His sentences in Zulu and English


‘His’ sentences in Zulu with English pronunciation. Here you learn English to Zulu translation of His sentences and play His sentences quiz in Zulu language also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Zulu sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Zulu language in an easy way. To learn Zulu language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.


His sentences in Zulu

His sentences in Zulu and English


The list of 'His' sentences in Zulu language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Zulu translations.

His advice didnt help iseluleko sakhe asizange sisize
His brother is patient umfowabo uyabekezela
His dream came true iphupho lakhe lafezeka
His eyes are blue amehlo akhe aluhlaza okwesibhakabhaka
His family is very large umndeni wakhe mkhulu kakhulu
His father looks healthy uyise ubukeka engumqemane
His horse jumped over the fence ihhashi lakhe leqa uthango
His house is across from mine indlu yakhe ingaphesheya kweyami
His house is too long indlu yakhe yinde kakhulu
His joy showed on his face injabulo yakhe yabonakala ebusweni bakhe
His mother was strict unina wayeqinile
His new movie is disappointing ifilimu yakhe entsha iyadumaza
His new novel is worth reading inoveli yakhe entsha ifanele ukuyifunda
His opinion was not accepted umbono wakhe awemukelwanga
His proposals were adopted at the meeting iziphakamiso zakhe zamukelwa emhlanganweni
His advice didnt help iseluleko sakhe asizange sisize
His brother is patient umfowabo uyabekezela
His dream came true iphupho lakhe lafezeka
His eyes are blue amehlo akhe aluhlaza okwesibhakabhaka
His family is very large umndeni wakhe mkhulu kakhulu
His father looks healthy uyise ubukeka engumqemane
His horse jumped over the fence ihhashi lakhe leqa uthango
His house is across from mine indlu yakhe ingaphesheya kweyami
His house is too long indlu yakhe yinde kakhulu
His joy showed on his face injabulo yakhe yabonakala ebusweni bakhe
His mother was strict unina wayeqinile
His new movie is disappointing ifilimu yakhe entsha iyadumaza
His new novel is worth reading inoveli yakhe entsha ifanele ukuyifunda
His opinion was not accepted umbono wakhe awemukelwanga
His proposals were adopted at the meeting iziphakamiso zakhe zamukelwa emhlanganweni
His room is twice as large as mine igumbi lakhe likhulu ngokuphindwe kabili kunelami
His shoes are red izicathulo zakhe zibomvu
His speech inspired all the boys inkulumo yakhe yabakhuthaza bonke abafana
His sudden appearance surprised us all ukuvela kwakhe kungazelelwe kwasimangaza sonke
His wife is Indian umkakhe ungumNdiya
His wife is one of my friends umkakhe ungomunye wabangane bami
His voice was soft izwi lakhe lalithambile
His smile was good ukumamatheka kwakhe kwakukuhle
His face was still young ubuso bakhe babusebuncane
His laugh was low uhleko lwakhe lwaluphansi
His focus came back on her wagxila kuye
His gaze was to me amehlo akhe abheke kimi
His laugh was humorless uhleko lwakhe lwalungenamahlaya
His smile was so cute ukumamatheka kwakhe kwakukuhle kakhulu
His voice was quiet izwi lakhe lathula
‘His’ sentences in other languages (40+)


Top 1000 Zulu words


Here you learn top 1000 Zulu words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Zulu meanings with transliteration.


Eat dla
All konke
New okusha
Snore rhona
Fast ngokushesha
Help Usizo
Pain ubuhlungu
Rain imvula
Pride ukuziqhenya
Sense umqondo
Large enkulu
Skill ikhono
Panic uvalo
Thank ngiyabonga
Desire isifiso
Woman owesifazane
Hungry elambile
Zulu Vocabulary
Zulu Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz