I sentences in Zulu

‘I’ sentences in Zulu with English pronunciation. Here you learn English to Zulu translation of ‘I’ sentences and also play quiz in Zulu sentences contains ‘I’ also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Zulu sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Zulu language in an easy way. To learn Zulu language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

i sentences in Zulu

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

'I' sentences in Zulu and English

The list of ‘I’ sentences in Zulu language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Zulu sentence translations.

I accepted her invitationngasamukela isimemo sakhe
I agreeNgiyavuma
I agree with youNgivumelana nawe
I admire his talentngiyalithanda ikhono lakhe
I agree with your opinionngiyavumelana nombono wakho
I am a studentNgingumfundi
I am going to studyngizofunda
I am interested in swimmingngithanda ukubhukuda
I am just going for a walkngiyahamba nje
I am feeling tired todayngizizwa ngikhathele namuhla
I am glad to be with youngiyajabula ukuba nawe
I am not a teacherangisiye uthisha
I am sorryNgiyaxolisa
I am talking with my motherngikhuluma nomama
I am thinking about my childrenngicabanga ngabantwana bami
I am very pleased to meet youngijabule kakhulu ukukwazi
I apologize if I hurt your feelingsngicela uxolo uma ngikuzwise ubuhlungu
I arrived there too earlyngifike kusesekuseni kakhulu
I believe youngiyakukholwa
I bought it last weekngiyithenge ngesonto eledlule
I can do this jobngingawenza lomsebenzi

Read also:  Vocabulary  |  Quiz  |  Grammar

I can run fasterngingagijima ngokushesha
I can sing wellngiyakwazi ukucula kahle
I can speak Englishngiyakwazi ukukhuluma isingisi
I can swimngiyakwazi ukubhukuda
I can’t believe itangikukholwa
I can’t comeangikwazi ukuza
I can’t follow youangikwazi ukukulandela
I can’t agree with youangikwazi ukuvumelana nawe
I can’t remember his nameangisakhumbuli igama lakhe
I can’t hear youangikuzwa
I can’t see anythingangiboni lutho
I didn’t like itangizange ngikuthande
I disagree with youangivumelani nawe
I do not understandAngiqondi
I don’t knowangazi
I don’t have any moneyanginamali
I don’t like the colorangiwuthandi umbala
I had a good ideangibe nombono omuhle
I like it very muchngiyithanda kakhulu
I need more timengidinga isikhathi esengeziwe
I want to sleepngifuna ukulala
I wish you good luckngikufisela inhlanhla
Sentences Quiz

Play and learn Zulu sentences and share results with your friends!
Click here...

‘I’ sentences in other languages (40+)

Daily use Zulu Sentences

English to Zulu - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Zulu meanings with transliteration.

Good morningSawubona
What is your nameUbani igama lakho
What is your problem?yini inkinga yakho?
I hate youngiyakuzonda
I love youNgiyakuthanda
Can I help you?Ngingakusiza?
I am sorryNgiyaxolisa
I want to sleepngifuna ukulala
This is very importantLokhu kubaluleke kakhulu
Are you hungry?ulambile?
How is your life?injani impilo yakho?
I am going to studyngizofunda

Top 1000 Zulu words

English to Zulu - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Zulu meanings with transliteration.

Eatdla
Allkonke
Newokusha
Snorerhona
Fastngokushesha
HelpUsizo
Painubuhlungu
Rainimvula
Prideukuziqhenya
Senseumqondo
Largeenkulu
Skillikhono
Panicuvalo
Thankngiyabonga
Desireisifiso
Womanowesifazane
Hungryelambile
Zulu Vocabulary
Zulu Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply