There sentences in Zulu

‘There’ sentences in Zulu with English pronunciation. Here you learn English to Zulu translation of ‘There’ sentences and also play quiz in Zulu sentences contains ‘There’ also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Zulu sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Zulu language in an easy way. To learn Zulu language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

there sentences in Zulu

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

'There' sentences in Zulu and English

The list of ‘There’ sentences in Zulu language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Zulu sentence translations.

There are a lot of problems we can’t avoidziningi izinkinga esingeke sizigweme
There are many fish in this lakekunezinhlanzi eziningi kuleli chibi
There are many problems to solveziningi izinkinga okumele zixazululwe
There are many rats on the shipkunamagundane amaningi emkhunjini
There are some books on the deskkukhona izincwadi phezu kwedeski
There is a cat under the bedkukhona ikati ngaphansi kombhede
There is a hole in his sockkunembobo esokisini lakhe
There is a lot of moneykunemali eningi
There is a very old temple in the townkunethempeli elidala kakhulu edolobheni
There is an exception to every rulekukhona okuhlukile kuyo yonke imithetho
There is an apple on the tablekukhona ihhabhula phezu kwetafula
There is little hope of successlincane ithemba lempumelelo
There is no doubtakukho ukungabaza
There is no hope of his recoveryalikho ithemba lokuthi uzolulama

Read also:  Vocabulary  |  Quiz  |  Grammar

There is no need for him to workasikho isidingo sokuthi asebenze
There is no need for us to hurryasikho isidingo sokuthi siphuthume
There is nothing wrong with himakukho okubi ngaye
There isn’t anyone in the roomakukho muntu ekamelweni
There no hot wateramanzi ashisayo awekho
There was a lot of snow last yearbekuneqhwa eliningi ngonyaka odlule
There was a sudden change in the weatherkwaba nokushintsha kwesimo sezulu kungazelelwe
There was an accident at the intersectionkube nengozi ezimpambanweni zomgwaqo
There was no bathroomlalingekho igumbi lokugezela
There was nobody in the gardenkwakungekho muntu engadini
There was nobody therekwakungekho muntu lapho
There were a lot of empty seatskwakunezihlalo eziningi ezingenamuntu
There were many rotten apples in the basketkwakunamahhabhula amaningi abolile kubhasikidi
There were five murders this monthkube nezigameko zokubulala ezinhlanu kule nyanga
Sentences Quiz

Play and learn Zulu sentences and share results with your friends!
Click here...

‘There’ sentences in other languages (40+)

Daily use Zulu Sentences

English to Zulu - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Zulu meanings with transliteration.

Good morningSawubona
What is your nameUbani igama lakho
What is your problem?yini inkinga yakho?
I hate youngiyakuzonda
I love youNgiyakuthanda
Can I help you?Ngingakusiza?
I am sorryNgiyaxolisa
I want to sleepngifuna ukulala
This is very importantLokhu kubaluleke kakhulu
Are you hungry?ulambile?
How is your life?injani impilo yakho?
I am going to studyngizofunda

Top 1000 Zulu words

English to Zulu - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Zulu meanings with transliteration.

Eatdla
Allkonke
Newokusha
Snorerhona
Fastngokushesha
HelpUsizo
Painubuhlungu
Rainimvula
Prideukuziqhenya
Senseumqondo
Largeenkulu
Skillikhono
Panicuvalo
Thankngiyabonga
Desireisifiso
Womanowesifazane
Hungryelambile
Zulu Vocabulary
Zulu Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply