Will sentences in Zulu and English


‘Will’ sentences in Zulu with English pronunciation. Here you learn English to Zulu translation of Will sentences and play Will sentences quiz in Zulu language also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Zulu sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Zulu language in an easy way. To learn Zulu language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.


Will sentences in Zulu

Will sentences in Zulu and English


The list of 'Will' sentences in Zulu language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Zulu translations.

Will he come this evening? uzofika namhlanje kusihlwa?
Will he come tomorrow? uzofika kusasa?
Will he get well? uzophila?
Will it be fine tomorrow? kuzolunga kusasa?
Will it be hot tomorrow? kuzoshisa kusasa?
Will it rain today? lizokuna namuhla?
Will it rain tomorrow? lizokuna kusasa?
Will she come? uzofika?
Will she get well soon? uzolulama maduze?
Will you do me a favor? Ungangenzela okuthile?
Will you drive me home? uzongihambisa ekhaya?
Will you explain the rule to me? uzongichazela umthetho?
Will you go by train? uzohamba ngesitimela?
Will you go on a trip? uzothatha uhambo?
Will you go with John? uzohamba no john?
Will he come this evening? uzofika namhlanje kusihlwa?
Will he come tomorrow? uzofika kusasa?
Will he get well? uzophila?
Will it be fine tomorrow? kuzolunga kusasa?
Will it be hot tomorrow? kuzoshisa kusasa?
Will it rain today? lizokuna namuhla?
Will it rain tomorrow? lizokuna kusasa?
Will she come? uzofika?
Will she get well soon? uzolulama maduze?
Will you do me a favor? Ungangenzela okuthile?
Will you drive me home? uzongihambisa ekhaya?
Will you explain the rule to me? uzongichazela umthetho?
Will you go by train? uzohamba ngesitimela?
Will you go on a trip? uzothatha uhambo?
Will you go with John? uzohamba no john?
Will you go with us? uzohamba nathi?
Will you have another cup of tea? uzoyithola enye inkomishi yetiye?
Will you have dinner with me? uzodla nami isidlo sakusihlwa?
Will you have some coffee? uzolithola ikhofi?
Will you help me move this desk? ungangisiza ukususa leli deski?
Will you help me to clean the room? ungangisiza ukuhlanza igumbi?
Will you please go there? ngicela uye lapho?
Will you please help me? ngicela ungisize?
Will you please show me the way? ngicela ungibonise indlela?
Will you show me the book? ungangibonisa incwadi?
Will you show me the picture? ungangikhombisa isithombe?
Will you stay at home? uzohlala ekhaya?
Will you stop talking? uzoyeka ukukhuluma?
Will you take me there? uzongiyisa lapho?
‘Will’ sentences in other languages (40+)


Top 1000 Zulu words


Here you learn top 1000 Zulu words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Zulu meanings with transliteration.


Eat dla
All konke
New okusha
Snore rhona
Fast ngokushesha
Help Usizo
Pain ubuhlungu
Rain imvula
Pride ukuziqhenya
Sense umqondo
Large enkulu
Skill ikhono
Panic uvalo
Thank ngiyabonga
Desire isifiso
Woman owesifazane
Hungry elambile
Zulu Vocabulary
Zulu Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz