He sentences in Zulu

‘He’ sentences in Zulu with English pronunciation. Here you learn English to Zulu translation of ‘He’ sentences and also play quiz in Zulu sentences contains ‘He’ also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Zulu sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Zulu language in an easy way. To learn Zulu language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

he sentences in Zulu

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

'He' sentences in Zulu and English

The list of ‘He’ sentences in Zulu language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Zulu sentence translations.

He achieved his goalwayifeza injongo yakhe
He accepted her giftwasamukela isipho sakhe
He accepted my ideawawamukela umbono wami
He accepted the jobwawamukela umsebenzi
He admitted his mistakeswavuma amaphutha akhe
He advised me not to smokewangeluleka ngokuthi ngingabhemi
He attained his goalwawufinyelela umgomo wakhe
He became famouswaduma
He became irritatedwacasuka
He began to runwaqala ukugijima
He broke the lawwephule umthetho
He can read and writeuyakwazi ukufunda nokubhala
He can read English easilyangakwazi ukufunda isingisi kalula
He can run fastangagijima ngokushesha
He came into the roomwangena ekamelweni
He can swim very fastuyakwazi ukubhukuda ngokushesha okukhulu
He did not know what to saywayengazi ukuthi athini
He did not speakakakhulumanga
He doesn’t need to workakadingi ukusebenza
He easily gets angryucasuka kalula
He doesn’t sing wellakaculi kahle
He got a lot of moneywathola imali eningi

Read also:  Vocabulary  |  Quiz  |  Grammar

He got angrywathukuthela
He had an accident at workwehlelwa yingozi emsebenzini
He has a lot of moneyunemali eningi
He has his own roomunekamelo lakhe
He has left his familyusewushiyile umndeni wakhe
He has ten cowsunezinkomo eziyishumi
He was alonewayeyedwa
He was bravewayenesibindi
He was cleaning his roomwayehlanza igumbi lakhe
He was at homewayesekhaya
He was very busy all dayubematasatasa usuku lonke
He was very happywajabula kakhulu
He writes booksubhala izincwadi
He was patientwabekezela
He walks slowlyuhamba kancane
He wants to meet youufuna ukuhlangana nawe
He was absent from schoolubengekho esikoleni
He likes to read booksuthanda ukufunda izincwadi
He likes to runuthanda ukugijima
He lost his jobwaphelelwa umsebenzi
He likes to swimuthanda ukubhukuda
He learned how to swimwafunda ukubhukuda
He looks healthyubukeka engumqemane
Sentences Quiz

Play and learn Zulu sentences and share results with your friends!
Click here...

‘He’ sentences in other languages (40+)

Daily use Zulu Sentences

English to Zulu - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Zulu meanings with transliteration.

Good morningSawubona
What is your nameUbani igama lakho
What is your problem?yini inkinga yakho?
I hate youngiyakuzonda
I love youNgiyakuthanda
Can I help you?Ngingakusiza?
I am sorryNgiyaxolisa
I want to sleepngifuna ukulala
This is very importantLokhu kubaluleke kakhulu
Are you hungry?ulambile?
How is your life?injani impilo yakho?
I am going to studyngizofunda

Top 1000 Zulu words

English to Zulu - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Zulu meanings with transliteration.

Eatdla
Allkonke
Newokusha
Snorerhona
Fastngokushesha
HelpUsizo
Painubuhlungu
Rainimvula
Prideukuziqhenya
Senseumqondo
Largeenkulu
Skillikhono
Panicuvalo
Thankngiyabonga
Desireisifiso
Womanowesifazane
Hungryelambile
Zulu Vocabulary
Zulu Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply