Come sentences in Vietnamese and English


‘Come’ sentences in Vietnamese with English pronunciation. Here you learn English to Vietnamese translation of Come sentences and play Come sentences quiz in Vietnamese language also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Vietnamese sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Vietnamese language in an easy way. To learn Vietnamese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.


Come sentences in Vietnamese

Come sentences in Vietnamese and English


The list of 'Come' sentences in Vietnamese language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Vietnamese translations.

Come along with me đi cùng với tôi
Come along with us đi cùng với chúng tôi
Come and help us đến và giúp chúng tôi
Come and see me any time you like đến gặp tôi bất cứ lúc nào bạn thích
Come and see me at night đến gặp tôi vào ban đêm
Come and see me now đến và gặp tôi ngay bây giờ
Come and see me when you have time đến gặp tôi khi bạn có thời gian
Come and see me đến gặp tôi
Come and visit me đến thăm tôi
Come at any time you like đến bất cứ lúc nào bạn thích
Come at early morning đến vào sáng sớm
Come in mời vào
Come into the room vào phòng
Come on Thôi nào
Come on tomorrow đến vào ngày mai
Come along with me đi cùng với tôi
Come along with us đi cùng với chúng tôi
Come and help us đến và giúp chúng tôi
Come and see me any time you like đến gặp tôi bất cứ lúc nào bạn thích
Come and see me at night đến gặp tôi vào ban đêm
Come and see me now đến và gặp tôi ngay bây giờ
Come and see me when you have time đến gặp tôi khi bạn có thời gian
Come and see me đến gặp tôi
Come and visit me đến thăm tôi
Come at any time you like đến bất cứ lúc nào bạn thích
Come at early morning đến vào sáng sớm
Come in mời vào
Come into the room vào phòng
Come on Thôi nào
Come on tomorrow đến vào ngày mai
Come quickly đến nhanh lên
Come slowly đến chậm
Come to my home đến nhà của tôi
Come with me đi với tôi
Come with your family đến với gia đình của bạn
Come with your friend đi với bạn của bạn
May I come in? tôi có thể vào được không?
You want to come? Bạn muốn đến?
Come in and sit down đến và ngồi xuống đi


‘Come’ sentences in other languages (40+)


Top 1000 Vietnamese words


Here you learn top 1000 Vietnamese words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Vietnamese meanings with transliteration.


Eat ăn
All tất cả các
New Mới
Snore ngáy
Fast Nhanh
Help Cứu giúp
Pain nỗi đau
Rain cơn mưa
Pride kiêu căng
Sense cảm giác
Large lớn
Skill kỹ năng
Panic hoảng loạn
Thank cám ơn
Desire sự mong muốn
Woman người đàn bà
Hungry đói bụng
Vietnamese Vocabulary
Vietnamese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz