She sentences in Vietnamese and English


‘She’ sentences in Vietnamese with English pronunciation. Here you learn English to Vietnamese translation of She sentences and play She sentences quiz in Vietnamese language also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Vietnamese sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Vietnamese language in an easy way. To learn Vietnamese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.


She sentences in Vietnamese

She sentences in Vietnamese and English


The list of 'She' sentences in Vietnamese language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Vietnamese translations.

She accepted his gift cô ấy đã nhận món quà của anh ấy
She admired him cô ấy ngưỡng mộ anh ấy
She agreed to my idea cô ấy đồng ý với ý tưởng của tôi
She agreed with him cô ấy đã đồng ý với anh ấy
She aimed at the target cô ấy nhắm vào mục tiêu
She almost drowned cô ấy gần như chết đuối
She advised him to read more books cô ấy khuyên anh ấy nên đọc nhiều sách hơn
She advised him not to smoke cô ấy khuyên anh ấy không nên hút thuốc
She attacked him cô ấy đã tấn công anh ấy
She avoids me cô ấy tránh tôi
She became a nurse cô ấy đã trở thành một y tá
She became happy cô ấy trở nên hạnh phúc
She began crying cô ấy bắt đầu khóc
She began to sing cô ấy bắt đầu hát
She came last cô ấy đến cuối cùng
She accepted his gift cô ấy đã nhận món quà của anh ấy
She admired him cô ấy ngưỡng mộ anh ấy
She agreed to my idea cô ấy đồng ý với ý tưởng của tôi
She agreed with him cô ấy đã đồng ý với anh ấy
She aimed at the target cô ấy nhắm vào mục tiêu
She almost drowned cô ấy gần như chết đuối
She advised him to read more books cô ấy khuyên anh ấy nên đọc nhiều sách hơn
She advised him not to smoke cô ấy khuyên anh ấy không nên hút thuốc
She attacked him cô ấy đã tấn công anh ấy
She avoids me cô ấy tránh tôi
She became a nurse cô ấy đã trở thành một y tá
She became happy cô ấy trở nên hạnh phúc
She began crying cô ấy bắt đầu khóc
She began to sing cô ấy bắt đầu hát
She came last cô ấy đến cuối cùng
She goes to school cô ấy đi học
She got angry cô ấy đã tức giận
She has few friends cô ấy có ít bạn
She is a student Cô ấy là một sinh viên
She is a teacher Cô ấy là giáo viên
She is aggressive cô ấy hung hăng
She is attractive Cô ấy là hấp dẫn
She is beautiful cô ấy đẹp
She is crying cô ấy đang khóc
She is very busy cô ấy rất bận
She looks happy cô ấy trông hạnh phúc
She was very busy cô ấy rất bận
She is happy cô rất vui
She studies hard cô ấy học chăm chỉ
She was hurt in the accident cô ấy bị thương trong vụ tai nạn
She went home cô ấy đã về nhà


‘She’ sentences in other languages (40+)


Top 1000 Vietnamese words


Here you learn top 1000 Vietnamese words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Vietnamese meanings with transliteration.


Eat ăn
All tất cả các
New Mới
Snore ngáy
Fast Nhanh
Help Cứu giúp
Pain nỗi đau
Rain cơn mưa
Pride kiêu căng
Sense cảm giác
Large lớn
Skill kỹ năng
Panic hoảng loạn
Thank cám ơn
Desire sự mong muốn
Woman người đàn bà
Hungry đói bụng
Vietnamese Vocabulary
Vietnamese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz