I sentences in Polish and English


‘I’ sentences in Polish with English pronunciation. Here you learn English to Polish translation of I sentences and play I sentences quiz in Polish language also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Polish sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Polish language in an easy way. To learn Polish language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.


I sentences in Polish

I sentences in Polish and English


The list of 'I' sentences in Polish language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Polish translations.

I accepted her invitation przyjąłem jej zaproszenie
I agree zgadzam się
I agree with you zgadzam się z Tobą
I admire his talent podziwiam jego talent
I agree with your opinion zgadzam się z Twoją opinią
I am a student jestem studentem
I am going to study będę się uczyć
I am interested in swimming interesuje mnie pływanie
I am just going for a walk po prostu idę na spacer
I am feeling tired today czuję się dzisiaj zmęczony
I am glad to be with you cieszę się, że jestem z tobą
I am not a teacher nie jestem nauczycielem
I am sorry przepraszam
I am talking with my mother rozmawiam z mamą
I am thinking about my children myślę o moich dzieciach
I accepted her invitation przyjąłem jej zaproszenie
I agree zgadzam się
I agree with you zgadzam się z Tobą
I admire his talent podziwiam jego talent
I agree with your opinion zgadzam się z Twoją opinią
I am a student jestem studentem
I am going to study będę się uczyć
I am interested in swimming interesuje mnie pływanie
I am just going for a walk po prostu idę na spacer
I am feeling tired today czuję się dzisiaj zmęczony
I am glad to be with you cieszę się, że jestem z tobą
I am not a teacher nie jestem nauczycielem
I am sorry przepraszam
I am talking with my mother rozmawiam z mamą
I am thinking about my children myślę o moich dzieciach
I am very pleased to meet you bardzo mi miło cię poznać
I apologize if I hurt your feelings przepraszam, jeśli zraniłem twoje uczucia
I arrived there too early przyjechałem tam za wcześnie
I believe you wierzę ci
I bought it last week kupiłem to w zeszłym tygodniu
I can do this job mogę wykonać tę pracę
I can run faster mogę biec szybciej
I can sing well umiem dobrze śpiewać
I can speak English potrafię mówić po angielsku
I can swim potrafię pływać
I can’t believe it nie mogę w to uwierzyć
I can't come nie mogę przyjść
I can't follow you nie mogę cię śledzić
I can't agree with you nie mogę się z tobą zgodzić
I can't remember his name nie pamiętam jego imienia
I can't hear you nie słyszę cię
I can't see anything nic nie widzę
I didn't like it nie podobało mi się to
I disagree with you Nie zgadzam sie z Toba
I do not understand Nie rozumiem
I don’t know Nie wiem
I don't have any money nie mam pieniędzy
I don't like the color nie lubię koloru
I had a good idea miałem dobry pomysł
I like it very much bardzo to lubię
I need more time potrzebuję więcej czasu
I want to sleep chcę spać
I wish you good luck życzę Ci powodzenia


‘I’ sentences in other languages (40+)


Top 1000 Polish words


Here you learn top 1000 Polish words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Polish meanings with transliteration.


Eat jeść
All wszystko
New Nowy
Snore chrapać
Fast szybki
Help Wsparcie
Pain ból
Rain deszcz
Pride duma
Sense sens
Large wielki
Skill umiejętność
Panic panika
Thank dziękować
Desire pragnienie
Woman kobieta
Hungry głodny
Polish Vocabulary
Polish Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz