English to Polish A-Z Dictionary


English to Polish translation / English to Polish Dictionary gives the meaning of words in Polish language starting from A to Z. If you can read English you can learn Polish through English in an easy way. English to Polish translation helps you to learn any word in Polish using English in an interesting way.
English to Polish translation – Words start with Q

Here is a collection of words starting with Q and also you can learn Polish translation of a word start with Q with the help of pronunciation in English.English to Polish translation – Words start with Q

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | Grammar


Polish Dictionary – Words start with Q


If you want to know the Polish translation of a word start with Q, you can search that word and learn Polish translation with the help of pronunciation in English.

Words start with Q

Quail Przepiórka
Quilt kołdra
Quake drżeć
Quick Weed szybkie zioło
Question pytanie
Qualified wykwalifikowany
Quality jakość
Quartz kwarc
Quarter jedna czwarta
Quantity ilość
Quick szybki
Quite całkiem
Quay nadbrzeże
Quiet Cichy
Quarrel kłócić się
Quaint osobliwy
Questionable wątpliwy
Quit zrezygnować
Qualify zakwalifikować
Quote cytat
Queen królowa
Quickly szybko
Quiz kartkówka
Quarantine kwarantanna
Qboat łódka
Quack Kwak
Quackery szarlataneria
Quad kwadrat
Quadragenarian człowiek czterdziestoletni
Quadrangle czworobok
Quadrant kwadrant
Quadrilateral czworoboczny
Quadrillion kwadrylion
Quadruped czworonóg
Quadruplet czwórka
Quaff pić łapczywie
Quag grzęzawisko
Quaggy bagnisty
Quagmire bagno
Quaintly osobliwie
Quaintness oryginalność
Qualification kwalifikacja
Qualitative jakościowy
Qualm wyrzuty sumienia
Quandary kłopot
Quantitative ilościowy
Quantum kwant
Quarrelsome kłótliwy
Quarry kamieniołom
Quart kwarta

Top 1000 Polish words


Here you learn top 1000 Polish words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Polish meanings with transliteration.


Eat jeść
All wszystko
New Nowy
Snore chrapać
Fast szybki
Help Wsparcie
Pain ból
Rain deszcz
Pride duma
Sense sens
Large wielki
Skill umiejętność
Panic panika
Thank dziękować
Desire pragnienie
Woman kobieta
Hungry głodny

Daily use Polish Sentences


Here you learn top Polish sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Polish meanings with transliteration.


Good morning Dzień dobry
What is your name Jak masz na imię
What is your problem jaki masz problem?
I hate you Nienawidzę cię
I love you kocham Cię
Can I help you czy mogę ci pomóc?
I am sorry przepraszam
I want to sleep chcę spać
This is very important To jest bardzo ważne
Are you hungry czy jesteś głodny?
How is your life jakie jest Twoje życie?
I am going to study będę się uczyć
Polish Vocabulary
Polish Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz