May sentences in Zulu and English


‘May’ sentences in Zulu with English pronunciation. Here you learn English to Zulu translation of May sentences and play May sentences quiz in Zulu language also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Zulu sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Zulu language in an easy way. To learn Zulu language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.


May sentences in Zulu

May sentences in Zulu and English


The list of 'May' sentences in Zulu language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Zulu translations.

May all your dreams come true! sengathi wonke amaphupho akho angafezeka!
May I change this? ngingakushintsha lokhu?
May I come in? ngingangena?
May I do it right now? ngingakwenza manje?
May I have a receipt? ngingathola irisidi?
May I have your name? ngicela igama lakho?
May I help you? Ngingakusiza?
May I join you? ngingakujoyina?
May I look at your passport? ngingabheka ipasi lakho?
May I put it here? ngingayibeka lapha?
May I sit next to you? ngingahlala eduze kwakho?
May I speak? ngingakhuluma?
May I speak to you? ngingakhuluma nawe?
May I take a rest for a while? ngingaphumula isikhashana?
May I use this telephone? ngingalusebenzisa lolu cingo?
May all your dreams come true! sengathi wonke amaphupho akho angafezeka!
May I change this? ngingakushintsha lokhu?
May I come in? ngingangena?
May I do it right now? ngingakwenza manje?
May I have a receipt? ngingathola irisidi?
May I have your name? ngicela igama lakho?
May I help you? Ngingakusiza?
May I join you? ngingakujoyina?
May I look at your passport? ngingabheka ipasi lakho?
May I put it here? ngingayibeka lapha?
May I sit next to you? ngingahlala eduze kwakho?
May I speak? ngingakhuluma?
May I speak to you? ngingakhuluma nawe?
May I take a rest for a while? ngingaphumula isikhashana?
May I use this telephone? ngingalusebenzisa lolu cingo?
May I ask you something? ngicela ukukubuza okuthile?
May I ask you a question? ngicela ukukubuza umbuzo?
May I do this? ngingakwenza lokhu?
May I sit here? ngingahlala lapha?
May I eat this? ngingakudla lokhu?
May I follow you? ngingakulandela?
May I go out? ngingaphuma?
May I join with you? ngingajoyina nawe?
May I know your name? ngingalazi igama lakho?
May I love you? ngingakuthanda?
May I write my name here? ngingabhala igama lami lapha?
May I talk to you? ngingakhuluma nawe?
May I introduce myself? ngingazethula?
May I open the door? ngingavula umnyango?
May I drink some water? ngingaphuza amanzi?


‘May’ sentences in other languages (40+)


Top 1000 Zulu words


Here you learn top 1000 Zulu words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Zulu meanings with transliteration.


Eat dla
All konke
New okusha
Snore rhona
Fast ngokushesha
Help Usizo
Pain ubuhlungu
Rain imvula
Pride ukuziqhenya
Sense umqondo
Large enkulu
Skill ikhono
Panic uvalo
Thank ngiyabonga
Desire isifiso
Woman owesifazane
Hungry elambile
Zulu Vocabulary
Zulu Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz