Planet names in Vietnamese and English

To learn Vietnamese language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common Vietnamese words that we can used in daily life. Planet are one part of common words used in day-to-day life conversations. If you are interested to learn Planet names in Vietnamese, this place will help you to learn all Planet names in English to Vietnamese language. Planet vocabulary words are used in daily life, so it is important to learn all Planet names in English to Vietnamese and play Vietnamese quiz and also play picture vocabulary, play some games so you get not bored. If you think too hard to learn Vietnamese language, then 1000 most common Vietnamese words will helps to learn Vietnamese language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. The below table gives the translation of Planet vocabulary words in Vietnamese.


Planet names in Vietnamese and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | GrammarList of Planet names in Vietnamese


Here is the list of Planet in Vietnamese language and their pronunciation in English.

Planet names - Vietnamese

Mercury thủy ngân
Venus sao Kim
Earth Trái đất
Mars Sao Hoả
Jupiter sao Mộc
Saturn sao Thổ
Uranus Sao Thiên Vương
Neptune sao Hải vương
Cloud Đám mây
Galaxy ngân hà
Globe Khối cầu
Gravity Trọng lực
Moon Mặt trăng
Orbit Quỹ đạo
Planet Hành tinh
Satellite Vệ tinh
Stars Ngôi sao
Sun Mặt trời
Universe vũ trụ
World Thế giới


Top 1000 Vietnamese words


Here you learn top 1000 Vietnamese words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Vietnamese meanings with transliteration.


Eat ăn
All tất cả các
New Mới
Snore ngáy
Fast Nhanh
Help Cứu giúp
Pain nỗi đau
Rain cơn mưa
Pride kiêu căng
Sense cảm giác
Large lớn
Skill kỹ năng
Panic hoảng loạn
Thank cám ơn
Desire sự mong muốn
Woman người đàn bà
Hungry đói bụng

Daily use Vietnamese Sentences


Here you learn top Vietnamese sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Vietnamese meanings with transliteration.


Good morning Buổi sáng tốt lành
What is your name Tên của bạn là gì
What is your problem vấn đề của bạn là gì?
I hate you tao ghét mày
I love you Tôi mến bạn
Can I help you Tôi có thể giúp bạn?
I am sorry tôi xin lỗi
I want to sleep tôi muốn đi ngủ
This is very important Cái này rất quan trọng
Are you hungry bạn có đói không?
How is your life cuộc sống của bạn thế nào?
I am going to study tôi sẽ học
Vietnamese Vocabulary
Vietnamese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz