Politics vocabulary words in Vietnamese and English

To learn Vietnamese language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common Vietnamese words that we can used in daily life. Politics are one part of common words used in day-to-day life conversations. If you are interested to learn Politics vocabulary words in Vietnamese, this place will help you to learn all Politics vocabulary words in English to Vietnamese language. Politics vocabulary words are used in daily life, so it is important to learn all Politics vocabulary words in English to Vietnamese and play Vietnamese quiz and also play picture vocabulary, play some games so you get not bored. If you think too hard to learn Vietnamese language, then 1000 most common Vietnamese words will helps to learn Vietnamese language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. The below table gives the translation of Politics vocabulary words in Vietnamese.


Politics vocabulary words in Vietnamese and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | GrammarList of Politics vocabulary words in Vietnamese


Here is the list of Politics in Vietnamese language and their pronunciation in English.

Politics vocabulary words - Vietnamese

Absolutism chế độ chuyên chế
Activist nhà hoạt động
Advisor cố vấn
Advocacy vận động
Agitation sự kích động
Agrarian nông dân
Agreement hợp đồng
Amity tình thân
Assembly hội,, tổ hợp
Authority chính quyền
Awareness nhận thức
Civilization nền văn minh
Classism chủ nghĩa giai cấp
Coalition liên minh
Cohabitation sống thử
Collusion cấu kết
Colonial thuộc địa
Committee ủy ban
Communism chủ nghĩa cộng sản
Confederacy liên bang
Conference hội nghị
Conflict cuộc xung đột
Constitution Tổ chức
Convention quy ước
Corruption tham nhũng
Council hội đồng
Country Quốc gia
Countryman đồng hương
Court tòa án
Crisis khủng hoảng
Culture văn hóa
Debate tranh luận
Delegation phái đoàn
Democracy nền dân chủ
Demonstration cuộc biểu tình
Deprecate Ko tán thành
Deputize đại diện
Despotic chuyên quyền
Diplomacy ngoại giao
Dissenter người bất đồng chính kiến
Donation Quyên góp
Duty nghĩa vụ
Dynasty triều đại
Economy nên kinh tê
Election cuộc bầu cử
Elective tự chọn
Elite ưu tú
Embargo cấm vận
Embassy đại sứ quán
Emblem biểu tượng
Emigrant người di cư
Empire đế chế
Enrolment ghi danh
Environment môi trường
Equality bình đẳng
Escape bỏ trốn
Executive điều hành
Expenditure chi phí
Faction phe phái
Federation liên đoàn
Fund quỹ
Government chính quyền
Inauguration lễ khánh thành
Income thu nhập
Inflation lạm phát
Institution Tổ chức
Leader lãnh đạo
Legation quân đoàn
Liberal phóng khoáng
Limpet khập khiễng
Lobbyist người vận động hành lang
Mandate thi hành
Member thành viên
Mutuality tương hỗ
News Tin tức
Obeisance sự vâng lời
Objector người phản đối
Oligarchy đầu sỏ
Opposition Sự đối lập
Pact hiệp ước
Parliament nghị viện
Patrician người yêu nước
Policy chính sách
Politics chính trị
Population dân số
Preside chủ tọa
Prison nhà tù
Proletarian vô sản
Promulgate ban hành
Proponent người đề xuất
Provoke khiêu khích
Racialism phân biệt chủng tộc
Recant ngả nghiêng
Recapture chiếm lại
Recuse tái sử dụng
Reform cải cách
Relationship mối quan hệ
Republic cộng hòa
Requisition sự trưng dụng
Royalty hoàng gia
Sanction phê chuẩn
Society xã hội
Statute quy chế
Success sự thành công
Tax Thuế
Theory học thuyết
Value giá trị
Voting biểu quyết
War chiến tranh
Welfare phúc lợi
Wield vận dụng


Top 1000 Vietnamese words


Here you learn top 1000 Vietnamese words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Vietnamese meanings with transliteration.


Eat ăn
All tất cả các
New Mới
Snore ngáy
Fast Nhanh
Help Cứu giúp
Pain nỗi đau
Rain cơn mưa
Pride kiêu căng
Sense cảm giác
Large lớn
Skill kỹ năng
Panic hoảng loạn
Thank cám ơn
Desire sự mong muốn
Woman người đàn bà
Hungry đói bụng

Daily use Vietnamese Sentences


Here you learn top Vietnamese sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Vietnamese meanings with transliteration.


Good morning Buổi sáng tốt lành
What is your name Tên của bạn là gì
What is your problem vấn đề của bạn là gì?
I hate you tao ghét mày
I love you Tôi mến bạn
Can I help you Tôi có thể giúp bạn?
I am sorry tôi xin lỗi
I want to sleep tôi muốn đi ngủ
This is very important Cái này rất quan trọng
Are you hungry bạn có đói không?
How is your life cuộc sống của bạn thế nào?
I am going to study tôi sẽ học
Vietnamese Vocabulary
Vietnamese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz