கழிக்கும்
Cirunir kalikkum

Lavender

இளம் சிவப்பு
Ilam civappu

Lavish

ஏராளமாக
eralamaka

Lavishness

வீண்செலவானது
Vincelavanatu

Law

சட்டம்
cattam

Law-abiding

சட்டத்தை மதிக்கும்
cattattai matikkum

Lawful

சட்டப்பூர்வமான
Cattappurvamana

Lawgiver

சட்ட மாமேதை
Catta mametai

Lawless

சட்டங்களில்லாத
cattankalillata

Lawmaker

எதிர்ப்பு
etirppu

Lawn

புல்வெளி
pulveli

Lawyer

வழக்குரைஞர்
Valakkurainar

Lax

தளர்வாக
Talarvaka

Laxative

மலமிளக்கி
Malamilakki

Laxity

மெத்தன
mettana

Lay

இடுகின்றன
itukinrana

Layer

அடுக்கு
Atukku

Layman

சமய குரு அல்லாதவர்
Camaya kuru allatavar

Layoff

பணிநீக்கம் செய்வது
Paninikkam ceyvatu

Layout

அமைப்பத்திட்டம்
amaippattittam

Layover

நின்ற
Ninra

Lazar

நோயுற்றவர்
noyurravar

Lazaret

குட்ட நோய் மருத்துவமனை
Kutta noy maruttuvamanai

Laze

வீண்பொழுது போக்கு
Vinpolutu pokku

Lazily

சோம்பலுடன்
chompalutan

Laziness

சோம்பல்
Compal

Lazy

சோம்பேறி
Comperi

Le

Lea

பசும் புல் தரை Pacum pul tarai

Leach

திரவப் பொருட்களைக் கசிய விடு Tiravap porutkalaik kaciya vitu

Lead

வழி நடத்து Vali natattu

Leaden

வழிநடத்துங்கள் Valinatattunkal

Leader

தலைவர் Talaivar

Leadership

தலைமைத்துவம் Talaimaittuvam

Leading

முன்னணி Munnani

Leaf

இலை Ilai

Leaflet

துண்டுப்பிரசுரம் Tuntuppiracuram

League

தூரம் Turam

Leak

கசிவு Kacivu

Leakage

கசிவு ஒழுக்கு Kacivu olukku

Lean

ஒல்லியான Olliyana

Leaning

சாய்ந்து Cayntu

Leap

பாய்ச்சல் Payccal

Leap year

366 நாட்களுடை ஆண்டு 366 நாட்களுடை ஆண்டு

Learn

அறிய Ariya

Learning

கற்றல் Karral

Lease

குத்தகை Kuttakai

Leasehold

குத்தகை இடம் Kuttakai itam

Leash

தோல்வி Tolvi

Least

குறைந்தது Kuraintatu

Leather

விலங்கின் பதனிடப்பட்ட தோல் Vilankin patanitappatta tol

Leave

விடுங்கள் Vitunkal

Leaven

புளிப்பு Pulippu

Leaving

விட்டு Vittu

Lechery

சிற்றின்ப நடத்தை Cirrinpa natattai

Lectern

விரிவுரை Virivurai

Lecture

சொற்பொழிவு Corpolivu

Lecturer

கற்பிப்பாளர் Karpippalar

Led

தலைமையில் Talaimaiyil

Ledge

சுவரில் பதிக்கப்பட்ட அலமாரி Cuvaril patikkappatta alamari

Lee

காற்றுப் படாத பக்கம் Karrup patata pakkam

Leech

அட்டை Attai

Leer

படி Pati

Lees

படி Pati

Leeward

நிழற்பக்கம் Nilarpakkam

Leeway

சலுகைகள் calukaikal

Left

இடது Itatu

Leg

கால் Kal

Legacy

மரபு Marapu

Legal

சட்ட Catta

Legalize

சட்டப்பூர்வமாக்கு Cattappurvamakku

Legally

சட்டப்படி Cattappati

Legate

தொடர்புடையது Totarputaiyatu

Legend

புராணக்கதை Puranakkatai

Leghorn

வீட்டுக்கோழி வகை Vittukkoli vakai

Legible

தெளிவானது Telivanatu

Legion

படையணி Pataiyani

Legislate

சட்டமன்றம் Cattamanram

Legislative

சட்டமன்றம் Cattamanram

Leisure

ஓய்வு oyvu

Lemma

முற்கோள் Murkol

Lemon

எலுமிச்சை Elumiccai

Lemonade

எலுமிச்சை பாணம் Elumiccai panam

Lemur

நரி போன்ற முகம் கொண்ட Nari ponra mukam konta

Lend

கடன் கொடுங்கள் கடன் கொடுங்கள்

Lending

கடன் வழங்குதல் Katan valankutal

Length

நீளம் Nilam

Length wise

நீளம் வாரியாக Nilam variyaka

Lenience

மென்மை Menmai

Lenient

கருணை Karunai

Lens

கண்ணாடி வில்லை Kannati villai

Lent

கடன்கொடு katankotu

Lentil

பருப்பு Paruppu

Leo

சிம்மம் cimmam

Leonine

சிங்கம் போன்ற Cinkam ponra

Leopard

சிறுத்தை Ciruttai

Leper

தொழுநோயாளி Tolunoyali

Leprosy

தொழுநோய் Tolunoy

Lesbian

மகளிர் ஓரினப் பாலுணர்வுசார் makalir orinap palunarvucar

Less

குறைவாக Kuraivaka

Lessee

குத்தகைதாரர் Kuttakaitarar

Lessen

குறைக்க Kuraikka

Lesser

குறைவாக Kuraivaka

Lesson

பாடம் Paadam

Lest

ஆகாதவாறு akatavaru

Let

விடுங்கள் Vitunkal

Lethal

மரணம் Maranam

Lethargic

மந்தமான Mantamana

Lethargy

சோம்பல் Compal

Letter

கடிதம் Katitam

Lettuse

கீரை kirai

Levant

தலைமறைவாகி விடு Talaimaraivaki vitu

Levee

தடுப்புச்சுவர் tatuppuccuvar

Level

நிலை Nilai

Lever

நெம்புகோல் Nempukol

Leverage

நெம்புகோல் கருவியின் செயல் Nempukol karuviyin ceyal

Leviable

வரி வரி

Levity

அலட்சியம் Alatciyam

Levy

வசூல் செய்தல் Vacul ceytal

Lewd

கற்பற்ற Karparra

Lewis

பருத்திவகை paruttivakai

Lexicon

அகராதி Akarati

Li

Liability

பொறுப்பு Poruppu

Liable

பொறுப்புடையோர் Porupputaiyor

Liaison

தொடர்பு Totarpu

Liar

பொய் கூறுவோன் Poy kuruvon

Libel

அவதூறு Avaturu

Libellous

அவதூறான avaturana

Liberal

தாராளவாத தாராளவாத

Liberalism

நோக்கங்களிலும் Nokkankalilum

Liberation

விடுதலை Vitutalai

Liberty

சுதந்திரம் Cutantiram

Libra

துலாம் tulam

Librarian

நூலகர் Nulakar

Library

நூலகம் Nulakam

Licence

உரிமம் urimam

License

உரிமம் Urimam

Licit

கள்ளத்தனமாக இல்லாத Kallattanamaka illata

Lick

நக்கு Nakku

Lid

மூடி Muti

Lie

பொய் Poy

Lief

ஓடியது otiyatu

Liege

முற்றுகை Murrukai

Lien

சொத்து அல்லது பாவியின் மேல் உரிமை சொத்து அல்லது பாவியின் மேல் உரிமை

Lieu

பொய் Poy

Life

வாழ்க்கை Valkkai

Lifeguard

ஆயுட்காலம் ayutkalam

Lifelong

வாழ்நாள் முழுவதும் Valnal muluvatum

Lifetime

வாழ்நாள் Valnal

Lift

தூக்கு Tukku

Ligament

தசைநார் Tacainar

Light

ஒளி ஒளி

Lighthouse

கலங்கரை விளக்கம் Kalankarai vilakkam

Lightning

மின்னல் Minnal

Lightweight

பளு அதிகம் இல்லாத Palu atikam illata

Lignite

பழுப்பு நிலக்கரி Paluppu nilakkari

Likable

விரும்பத்தக்கது Virumpattakkatu

Like

பிடிக்கும் Pitikkum

Likewise

அதேபோல் Atepol

Lilt

சந்தப் பாடல் Cantap patal

Lily

அல்லி alli

Limb

மூட்டு Muttu

Limbo

புறக்கணிக்கப்பட்டது purakkanikkappattatu

Lime

சுண்ணாம்பு Cunnampu

Limekiln

சுண்ணாம்புக் காளவாய் Cunnampuk kalavay

Limestone

சுண்ணாம்பு Cunnampu

Limit

அளவு Alavu

Limitation

வரம்பு Varampu

Limn

வண்ணப்படம் தீட்டு Vannappatam tittu

Limousine

மூடிய பொறி வண்டி Mutiya pori vanti

Limp

நொண்டி நொண்டி நட Nonti nonti nata

Limpet

நத்தை வகை சார்ந்த ஓட்டுச் சிப்பி Nattai vakai carnta ottuc cippi

Limpid

தெளிவான Telivana

Linchpin

கடையாணி Kataiyani

Line

வரிசை Varicai

Lineage

பரம்பரை Paramparai

Lineal

நேரியல் Neriyal

Linear

கோடுகள் பற்றிய Kotukal parriya

Linen

கைத்தறி Kaittari

Liner

கப்பல் வியாபாரிகளின் ஒரு கப்பல் Kappal viyaparikalin oru kappal

Linger

தாமதி Tamati

Lingering

நீடித்தது Nitittatu

Lingual

மொழி Moli

Linguist

மொழியியலாளர் Moliyiyalalar

Linguistic

மொழியியல் Moliyiyal

Liniment

பூசம் மருந்து Pucam maruntu

Lining

புறணி Purani

Link

இணைப்பு Inaippu

Linnet

ஒரு சிறிய பறவை Oru ciriya paravai

Linoleum

ஒரு வகை மெழுகு சாலை Oru vakai meluku calai

Linseed

ஆளி விதை ali vitai

Lint

காயங்களில் வைத்துக்கட்ட உதவும் மெத்தென்ற சணல் துணி Kayankalil vaittukkatta utavum mettenra canal tuni

Lintel

சன்னல் Cannal

Lion

சிங்கம் Cinkam

Lip

உதடு Utatu

Lipstick

உதட்டுச்சாயம் Utattuccayam

Liquefy

திரவமாக்கு Tiravamakku

Liquid

திரவம் Tiravam

Liquidation

பணப்புழக்கம் Panappulakkam

Liquor

மதுபானம் Matupanam

Lisp

உதடு Utatu

List

பட்டியல் Pattiyal

Listen

கவனி Kavani

Lit

ஏற்று erru

Litany

ஒரு வழிபாட்டு முறை Oru valipattu murai

Literacy

கல்வியறிவு Kalviyarivu

Literal

அதாவது Atavatu

Literary

இலக்கியவாதி Ilakkiyavati

Literature

இலக்கியம் Ilakkiyam

Lithe

எளிதில் வளையக் கூடிய Elitil valaiyak kutiya

Lithium

லித்தியம் Littiyam

Litigant

வழக்குரைஞர் Valakkurainar

Litmus

நீலச்சாயம் Nilaccayam

Liter

லிட்டர் littar

Litterateur

இலக்கிய எழுத்தாளர் Ilakkiya eluttalar

Little

சிறிய ciriya

Livable

வாழக்கூடியது Valakkutiyatu

Live

உயிருள்ள Uyirulla

Livelihood

வாழ்வாதாரம் Valvataram

Liver

கல்லீரல் Kalliral

Livestock

கால்நடைகள் kalnataikal

Livid

வெளிரிய நீல நிறங் கொண்ட Veliriya nila niran konta

Living

ஜீவனுள்ள Jivanulla

Lizard

பல்லி Palli

Lo

Lo

தி Ti

Load

சுமை Cumai

Loaf

ரொட்டி Rotti

Loafer

சோம்பேறி comperi

Loam

களிமண் Kaliman

Loan

கடன் katan

Loath

வெறுப்பு veruppu

Loathe

வெறுக்க verukka

Loathing

வெறுப்பு veruppu

Loathsome

வெறுக்கத்தக்கது Verukkattakkatu

Lob

உயரமாக எழும்பும்படி Uyaramaka elumpumpati

Lobby

ஒதுங்கும் அறை Otunkum arai

Lobe

காதுமடலின் அடிப்பாகம் Katumatalin atippakam

Lobster

கடல்நண்டு Katalnantu

Local

உள்ளூர் ullur

Locality

இடம் itam

Locally

உள்ளூரில் ulluril

Locate

கண்டுபிடி kantupiti

Location

இடம் itam

Loch

கடற் கழி Katar kali

Lock

பூட்டு Puttu

Locker

பெட்டகம் Pettakam

Locket

சிறு அலங்காரப் பேழை Ciru alankarap pelai

Locksmith

பூட்டு தொழிலாளி Puttu tolilali

Locomotion

தன்திறன் Tantiran

Locus

குறிப்பிட்ட இடம் Kurippitta itam

Locust

வெட்டுக்கிளி vettukkili

Locution

பேசும் பணி pecum pani

Locutory

இடம் itam

Lodestar

வழிகாட்டும் விண்மீன் Valikattum vinmin

Lodge

சிறு வீடு ciru vitu

Lodging

உறைவிடம் uraivitam

Loft

மாடி Mati

Log

பதிவு Pativu

Logarithm

அஷர கணிதத்தில் மடக்கை Asara kanitattil matakkai

Logbook

தினசரிக் குறிப்புப் புத்தகம் Tinacarik kurippup puttakam

Loggerhead

முட்டாள் muttal

Logic

தர்க்கம் tarkkam

Logical

தர்க்க சாஸ்திரம் பற்றிய Tarkka castiram parriya

Logician

தர்க்கசாஸ்திரி tarkkacastiri

Logo

சின்னம் cinnam

Loin

இதுவரை ituvarai

Loiter

பின் தங்கு Pin tanku

Lone

தனிமையானது Tanimaiyanatu

Lonely

தனிமை tanimai

Long

நீண்டது nintatu

Longing

ஏங்குதல் Ēnkutal

Longitude

தீர்க்கரேகை tirkkarekai

Looby

அறிவிலி Arivili

Look

பார் par

Lookout

கவனிக்க kavanikka

Loom

தறி tari

Loon

மடையன் Mataiyan

Loop

வளையம் valaiyam

Loose

தளர்வானது Talarvanatu

Loosen

தளர்த்தவும் talarttavum

Loot

கொள்ளை Kollai

Lop

வெட்டு Vettu

Looping

சுழலும் Culalum

Loquacious

குறைவான Kuraivana

Loquacity

குறைவு Kuraivu

Lord

கடவுள் katavul

Lore

அறிவு Arivu

Lorry

பாரமேற்றும் வண்டி Paramerrum vanti

Lose

இழக்க Ilakka

Loss

இழப்பு Ilappu

Lost

இழந்தது ilantatu

Lot

நிறைய Niraiya

Loth

लोईअन loiana

Lotion

கிருமிநாசினி Kiruminacini

Lottery

சீட்டுகள் குலுக்கிப் போட்டு நிச்சயித்தல் Cittukal kulukkip pottu niccayittal

Lotus

தாமரை tamarai

Loud

உரத்த uratta

Loudspeaker

ஒலிபெருக்கி Oliperukki

Lounge

சோம்பித்திரி Compittiri

Louse

பேன் Pen

Lout

சத்தமாக cattamaka

Lovable

அன்பானவர் anpanavar

Love

காதல் katal

Loveable

அன்பானவர் anpanavar

Lovely

அருமையானது Arumaiyanatu

Lover

காதலன் Katalan

Loving

அன்பானவர் anpanavar

Low

தாழ்ந்த Talnta

Lower

கீழான kilana

Loyal

விசுவாசம் Vicuvacam

Loyalty

வாய்மை தவறாமை Vaymai tavaramai

Lozenge

சர்க்கரை கலந்த மிட்டாய் Carkkarai kalanta mittay

Lu

Lubber

நாகரீகம் அற்ற தடியன் Nakarikam arra tatiyan

Lubricant

மசகு எண்ணெய் macaku enney

Lubricate

உயவூட்டு uyavuttu

Lubrication

உயவிடல் uyavital

Lubricator

உயவிடுவான் Uyavituvan

Lucent

பளபளப்பான Palapalappana

Lucerne

கால்நடைத் தீவனச் செடிவகை Kalnatait tivanac cetivakai

Lucid

தெளிவான telivana

Lucifer

சைத்தான் Caittan

Luck

அதிர்ஷ்டம் Atirstam

Lucky

அதிர்ட்டமுள்ள atirttamulla

Lucrative

லாபகரமான Lapakaramana

Lucre

வேலை Velai

Lug

இயந்திரம் முதலானவற்றில் பொருத்து முனை iyantiram mutalanavarril poruttu munai

Luggage

சாமான்கள் camankal

Lukewarm

மந்தமான mantamana

Luffa

லுஃபா Luhpa

Lull

மந்தமான Mantamana

Lumbago

இடுப்பு வலி ituppu vali

Lumber

மரம் வெட்டுதல் Maram vettutal

Luminary

சுடர்வான cutarvana

Luminous

ஒளிரும் olirum

Lump

கட்டை Kattai

Lunacy

பைத்தியம் paittiyam

Lunar

சந்திரன் cantiran

Lunch

மதிய உணவு matiya unavu

Lung

நுரையீரல் Nuraiyiral

Lunge

மதிய உணவு Matiya unavu

Lurch

கனத்தில் திடீர்ச் சாய்வு Kanattil titirc cayvu

Lure

கவரும் kavarum

Lurid

மந்தாரமுள்ள Mantaramulla

Lurk

பதுங்கியிருங்கள் Patunkiyirunkal

Luscious

மிக இனிப்பான mika inippana

Lush

பசுமையான pacumaiyana

Lust

காமம் kamam

Lustful

காமம் kamam

Lusty

உடல் நலம் கொண்ட Utal nalam konta

Lute

வீணை Vinai

Lux

ஒளியலகு oliyalaku

Luxurious

ஆடம்பரமான atamparamana

Luxury

சொகுசு Cokucu

Ly

Lying

பொய் poy

Lymph

நிணநீர் ninanir

Lynch

விசாரணையிண்றி கொல் Vicaranaiyinri kol

Lynx

சிவிங்கி civinki

Lyre

யாழ் yal

Lyric

பாடல் Patal

Lysol

ஒரு வித கிருமி நாசினி Oru vita kirumi nacini

Leave a Reply