Religion vocabulary words in Polish and English

To learn Polish language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common Polish words that we can used in daily life. Religion are one part of common words used in day-to-day life conversations. If you are interested to learn Religion vocabulary words in Polish, this place will help you to learn all Religion vocabulary words in English to Polish language. Religion vocabulary words are used in daily life, so it is important to learn all Religion vocabulary words in English to Polish and play Polish quiz and also play picture vocabulary, play some games so you get not bored. If you think too hard to learn Polish language, then 1000 most common Polish words will helps to learn Polish language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. The below table gives the translation of Religion vocabulary words in Polish.


Religion vocabulary words in Polish and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | GrammarList of Religion vocabulary words in Polish


Here is the list of Religion in Polish language and their pronunciation in English.

Religion vocabulary words - Polish

Acolyte akolita
Adulteress cudzołożnica
Angel anioł
Anointed namaszczony
Apologist apologeta
Apostasy odstępstwo
Atonement pokuta
Baptise ochrzcić
Basilica bazylika
Beatification beatyfikacja
Belief wiara
Canonical kanoniczny
Ceremonial ceremoniał
Chapel kaplica
Chastity czystość
Christian chrześcijanin
Church kościół
Cloister klasztor
Conclave konklawe
Confession wyznanie
Conformist konformista
Congregation kongregacja
Consecrate poświęcać
Contrition skrucha
Crucifix krucyfiks
Cult kult
Damnation potępienie
Deceitful podstępny
Deity bóstwo
Demon Demon
Devil diabeł
Dignitary dostojnik
Divine boski
Epiphany olśnienie
Exegesis egzegeza
Expiate odpokutować
Faith wiara
Faithless niewierny
Fetish fetysz
Fiend diabeł
Fornication cudzołóstwo
Friar zakonnik
Genesis geneza
Gentile gojowski
God bóg
Hallowed uświęcony
Heathen pogański
Heaven niebo
Hell piekło
Heresy herezja
Hermitage pustelnia
Hindi hinduski
Holiness świętość
Holy święty
Hymnal zbiór hymnów
Idolatry bałwochwalstwo
Immolation spalenie
Incumbent beneficjant
Infidelity niewierność
Inquisitor inkwizytor
Interdict interdykt
Intone intonować
Invocation wezwanie
Lecher rozpustnik
Lectern pulpit
Legate legat
Legation poselstwo
Litany litania
Liturgy liturgia
Lord Lord
Majesty majestat
Malefactor złoczyńca
Marvel podziwiać
Miracle cud
Monastic klasztorny
Mortify umartwiać
Mosque Meczet
Mourner żałobnik
Mundane przyziemny
Muslim muzułmański
Nave nawa
Nectar nektar
Nirvana nirwana
Nonbeliever niewierzący
Nunnery klasztor żeński
Oath przysięga
Obedience posłuszeństwo
Officiate pełnić obowiązki
Omen omen
Omnipotent wszechmocny
Oracular proroczy
Oratory kaplica
Ordination wyświęcenie
Orthodoxy prawowierność
Pantheon panteon
Papal papieski
Papist papista
Parish parafialny
Patriarch patriarcha
Patriarchate patriarchat
Penance pokuta
Pilgrimage Pielgrzymka
Pontiff biskup
Porch ganek
Prayer modlitwa
Preach kazanie
Preacher kaznodzieja
Priest kapłan
Primate prymas
Priory klasztor
Profane bezcześcić
Prophesy prorokować
Proselytize nawracać
Providence opatrzność
Psyche Psyche
Pulpit ambona
Rapt skupiony
Rebirth odrodzenie
Recant wyrzec się
Recluse pustelnik
Rectory probostwo
Refectory refektarz
Relic relikt
Religion religia
Religiosity religijność
Reliquary relikwiarz
Remission umorzenie
Repent żałować
Reprobate potępiony
Requiem Msza żałobna
Resurrect wskrzesić
Resuscitate reanimować
Reverend czcigodny
Revivalist odrodzenie
Rite obrzęd
Rosary różaniec
Sacrifice poświęcenie
Secular świecki
Seminarian seminarzysta
Sermon kazanie
Sermonize wygłaszać kazania
Shroud osłona
Sin grzech
Spirit duch
Supplicant suplikant
Surplice komża
Synod synod
Tabernacle przybytek
Taboo tabu
Tonsure tonsura
Transgress przekraczać
Travail bóle porodowe
Trespass wykroczenie
Tribulation męka
Trinity trójca
Trusting ufny
Ungodly bezbożny
Unholy bezbożny
Unorthodox nie ortodoksyjny
Untouchable Nietykalny
Venerate czcić
Veneration cześć
Verily zaiste
Vow przysięga
Worshipper adorator
Zealot gorliwiec
Top 1000 Polish words


Here you learn top 1000 Polish words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Polish meanings with transliteration.


Eat jeść
All wszystko
New Nowy
Snore chrapać
Fast szybki
Help Wsparcie
Pain ból
Rain deszcz
Pride duma
Sense sens
Large wielki
Skill umiejętność
Panic panika
Thank dziękować
Desire pragnienie
Woman kobieta
Hungry głodny

Daily use Polish Sentences


Here you learn top Polish sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Polish meanings with transliteration.


Good morning Dzień dobry
What is your name Jak masz na imię
What is your problem jaki masz problem?
I hate you Nienawidzę cię
I love you kocham Cię
Can I help you czy mogę ci pomóc?
I am sorry przepraszam
I want to sleep chcę spać
This is very important To jest bardzo ważne
Are you hungry czy jesteś głodny?
How is your life jakie jest Twoje życie?
I am going to study będę się uczyć
Polish Vocabulary
Polish Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz