That sentences in Swahili and English


‘That’ sentences in Swahili with English pronunciation. Here you learn English to Swahili translation of That sentences and play That sentences quiz in Swahili language also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Swahili sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Swahili language in an easy way. To learn Swahili language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.


That sentences in Swahili

That sentences in Swahili and English


The list of 'That' sentences in Swahili language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Swahili translations.

That boy is intelligent huyo kijana ana akili
That boy is smart huyo kijana ana akili
That bridge is very beautiful hilo daraja ni zuri sana
That company is managed by my brother hiyo kampuni inasimamiwa na ndugu yangu
That couldnt be helped hiyo haikuweza kusaidiwa
That desk is too small dawati hilo ni dogo sana
That didnt really happen hilo halikutokea kweli
That fact cant be denied ukweli huo hauwezi kukanushwa
That girls eyes are blue macho ya msichana huyo ni bluu
That house is big hiyo nyumba ni kubwa
That house is very small hiyo nyumba ni ndogo sana
That is a good idea hilo ni wazo zuri
That is a pencil hiyo ni penseli
That is a table hiyo ni meza
That is an old camera hiyo ni kamera ya zamani
That boy is intelligent huyo kijana ana akili
That boy is smart huyo kijana ana akili
That bridge is very beautiful hilo daraja ni zuri sana
That company is managed by my brother hiyo kampuni inasimamiwa na ndugu yangu
That couldnt be helped hiyo haikuweza kusaidiwa
That desk is too small dawati hilo ni dogo sana
That didnt really happen hilo halikutokea kweli
That fact cant be denied ukweli huo hauwezi kukanushwa
That girls eyes are blue macho ya msichana huyo ni bluu
That house is big hiyo nyumba ni kubwa
That house is very small hiyo nyumba ni ndogo sana
That is a good idea hilo ni wazo zuri
That is a pencil hiyo ni penseli
That is a table hiyo ni meza
That is an old camera hiyo ni kamera ya zamani
That is mine hiyo ni yangu
That is my dictionary hiyo ndiyo kamusi yangu
That is the bus stop hicho ndicho kituo cha basi
That isnt fair hiyo sio haki
That movie is exciting hiyo movie inasisimua
That nurse is very kind and polite muuguzi huyo ni mkarimu na mpole sana
That old man speech is nice hiyo hotuba ya mzee ni nzuri
That toy is made of wood toy hiyo imetengenezwa kwa mbao
That was a great party hiyo ilikuwa sherehe kubwa
That wasnt my intention hiyo haikuwa nia yangu
That will save me a lot of trouble hiyo itaniepusha na matatizo mengi
That wont work! hiyo haitafanya kazi!
That would be fine hiyo itakuwa sawa
That is my book hicho ni kitabu changu
That is my son huyo ni mwanangu


‘That’ sentences in other languages (40+)


Top 1000 Swahili words


Here you learn top 1000 Swahili words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Swahili meanings with transliteration.


Eat kula
All zote
New mpya
Snore koroma
Fast haraka
Help msaada
Pain maumivu
Rain mvua
Pride kiburi
Sense maana
Large kubwa
Skill ujuzi
Panic wasiwasi
Thank asante
Desire hamu
Woman mwanamke
Hungry njaa
Swahili Vocabulary
Swahili Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz