Can sentences in Zulu and English


‘Can’ sentences in Zulu with English pronunciation. Here you learn English to Zulu translation of Can sentences and play Can sentences quiz in Zulu language also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Zulu sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Zulu language in an easy way. To learn Zulu language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.


Can sentences in Zulu

Can sentences in Zulu and English


The list of 'Can' sentences in Zulu language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Zulu translations.

Can I ask you something? Ngicela ukukubuza okuthile?
Can I eat this? ngingakudla lokhu?
Can I eat my lunch here? ngingadla ukudla kwami ​​kwasemini lapha?
Can I help you? Ngingakusiza?
Can I pay? ngingakhokha?
Can I see? Ngicela ukubona?
Can we walk? singahamba?
Can you answer this? ungakwazi ukuphendula lokhu?
Can you come? ungeza?
Can you do this? ungakwenza lokhu?
Can you drive a car? ungakwazi ukushayela imoto?
Can you find it? ungayithola?
Can you find me ungangithola
Can you help me? Ungangisiza?
Can you tell me? Ungangitshela?
Can I ask you something? Ngicela ukukubuza okuthile?
Can I eat this? ngingakudla lokhu?
Can I eat my lunch here? ngingadla ukudla kwami ​​kwasemini lapha?
Can I help you? Ngingakusiza?
Can I pay? ngingakhokha?
Can I see? Ngicela ukubona?
Can we walk? singahamba?
Can you answer this? ungakwazi ukuphendula lokhu?
Can you come? ungeza?
Can you do this? ungakwenza lokhu?
Can you drive a car? ungakwazi ukushayela imoto?
Can you find it? ungayithola?
Can you find me ungangithola
Can you help me? Ungangisiza?
Can you tell me? Ungangitshela?
Can I try it ngingakuzama
Can you speak English? uyakwazi ukukhuluma isingisi?
Can you see the difference? uyawubona umehluko?
Can you sing this song? ungakwazi ukucula le ngoma?
Can you use a computer? uyakwazi ukusebenzisa ikhompuyutha?
Can he speak English? uyakwazi ukukhuluma isingisi?
Can I help? ngingasiza?
Can I have something to eat? ngingaba nokudla?
Can I see the Personnel Manager? ngingakwazi ukubona umphathi wabasebenzi?
Can I speak to the nurse? ngingakhuluma nomhlengikazi?
Can you handle it? ungakwazi ukuyiphatha?
Can you please repeat that? ngicela ukuphinde lokho?
Can we talk in private? singakhuluma ngasese?
Can I go there by bus? ngingaya lapho ngebhasi?
Can you see that small house? uyayibona leyandlu encane?


‘Can’ sentences in other languages (40+)


Top 1000 Zulu words


Here you learn top 1000 Zulu words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Zulu meanings with transliteration.


Eat dla
All konke
New okusha
Snore rhona
Fast ngokushesha
Help Usizo
Pain ubuhlungu
Rain imvula
Pride ukuziqhenya
Sense umqondo
Large enkulu
Skill ikhono
Panic uvalo
Thank ngiyabonga
Desire isifiso
Woman owesifazane
Hungry elambile
Zulu Vocabulary
Zulu Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz