Do sentences in Zulu and English


‘Do’ sentences in Zulu with English pronunciation. Here you learn English to Zulu translation of Do sentences and play Do sentences quiz in Zulu language also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Zulu sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Zulu language in an easy way. To learn Zulu language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.


Do sentences in Zulu

Do sentences in Zulu and English


The list of 'Do' sentences in Zulu language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Zulu translations.

Do not disturb! Ungaphazamisi!
Do you agree with me? uyavumelana nami?
Do you drink coffee? uyaphuza ikhofi?
Do you follow? uyalandela?
Do you have a car? unayo imoto?
Do you have a family? unawo umndeni?
Do you have a lot of time? unesikhathi esiningi?
Do you have a minute? unawo umzuzu?
Do you have a question? unombuzo?
Do you have any problem? ingabe unayo inkinga?
Do you have any brothers? unabo abazalwane?
Do you have any complaints? ingabe unazo izikhalo?
Do you have any idea? unawo umqondo?
Do you have anything? kukhona onakho?
Do you have everything? Unakho konke?
Do not disturb! Ungaphazamisi!
Do you agree with me? uyavumelana nami?
Do you drink coffee? uyaphuza ikhofi?
Do you follow? uyalandela?
Do you have a car? unayo imoto?
Do you have a family? unawo umndeni?
Do you have a lot of time? unesikhathi esiningi?
Do you have a minute? unawo umzuzu?
Do you have a question? unombuzo?
Do you have any problem? ingabe unayo inkinga?
Do you have any brothers? unabo abazalwane?
Do you have any complaints? ingabe unazo izikhalo?
Do you have any idea? unawo umqondo?
Do you have anything? kukhona onakho?
Do you have everything? Unakho konke?
Do you hear me? uyangizwa?
Do you hear something? kukhona okuzwayo?
Do you smoke? Ingabe uyabhema?
Do you speak English? Ingabe uyasikhuluma isingisi?
Do you spend more time at home? uchitha isikhathi esiningi usekhaya?
Do you spend more time with your friends? uchitha isikhathi esiningi nabangani bakho?
Do you spend more time with your family? uchitha isikhathi esengeziwe nomndeni wakho?
Do you understand? uyaqonda?
Do you want a ride? ufuna ukugibela?
Do you want money? ufuna imali?
Do you want to be rich? ufuna ukuceba?
Do you think something? kukhona okucabangayo?
Do you have a better idea? unombono ongcono?
Do you have any money? unayo imali?
Do you know her? uyamazi?
Do you need anything? kukhona okudingayo?
Do you need this book? uyayidinga le ncwadi?
Do you love me? unyangithanda?
Do you talk to your dog? ukhuluma nenja yakho?
Do whatever you like yenza noma yini oyithandayo


‘Do’ sentences in other languages (40+)


Top 1000 Zulu words


Here you learn top 1000 Zulu words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Zulu meanings with transliteration.


Eat dla
All konke
New okusha
Snore rhona
Fast ngokushesha
Help Usizo
Pain ubuhlungu
Rain imvula
Pride ukuziqhenya
Sense umqondo
Large enkulu
Skill ikhono
Panic uvalo
Thank ngiyabonga
Desire isifiso
Woman owesifazane
Hungry elambile
Zulu Vocabulary
Zulu Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz